ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9
                                               

Neofeudalizam

Neofeudalizam, što doslovno znači "novi feudalizam", predstavlja povratak nekih značajki feudalnog društva, prvenstveno ekonomskih i političkih, u današnjem dobu. Pojam označava politiku vladajuće skupine koja ima za posljedicu da se sustavno pov ...

                                               

Nezgoda na radu

Nesreća na radu je svaki neželjeni i neplanirani dogadaj koji može imati za posljedicu ozljedu, zdravstveno oštećenje radnika, materijalni gubitak ili onečišćenje okoliša. Nesreće i nezgode na radu posljedice su rizika koji proizlazi iz neispravn ...

                                               

Novopečeni bogataši

Novopečeni bogataši ili Nouveau riche je izraz je koji na francuskom znači novi bogataši te označava pojedince ili društvene skupine koji su relativno brzo stekli veliko bogatstvo i zahvaljujući tome naglo prešli iz niže u višu društvene slojeve. ...

                                               

Osobna zaštitna sredstva

Sredstva za zaštitu nogu štite noge od padajućih predmeta cipele sa zaštitnom kapicom, zaštitu od štetnog toplinskom djelovanja npr. cipele sa drvenim potplatom. U obući se nalazi ZAŠTITNA kapica koja mora izdržati udarac od minimalno 200J. Čelič ...

                                               

Ozljeda na radu

Ozljeda na radu je svaka ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili kemijskim djelovanjem uzročno vezana za obavljanje poslova na kojima osoba radi. Ozljeda može biti prouzročena i naglim promjenama položaja tijela, nje ...

                                               

Pokroviteljstvo

Pokrovitelj je kada osoba ili tvrtka pridonosi počasno ili daje financijski potporu za pokrivanje troškova akcije, aktivnosti ili primjerice doniranjem nagrade u reklamne svrhe. Može biti na području politike, društvenih aktivnosti, znanosti, kul ...

                                               

Predstavka

Predstavka ili peticija je zahtjev gradana za odredenu promjenu uz sakupljanje potpisa zainteresiranih osoba. Jedna je od temeljnih prava europskih gradana. Često se rabi za utjecaj na vlast ili državne ustanove a u svrhu usvajanja ili promjene z ...

                                               

Prihvatilište Ruže sv. Franje

Prihvatilište "Ruže sv. Franje” nalazi se u Rijeci na Kozali, u kompleksu crkve sv. Romualda i Svih Svetih. Ideja je rodena u jednoj od petnaest grupa unutar riječkog Franjevačkog svjetovnog reda ali i dosadašnjeg iskustva u pomaganju potrebitima ...

                                               

Prirodno stanje

Prirodno stanje označava stanje u kojem se čovjek nalazio prije nego što su sagradeni gradovi, ili neki put kad nisu postojale ni društvene zajednice. Prema ovoj definiciji pojam se može odnositi na društvo lovaca-sakupljača koji su osnivali zaje ...

                                               

Prisilni rad

Prisilni rad se zove rad na kojeg čovjek pod prijetnjom kazne, ili bilo kojeg drugog osjetljivog zla prisiljen protiv svoje volje. Medunarodna organizacija rada, usvojila je 1930. art 2. stavka 1. Konvencije o obvezatnom radu kao i prisilnom radu ...

                                               

Procjena opasnosti

Procjena opasnosti temeljni je i najvažniji dokument o zaštiti na radu. Prilikom izrade procjene opasnosti pristupa se analizi svih opasnosti na radnom mjestu s ciljem njihovog uklanjanja ili smanjivanja na prihvatljivu razinu. Kod izrade procjen ...

                                               

Prosvjed

Prosvjed ili posudenica Demonstracija označava javni skup ili javno okupljanje osoba radi izražavanja protesta ili mišljenja. U totalitarnim ili nedemokratskim državama, kao što su bile bivše socijalističke države bile su isključivo oni prosvjedi ...

                                               

Punalua

Punalua brak /punalua, dobar prijatelj ili intiman drug, forma grupnog braka sa Havajskog otočja u Polineziji, u kojemu je više braće jednoga gensa živjelo sa više zajedničkih žena drugoga gensa, ili više sestara jednoga gensa sa zajedničkim muže ...

                                               

Pušenje

Pušenje je način konzumiranja duhana uzimanog u obliku cigara, cigareta, cigarilla, i pomoću lule. Drugi oblik konzumacije duhana je žvakanje i šmrkanje. Kako duhan sadržava u sebi otrovne alkaloide, kao što je nikotin, a prilikom pušenja se stva ...

                                               

Rad za opće dobro

Rad za opće dobro je neplaćeni posao koji obavlja jedna osoba ili skupina ljudi za dobrobit zajednice ili njezinih institucija. Rad za opće dobro razlikuje se od volontiranja jer se ne provodi uvijek na dobrovoljnoj osnovi. Radom za opće dobro se ...

                                               

Radni okoliš

Radni okoliš predstavlja skup svih parametara koji djeluju na udobnost i sigurnost radnika, a obuhvaća mikroklimatske parametre - temperaturu, vlagu i strujanje zraka; buku i vibracije te kemijske štetnosti koje se mogu javiti na radnom mjestu. O ...

                                               

Radnički pokreti

Radničke pokrete možemo definirati kao politička i socijalna strujanja i borbe za oslobodenje radničke klase od kapitalističke eksploatacije, za svrgavanje buržoaskog društvenog poretka i za stvaranje novog, pravednijeg, socijalističkog, u nekim ...

                                               

Rastafarijanstvo

Teško je zaključiti što je točno rastafarijanizam, je li religija, kultura ili pokret. On je postao ne samo vjera već i način života, jedna specifična kultura koju danas prihvaćaju mnogi, od crnaca do bijelaca diljem svijeta. Rastafarijanizam je ...

                                               

Restavek

Restavek naziv je za siromašnu djecu s Haitija, koju siromašni roditelji daju imućnijim obiteljima, da kod njih rade kućanske poslove, da za uzvrat dobiju smještaj, školovanje i hranu. Prije katastrofalnog potresa na Haitiju bilo je oko 300.000 r ...

                                               

Ritualna izolacija

Ritualna izolacija, obredi izolacije porodilja i djevojaka koje očekuju svoju prvu menstruaciju ili ratnika koji su smaknuli neprijatelja zbog čega moraju biti podvrgnuti višemjesečnom čišćenju. Obredi ritualnih izolacija uvijek su povezani uz kr ...

                                               

Robovlasništvo

Robovlasništvo je prvi oblik klasnog i izrabljivačkog društvenog uredenja, a temelji se na privatnom vlasništvu i na prisilnom radu robova. Pojavilo se još u drevna vremena kad su Sumerani, Egipćani, stari Grci i Rimljani držali robove. U 15. sto ...

                                               

Rod (prvobitna zajednica)

Rod ili klan je prvo ljudsko društvo. Nastao je s pojavom proizvodnih snaga, a razvio se iz horde. Osim prirodne, pojavljuje se i društvena podjela rada. To znači da se pojedinci specijaliziraju za obavljanje odredenih poslova. Tijekom daljnjeg r ...

                                               

Seljak

Seljak je izraz koji označava poljodjelskog djelatnika koji ima prebivalište na selu, i koji za život zaraduje baveći se poljoprivrednim aktivnostima bilo na svom, bilo na tudim imanjima. U prošlosti, od nastanka civilizacije pa sve do industrijs ...

                                               

Siromaštvo

Siromaštvo je termin koji se najčešće koristi za nedostatak osnovnih uvjeta za život. Biti siromašan znači ne imati dovoljno novaca za priuštiti si osnovne ljudske potrebe kao što su hrana, piće, dom itd. Mnogo ljudi u raznim državama diljem svij ...

                                               

Socijalna pravda

Socijalna pravda odnosi se na koncepciju civilnog društva u kojem se pravda postiže u svakom dijelu društvene zajednice, odnosno na ideji da svi ljudi zaslužuju jednake uvjete za život, ona se širi izvan jednakosti pred zakonom, te uključuje sve ...

                                               

Socijalna samoposluga

Socijalna samoposluga je prikupljanje, skladištenje i besplatna podjela hrane i drugih kućanskih potrepština, krajnjim siromašnim korisnicima. Princip rada socijalne samoposluge je jednostavan. Korisnici stalne pomoći Zavoda za socijalnu skrb i č ...

                                               

Spomenik kulture

Spomenik kulture je svjedočanstvo ljudske povijesti i razvoja, za čije očuvanje postoji javni interes. To znači, da je u svakom slučaju riječ o povjesnom objektu. Spomenici kulture se dijele na: predmete iskopane ili nadene u zemlji - nalaze se i ...

                                               

Squattersko naselje

Squatter naselja su naselja koja se razviju u napuštenim zgradama razvijenih zemalja ili od raznog otpadnog materijala koja nastaju nekontroliranom gradnjom najčešće na rubovima velikih gradova nerazvijenih zemalja, kao posljedica prevelikog dose ...

                                               

Sto posto za Hrvatsku

Sto posto za Hrvatsku naziv je prosvjeda 100 %-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida I. skupine koji je započeo 20. listopada 2014. godine ispred Ministarstva hrvatskih branitelja u Zagrebu, Savska 66. Okupljenim su prosvjednicima ubrzo podršku d ...

                                               

Svita

Svita je izraz kojim se označavaju pomoćnici, kuhari, sluge, tjelohranitelji i druge osobe koje na putovanjima prate monarha, predsjednika, visokog plemića, političara, poslovnog čovjeka, filmsku ili rock zvijezdu ili neku drugu važnu osobu. Izra ...

                                               

Svjetska baština

UNESCO-ova Svjetska baština sastoji se od Svjetske kulturne baštine i Svjetske prirodne baštine. Popis sadrži ukupno 936 spomenika u 153 države, od čega 725 spomenika kulture, 183 spomenika prirode, te 28 spomenika koji su istovremeno obuhvaćeni ...

                                               

Štrajk

Štrajk ili obustava rada označava kolektivnu obustavu radnih aktivnosti dok se ne ispune odredeni zahtjevi stranke u radnom sporu koja je organizirala štrajk. Štrajkovi mogu imati vrlo različite ciljeve. Štrajk može organizirati sindikat u tvrtci ...

                                               

Štrajk gladu

Štrajk gladu oblik je nenasilnog otpora u kom sudionici ne uzimaju hranu, kao dio političkog protesta, kako bi njihov čin doveo do promjene zakona, ili da bi pobudio osjećaj krivice. Obično se unosi tekućina ali ne i kruta hrana. Štrajkači gladu ...

                                               

Trogloditi

Trogloditi je naziv za ljude koji stanuju po špiljama odnosno podzemni način života. U antičkim izvorima, trogloditi su ponekad plemenski naziv za špiljske stanovnike na obalama Crvenog mora, Arabije, Indije i nekih drugih područja. Troglodizam j ...

                                               

Ustanova

Institucija, kao pojam ima više značenja: ustanova ili zavod naziv za udžbenike privatnog prava rimskih pravnika. Najpoznatije su Gajeve institucije Institutionum commentarii IV i Codex Justinianeus u društvenim znanostima institucija je naziv za ...

                                               

Zaklada

Zaklada je institucija čija je svrha točno odredena od zakladnika posredstvom njegove imovine. U pravilu imovina zaklade ostaje stalna, dok se sredstva namjenjenoj svrsi koriste iz kamata i prihoda. Funkcija zaklade je poticaj za općekorisnu i do ...

                                               

Zaklada hrvatskog državnog zavjeta

Zaklada hrvatskog državnog zavjeta je politička zaklada čiji je zakladnik Hrvatska demokratska zajednica. Osnovana je na inicijativu Franje Tudmana 12. listopada 1995. i prva je politička zaklada u Hrvatskoj. Zakladnik joj je Hrvatska demokratska ...

                                               

Zaštita na radu

Zaštita na radu je skup mjera koje se provode radi sprječavanja utjecaja štetnih čimbenika radnoga procesa ili radnoga okoliša na zdravstveno stanje zaposlenika. Zaštita na radu je sastavni dio zdravstvene zaštite radno aktivnih ljudi. Štetni čim ...

                                               

Žrtveni jarac

Žrtveni jarac je metaforični izraz za nevinu žrtvu na koju je usmjerena agresivnost okolice i koja ispašta za tude grijehe. Ovaj fenomen je opisao i dao mu naziv antropolog J.J. Fraser. Naziv potječe od poznate biblijske priče, ο jarcu kojeg su s ...

                                               

Chupacabra

Chupacabra ili Chupacabras je zvijer koja navodno živi u okolici Puerto Rica i Meksika. Naziv dolazi od španjolske riječi koja u slobodnom prijevodu znači "kozo-sisač", što nam govori da siše krv iz stoke. To je takoder naziv za vrstu dobroćudne ...

                                               

Kraken

Prema skandinavskim mornarskim pričama, Kraken je morsko čudovište koje je u stanju potopiti svaki brod. Kraken se prvi put spominje u nordijskim legendama iz vremena Vikinga i tamo je opisivan kao zastrašujuće morsko čudovište od kojega su svi s ...

                                               

Mothman

Mothman, prema tradicionalnom vjerovanju iz SAD-a, mitološko biće koje se pojavljuje u okolici grada Point Pleasanta, u američkoj saveznoj državi Zapadna Virginia. Opisuje se kao tamna čovjekolika silueta s krilima i žarko crvenim očima. Prvo svj ...

                                               

Ogopogo

Ogopogo je naziv za morsku neman za koju se pretpostavlja da živi u jezeru Okanagan u Kanadi. Kao i rodak mu - Nessie iz jezera Loch Ness u Škotskoj - Ogopogo je danas nerazriješeni misterij, iako kriptozoolozi traže načine kako bi mu uspjeli ući ...

                                               

Vrag iz Jerseyja

Vrag iz Jerseyja je legendarno stvorenje koje se, navodno, pojavljuje u Pine Barrensu u New Jerseyju. Često se opisuje kao leteće stvorenje koje ima dvije noge s kopitima. Svi uglavnom govore da liči na klokana s glavom jarca, da ima krila, rogov ...

                                               

Zana

Navodno žena-majmunica sa dlakama od glave do pete, vrlo velikom stražnjicom i grudima. Uhvaćena je 1850. godine. U početku je bila vrlo nasilna te su je morali držati u kavezu, da bi se s vremenom smirila i vodila relativno miran život u selu Tk ...

                                               

Astralna projekcija

Astralna projekcija ili astralno putovanje je sposobnost voljnog odvajanja astralnog od fizičkog tijela za vrijeme sna ili stanja transa, a usko je povezana s fenomenom izvantjelesnog iskustva. Prema vjerovanju, tijekom astralnog putovanja zadrža ...

                                               

Astralni svijet

Astralni svijet, prema teozofskom učenju, prva duhovna sfera nakon smrti tijela. Sačinjen je od fine materije i naseljavaju ga brojna bića. Prema nekim vjerovanjima, posredne spoznaje o ovome svijetu, osim kod teozofije, mogu se pronaći kod spiri ...

                                               

Astralno tijelo

Astralno tijelo je, prema teozofiji i religijskoj filozofiji, suptilno eterično tijelo za koje se vjeruje da je posrednik izmedu inteligentne duše i fizičkog tijela. Tijelo se navodno sastoji od fine, astralne materije i svjetlosnom je vrpcom spo ...

                                               

Aura

Aura je u parapsihologiji i spiritizmu suptilno jasno blistavo polje zračenje u više boja koje okružuje osobu ili objekt poput plašta ili aureole. Po tim vjerovanjima, ona je sastavljena od vibracija elemenata poput duše i čakri, unutarnjih supst ...

                                               

Automatsko pisanje

Automatsko pisanje ili psihografija, čin pisanja bez izravnog udjela svijesti ili volje čovjeka, za koje se vjeruje da potječu s podsvjesne razine ili od nekog duhovnog ili nadnaravnog izvora. U razdoblju nadrealizma bilo je istaknuto automatsko ...