Back

ⓘ Medunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima
Medunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima
                                     

ⓘ Medunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima

Medunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima medunarodni je ugovor Ujedinjenih naroda kojim su se države članice obvezale u svoje pravne poretke unijeti odredbe o zaštiti gospodarskih, socijalnih i kulturnih ljudskih prava, uključujući pravo naroda na samoodredenje, prava na rad, prava na pravedne i povoljne radne uvjete, prava na osnivanje sindikata i pristupu sindikatu po svom izboru, prava na socijalnu sigurnost, prava na uživanje najvišeg mogućeg standarda tjelesnog i duševnog zdravlja, prava na odgoj i obrazovanje, i dr.

Pakt je usvojen na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda 19. prosinca 1966. godine, te je stupio na snagu 23. ožujka 1976. Do danas veljača 2020. god. Paktu je pristupilo 170 država.

Users also searched:

medunarodni pakt o gradanskim i političkim pravima,

...
...
...