ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6
                                               

San brucoša

San brucoša je termin koji se često prirodaje sljedećoj greški u računanju n -te potencije binoma: n = x n + y n. {\displaystyle ^{n}=x^{n}+y^{n}.} Naziva se tako jer studenti prve godine nerijetko zaboravljaju ispravan razvoj kvadrata binoma koj ...

                                               

Skup

U matematici, skup se može shvatiti kao bilo koja kolekcija različitih apstraktnih objekata smatranim cjelinom. Iako se ovo čini jednostavnom idejom, skupovi su jedan od najvažnijih fundamentalnih koncepata u modernoj matematici. Matematička disc ...

                                               

Slika (matematika)

Za danu funkciju f: A → B {\displaystyle f\colon A\rightarrow B}, slika od f {\displaystyle f} je definirana kao skup I m f = { x ∈ B: x = f za neki a ∈ A }. {\displaystyle Imf=\{x\in B:x=fa{\mbox{ za neki }}a\in A\}.} Slika od f se ponekad označ ...

                                               

Slučajnost

Slučajnost prividni je nedostatak obrasca ili predvidljivosti dogadaja. Slučajni niz dogadaja ili koraka često nema redoslijed i ne slijedi razumljiv uzorak ili kombinaciju. Pojedinačni slučajni dogadaji po definiciji su nepredvidivi, ali s obzir ...

                                               

Stanični automat

Stanični automat je model fizikalnog sustava. U tom modelu, diskretizirane veličine su prostor i vrijeme. Interakcije su ograničene samo na lokalnost. Stanični automati imaju sastav od pravilne rešetke od n-protega dimenzija, koju čine polja stan ...

                                               

Statistika

Najčešća logička greška je nereprezentativan uzorak pri ispitivanju. Samo ispitivanje može biti sociološki izvedeno savršeno ispitanici popunjavaju uputnik neometani i anonimno, matematička analiza je izvedena bez grešaka, no rezultati ipak nemaj ...

                                               

Šahovska matematika

Šahovska matematika je grana matematike, odnosno kombinatorike. Za nju je svojstveno da se bavi geometrijskim i kombinatornim problemima ploče te izmedu ostalog proučava razmještaj pojedinih figura na ploči s uvjetom da se figure medusobno ne nap ...

                                               

Teorija brojeva

Teorija brojeva je grana opće matematike koja izučava svojstva cijelih brojeva. Nekad se naziva kraljicom matematike zbog svog temeljnog položaja u matematičkoj znanosti. Jedna aplikacija teorije brojeva je u modernoj kriptografiji. Teoretičari b ...

                                               

Teorija redoslijeda

Teorija redoslijeda je grana matematike koja proučava binarne relacije koje obuhvaćaju intuitivnu ideju redoslijeda. Tako teorija redoslijeda pruža apstraktan okvir za reći kad jedan objekt je "manji od" ili "predhodi" drugi.

                                               

Teorija redova

Teorija redova je područje matematike koje modelira ponašanje redova. Ovu se teoriju naziva i teorijom masovnog usluživanja. Dio je operacijskih istraživanja u kojima predstavlja metodu koja proučava procese usluživanja slučajno pristiglih jedini ...

                                               

Topološka struktura

Ako je X skup, tada je neki skup t podskupova iz X topološka struktura na X ako vrijede sljedeća tri uvjeta: 1. prazan skup i skup X su članovi od t 2. ako su dva podskupa U i V iz X u t, tada je i njihov presjek u t 3. ako je svaki od skupova U ...

                                               

Trodimenzionalno

Trodimenzionalni prostor ili ukratko 3D je geometrijska postavka u kojoj su potrebne tri vrijednosti za odredivanje položaja nekog elementa. Ovo je neformalno značenje termina dimenzija. U fizici i matematici slijed n brojeva može se shvatiti kao ...

                                               

Turnir gradova

Turnir gradova je medunarodno matematičko natjecanje za srednjoškolce. Po sustavu natjecanja i tipu postavljenih zadataka razlikuje se od većine matematičkih natjecanja. Na početku održavanja, 1979. godine, na Turniru su sudjelovala tri grada. Ot ...

                                               

Turnir gradova u Zagrebu

Turnir gradova u Zagrebu je zagrebačko izdanje uglednog matematičkog natjecanja. Turnir gradova je srednjoškolsko natjecanje sa središtem u Rusiji, omiljeno zbog izazovnih zadataka i sustava koji omogućuje velikom broju učenika natjecanje s vršnj ...

                                               

Uredeni par

U matematici, uredeni par je objekata odreden vrstom objekata te njihovim poretkom: a, b = b, a ⟺ a = b {\displaystyle a,b=b,a\iff a=b} Razlika izmedu uredenog para i dvočlanog skupa neuredenog para jest da u dvočlanom skupu poredak elemenata nij ...

                                               

Vandermondeov identitet

Vandermondeov identitet ili Vandermondeova konvolucija je teorem u kombinatorici koji se može shvatiti kao jedan od brojnih načina prebrojavanja kombinacija svih k {\displaystyle k} -članih podskupova skupa koji ima m + n {\displaystyle m+n} član ...

                                               

Varijabla

Varijabla pojam je kojim se u matematici, te drugim znanostima, označuje veličina promjenljive vrijednosti. To može biti broj, vektor, preslikavanje i ostalo. Suprotni pojam je konstanta. Varijabla je simbol o čijoj vrijednosti ovisi funkcija, po ...

                                               

Wilsonov teorem

Wilsonov teorem je jedan od najvažnijih teorema elementarne teorije brojeva koji tvrdi da ako je p {\displaystyle p} prost broj, vrijedi! ≡ − 1. {\displaystyle!\equiv -1{\pmod {p}}.} Teorem je prvi iskazao arapski matematičar Ibn al-Haytham još u ...

                                               

Zbroj

Parnost zbroja ovisi o parnosti pribrojnika: Vjerojatnost da je zbroj dva prirodna broja paran je 50 %. Nedovršeni članak Zbroj koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

                                               

Znamenka

Znamenka je znak kojim se prikazuju brojevi u položajnim brojevnim sustavima. Tako prikazani brojevi se zovu brojke, a uobičajeni sustav je dekadski s arapskim znamenkama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Ako je baza sustava manja od 10 mogu se rabi ...

                                               

Aerologija

Aerologija je dio meteorologije koji se bavi istraživanjem fizikalnih i kemijskih procesa u takozvanoj "slobodnoj atmosferi", to jest sloju atmosfere u kojem se više ne očituju prizemni utjecaji pa sve do visine od 80 kilometar. Aerološka istraži ...

                                               

Aeronomija

Aeronomija je grana meteorologije koja se bavi proučavanjem viših slojeva atmosfere, iznad 20 do 25 kilometara, i to prirodom njezinih sastojaka, gustoćom, temperaturom te mikrokemijskim procesima kao što su disocijacija molekula plinova na sasta ...

                                               

Anticiklona

Anticiklona ili barički maksimum je područje visoka tlaka u atmosferi. Ako se raspored tlaka zraka na nekoj visini prikaže s pomoću izobara, to jest linija jednakoga tlaka zraka, tada se anticiklona prikazuje zatvorenim kružnim ili eliptičnim izo ...

                                               

Atmosferska fronta

Atmosferska fronta je granična ploha koja odvaja dvije zračne mase različitih svojstava. Najlakše se uočava na sinoptičkim kartama, kao područje velikih temperaturnih razlika, vlage i značajnih vremenskih pojava. Budući da se zračne mase prostiru ...

                                               

Atmosferski tlak

Atmosferski tlak ili tlak zraka je tlak na bilo kojem dijelu Zemljine atmosfere. U većini slučajeva atmosferski tlak se uzima jednak hidrostatskom tlaku koji uzrokuje Zemljina atmosfera koja se nalazi u stupcu iznad točke mjerenja. Područja nižeg ...

                                               

Automatska meteorološka postaja

Automatska meteorološka postaja provodi mjerenja glavnih meteoroloških pojava, stalno ih zapisuju na magnetske zapise i javljaju radijskim ili žičanim putem sabirnim središtima. Pomorske postaje na kopnu i brodovima provode program sinoptičkih po ...

                                               

Beaufortova ljestvica

Beaufortova ljestvica služi za ocjenjivanje jačine vjetra prema njegovim učincima. Izradio ju je 1805. godine Sir Francis Beaufort, britanski mornarički časnik i hidrograf.

                                               

Chemtrail

Chemtrail teorija zavjere je prema kojoj zrakoplovi ostavljaju štetne tragove za sobom. Zagovornici te teorije zavjere vjeruju da takvi tragovi sadrže kemijske, biološke ili neke druge tvari, koje namjerno raspršuju na nebu radi raznih navodno zl ...

                                               

Ciklona

Ciklona ili barički minimum je područje relativno sniženog tlaka zraka u izvantropskim zemljopisnim širinama, s promjerom od kojih 500 kilometara do više tisuća kilometara, u kojem postoji vrtložno strujanje zraka koje se može protezati i kroz ci ...

                                               

Crveni vilenjak

Crveni vilenjak vrsta je pražnjenja oblaka, koja se za razliku od običnih munja, javlja veoma visoko iznad grmljavinskih oblaka, te ima različite oblike i svjetluca na noćnom nebu. Njega pokreću visokonaponske munje. Javlja se kao crvenkasti ili ...

                                               

Daljinsko mjerenje

Daljinsko mjerenje ili telemetrija je mjerenje pri kojem je osjetnik na mjernome mjestu odvojen, a često i udaljen od pokaznika ili zapisivača, a primjenjuje se kada je mjerno mjesto nedostupno ili neprikladno za izravno mjerenje. Udaljenost izme ...

                                               

Dinamička meteorologija

Dinamička meteorologija se bavi utvrdivanjem zakonitosti atmosferskih procesa. Procese u atmosferi objašnjava zakonima fizike pomoću matematike.

                                               

Duga

Duga je česta optička pojava u Zemljinoj atmosferi u obliku jednog ili više obojenih kružnih lukova, koja nastaje jednostrukim ili višestrukim lomom i odbijanjem zraka svjetlosti u kapljicama kiše. Pojava se obično vidi na zastoru kišnih kapi kad ...

                                               

El Niño

El Niño je prirodna meteorološka pojava povezana s promjenama klime u tropima. Prvotno je nazvan po toploj oceanskoj morskoj struji koja oplakuje obale Perua u božićno doba. Donosi vlažno i kišovito vrijeme, te poplave u inače suhim područjima Ju ...

                                               

Evapotranspiracija

Evapotranspiracija je složen proces sastavljen od gubitka vode kroz atmosfersko isparavanje i isparivog gubitka vode kroz životne procese biljaka. Potencijalna evapotranspiracija je, dakle, količina vode koja bi mogla ispariti u bilo kom području ...

                                               

Fizika oblaka

Fizika oblaka je dio meteorologije koji proučava stvaranje i povećanje atmosferskih oblaka te oborine koje nastaju iz njih. Prema njoj, oblak se odreduje kao hidrometeor, koji se sastoji od vidljive nakupine vrlo sitnih vodenih i/ili ledenih čest ...

                                               

Geomagnetski inducirana struja

Geomagnetski inducirana struja utječe na normalan rad veoma dugih električnih vodiča, uslijed geomagnetske oluje. Za vrijeme geomagnetske oluje električna struja u magnetosferi i ionosferi doživljava promjene, a mijenja se i Zemljino magnetsko polje.

                                               

Globalno zatopljenje

Globalno zatopljenje ili globalno zagrijavanje je postupno zagrijavanje Zemljine površine i najnižih slojeva atmosfere uzrokovano učinkom staklenika, što dovodi i do globalnih promjena klime. Klima se mijenjala i u Zemljinoj prošlosti, no smatra ...

                                               

Godišnja doba

Godišnja doba su razdoblja u kojima vlada ista klima i promjene. Razlikujemo 3 klime: umjerenu, tropsku, istovjetnu. Umjerena klima, koja vlada i u Hrvatskoj ima 4 godišnja doba: proljeće 21. ožujka -21. lipnja, ljeto 21. lipnja -23. rujna, jesen ...

                                               

Gravitacijski potencijal

Gravitacijski potencijal, geopotencijal ili potencijal sile teže je potencijalna energija jedinice mase u polju sile teže. Sve točke jednakoga geopotencijala u atmosferi leže na geopotencijalnoj plohi. To su zatvorene plohe koje okružuju Zemlju; ...

                                               

Grmljavina

Grmljavina ili grom je atmosferska zvučna pojava, oštar tresak koji prati bljesak munje. Nastaje zbog eksplozivnog širenja zraka zagrijanog munjom na visoku temperaturu. Grmljavina je mukla tutnjava nastala učestalim električnim pražnjenjima pri ...

                                               

Heliograf

Heliograf je uredaj za registraciju Sunčeva zračenja. Tako se nazivaju uredaji za automatsku registraciju osunčanja, uredaji za snimanje površine Sunca, a u fototelegrafiji su se tako nazivali uredaji za odašiljanje signala Morseovom telegrafijom ...

                                               

Hladna fronta

Hladna fronta je atmosferska fronta izmedu dviju zračnih masa različitih svojstava: hladniji zrak prodire prema toplijem u obliku klina i pritom nastaju najčešće izrazite vremenske promjene u smjeru i brzini vjetra, dolazi do pada temperature, po ...

                                               

Indeks hladenja

Indeks hladenja je subjektivni osjećaj na izloženoj koži zbog djelovanja vjetra. Ta vrijednost uvijek je niža od stvarne temperature zraka. Za više temperature indeks hladenja je nedefiniran i umjesto njega koristi se indeks topline.

                                               

Indeks topline

Indeks topline je veličina koja je izračunata na temelju izmjerene temperature zraka i njegove relativne vlažnosti. To je pokazatelj temperature kako je ljudski organizam subjektivno osjeća. Veličina je neimenovan broj, ali se može poistovjetiti ...

                                               

Inje

Inje je meteorološka pojava koja spada u hidrometeore, kao npr. kiša, snijeg, tuča, rosa, mraz itd. Po definiciji, inje je naslaga, na uspravnim predmetima, ledenih kristala koji su medusobno više ili manje odvojeni. Nastaje za hladnih maglovitih ...

                                               

Izbijanje tornada

Izbijanje tornada je pojava više tornada izazvanih istim vremenskim sustavom sinoptičke ljestvice. Broj tornada potrebnih da bi se odredio kao izbijanje obično je najmanje šest do deset. Tornadi se obično javljaju u toku istog dana, ili se nastav ...

                                               

Izoterma

Izoterma je izolinija temperature ili crta koja na zemljopisnoj karti spajaju točke jednakih vrijednosti temperature. Utjecaj opadanja temperature zraka s visinom uklanja se u višim predjelima redukcijom temperature zraka na morsku razinu, pa se ...

                                               

Kišnica

Kišnica je voda koja potječe od kiše ili drugih vrsta oborina. Količina kišnice izražava se u milimetrima: 1 mm oborine odgovara sloju vode debljine 1 mm na jednome četvornome metru, odnosno količini od 1 litre.

                                               

Klimatske promjene

Klimatske promjene su dugotrajne promjene u statističkoj raspodjeli klimatskih faktora, u vremenskom periodu od desetaka do milijuna godina. To može biti promjena u prosječnim klimatskim elementima ili promjena raspodjele klimatskih dogadaja s ob ...