Back

ⓘ Glazbena škola Josipa Hatzea
                                     

ⓘ Glazbena škola Josipa Hatzea

Glazbena škola Josipa Hatzea je srednja umjetnička škola u Splitu. U školi je organizirana nastava predškolskoga i osnovnoga glazbenog obrazovanja, te srednjega – šestogodišnjega i četvero-godišnjega. Nosi ime po hrvatskom glazbeniku iz Splita Josipu Hatzeu.

                                     

1. Lokacije

Matična škola je u Split i nastava se odvija na dvjema lokacijama. Stara škola je u Kralja Tomislava 6, a nova škola je na Trgu Hrvatske bratske zajednice 3. Na dislociranim odjelima izvodi se nastavni plan i program za osnovnu glazbenu školu: na Braču u Postirima, Supetru i Bolu, na Hvaru u Jelsi, Hvaru i Starom Gradu, na Visu u Visu, u Trogiru i Kaštelima.

                                     

2. Nastavni program

Pruža osnovno glazbeno obrazovanje za glazbenike: klavirist, violinist, violist, violončelist, kontrabasist, gitarist, oboist, flautist, klarinetist, saksofonist, hornist rogist, trubač, trombonist, tubist, udaraljkaš, fagotist, harmonikaš, harfist, mandolinist.

Pripremno glazbeno obrazovanje za srednjoškolsko obrazovanje je za glazbenike: harfist, kontrabasist, oboist, klarinetist, saksofonist, fagotist, hornist, trubač, trombonist, tubist, udaraljkaš, pjevač, glazbenik - teorijski smjer.

Srednje umjetničko obrazovanje pruža za glazbenike: harfist, klavirist, violinist, violist, violončelist, kontrabasist, gitarist, oboist, flautist, klarinetist, saksofonist, fagotist, hornist, mandolinist, trubač, trombonist, tubist, harmonikaš, udaraljkaš, orguljaš, pjevač, glazbenik - teorijski smjer.

                                     
  • sestrama u tercetu, otac Josip je usavršavao operno pjevanje kod maestra Josipa Hatzea Frano Missia je svoju prvu glazbenu poduku imao od svoje tete

Users also searched:

glazbena škola makarska,

...
...
...