ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47
                                               

Hostel

Hostel je vrsta smještaja jeftinijeg tipa pa samim time i manjeg komfora i kvalitete smještaja od hotela. Usluge hostela koriste uglavnom mladi koji su na proputovanju ili kojima treba samo prenoćište za jednu noć, mada usluge hostela mogu korist ...

                                               

Hotel

Naziv potječe iz francuske riječi hôtel izgovora se: otel koja označava kuću za pružanje usluga smještaja. Vremenom je taj naziv izgubio onaj prepoznatljivi francuski izgovor, pa se danas koristi naziv hotel.

                                               

Kamp

Kamp je prostor namijenjen za kampiranje, u kojem posjetitelji mogu postaviti svoje šatore, automobile, kamp prikolice ili mobilne kuće.

                                               

Kampiranje

Kampiranje, odnosno logorovanje je naziv za rekreativnu aktivnost i oblik turizma, u kojem učesnici provode neko vrijeme u prirodi, obično koristeći šatore ili posebno izradena ili prilagodena vozila za smještaj i boravak. Kampiranje koje je neka ...

                                               

Kongresni turizam

Kongresni turizam je specifični oblik turizma u kojem glavni motiv putovanja nije odmor, već sudjelovanje pojedinaca na skupovima koji mogu imati različiti karakter. Posjetitelji u okviru kongresnog turizma nisu dokoličari, jer putuju zbog specif ...

                                               

Konoba

Konoba je dio kuće, najčešće prizemlje ili polupodrum, a koristi se kao spremište hrane i pića. Kao ugostiteljski objekt izraz se koristi i za objekt koji po ponudi i izgledu nalikuje nekadašnjim konobama. Konoba je bila spremište alata za vinogr ...

                                               

Kontinentalni turizam

Kontinentalni ili možda pravilnije ruralni turizam jer se takva vrsta ne veže toliko na prostor turističke destinacije kolko na vrstu usluge, objedinjuje 19 mogućih vrsta turizma: tranzitni turizam vjerski turizam prirodi bliski turizam nautički ...

                                               

Lemeška banja

Lemeška banja je nekada poznato termalno lječilište u bačkom selu Lemešu, AP Vojvodina, Republika Srbija. Nalazi se sjeverozapadno od sela Lemeša, na bačkoj terasi na nadmorskoj visini od 93 metra. Kompleks ovog lječilišta obuhvaća oko 20 hektara ...

                                               

Ljetnikovac

Ljetnikovce su većinom gradile imućnije obitelji i to van većih gradova uz obale rijeka ili mora, na otocima, ali i u kopnenim područjima. Najpoznatiji hrvatski ljetnikovci se nalaze na Jadranu, a najviše ih je u Dubrovniku i njegovoj okolici. Na ...

                                               

Marina

Marine svijeta eng. nautički turizam. Hrvatska tehnička enciklopedija - portal hrvatske tehničke baštine MARINA eng. Nedovršeni članak Marina koji govori o pomorstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

                                               

Motel

Motel je, poput hotela, objekt za smještaj gostiju. Jedina bitna razlika izmedu ta dva objekta je da su se hoteli gradili pored željezničkih kolodvora po centrima gradova, a moteli pored cesta i autoputova na prilazima gradu, ili izmedu dvaju uda ...

                                               

Pansion

Pansion je, poput hotela, objekt za smještaj gostiju. Jedina bitna razlika u odnosu na hotel, je u tom što pansioni pružaju ugostiteljske usluge samo svojim gostima. Takoder, pansion može značiti i odgojni zavod u kojem pitomci uz nastavu imaju s ...

                                               

Plava zastava

Plava zastava za plaže i marine je medunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i obalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena turistička markica ...

                                               

Plaža

Plaža čije su površine izgradene od betona naziva se betonska plaža. Betonske plaže obično se grade na onom dijelu na kojem je pristup vodenim površinama otežan zbog stjenovite obale.

                                               

Povijesna baština

Povijesna baština je termin kojim se označavaju prirodni i fizički resursi koji doprinose razumijevanju i cijenjenju povijesti i kulture nekog kraja, društva, naroda, zemlje ili čovječanstva uopće na temelju sljedećih kvaliteta: arheoloških, arhi ...

                                               

Privatni smještaj

Privatni smještaj je termin koji u biti označava smještajne kapacitete u vlasništvu fizičkih osoba. U Hrvatskoj privatni smještaj podrazumijeva sljedeće smještajne jedinice: apartmane, sobe, kuće za odmor i kampove. Država svojim zakonima i pravi ...

                                               

Putujući bloger

Putujući bloger je općeprihvaćeni naziv za osobe koje putuju svijetom i to bilježe na svojim blogovima, i na taj način dijele sa svijetom. Njihovi blogovi su javno dostupni, a nerijetko su to profili na različitim društvenim mrežama. Danas su naj ...

                                               

Anton Restović

Roden u Nerežišću na otoku Braču. U Istru je došao 1952. godine i aktivno sudjelovao u političkom i gospodarskom životu Poreča. Bio je predsjednik mnogih društava i klubova, te je kao predsjednik Skupštine i gradonačelnik Poreča pokrenuo i podrža ...

                                               

Safari

Safari je pojam, koji označava turistički pohod preko teritorija Afrike s razgledavanjem prirode. Nekada se safari uglavnom odnosio na lov na velike životinje i ostalu divljač. Medutim, danas se taj naziv više koristi za obilazak prirode i životi ...

                                               

Seoski turizam

Seoski turizam ili agroturizam je specifičan oblik turizma, u kojem je glavni motiv putovanja "povratak čovjeka prirodi". Sastoji se od riječi turizam, dakle promjene svakodnevnog okoliša nepoznatim ili različitim, i sela. Prije stotinjak godina ...

                                               

Slani slapovi u Tuzli

Slani slapovi, turistička atrakcija turističke i zdravstvene namjene u Tuzli. Projekt je originalan i prvi ovakve vrste u Europi. Slapovi će služiti za kupanje i inhalatorij za šire područje Slane Banje. Preko četiri kaskade i dvaju manjih bazena ...

                                               

Staza za bosonogo pješačenje

Staza za bosonogo pješačenje ili Park za bosonoge je staza na kojoj se može doživjeti kroz bosonogo hodanje odredene osjete i s tim povezano opuštanje. Takve aktivnosti u slobodno vrijeme služe u svrhu promicanja zdravlja i fizičkih sposobnosti n ...

                                               

Sultanov put

Sultanov put trasa je od Beča do Istanbula duga 2.400 kilometara. Put prolazi kroz Austriju, Slovačku, Madarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku, Istočnu Makedoniju i Trakiju u sjevernoj Grčkoj i Turskoj. Sultanov put dobio je ime po sultan ...

                                               

Sunrise Park Ski Resort

Sunrise Park Ski Resort smješten u srcu arizonskih Bijelih Planina, rekreativni je raj za skijaše sa 65 staza, stazom za daskanje i dječjim terenom. Po jednom satu ovi tereni mogu primiti preko 16.000 skijaša. U blizini jezera Sunrise Lake nalazi ...

                                               

Suvenir

Suvenir je predmet kojeg se ponese i zadrži u spomen na odreden dogadaj, mjesto ili osobu. Riječ dolazi od francuske riječi souvenir i znači sjećanje. Za razliku od trofeja suveniri su obično kupuju. Često ljudi kupuju sebi ili drugima suvenir iz ...

                                               

TripAdvisor

TripAdvisor turistički je internetski portal koje nudi individualne savjete za korisnike koji planiraju odmor. Na stranicama su više od 1.8 milijuna trgovina, 4.2 milijuna restorana, 1.1 milijuna hotela i B&Ba, 830.000 apartmana i 730.000 zna ...

                                               

Turistička agencija

Turistička ili putnička agencija je gospodarski subjekt posredovanja u putovanjima odnosno turizmu koji obavlja poslove posredništva, koordinacije i organizacije na turističkom tržištu. Turistička agencija može se definirati kao subjekt trgovačko ...

                                               

Turistička destinacija

Pojam destinacija potječe od latinske riječi destination, koja u izvornom obliku znači odredište, pa i cilj. Pored ovog, u literaturi na engleskom jeziku se često susreće termin resort, koji u direktnom prijevodu označava mjesto za odmor. Postoji ...

                                               

Vinodar

Vinodar je najpoznatija i najznačajnija tradicionalna manifestacija grada Daruvara i njegovih vinara i vinogradara. Održava se svake godine počevši od 1999. godine. Traje tjedan dana. Prve dane su raznovrsna stručna predavanja, terenske radionice ...

                                               

Krsto Josipov Visković

Krsto Josipov Visković, peraški pomorski kapetan, diplomat i turistički djelatnik. Roden u hrvatskoj patricijskoj obitelji iz Perasta Viskovićima. Bio je pomorski kapetan. U Kotoru je bio glavni agent Austrijskog Lloyda. Aktivan u diplomaciji. Ob ...

                                               

Zdravstveni turizam

Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih specifičnih oblika turizma u okviru kojeg se stručno i kontrolirano koriste prirodni ljekoviti činitelji i postupci fizikalne terapije u cilju očuvanja i unapredenja zdravlja, te poboljšanja vrsnoće živ ...

                                               

Antički portret u Hrvatskoj

"Portret je lik osobe prikazan u slici, grafici i skulpturi; po namjeni i sadržaju može biti reprezentativan ili intiman. Na portretu može biti prikazana samo glava čovjeka, ili poprsje, lik do koljena ili čitav lik." Portret je takoder vrlo važn ...

                                               

Arte Al Limite

Arte Al Limite je izdavački i galeristički projekt sa sjedištem u gradu Santiago de Chile. Ovaj projekt koji pokriva područje suvremene umjetnosti i novih tendencija u Latinskoj Americi i svijetu osnovan je 2002. godine. Izdavačka djelatnost sast ...

                                               

Athena Plus

AthenaPlus je mreža, osnovana u ožujku 2013., koja ima za cilj omogućavanje pristupa mrežama kulturne baštine, obogaćivanje metapodataka, poboljšanje višejezične terminologije, te prilagodavanje podataka korisnicima s različitim potrebama. Athena ...

                                               

Belle Époque

La Belle Époque je izraz koji je nastao poslije Prvog svjetskog rata i koji prvenstveno opisuje mirnodopsko razdoblje u francuskoj povijesti od 1871. sve do 1914. Izraz se koristi općenito da bi se opisao i prevladavajući duh tog vremena u Europi ...

                                               

Body art

Body art ili umjetnost tijela je oblik konceptualne umjetnosti iz 20. st. Nastao je kao umjetnički pravac oko 1960. godine iz ideja happeninga i fluksusa. Tijelo je ujedno i umjetnički medij i umjetnički objekt. Radi se o obliku performansa. Dalj ...

                                               

Marin Bukvić

Marin Bukvić, hrvatski kazališni, filmski i televizijski glumac te sveučilišni specijalist dramske pedagogije. Redoviti je član Hrvatskog društva dramskih umjetnika u svojstvu dramskog umjetnika - glumca. U području scenskih umjetnosti educirao s ...

                                               

Crtanje u pijesku

Crtanje u pijesku je jedinstvena umjetnička tradicija u Vanuatu koja ukjučuje crtanje geometrijskih figura izravno na tlo od pijeska, vulkanskog pepela ili gline sa jednim ili dva prsta. Od drugih vrsta crtanja na tlu se razlikuje po tome što se ...

                                               

Eklekticizam

Eklekticizam ili eklektizam je filozofski pristup koji se ne drži ni jedne rigidne paradigme postavljenih pretpostavki ili zaključaka, već stvara višestruke teorije kako bi stekao uvid u fenomen, ili primjenjuje samo odredene teorije u odredenim ...

                                               

Estetika

Estetika je znanost o umjetnosti i umjetničkom stvaralaštvu, i jedna od filozofskih disciplina. Još u doba grčke antike raspravljalo se o estetskim pitanjima, posebice o poeziji. Pitagorejci su vidjeli ljepotu u matematici i skladnosti sfera. Pla ...

                                               

Flammarionov drvorez

Flammarionov drvorez je drvorez na pločama poprečnog presjeka nepoznatog umjetnika, a naziv je dobio stoga jer ga je Camille Flammarion prvi puta spomenuo i dokumentirao 1888. u knjizi Latmosphère: météorologie populaire. To umjetničko djelo se č ...

                                               

Fluksus

Fluksus je ime medunarodnog neoavangardističkog umjetničkog pokreta osnovanog 1962., čiji je cilj povezivanje pripadnika ekstremne avangarde u Europi i SAD. Skupina američkih i europskih likovnih umjetnika, pjesnika, teatrologa i skladatelja slij ...

                                               

Glitch umjetnost

Glitch umjetnost - to je praksa korištenja digitalnih ili analognih grešaka u estetske svrhe, ili kvarenja digitalnih podataka, uključujući fizičko manipuliranje elektroničkim komponentama u svrhu umjetnosti.

                                               

Happening

Happening je jedan oblik akcijske umjetnosti nastao šezdesetih godina 1960-ih kao proizvod teorija suvremene umjetnosti, a glavni predstavnici su A. Kaprov, J. J. Lebel, R. Vostel, T Kantor.

                                               

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

ULUPUH svoje porijeklo vuče od Društva umjetnosti, osnovanog u Zagrebu 1868. godine, te Društva hrvatskih umjetnika, osnovanog 1897. Udruga je osnovana 1950. godine odvajanjem od tadašnjeg Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske ULUH, te je u počet ...

                                               

Ilustrator

Ilustrator je grafički umjetnik koji se specijalizirao za stvaranje slika koje su vezane za neki tekst, najčešće knjigu ili roman. Ilustracija je najčešće namijenjena za bolje razumijevanje nekoga teksta, mada ona može biti stavljena tu i iz čist ...

                                               

Izložba

Izložba je trajni ili privremeni javni dogadaj na kojem se razni umjetnički ili drugi predmeti izlažu javnosti. Izraz se može odnositi na javne izložbe stvari ili predmeta od umjetničkog, znanstvenog, kulturnog, arheološkog, povijesnog, tehnološk ...

                                               

Izopačena umjetnost

Rat modernoj umjetnosti nacisti su proglasili 1933. godine i zaplijenili preko 15.000 nenjemačkih umjetničkih djela iz njemačkih muzeja i privatnih zbirka. Ta su djela za naciste bila izopačena i boljševistička. Godine 1937. je u Münchenu održana ...

                                               

Kabala i umjetnost

Umjetnost i Kabala su bliske s obzirom na sadržaj koji iskazuju. Razlika je u tome što umjetnost zastaje na samom izrazu – umjetnost jest izraz – a Kabala je neko činjenje u prostoru onoga što umjetnik iskazuje, prikazuje. Umjetnik stvara umjetni ...

                                               

Josip Konta

Rodio se je u Livnu 1946. godine. Nakon završetka petogodišnje Srednje škole primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1972. godine, a postdiplomski studij završava u majstorskoj radionici prof. ...