ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 92
                                               

E-knjiga

E-knjiga ili elektronička knjiga je elektronički ekvivalent tiskanoj knjizi. E-knjiga može sadržavati i online časopise i digitalne knjige napravljene da budu slušane kao audio knjige. E-knjige su tehnologija koja se rapidno razvija i mijenja. Ne ...

                                               

E-knjižnica

E-knjižnice sastoje se od izvora dostupnih u digitalnom obliku kojima se može pristupiti lokalno ili preko mreže. Za razliku od digitalnih knjižnica, e-knjižnice ne sadrže cjelovite tekstove članaka i multimedija, već one više predstavljaju indek ...

                                               

Eva Verona

Eva Verona bila je hrvatska knjižničarka koja je preuredila smjernice za katalogizaciju i napisala pravilnik za abecedni katalog. Njen pravilnik koristio se u cijeloj Jugoslaviji, a i danas se koristi u hrvatskim knjižnicama. Pohadala je klasičnu ...

                                               

Faceted Application of Subject Terminology

Faceted Application of Subject Terminology, pojednostavljena sintaksa Deskriptora Kongresne knjižnice. FAST je razvijao Online Computer Library Center, Inc. kao dio WorldCata. OCLC ga je razvijao radi izrade manje skupa katalogiziranja subjekata ...

                                               

Faksimil

Faksimil pojam je koji označava reprodukciju istovjetnu s izvornikom u svim pojedinostima. Faksimil označava i sustav za prijenos vjernih kopija mirnih slika, kao i pečat s ugraviranim potpisom. Obično se rade faksimili starih rukopisa, zemljopis ...

                                               

Gemeinsame Normdatei

Gemeinsame Normdatei, skraćeno GND, takoder imena eng. Universal Authority File, medunarodna autoritetska datoteka za organiziranje osobnih imena, predmetnih odrednica i korporativnih tijela iz kataloga. Većinom se rabi za dokumentiranje u knjižn ...

                                               

Google knjige

Google knjige je Google-ova tražilica zadužena za pretragu punog teksta knjiga koje Google skenira i pohranjuje u svoju digitalnu bazu podataka. Nekada se ta usluga nazivala Google Print, a pod tim nazivom je i predstavljena na Frankfurtskom sajm ...

                                               

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski državni arhiv skraćeno HDA je središnja arhivska ustanova nadležna za prikupljanje informacija o arhivskom gradivu u Hrvatskoj i svijetu. Hrvatski državni arhiv čuva, te znanstveno-stručno obraduje arhivsko gradivo, odnosno dokumente drž ...

                                               

Hrvatski nacionalni skupni katalog

Prvi je i jedinstveni distribuirani skupni katalog u Hrvatskoj. Korisnicima omogućuje uslugu pronalaženja informacija o tiskanim i elektroničkim izvorima. Obuhvaća više od 45 knjižničnih kataloga visokoškolskih i specijalnih knjižnica, uključujuć ...

                                               

Hrvatsko čitateljsko društvo

Hrvatsko čitateljsko društvo hrvatska je udruga za poticanje, istraživanje i unaprjedivanje čitanja i pismenosti. Društvo je osnovano sa svrhom unapredivanja kvalitete izobrazbe čitanja i pismenosti na svim razinama, razvijanja svijesti o utjecaj ...

                                               

IFLA

International Federation of Library Associations and Institutions je vodeći svjetski savez knjižničarskih udruženja. Neovisna je i neprofitna organizacija posvećena medunarodnoj suradnji i razvoju knjižničarstva. Osnovana je 1927. godine na medun ...

                                               

InCites

InCites, bibliometrijsko orude tvrtke Clarivate Analytics. Njime se kvalitetno prati i analizira znanstvene produktivnosti na svim razinama znanstveno-istraživačke djelatnosti, od ustanove do pojedinih znanstvenika i istraživača, časopisa, znanst ...

                                               

Inkunabula

Inkunabula ili prvotisak je naziv za knjige tiskane u Europi do 1500. godine. Nakon izuma Gutenbergovog tiskarskog stroja, jednog od najvećih i najvažnijih čovjekovih otkrića, počinje tiskanje prvih knjiga – inkunabula. Prva tiskana knjiga je Gut ...

                                               

Integrirajuća grada

Integrirajuća grada jedinica neomedene grade koja se nadopunjuje ili mijenja osuvremenjivanjima koja ne ostaju zasebna, već su uklopljena u cjelinu. Integrirajuća grada može biti omedena ili neomedena. Omedena integrirajuća grada je ona čiji se s ...

                                               

Internacionalizam ili rusifikacija? (knjiga)

Internacionalizam ili rusifikacija? je naslov programske knjige ukrajinskog pisca i disidenta Ivana Dzjube, tiskane 1965. godine u sklopu aktivne rusifikacije ukrajinskih društvenih i političkih institucija u Sovjetskom Savezu. Rukopis "Internaci ...

                                               

ISSN

ISSN je jedinstven kôd koji se sastoji od osam brojaka, razdvojenih crticom na dva dijela od po četiri brojke. Rabi se za označivanje tiskanih ili elektroničkih periodičnih publikacija. Sustav ISSN je bio prihvaćen za medunarodnu normu ISO 3297 1 ...

                                               

Katalog

Katalog je popis knjiga, izložaka ili proizvoda namijenjenih prodaji, koji postoje u knjižnici, na izložbi, u dućanu ili proizvodnom pogonu neke tvrtke. Može se nalaziti u tiskanom obliku, na karticama, ili, što je danas uobičajeno, on-line. Svak ...

                                               

Kataloška jedinica i dvostruka kataloška jedinica

Medunarodna konferencija o kataložnim načelima održana 1961. odobrila je izjavu o načelima – poznatu pod nazivom Pariška načela. Cilj izjave da posluži kao osnova medunarodnoj standardizaciji u katalogizaciji bio je postignut: većina kataložnih p ...

                                               

Knjiga

Knjiga je ukoričena tiskana omedena publikacija od najmanje 49 stranica, odnosno, knjiga je tiskana kolekcija papira. Ukoričena tiskana publikacija koja sadrži manje od 49 stranica naziva se brošura. U engleskom jeziku riječ "book" dolazi od star ...

                                               

Knjižnična klasifikacija

Knjižnična klasifikacija je sistem kodiranja i organiziranja knjižničarske grade prema temi, te dodjeljivanja signature, tj. aktivnost kojom se knjizi ili drugom predmetu iz knjižničnog fonda odreduje jedna ili više klasifikacijskih oznaka, koje ...

                                               

Kodeks

Kodeks je pravilnik, skup načela o profesionalnom ponašanju. Kodeks je takoder dvije ili više voskom premazanih tablica spojenih vrpcom; najstariji oblik knjige, isprva na pergamentu, poslije na papiru; javlja se u 1. stoljeću i zamjenjuje papiru ...

                                               

Konzervacija iluminiranih rukopisa

Konzervacije iluminiranih rukopisa problematično je područje,gdje problem konzervacije nosioca,najčešće pergamenta ispisanog raznim tintama,biva dodatno zakompliciran oslikavanjem pomoću pigmenata.Pigmenti ne boje pergament,već se nalaze na površ ...

                                               

Nevenka Košutić Brozović

Nevenka Košutić Brozović je hrvatska povjesničarka književnosti, ugledna komparatistica, dugogodišnja profesorica svjetske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru.

                                               

Slavko Kovačić (svećenik)

Rodio se u Kučićima 1938. godine. U Splitu i Dubrovniku pohadao je klasičnu gimnaziju. Studirao je na trima fakultetima: Katoličkom bogoslovnom u Zagrebu, Filozofskom u Zadru te na Fakultetu crkvene povijesti na rimskoj Gregorijani. Ondje je magi ...

                                               

Tomasz Makowski

Tomasz Artur Makowski poljski je knjižničar i povjesničar, direktor Nacionalne knjižnice Poljske i predsjednik Državnog vijeća knjižnica, predsjednik Vijeća za nacionalni knjižničarski fond imenovanog od strane Ministarstva kulture i nacionalne b ...

                                               

MARC (katalogiziranje)

MARC je kratica za engleski izraz Ma chine- R eadable C ataloging Machine-readable: strojno čitljiv znači da odredeni stroj,računalo,može čitati I interpretirati podatke kataloških zapisa. Cataloging record: je bibliografski zapis tj. to su infor ...

                                               

Mikica Maštrović

Rodena 1951. godine. U Zadru je završila osnovnu školu, opću gimnaziju te na Filozofskom fakultetu diplomirala povijest umjetnosti i filozofiju 1976. godine. Od godine 1978. neprekidno je zaposlena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ...

                                               

Medunarodni identifikator autoriziranih podataka

Medunarodni identifikator autoriziranih podataka je medunarodni identifikator autoriziranih podataka. Otkad postoje knjižnice, za učinkovit rad presudna je bila identifikacija autora. Radi uskladenja toga na medunarodnoj razini, došlo se još od 1 ...

                                               

Medunarodni standardni broj imena

Medunarodni standardni broj imena je vrsta medunarodne norme uvedena radi normativnog i univerzalnog bibliografskog nadzora. Razvijen je pod International Organization for Standardization ISO kao Nacrt medunarodnog standarda 27729; valjani standa ...

                                               

Medunarodni standardni knjižni broj

Medunarodni standardni knjižni broj ili ISBN jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omedenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju. Njegova primjena počinje 1966. godine, kada se počeo upotrebljavati u Velikoj Britaniji kao ...

                                               

Metelwin

Metelwin je knjižničarski program za upravljanje knjižnicama. Upotrebljava se u velikom broju knjižnica u Hrvatskoj i susjednim državama. Najzastupljeniji je knjižnični program u regiji. Razvija se od 1993. godine. Danas se njime služi preko tisu ...

                                               

Nakladništvo

Nakladništvo je djelatnost kojom djelo postaje dostupno javnosti, a uključuje pribavljanje i odabir rukopisa, uredivanje, grafičko-likovno oblikovanje, organizaciju tiskanja ili drugog oblika proizvodnje, promidžbenu djelatnost te raspačavanje. U ...

                                               

Neomedena grada

Neomedena grada, publikacija, na bilo kojem mediju, koja se izdaje tijekom nekog razdoblja bez unaprijed utvrdenog kraja izlaženja. Takva se publikacija uobičajeno objavljuje u uzastopnim sveščićima ili integrirajućim jedinicama koje uglavnom ima ...

                                               

Antun Nizeteo

Antun Nizeteo, hrvatski domovinski i iseljenički književnik, prevoditelj, knjižničar, povjesničar i diplomat

                                               

Online Computer Library Center

OCLC je svjetska neprofitna organizacija i usluga za knjižnice svih vrsta. Osnovana je 1967. godine kao Ohio College Library Center na inicijativu profesora sa sveučilišta u Ohiu. Cilj je bio izgraditi sustav utemeljen na računalnoj mreži koja bi ...

                                               

OPAC

OPAC, računalni knjižnični katalog namijenjen javnosti. Korisnicima je dostupan s bilo kojeg računala koje je umreženo. Do katalog se pristupa jednostavnim grafičkim sučeljem i za naći tražene podatke korisniku ne treba posrednik. Od sedamdesetih ...

                                               

Periodične publikacije

Periodične publikacije su neomedene publikacije koje izlaze u više svezaka radi informiranja javnosti o nekoj tematici. Izlaženje im nije vremenski odredeno, začinju se s namjerom da izlaze u beskonačnome broju svezaka, a prestaju izlaziti zbog r ...

                                               

Personennamendatei

Personennamendatei je bila medunarodna autoritetska datoteka za organiziranje osobnih imena iz kataloga. Većinom se rabila za dokumentiranje u knjižnicama i takoder u arhivima i muzejima. Korijeni sežu u svibanj 1987. i susret njemačkih i francus ...

                                               

Predmetna odrednica

Predmetna odrednica, riječ ili skupina riječi koja služi za predmetno označivanje knjižnične grade. Sastoji se od vodeće, odnosno pristupne odrednice te dopunskih pododrednica. Vodeća, odnosno pristupna predmetna odrednica izraduje se sukladno na ...

                                               

Bert Pribac

Roden u Sergašima kraj Kopra. Talijansku pučku školu završio je u Gažonu, a gimnaziju 1955. u Kopru. Apsolvirao je, položivši sve ispite, 1959. komparativnu književnost na Sveučilištu u Ljubljani, ali nije diplomirao jer nakon sukoba s ondašnjim ...

                                               

Publikacija

Publikacija je tiskani ili drugom tehnikom umnoženi proizvod u jednom ili više nakladnih svezaka, odnosno na jednom ili više slobodnih listova. Može biti objavljena na različitim nosačima: tiskanom papir, digitalnom ili nekom drugom i na različit ...

                                               

Marija Radić

Marija Radić, bila je češko-hrvatska učiteljica, knjižničarka, publicistkinja i nakladnica. Bila je istaknuta hrvatska javna radnica. Pisala je članke u glasilima Hrvatske seljačke stranke, medu ostalim zalažući se za opće pravo glasa i ravnoprav ...

                                               

Matko Rojnić

Matko Rojnić, hrvatski knjižničar i publicist Životopis Roden u Medulinu. Dolaskom Istre pod talijansku vlast obitelj mu odlazi u emigraciju u slobodne krajeve Hrvatske. Gimnaziju polazio u Karlovcu i Zagrebu. U Zagrebu diplomirao 1931. jugoslave ...

                                               

Science Citation Index

Science Citation Index je citatna baza podataka koju je napravio Institut za znanstvenu informaciju i stvorio Eugene Garfield. Službeno je pokrenuta 1964. godine. Danas je vlasnik Clarivate Analytics. Pokriva područje općenite znanosti, medicine ...

                                               

SciFinder

SciFinder je digitalna platforma u izdanju Chemical Abstracts Service, ogranka američkog društva za kemiju American Chemical Society. Namijenjena je pregledavanju relevantne literature s područja kemije, biokemije, kemijskog inženjerstva i inih s ...

                                               

Sekundarna literatura

U knjižničarstvu i u informacijskim znanostima, historiografiji i ostalim područjima učenja, sekundarni izvor je dokument ili zapis koji se odnosi na informaciju originalno predstavljenu negdje drugdje, ili raspravlja o njoj. Sekundarni izvor je ...

                                               

Serijska publikacija

Serijska publikacija, jedinica neomedene grade, bez unaprijed utvrdena kraja izlaženja, objavljena na bilo kojem mediju u uzastopnim zasebnim sveščićima ili dijelovima, obično s brojčanim i/ili kronološkim podacima. Serijske publikacije obuhvaćaj ...

                                               

Siva literatura

Siva literatura je pojam pod kojim obavještajne službe, knjižničari, medicinari i istraživači podrazumijevaju skup publikacija koje nisu lako dostupne javnosti preko uobičajenih kanala, primjerice preko izdavača. Ipak ta literatura je "često aute ...

                                               

Josip Stipanov

Josip Stipanov bio je hrvatski filozof, knjižničar te ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

                                               

Mihovil Tomandl

Mihovil Tomandl, vojvodanski odvjetnik, novinar, publicist, povjesničar i kulturni djelatnik. Mnoge su njegove zasluge za Pančevo. Hrvat po nacionalnosti, ali je Pančevu posvetio cijeli karijeru i život. Pančevu je osobito pridonio knjižničarstvu ...