ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8
                                               

Teorija sustava

Teorija sustava je interdisciplinarno područje koje proučava relacije / meduodnose sustava kao cjeline. Razvoj teorije sustava počeli su Ludwig von Bertalanffy, William Ross Ashby i drugi tijekom 1950.tih godina na principima ontologije, filozofi ...

                                               

Udžbenik

Udžbenik je osnovna školska knjiga koja na sustavan i didaktički primjeren način izlaže nastavni sadržaj pojedinoga nastavnog predmeta. Zabilježeni povijesni razvoj udžbenika u Republici Hrvatskoj započinje 1527. godine s Prvom tiskanom hrvatskog ...

                                               

Veksilologija

Veksilologija, takoder i zastavoslovlje ili stjegoslovlje, je znanost koja se bavi proučavanjem svih aspekata zastava i njihove upotrebe i spada u grupu pomoćnih povijesnih znanosti. Takoder se smatra i granom suvremene primijenjene umjetnosti. T ...

                                               

Vjera u Boga u doba znanosti

Vjera u Boga u doba znanosti, knjiga iz 2003. godine engleskog znanstvenika Johna Polkinghornea, ugledna teorijskog fizičara i teologa, već desetljećima jednog od vodećih autoriteta u tumačenju odnosa izmedu znanosti i religije. U svojoj poznatoj ...

                                               

Zagrebački književni razgovori

Zagrebački književni razgovori su tradicionalni medunarodni književno-znanstveni skup koji se održava u Zagrebu, u Hrvatskoj. Utemeljio ih je Slavko Mihalić. Prvo su se put održali 1969. godine.Organizira ih Društvo hrvatskih književnika, u čijem ...

                                               

Zbornik

Zbornik ≃ s- + brati + nik), knjiga s mnoštvo različitih tekstova odnosno sadržajno samostalnih priloga različitih autora povezanih zajedničkim naslovom. Tekstovi koje obuhvaća mogu biti znanstveni i stručni članci, studije ili rasprava, umjetnič ...

                                               

Znanstvena literatura

Znanstvena literatura jest skupina tekstova i članaka iz svih polja znanosti izdanih u nekoj znanstvenoj knjizi, časopisu ili na World wide webu. To mogu biti članci objavljeni u znanstvenim časopisima, monografije koje je napisao jedan autor ili ...

                                               

Znanstvena metoda

Znanstvena metoda obuhvaća mnoge tehnike za proučavanje fenomena, pribavljanje novih saznanja, te ispravljanje i dopunjavanje postojećih spoznaja. Zasniva se na: 1. prikupljanju opipljivih, empiričkih i mjerljivih dokaza koji su podožni nekoj log ...

                                               

Znanstveni centar izvrsnosti

Znanstveni centar izvrsnosti, znanstvena organizacija ili skupina znanstvenika koja po originalnosti, značenju i aktualnosti rezultata svoga znanstvenog rada ide u red najkvalitetnijih organizacija ili skupina u svijetu unutar svoje znanstvene di ...

                                               

Znanstveni članak

Znanstveni članak je prozni uradak koji na znanstveni način sažeto obraduje, obavještava ili iznosi rezultate pojedinog znanstvenog istraživanja, sažeti prikaz odredenog znanstvenog rada ili temu od odredenog znanstvenog zanimanja. Odlike znanstv ...

                                               

Znanstveni rad

Znanstveni radovi, vrste znanstvenog djela. Znanstvena, znanstvenostručna i stručna djela i radovi nisu oštro razgraničena iako razlike svakako postoje. Postoji razlika znanstvenog djela od znanstvenog rada. Znanstveni rad je djelo koje je usmjer ...

                                               

Znanstveno djelo

Znanstveno djelo, djelo nastalo kao rezultat znanstvenog istraživanja primjenom znanstvenih metoda, a koje otkriva dotad nepoznate činjenice i odnose i objašnjava zakonitosti medu pojavama. Drugim riječima, mora biti izvorno i time pridonosi ukup ...

                                               

Aktivno gradanstvo

Aktivno gradanstvo se odnosi na filozofiju koju podržavaju organizacije civilnog društva i obrazovne institucije koje zagovaraju da članovi nevladinih udruga, poduzeća ili nacionalnih država imaju odredene uloge i odgovornosti prema društvu i oko ...

                                               

Beskućništvo

Beskućništvo se definira kao stanje u kojem se nalaze ljudi koji nemaju mogućnost adekvatnog stanovanja, odnosno žive u nestandardnim objektima koji se ne mogu smatrati domom ili žive "na cesti". Ono može nastati zbog lokalne ili područne nezapos ...

                                               

Besplatni zagrljaji

Besplatni zagrljaji je društveni pokret koji uključuje pojedince koji nude zagrljaj strancima na javnim mjestima. Pokret je počeo 2004. australac poznat pod pseudonimom "Juan Mann", nudeći besplatne zagrljaje u trgovačkom centru Pitt St Mall u ce ...

                                               

Blagost

Blagost je vrijednost i kvaliteta nečijeg karaktera. Blagost i nježnost imaju dugu povijest u mnogim, ali ne i u svim kulturama. Pod blagošću obično se podrazumijeva ljubaznost, razumijevanje i dobronamjernost. Aristotel koristi blagost kao vrlin ...

                                               

Bonton

Bonton je knjiga ili kodeks ponašanja kojeg bi se trebao pridržavati svaki pripadnik društva. Bontoni nas uče kako se treba ponašati, izražavati, izgledati, komunicirati, gestikulirati i dr. u gotovo svakoj situaciji. Bonton najstrože osuduje vri ...

                                               

Civilizacija

Civilizacija ili uljudba je ukupnost svih znanja, vještina, običaja, misaonih i duhovnih spoznaja kod razvijenih ljudskih zajednica; takoder: skup materijalnih i duhovnih stečevina odredenog društva. takoder: razdoblje ljudskog društva koje slije ...

                                               

Divljaštvo

Divljaštvo, u socijalnoj antropologiji, prva epoha u periodizaciji pretpovijesti ljudskog roda, najniži stupanj svijesti u čovječjoj evoluciji. Lewis Henry Morgan u svojem je djelu Drevno društvo Ancient Society, 1877. kulturnu evoluciju opisao u ...

                                               

Djelatnost

Djelatnost ili rad označava aktivni čin čovjeka. Može uključivati obavljanje i fizičkih i mentalnih zadataka. Ako aktivnosti izravno služe razonodi ili zabavi, podvode se pod pojmom igra. Rad može se biti na primjer dobrovoljni rad. kućanskim i o ...

                                               

Dobrovoljni rad

Dobrovoljni rad je rad osobe koja obavlja posao za dobrobit drugih bez financijske naknade. Najčešća vrsta dobrovoljnog rada je sudjelovanje u aktivnostima nevladinih organizacija pojedinačno ili kao dio dobrovoljnog društva ili dobrovoljne skupi ...

                                               

Donacija

Donacija, novac, oprema, umjetnine ili druga vrijednost što se s dobrotvornim ciljem daruje zakladi, grupi, instituciji ili pojedincu. Pojam donacija označava i čin darovanja, i same predmete i vrijednosti koji su ustupljeni bez naknade. Donatori ...

                                               

Duboka ekologija

Duboka ekologija je filozofski koncept koji nudi teorijsko opravdanje za stav "prvo priroda, a tek onda društvo". Ona zamjenjuje antropocentričnu perspektivu koja daje prednost ljudskim vrijednostima i ciljevima, biocentričnom ili eko-centričnom ...

                                               

Duhovna uporaba konoplje

Konoplja ima dugu povijest obredne uporabe u brojnim kultovima i religijama diljem svijeta. Rastafarijanci je smatraju svetom biljkom, a njeno uživanje vjerskim činom. U Indiji se rabi stoljećima u čast boga Šive. U predstavama drevnih civilizaci ...

                                               

Egzogamija

Egzogamija, institucija sklapanja brakova izvan svoje socijalne klase koja se javlja u dva aspekta, biološkom i kulturnom, dok je tradicionalni oblik dualna egzogamija u plemenskim zajednicama podijeljenih po klanovima koji mogu biti patrilinearn ...

                                               

Emancipacija

Emancipacija je termin koji se upotrebljava pri opisivanju različitih nastojanja za dobivanje političkih prava ili ravnopravnosti za često obespravljenu skupinu. Podrijetlo izraza latinska je riječ emancipare, koja označava puštanje odrasloga sin ...

                                               

Endogamija

Endogamija, pojava uspostavljanja spolnih odnosa unutar neke društvene grupe. U prvim razdobljima ljudske povijesti endogamija je bila opća praksa, osobito u fazi promiskuiteta u hordi i u tzv. braku krvnog srodstva u prvim materinjskim rodovima. ...

                                               

Eunuh

Eunuh je kastrirani muškarac. Termin se obično odnosi na one koji su kastrirani radi vršenja neke specifične dužnosti u društvu, kao što je to bio običaj u mnogim društvima u prošlosti. Najraniji zapisi o namjernoj kastraciji radi stvaranja eunuh ...

                                               

Gradanski rat

Gradanski rat je oružana borba suprotstavlienih društvenih grupa unutar jedne države, borba gradana koji su bili podčinjeni istoj državnoj vlasti. Razlikuje se od oružanog ustanka dužim trajanjem i boljom organizacijom zaraćenih strana. Najpoznat ...

                                               

Groblje

Groblje je prostor na kojem se pokapaju tijela preminulih ljudi obično nakon ispraćaja koji se razlikuje ovisno o kulturi, vjeri ili uvjerenju preminulog. Groblja su se obično nalazila na povišenim mjestima izvan naselja. U grobovima i grobljima, ...

                                               

Hi-fi

Hi-fi je vrst tehnike za reprodukciju glazbe, audia, koja prevladava nemuštu i bizarnu reprodukciju glazbe i ljudske pojave pri muziciranju, inherentnu aglomerativnim sustavima. U strožem smislu to je pojam kojim se opisuje vrsna reprodukcija zvu ...

                                               

Hijerarhija

Neke su životinje samotnjaci i brinu se za sebe, dok se neke okupljaju u zajednice u kojima postoje hijerarhijski odnosi: krdo veća zajednica sisavaca čopor omanja zajednica sisavaca jato zajednica ptica; inače vrlo velika plova zajednica riba; v ...

                                               

Huliganstvo

Huliganstvo posudenica od engl. "hooligan" a pojavio se u Velikoj Britaniji krajem 19. stoljeća a opisuje devijantno ponašanje i način življenja uličnih bandi i pojedinaca koji su ih sačinjavali. Takoder danas taj termin je opće prihvaćen i opisu ...

                                               

Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske

Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske osnovana je u prosincu 1991. godine kao nevladina, neprofitna, humanitarna organizacija, s ciljem pružanja pomoći djeci sudionika Domovinskog rata i djeci siromašnih višečlanih obitelji. Osnivač zaklade bila ...

                                               

Informacijsko društvo

Informacijsko društvo je društvo u kojim je stvaranje, distribucija, rasprostranje, korištenje, integracija i manipulacija informacija značajna ekonomska, politička i kulturna djelatnost. Specifične za tu vrstu društva je središnji položaj inform ...

                                               

Intelektualac

Intelektualac označava osobu s visokorazvijenim intelektom i analitičkim mišljenjem; predstavnik intelektualnog rada. Taj se pojam ponekad pogrešno upotrebljava ako se odnosi na obrazovanje kao sinonimom za akademika. Inteligentna osoba će imati ...

                                               

Internetska predstavka

Internetska predstavka, internetska peticija, online peticija ili e-peticija oblik je predstavke koji se potpisuje putem interneta, najćešće preko web stranica ili portala. Potpisnici predstavke pritom moraju priložiti svoje osobne podatke, poput ...

                                               

Izazivanje

Izazivanje ili latinizam provokacija označava ciljano uzrokovanje ponašanja, ili odgovora drugih osoba. Pri tome provokator svjesno ili nesvjesno izaziva osobe ili skupine da bi oni reagirali pokazivanjem tendencijalno željenog ponašanja. Provoka ...

                                               

Izgladnjivanje

Izgladnjivanje ili gladovanje predstavlja dugotrajanu ili potpunu odsutnost potrošnje hrane, odnosno ekstremni oblik pothranjenosti. Tijelo se zbog pomanjkanja vitamina, minerala, hrane i energije ne može normalno razvijati i obavljati normalne f ...

                                               

Javno mnijenje

Pojam javno mnijenje u sebi sadrži upozorenje da se tiče javnih, a ne privatnih stvari. Javno mnijenje se u najširem smislu bavi s" res publica ". Dakle, tom pojmu "javnosti" pripadaju svi gradani i udruženja gradana koji razmišljaju i razgovaraj ...

                                               

Javnost

Javnost se odnosi na čovječanstvo općenito, ili na pripadnike nacije, države ili zajednice; ljudi, neodredeno kao javnost; takoder se odnosi i na odredeno tijelo ili skupinu ljudi. S poduzetničkog stajališta: javnost je bilo koja grupa koja ima s ...

                                               

Jurodivost

Jurodivost naizgled je nerazumno ponašanje u religijske svrhe, odricanje od svjetovnoga načina života, dragovoljno siromaštvo, koje je zastupljeno u kršćanstvu, gdje se smatra jednim od najtežih i najsmjelijih oblika nasljedovanja vjere. Jurodivi ...

                                               

Kasta

Kasta je hijerarhijska društvena skupina endogenog i naslijednog karaktera božanskog i kozmičkog podrijetla. Tim pojmom su Portugalci u 16. stoljeću označuju društvene skupine koji su sami Indijci nazivali varna boja, stalež. Indo-arijski narodi ...

                                               

Kavalir

Kavalir ili Gentlemen koji opisuje muškarca čije je ponašanje u odnosu na druge ljude primjerno, odnosno u skladu s najvišim moralnim kavalira odnosno specifičnim kodeksom časti kojeg obično ne dijele, ili rijetko poštuju "obični" ljudi. Karakter ...

                                               

Ljudski rad

Ljudski rad je svrsishodna i svjesno organizirana djelatnost ljudi, radi postizanja nekog korisnog učinka, kojim se može zadovoljiti odredena vrsta osobnih ili zajedničkih potreba. Rad u apstraktnom smislu predstavlja utrošak ljudske radne snage: ...

                                               

Mecena

Mecena i uz to vezani izrazi mecenatsvo - mecenatski označava osobu ili neko društvo koji nesebično i izdašno daje podršku i potporu umjetničkim, kulturnim ili u današnje vrijeme športskim ili znanstvenim aktivnostima i njihovim nositeljima. U po ...

                                               

Mladost

Mladost je razdoblje života izmedu djetinjstva i odrasle dobi, a pojam mladež označava osobe koje se nalaze u tom razdoblju. Mladost je kako biološka, tako i društvena kategorija. U tradicionalnom društvu, mladež kao posebna društvena grupa nije ...

                                               

Momak

Momak, mladić, pojam za mladeg čovjeka koji je prerastao dječačku dob, ali još nije dosegnuo zrelu dob. Podrijetlo korijena je bugarsko. Koristi se i kao sinonim za riječi "neženja" i "mladoženja". U gospodarstvu, pogotovo kroz povijest, momak je ...

                                               

Morganatski brak

Morganatski brak je, u kontekstu europskog plemstva, brak izmedu osoba nejednakog društvenog ranga. Titule i povlastice koje ima muž ne mogu se prenositi na suprugu i djecu rodenu u ovom braku. Ovaj brak je takoder poznat i kao ljevoruki brak jer ...

                                               

Mreža (civilno društvo)

Mreža je stupanj društvenog organiziranja gradana ili organizacija civilnog društva. Mreže često egzistiraju u lokalnim okvirima ili su usmjerene na male skupine, a nisu nacionalno orijentirane. Organizirane su tako što se posvećuju specifičnim p ...