ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 57
                                               

ORJUNA

ORJUNA je bila ekstremna nacionalistička i teroristička organizacija osnovana s ciljem zaštite unitarističke jugoslavenske države. Karakterizira je primjena drastičnih i fašističkih metoda i terora protiv političkih protivnika. Usko je suradivala ...

                                               

Panarabizam

Panarabizam je arapski pan-pokret koji je bio vrlo utjecajan u 20. stoljeću i koji je težio političkom i kulturnom ujedinjenu Arapa, poslije dijeljenja arapskog svijeta u više od 20 različitih država, od stane kolonizatora. Slični pokreti koji su ...

                                               

Panislamizam

Panislamizam je više ili manje sustavna težnja za ujedinjenjem svih koji priznaju islam, ali ovaj pojam se takoder odnosi i na muslimansko oslobadanje od bilo kakvih utjecaja koje provode europske kršćanske nacije. Panislamizam je politički pokre ...

                                               

Politička ideologija

Politička ideologija jedno je od najčešćih značenja riječi ideologija. Izvorno je pojam ideologija skovao prosvjetiteljski filozof Antoine Destutt de Tracy u radu éléments d ideology Prema tom konceptu pojam se rabi za ideje, koji su ideološki te ...

                                               

Protu-Njemačka

Protu-Njemačka, anti-Njemačka ili protunjemstvo je pojam koji je proizašao iz različitih krugova radikalnih antifašističkih ljevičarskih pokreta. Smatra se da je ideja prema kojoj realizirano njemstvo neizbježno vodi u fašizam sazrela 1970 ih god ...

                                               

Reksizam

Reksizam je bio fašistički pokret aktivan u Belgiji u prvoj polovici 20. stoljeća. Iako svoje korijene vuče još od kraja Prvog svjetskog rata, pokret je politički okupljen 1930. u Parti Rexiste koju je osnovao Leon Degrelle. Stranka je u početku ...

                                               

Republikanizam

Republikanizam je politička ideologija koja propovijeda republiku kao društveno uredenje neke države, odnosno nužnost njenog uvodenja u državama koje su po svom uredenju monarhije. Zagovornici republikanizma su u pravilu zagovornici socijalističk ...

                                               

Svetosavski nacionalizam

Svetosavski nacionalizam je desna politička ideologija koja predstavlja spoj srpskog nacionalizma i pravoslavnog klerikalizma. Ova ideologija je nastala 1930-tih godina u Kraljevini Jugoslaviji. Njeni najznačajniji ideolozi su pravoslavni episkop ...

                                               

Štraserizam

Štraserizam je forma nacionalsocijalizma koja poziva na radikalnije masovno djelovanje i poziva se na radničku formu nacionalsocijalizma, a posebice se protivi financijskom kapitalizmu na osnovici antisemitizmaj koji ide zajedno uz nacionalizam. ...

                                               

Treći put

Treći put predstavlja centristički smjer u politici, koji zastupaju neke socijaldemokratske stranke u Europi te Demokratska stranka u SAD-u. Treći put se u pravilu zalaže za smanjenje poreza, deregulaciju i decentralizaciju, a ime nastaje kao odg ...

                                               

Unitarističko jugoslavenstvo

Jugounitarizam je skup ideja koji se zalaže za ideje centralizirane i unitarne jugoslavenske države preko poticanja osjećaja jugoslavenskog nacionalizma.

                                               

Utopijski socijalizam

Utopijski socijalizam naziv je za povezane teorije o socijalizmu tijekom prve polovine 18. stoljeća u svjetlu prosvjetiteljstva. Socijalisti, koji su bili pristaše ovakvog socijalizma, nazivani su utopistima. I sam Karl Marx se izmedu ostalih kor ...

                                               

Izbori

Izbori su postupak kojim narod povjerava obavljanje političke vlasti predstavničkom tijelu, a u mnogim suvremenim demokratskim državama i predsjednika države, a koji onda predstavljaju njegovu suverenu volju. Izbori su zbog toga izvor i temelj le ...

                                               

Aktivno biračko pravo

Aktivno biračko pravo daje odgovor na pitanje tko može birati predstavnike u vlasti?, odnosno tko ima pravo glasa. Predstavnička vladavina oblikovala se do svojih suvremenih demokratskih obilježja upravo kroz borbu za opće biračko pravo, odnosno ...

                                               

Bojkot izbora

Bojkot izbora je nekonvencionalni oblik političkog ponašanja koje se očituje u skupnome, organiziranome i politički snažno motiviranom nesudjelovanju na izborima nekih političkih aktera. Glavni akter bojkota izbora jest zakonita ili protuzakonita ...

                                               

DHondtov sustav

DHondtov sustav ili metoda je metoda raspodjele glasova u zastupnička mjesta u sustavu razmjernog predstavništva. Ime je dobio po belgijskom pravniku i matematičaru Victoru DHondtu. Prvi put je zakonski uveden u Belgiji 29. prosinca 1899. Prema o ...

                                               

Dopisno glasovanje

Dopisno glasovanje način je glasovanja u kojem se glasački listići šalju biračima poštom koji ih ispunjavaju i koji ih vraćaju poštom nakon glasovanja kod kuće. Dopisno glasovanje alternativa je tradicionalnom glasanju s prisutnosti na biračkom m ...

                                               

Izborni prag

Izborni prag je minimalni udio primarnih glasova koji kandidat ili politička stranka zahtijeva da postignu prije nego steknu pravo na bilo kakvo zastupanje u zakonodavnom tijelu. Ova granica može djelovati na različite načine. Na primjer, u susta ...

                                               

Etiopski opći izbori 2005.

Opći izbori u Etiopiji održani su za donji dom Parlamenta Etiopije Dom zastupnika naroda u kojem je 547 članova. 22 su zadržana za zastupnike manjinskih naroda. Zastupnike se bira na petogodišnji mandat u izbornim jedinicama s jednim mjestom. Pri ...

                                               

Glasovanje unaprijed

Glasovanje unaprijed je birački proces u kojem je biračima dana mogućnost glasovati prije izbornog dana utvrdenog rasporedom. Glasovanje unaprijed može biti daljinski, poput glasovanja poštom ili osobno, na za to posebno odredenim izbornim mjesti ...

                                               

Izbori za Carevinsko vijeće 1907.

Kraljevina Dalmacija dala je ove zastupnike: 8. izborni kotar Hvar – Vis – Brač – Starigrad: dr Ante Tresić Pavičić, Hrvatska stranka 6. izborni kotar Split: don Frane Bulić, izvanstranački kandidat 9. izborni kotar Makarska – Vrgorac – Metković ...

                                               

Izbori za Carevinsko vijeće 1911.

Izbori za Carevinsko vijeće održali su se 13. lipnja 1911. godine. U austrijskom dijelu monarhije državna vlast nije mogla funkcionirati, jer ni nova već treća Vlada kojoj je na čelu bio premijer Richard Binerth nije mogla uredno djelovati jer su ...

                                               

Izborni sustav

Izborni sustav je skup pravila kojima se ureduje izborni postupak, sadrži modus u kojemu će birači izraziti svoju stranačku i/ili kandidatsku preferenciju u glasovima i glasove prevesti u mandate. Izborni sustavi ureduju taj proces utvrdivanjem p ...

                                               

Narančasta revolucija

Narančasta revolucija je naziv za niz prosvjeda i političkih dogadaja u Ukrajini koji su se odvijali od kraja listopada 2004. godine do siječnja 2005. Uslijedili su nakon drugoga glasačkog kruga za izbor novoga predsjednika, kad su ustanovljene n ...

                                               

Pasivno biračko pravo

Pravo sudjelovati na izborima kao kandidat te biti izabran za predstavnika gradana u vlasti, u izbornom pravu naziva se pasivno biračko pravo. Da bi se neko mogao kandidirati na izborima obično se zahtjeva ispunjavanje odredenih uvjeta: državljan ...

                                               

Preferencijsko glasovanje

Preferencijsko glasovanje je sustav glasovanja u kojem gradani s pravom glasa osim mogućnosti glasovanja za odredenu listu imaju pravo zaokruživanja odredenog kandidata s te liste, što se razlikuje od tzv. sustava "zatvorenih" lista, gdje gradani ...

                                               

Protestni glas

Protestni glas, glas dan na izborima radi iskazivanja glasačkog nezadovoljstva izborom kandidata ili odbijanja trenutačna političkog sustava. U potonjem slučaju protestni glas može poprimiti oblik valjana glasa, no umjesto glasanja za kandidate g ...

                                               

Alternativna desnica

Alternativna desnica je ultrakonzervativni pokret krajnje desnice u Sjedinjenim Državama kojeg karakterizira rasizam i retorika nadmoći bijele rase, "odbijanje glavnostrujaških politika i uporaba elektroničkih medija radi širenja namjerno kontrov ...

                                               

Napadi u Norveškoj 22. srpnja 2011.

Napadi u Oslu 22. srpnja 2011. bila su dva napada u petak, 22. srpnja 2011. Prvi je napad bio eksplozija bombe u četvrti Regjeringskvartalet, koji se dogodio u 15:26 u blizini ureda premijera Jensa Stoltenberga i drugih državnih uredskih zgrada. ...

                                               

Badinterova komisija

Arbitražna komisija u okviru Mirovne konferencije o Jugoslaviji, poznatija kao Badinterova komisija, prema svom predsjedniku, francuskom pravniku Robertu Badinteru, bila je arbitražna komisija koju je ustanovilo Vijeće ministara Europske ekonomsk ...

                                               

Danak

Danak označava svaku materijalnu obavezu koju je kroz povijest neko naselje, grad ili država bilo dužno ispuniti u korist neke druge države. Danak se plaćao u različite svrhe. Nekada je to predstavljao simboličko iskazivanje poštovanja i vjernost ...

                                               

Detant

Detant je izraz koji dolazi od francuske riječi détente, te se od 1970-ih koristi u medunarodnoj politici, kako bi opisao situaciju u kojoj dvije prethodno medusobno neprijateljski raspoložene države poboljšavaju diplomatske, političke i druge od ...

                                               

Kaznena ekspedicija

Kaznena ekspedicija je naziv za vojnu ili policijsku akciju koja za cilj nema samo uspostavljanje neposredne kontrole nad nekim područjem i sprovodenje zakona nad pojedincima, nego odmazdu nad širom zajednicom čiji su članovi počinili nedopustive ...

                                               

Marionetska država

Marionetska država je nominalno suvereni subjekt koji zapravo kontrolira strana sila. Marionetska održava vanjske oznake i značajke nezavisnosti, poput imena, zastave, himne, ustava, zakona, gesla, ali u stvarnosti je organ druge države, koja je ...

                                               

Medunarodno volontiranje

Medunarodno volontiranje je kad volonteri daju svoje vrijeme za rad u organizacijama i za ostvarivanje ciljeva u drugim zemljama izvan svojih matičnih zemalja. U većini takvih slučajeva volonteri rade u zemljama u razvoju na medunarodnim razvojni ...

                                               

Mir

Mir se obično definira kao razdoblje bez ratova. Druge definicije mira uključuju slobodu od prepirki, spokoj, harmoniju ili unutarnje zadovoljstvo i vedrinu i dr. jer se značenje riječi mir mijenja s kontekstom. Mir se može odnositi na dogovor za ...

                                               

Pravedna trgovina

Pravedna trgovina ili Fair trade je naziv za oblik nadzirane trgovine pri kojoj su cijene za proizvode koje se plaćaju proizvodačima obično više od cijena na svjetskom tržištu. Na taj način se proizvodačima želi omogućiti veći i pouzdaniji prihod ...

                                               

Protekcionizam

Protekcionizam je politika zaštite proizvodnje od inozemne konkurencije putem carina i kvota. Ekonomisti protekcionizam ne smatraju razboritom ekonomskom politikom jer prema njima teorija komparativnih prednosti omogućuje probitak svim partnerima ...

                                               

Radni kamp

Radni kamp je medunarodno volontiranje, gdje skupine volontera iz različitih zemalja rade i žive zajedno kao tim na kratkoročnoj osnovi i iz neprofitne svrhe, obično jedan do tri tjedna. Radni kampovi se smatraju jednom od najvažnijih vrsta medun ...

                                               

Satelitska država

Satelitska država je izraz, kojim se opisuje država koja je u formalnom smislu neovisna i suverena, ali se u stvarnosti nalazi pod dominacijom, odnosno posrednom vlašću druge, jače države. Izraz je stvoren po analogiji sa satelitima koji nikako n ...

                                               

Sukcesija država

Sukcesija država u medunarodnom pravu prema definiciji iz Bečke konvencije o sukcesiji država glede medunarodnih ugovora označava zamjenu jedne države drugom u pogledu odgovornosti za medunarodne odnose nekog područja. Radi se o problemu preuzima ...

                                               

Suvereni viteški malteški red

Suvereni viteški jeruzalemski, rodoski i malteški hospitalni red svetog Ivana, poznatiji kao Suvereni viteški malteški red, katolički je viteški red sa sjedištem u Rimu, Italija. Suverenom viteškom malteškom redu priznat je medunarodnopravni subj ...

                                               

Zemlje u razvoju

Zemlje u razvoju je pojam koji se općenito rabi za označavanje država s niskom razinom materijalnog blagostanja. Ne postoji niti jedna globalno prihvaćena definicija situacije u kojoj je država "napredna". Razina u razvoju gospodarstva može se ra ...

                                               

APIS

APIS je elektronički sustav za razmjenu podataka uspostavljen od strane američke Agencije za carinsku i graničnu zaštitu. APIS korisniku omogućava uvid u ograničen broj podataka kao što su identifikacijski detalji s putovnice putnika i osnovne in ...

                                               

Kibernetička održivost

Kibernetička održivosti odnosi se na mogućnost nekog entiteta da neprestano isporučuje odredeni željeni ishod unatoč nesigurnom i štetnom kibernetičkom okruženju. Kibernetička održivost predstavlja rastući koncept koji biva sve više priznat dilje ...

                                               

Kibernetička špijunaža

Kibernetička špijunaža je akt dobivanja informacija bez dozvole i znanja onoga tko informaciju posjeduje. Dobivanjem odredene informacije akter najčešće dobiva osobnu, ekonomsku, političku ili vojnu prednost. Kibernetička špijunaža odvija se pute ...

                                               

Kibernetički štit

Kibernetički štit je godišnja kibernetička vježba Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske.Vrsta je vježbe u kojoj svi sudionici zajedno za stolom rješavaju neki zajednički problem. Sprovodi ju se radi ...

                                               

Kompartmentalizacija

Kompartmentalizacija je proces, odnosno stanje ograničenog pristupa informacijama za osobe koje su izvan odredenog entiteta, odnosno skupine koja je upoznata s odredenim brojem informacija. Ovaj koncept ograničavanja pristupa informacijama potječ ...

                                               

Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti

Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti je stalno radno tijelo vlade Republike Hrvatske. Ona je meduresorno tijelo nadležno za uskladivanje i koordiniranje rada sustava domovinske sigurnosti. Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti pokr ...

                                               

Kritična infrastruktura

Kritična infrastruktura predstavlja infrastrukturu koja je vitalna za neku zemlju ili zajednicu i čije oštećenje ili gubitak vodi do gubitka isporuke neke usluge.U različitim zemljama postoji različiti broj elemenata koji se smatraju kritičnom in ...