ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46
                                               

Malkica Dugeč

Malkica Dugeč, hrvatska je književnica i kulturna djelatnica iz BiH. Djelovala u Hrvatskoj i nakon odlaska u Njemačku u emigraciju, te nakon povratka u domovinu. Piše uglavnom pjesme, a objavila je i knjigu proze.

                                               

Ivo Fabijan

Ivo Fabijan, hrvatski glazbenik, pjevač i skladatelj, izvodač pop-glazbe i šansone, član Hrvatske glazbene unije i Hrvatskog društva skladatelja.

                                               

Marija Fabković

Marija Fabković rod. Frechova, bila je hrvatska prosvjetna radnica, pedagoginja i spisateljica, rodenjem Čehinja iz Praga. Bila je prva kvalificirana učiteljica tjelovježbe za gradanske i učiteljske škole, borkinja za prava žena u Hrvatskoj. Supr ...

                                               

Skender Fabković

Skender Fabković, Miloš Skender Fabković, Škender Fabković je bio hrvatski učitelj, pedagog, pisac, novinar i novinski urednik iz Samobora. Bio je jednom od osoba koje su osnovale Hrvatski pedagoško-književni zbor. Prevodio je stručna djela s tal ...

                                               

Ante Fiamengo

Rodio se u Komiži na otoku Visu. 1935. godine završio je učiteljsku školu. Kratko je službovao kao učitelj. Pred rat je završio studij na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sudionik radničkog pokreta. Od 1940. godine član KPJ. Uhićen je i odveden ...

                                               

Franjevačka teologija u Makarskoj

Nastala je na baštini filozofskih i bogoslovnih učilišta koja su postojala u hrvatskim franjevačkim samostanima a koja datira od 13. stoljeća. Franjevačka teologija nastala Spajanjem učilišta u Šibeniku i Makarskoj nastala je Franjevačka teologij ...

                                               

Stjepan Fridl

Rodio se u Beljevini od roditelja Stjepana i Anice, djevojački Cerčić. Otac Stjepan je bio rodom iz Ljubeščice, a Anica iz Velikoga Komora blizu Mača. Roditelji su mu nakon Prvoga svjetskog rata s obiteljima došli u Slavoniju, u Beljevinu gdje su ...

                                               

Petar Galauner

Petar Galauner, hrvatski katolički svećenik, isusovac, regionalni asistent Slavenske asistencije u generalnoj kuriji Družbe Isusove u Rimu. Godine 1946. prišao je isusovcima, a 19. srpnja 1957. u Zagrebu zareden je za svećenika. Obnašao je razne ...

                                               

Helena Gamulin-Brida

Helena Gamulin-Brida, hrvatska zoologica, morska biologica. Kći liječnika Vojtjeha Bride i supruga biologa Ćire Gamulina.

                                               

Ana Ganza

Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom kraju. U Zagrebu je diplomirala 1972. na Fakultetu ekonomskih znanosti. Zaposlila se je kao prosvjetna radnica. Radila je u Malom Lošinju na Srednjoškolskom centru. Udala se je za Krešimira Ganzu, posl ...

                                               

Govornička škola

Govornička škola tečaj je govorništva za srednjoškolce iz Hrvatske i one iz drugih država kojima je hrvatski jezik materinski. Održava se dva puta godišnje: u studenome i u ožujku, traje 9 dana, a počinje subotom i završava nedjeljom. Organizator ...

                                               

Izak Gross

Rodio se u Gesztelyu. Studirao za rabina u Slovačkoj, na Ješivi u Požunu. Bio je rabin u Fogarašu. Zatim je bio učitelj na židovskoj školi u Brašovu. Oko 1860. bio je rabinov namjesnik u tamošnjoj židovskoj općini.U Daruvaru je židovska zajednica ...

                                               

Fran Gundrum Oriovčanin

Dr Fran S. Gundrum - Oriovčanin je bio hrvatski pisac i prevoditelj. Živio je u Križevcima u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća. Napisao je mnoštvo manjih djela različitog sadržaja te mnoštvo knjiga poučnog sadržaja, osobito iz područja ...

                                               

Antun Hek

Vlč. Antun Hek bio je hrvatski katolički svećenik, profesor i ravnatelj Pazinskog kolegija klasične gimnazije i direktor Biskupskog Caritasa za Istru od 1992. i crkveni dužnosnik.

                                               

Ivana Hirschmann

Rodila se je u hrvatskoj židovskoj obitelji. Školovala se je u Zagrebu. Pisala je, prevodila i objavljivala članke na temu gimnastike i škole. Pionirka je športske historiografije, jer je objavila brošuricu o povijesti gimnastike u Hrvatskoj. Pis ...

                                               

Hrvatska čitaonica u Pazinu

Hrvatska čitaonica je kulturna ustanova u Pazinu. Osnovana je 29. kolovoza 1897. godine. Bila je stjecište kulturnog i javnog života Pazina i Pazinštine. Tijekom postojanja bila je na više lokacija u gradu. Od 1905. je godine djelovala u zgradi b ...

                                               

Hrvatska: zemlja i ljudi

Hrvatska: zemlja i ljudi je publikacija koju je 2013. objavio Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pripremljena je u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova RH povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Namijenjena je ponajprije mno ...

                                               

Hrvatski akademski sportski savez

Hrvatski akademski sportski savez jedini je hrvatski nacionalni športski savez koji potiče, promiče i skrbi o sportu na visokim učilištima te ga predstavlja u medunarodnim okvirima. Medunarodni naziv za Savez je Croatian Academic Sports Federatio ...

                                               

Hrvatski institut za istraživanje mozga

Hrvatski institut za istraživanje mozga je hrvatski znanstveni institut. Znanstveno-nastavna je podružnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovan je radi multidisciplinarnog znanstvenog istraživanja te organiziranja, izvodenja i pro ...

                                               

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Hrvatski kvalifikacijski okvir instrument je kojim se primjenjuje Europski kvalifikacijski okvir na cjelokupni sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a služi za povezivanje kvalifikacija stečenih završetkom odredene razine obrazovanja s kvalif ...

                                               

Hrvatski nacionalni obrazovni standard

Hrvatski nacionalni obrazovni standard, nacionalni obrazovni standard u Hrvatskoj. Standard se odnosi na cjelovit pristup obrazovnomu procesu i uključuje ciljeve odgoja i obrazovanja, odgojno-obrazovne sadržaje, prijedloge metoda poučavanja, oček ...

                                               

Hrvatski školski športski savez

Hrvatski školski športski savez je krovno tijelo školskog športa u Republici Hrvatskoj. Medunarodni naziv za Savez je Croatian School Sport Federation. Osnovan je 22. prosinca 2006. godine, kada je u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanj ...

                                               

Hrvatski učiteljski dom

Gradilo ga se na ondašnjem Sveučilišnom trgu od 1888. do 1889. godine po projektu arhitekata Lavoslava Hönigsberga i Julija Deutscha. Hönigsberg ju je projektirao u neorenesansnom stilu. Bio je to tad drugi učiteljski dom u Europi i prvi u Hrvats ...

                                               

Hrvatsko društvo za neuroznanost

Hrvatsko društvo za neuroznanost je hrvatska nevladina i nestranačka, znanstveno-stručna udruga članova koji su se udružili dobrovoljno, bez namjere stjecanja dobiti, radi zaštite i promicanja znanstvenih, nastavnih, strukovnih i drugih ciljeva i ...

                                               

Ilirsko sjemenište u Omišu

Nastalo u 18. i 19. stoljeću. Ilirsko sjemenište smješteno je na Priku sučelice predromaničkoj crkvi sv. Petra. Utemeljio ga je splitski nadbiskup Pacifik Bizza za obrazovanje svećenika glagoljaša. Sačuvani su dijelovi glavne zgrade i dio trijema.

                                               

Frane Ivanišević

Rodio se je u Jesenicama kod Dugog Rata. U Splitu je završio gimnaziju. U Zadru je završio bogosloviju. Radio je kao nadstojnik u splitskom dijecezanskom sjemeništu, kao suplent na splitskoj gimnaziji. Bio je član Bijaća, hrvatskog društva za ist ...

                                               

Nikola Ivanović (svećenik)

Nikola Ivanović je bio hrvatski katolički svećenik, srednjoškolski profesor, kulturni djelatnik i hrvatski preporoditelj.

                                               

Stjepan Ivezić

Stjepan Ivezić, hrvatski prosvjetni djelatnik i publicist. Diplomirao 1925. za učitelja fizike i kemije na Visokoj učiteljskoj školi u Zagrebu.

                                               

Ivo Mlikota

Roden 1904. godine. Zaslužan za podizanje na višu razinu školovanja u Zagvozdu u kojem je skupa sa suprugom Frankom službovao desetak godina 1926. - 1936. U tom je razdoblju zagvoškoj školi gravitiralo 38 sela i pohadalo ju je više od 350 učenika ...

                                               

Jakov Jelašić

Jakov Jelašić, bio je hrvatski političar. Bio je hrvatski narodni zastupnik i tajnik političke pisarne dra Mačeka. Po struci je bio učitelj i pedagog.

                                               

Krešimir Jureković

Završio je Pedagošku akademiju u Petrinji i studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao tipograf, učitelj, fotoreporter, novinski kolumnist, slagač europskih slavenskih tekstova u vatikanskoj tiskari u Rimu. U književnoj periodic ...

                                               

Kata Amabilis Jurić

Kata s. Amabilis Jurić, redovnica Družbe školskih sestara franjevaka Krista Kralja, viša asistentica na KBF-u pri katedri Religiozne pedagogije i katehetike, autorica brojnih stručnih članaka i knjige Duhovnost vjeroučitelja u Hrvatskoj

                                               

Juraj Jurjević

Juraj Jurjević - hrvatski književnik, novinar i odgojitelj Roden je 1910. godine u Brusju na otoku Hvaru. Osnovnu školu završio je u Brusju, a srednju je pohadao na Hvaru i u Šibeniku. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je pred ...

                                               

Petar Kaer

Don Petar Kaer, hrvatski prosvjetar, umjetnik, znanstvenik, arheolog, rimokatolički svećenik, skupljač i zapisivatelj narodnog blaga iz Makarske.

                                               

Nikola Kajić

Nikola Kajić, hrvatski visoki časnik u NOVH i poslije u JNA, vojni diplomat. Nosio čin general-potpukovnika. Otac je viceadmirala HRM Davorina Kajića.

                                               

Mario Kalčić

Roden u Regulićima kraj Barbana. Gimnaziju završio u Puli, potom diplomirao jugosl. književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru. Profesor u Veloj Luci i na Pedagoškom fakultetu u Puli, potom prosvjetni savjetnik općine Labin i ravnatelj Radničk ...

                                               

Slavoljub Kantoci

Roden u Pregradi. Školovao se u Zagrebu gdje je završio klasičnu gimnaziju te studij klasične filologije na Mudroslovnom fakultetu. Na toj ustanovi doktorirao tezom O Eshilovoj Prometiji. Službovao je u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 1897. Pred ...

                                               

Josif Kostelnik

Roden je 30. studenoga 1903. godine u selu Petrovcima Hrvatska. Gimnaziju je završio u Vinkovcima 1914.−1922. te Pravni fakultet u Zagrebu 1922-1926. Književnu djelatnost je započeo suradnjom s hrvatskim katoličkim časopisom "Luč", pomagao V. Hna ...

                                               

Sida Košutić

Sida Košutić, bila je hrvatska pjesnikinja i urednica. Pisala je pjesme, pripovijetke, romane, drame, lirsku prozu, književne prikaze i eseje.

                                               

Ante Kovačević

Ante Kovačević, bio je hrvatski književnik, po struci učitelj. Rodom je iz Smiljana. Potomak je kneza vinjeračkog Dujma Kovačevića, koji je s rodonačelnikom uglednog plemićkog roda Rukavina Vidovgradskih Jerkom Rukavinom poveo 1683. u seobu Hrvat ...

                                               

Josip Kovačić

Josip Kovačić, hrvatski povjesničar umjetnosti i kolekcionar, hrvatski pjesnik. Važio je kao veliki poznavatelj grčke mitologije, svjetske literature i klasične glazbe.

                                               

Božena Kralj (novinarka)

Božena Kralj je bila hrvatska gimnazijska profesorica, novinarka i urednica u nekoliko tuzemnih časopisa u razdoblju izmedu dvaju svjetskih ratova. Djelovala je u ženskoj sekciji Katoličkog seniorata. Supruga je Velimira Deželića mladeg.

                                               

Marijana Kralj

Marijana Kralj je bila hrvatska prosvjetna djelatnica, aktivna kulturno-povijesna djelatnica, spisateljica i prevoditeljica. Djelovala je u ženskoj sekciji Katoličkog seniorata.

                                               

Josip Antun Kraljić

Josip Antun Kraljić je bio hrvatski književnik i sakupljač usmenog narodnog blaga.Hrvatski preporoditelj s Krka. Dio skupine krčkih svećenika ali i svjetovnjaka koji su djelovali u preporodnom pokretu na političkoj, duhovnoj i književnoj sceni.

                                               

Rikard Kraus

Roden u Zagrebu, gdje je završio Klasičnu gimnaziju 1904. godine i počeo studirati zoologiju i mineralogiju na Mudroslovnom fakultetu. Nakon tri godine nastavio je studirati u Beču. Tijekom studija bio je u geološko-paleontološkom odjelu Narodnog ...

                                               

Krležijana

Krležijana - Enciklopedija o Miroslavu Krleži, središnjem opusu moderne Hrvatske, utemeljitelju Leksikografskoga zavoda, 1993. godine povodom stote obljetnice njegova rodenja objavio je Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Ovom enciklopedijom Le ...

                                               

Antun Kukuljević Sakcinski

Antun Kukuljević Sakcinski je bio hrvatski političar i prosvjetni dužnosnik. Bio je iz plemenitaške obitelji Kukuljevića Sakcinskih. Obnašao je dužnost podžupana Varaždinske županije. Bio je hrvatskim zastupnikom u zajedničkom hrvatsko-ugarskom s ...

                                               

Petar Kuničić

Petar Kuničić je bio hrv. pučki učitelj, pisac, pjesnik, putopisac, prevoditelj, autor stručnih radova i hrvatski rodoljub.

                                               

Stjepan Kušar

Roden je 7. prosinca 1950. u Pregradi Hrvatsko zagorje. Nakon mature studirao je teologiju: ljetni semestar 1970/71, na Teološkom fakultetu u Zagre­bu, a od listopada 1971. na Papinskom Gregorijanskom Sveučilištu u Rimu. Godine 1973. diplomirao j ...

                                               

Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Leksikografski zavod Miroslav Krleža u Zagrebu središnja je i jedina nacionalna leksikografska ustanova koja se sustavno bavi leksikografijom. Izdanja Zavoda sadrže tradiciju i teže razumijevanju hrvatske jezične, kulturne i društvene zajednice u ...