ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43
                                               

Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dode. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te s ...

                                               

Medunarodna godina volontera

Medunarodna godina volontera, godina u kojoj se na razne načine širom svijeta pažnja posvećuje volonterima i volonterstvu.

                                               

Medunarodni dan volontera

Medunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava Medunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak, odnosno Medunarodni dan volon ...

                                               

Cirkus

Današnje značenje riječi cirkus odnosi se uglavno na putujuće cirkuse koji su tvrtke čija je djelatnost zabava gledatelja pri kojoj skupina umjetnika prikazuje ili izvodi razna umječa. U cirkusu djeluje zajednica umjetnika izvodača. U nekim izved ...

                                               

Cirkus (antika)

Cirkus izvorno je naziv za pozornicu ili arenu kružnog ili ovalnog oblika u kojoj su se izvodile primjerice za utrke konja, utrke dvokolica, borbe gladijatora ili druge predstave. Kod Rimljana razvile su se javne igre od svečanosti, koje su se pr ...

                                               

Disneyland (Pariz)

Disneyland Park Paris najvažniji je dio Disneyland Resort Parisa u vlasništvu Euro Disney S.C.A., smješten nekoliko kilometara od Pariza točnije u Marne-la-Vallée. Park je otvoren kao Euro Dineyland s površinom od 19 km² u 2.000 hektara vlasništv ...

                                               

Dječje igralište

Dječje igralište mjesto je specifičnoga dizajna da bi se djece ondje mogla igrati. Može biti u zatvorenom prostoru, ali je tipično u otvorenome prostoru. Moderna dječja igrališta imaju rekreacijsku opremu poput klackalica, vrtuljaka, ljuljačaka, ...

                                               

Gardaland

Gardaland je zabavni park smješten u gradiću Castelnuovo del Garda u Italiji. Gardaland broji tisuće posjetitelja godišnje, a turisti dolaze iz cijelog svijeta. Park je otvoren 1975. godine i do 1984. je brojio preko milijun posjetitelja. Park tr ...

                                               

Industrija zabave

Industrija zabave ili šoubiznis je naziv pod kojim se podrazumijevaju sve profesionalne, odnosno komercijalne aktivnosti pružanja usluga zabave. Pojam ima široko značenje, iako su se pod njime originalno podrazumijevali odredeni oblici scenske um ...

                                               

Karaoke

Karaoke je zabava u obliku vlastite pjesme s unaprijed snimljenim glazbom i tekstom, po mogućnosti s ekrana TV-a. Karaoke su najpopularnije u zemlji podrijetla Japanu ali i susjednim zemljama poput Kine i Koreje, ali se mogu čuti i u drugim držav ...

                                               

Minimundus

Minimundus je park minijaturnih gradevina u Klagenfurtu u Austriji. Nalazi se na jezeru Wörthersee. Sadrži preko 150 minijaturnih modela arhitekture iz cijelog svijeta, napravljenih u mjerilu 1:25. Od otvaranja 1958. godine, više od 15 milijuna p ...

                                               

Origami

Origami tradicionalna je japanska vještina kreiranja modela od papira. Tradicinalno se koristi kvadrat, ali postoji veliki broj modela koji se radi od drugačijih oblika papira - pravokutnika, trokuta itd. Origami se dijeli na tradicionalni i modu ...

                                               

Spektakl

Spektakl je kazališna predstava, javni dogadaj ili zabavna priredba koji izaziva pozornost javnosti. U spektaklu, koji mora biti raskošno produciran, sudjelovati velik broj izvodača s naglašenim specijalnim efektima uz trodimenzionalnu računalnu ...

                                               

Športska zabava

Športska zabava je vrsta spektakla koji navodno predstavlja natjecateljski dogadaj pomoću visoko kvalitetne kazališne glume i kvalitetnom prezentacijom, s ciljem impresioniranjem i zabavljanjem publike i šire javnosti. Za razliku od tipičnih špor ...

                                               

Ukrotilac zmija otrovnica

Ukrotilac zmija otrovnica je zabavljač koji se pretvara da može dresirati zmije. Trikovima stvara dojam da zmija "pleše" uz zvukove njegovog glazbala.

                                               

Zabava (okupljanje)

Zabava ili tulum su izrazi koji se rabe za okupljanja čija je svrha medusobno druženje, te zabava i razonoda njenih sudionika. Postoje različiti oblici zabava, s obzirom na to tko ih prireduje, ali se pod time najčešće podrazumijevaju one u kojim ...

                                               

Zabavni park

Zabavni park ime je skup zabavnih sadržaja, vožnji te drugih zbivanja na jednoj lokaciji za zabavu većeg broja ljudi. Zabavni park je mnogo složeniji od igrališta ili gradskog parka, jer ima sadržaje koje nisu ciljani na samo uske starosne skupin ...

                                               

Zaštita prirode

Suvremeni način života, začet 1776., kada je James Watt usavršio parni stroj, bitno mijenja suživot čovjeka s njegovom okolinom. Čovjek se stavlja u središte svega. Smatralo se kako su sva prirodna, živa i neživa dobra tu samo da služe čovjeku, a ...

                                               

BirdLife International

BirdLife International je krovna svjetska organizacija za zaštitu ptica, njihovih staništa i svjetske biološke raznolikosti. To je najveće svjetsko partnerstvo organizacija za zaštitu prirode, s preko 100 partnerskih organizacija iz čitavog svije ...

                                               

Ekološka poljoprivreda

Ekološka poljoprivreda je poseban sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodars ...

                                               

IUCN

IUCN, Medunarodni savez za očuvanje prirode i prirodnih bogatstava je medunarodna organizacija koja djeluje na području očuvanja prirode i održivog iskorištavanja prirodnih bogatstava. IUCN ima urede u preko 50 država, a 1300 vladinih i nevladini ...

                                               

Konzervacijska biologija

Konzervacijska biologija je znanost koja se bavi proučavanjem i zaštitom bioraznolikosti na Zemlji. Konzervacijska biologija je interdisciplinarna znanost koja objedinjuje te koristi saznanja iz bioloških, ekonomskih, socioloških i drugih znanost ...

                                               

Medunarodni dan biološke raznolikosti

Medunarodni dan biološke raznolikosti proglasili su Ujedinjeni narodi 1993. godine, kako bi ukazali na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju. Obilježava se svake godine 22. svibnja kao spomen na 22. svibnja 1992., datum us ...

                                               

Meduvladin panel o klimatskim promjenama

Meduvladin panel o klimatskim promjenama nastao je 1988. na poticaj Ujedinjenih naroda, Svjetske meteorološke organizacije i Programa za okolinu UN-da bi procijenio rizik od klimatskih promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću. IPCC je 2007. godin ...

                                               

Napuštanje nuklearne energije

Napuštanje nuklearne energije je prekid korištenja nuklearne energije za proizvodnju energije. Napuštanje nuklearne energije obično uključuje zatvaranje nuklearnih elektrana i korištenje obnovljivih izvora energije, kao i drugih goriva. Austrija ...

                                               

Pariški sporazum

Pariški sporazum o klimatskim promjenama je klimatski sporazum potpisan na 21. zasjedanju Konferencije stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime u Parizu 2015. godine. Sporazum je postignut 12. prosinca 2015. godine, a stupi ...

                                               

Protokol iz Kyota

Protokol iz Kyota uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime dodatak je medunarodnom sporazumu o klimatskim promjenama, potpisan s ciljem smanjivanja emisije ugljičnog dioksida i drugih stakleničkih plinova. Do sad ga je potpisalo ...

                                               

Put risa

Put risa, slovenski dokumentarni film. Povodom 45. obljetnice od naseljavanja euroazijskih riseva u sjeverne Dinaride, u sklopu projekta EU LIFE Lynx, radi provedbe aktivnosti dugoročnog očuvanja populacije risa u Dinaridima i jugoistočnim Alpama ...

                                               

Ramsarska konvencija

Ramsarska konvencija je konvencija o močvarama koja je nastala kao plod borbe za zaštitu močvara 2. veljače 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru, a dan usvajanja konvencije proglašen je Medunarodnim danom zaštite močvara. U močvarna područja pri ...

                                               

Roselijev čempres

Roselijev čempres, stablo u vrtu franjevačkog samostana u Hvaru koje je spomenik prirode. Pripada vrsti Cupressus sempervirens var. horizonta­lis Gord. Svojstvena je fenotip i neobična morfološka izgleda grana.

                                               

Strogi rezervat

Strogi rezervat je zakonom zaštićeno područje s neizmijenjenom ili neznatno izmijenjenom sveukupnom prirodom, a namijenjen je isključivo znanstvenom istraživanju kojim se ne mijenja biološka raznolikost, izvornost prirode i ne ugrožava slobodno o ...

                                               

Svjetska organizacija za zaštitu prirode

Svjetska organizacija za zaštitu prirode, službena skraćenica WWF, medunarodna je nevladina organizacija osnovana 1961. godine sa svrhom promocije i djelovanja u području ekologije i zaštite prirode. Cilj Svjetske organizacije za zaštitu prirode ...

                                               

Ugrožena vrsta

Ugrožena vrsta je vrsta čija je populacija tako malena da joj prijeti izumiranje. Ispočetka korišten jedino kod biologa i ekologa, ovaj je pojam dobio i svoje pravno značenje kada su mnoge države, pod pritiskom pokreta za zaštitu okoline, donijel ...

                                               

Washingtonski sporazum o zaštiti vrsta

Washingtonski sporazum o zaštiti vrsta) je u istoj mjeri sporazum kao i organizacija čiji cilj je kontroliranje medunarodne trgovine do mjere da ne može dovesti do ugrožavanja preživljavanja životinjskih i biljnih vrsta. Tekst konvencije CITES do ...

                                               

Životopis

Životopis ili biografija je književno djelo koje opisuje život nekog čovjeka, stvarnog ili izmišljenog. Kad bi biografija samo navodila mjesta i datume rodenja i smrti, školovanja, poslovne i obiteljske dogadaje, bio bi to poslovni životopis, ali ...

                                               

Dodatak: Popis osoba

Ovdje ćete naći popise članaka o osobama koje se nalaze na wikipediji ili poveznice na one čije članke treba tek napisati. Preko gornjeg predloška lakše ćete i brže doći do abecednog popisa osoba po prezimenima.

                                               

Kenneth Arnold

Kenneth Arnold, američki civilni pilot, najpoznatiji po zračnom susretu s neidentificiranim letećim objektima, za koje je ustvrdio da su letjeli poput tanjura koji se odbije od površine vode, nakon čega su mediji pogrešno stvorili kovanicu leteći ...

                                               

Baza Dulce

Baza Dulce, naziv za tajno podzemno postrojenje američke vojske u blizini gradića Dulce u Novom Meksiku, čije postojanje nije potvrdeno. Spominje se u kontekstu izvanzemaljskih otmica i tajnih eksperimenata koji se, navodno provode u toj vojnoj b ...

                                               

Belgijski NLO val

Belgijski NLO val, niz masovnih videnja trokutastih NLO-a u Belgiji od 29. studenog 1989. do travnja 1990. godine, tijekom kojih je prikupljeno višeod 2000 izjava očevidaca, deseci fotografija i videosnimki. Fenomenu su svjedočili i piloti belgij ...

                                               

Bep-Kororoti

Bep-Kororoti je bjeloputi nebeski učitelj za kojeg Kayapó Indijanci vjeruju da je prije više stoljeća posjetio njihove pretke iz svemira obučen u bo -sjajno odijelo- i dao im mnoga znanja o korisnim stvarima te osnovao prvu školu.

                                               

Bitka za Los Angeles

Bitka iznad Los Angelesa dogadaj je koji se zbio 25. veljače 1942. godine kada su radarske postaje navodno otkrile NLO iznad zaljeva Santa Monica, Los Angeles u 2:25 sati. Vjerojatnost je da je panika i paranoja, uzrokovana japanskim napadom na P ...

                                               

Bliski susret

Bliski susret, prema ufološkoj terminologiji i klasifikaciji koju je razvio američki astronom i ufolog Josef Allen Hynek, naziv za dogadaj u kojem neka osoba doživljava susret s neindentificiranim letećim objektom na razdaljini manjoj od 150 meta ...

                                               

Crni trokut (NLO)

Crni trokut, jedna od vrsta videnih i prijavljenih NLO-a, kojeg karakterizira trokutasti oblik ili oblik slova delta, a pojavljuje se kao tamni objekt sa svijetlima na rubovima trokutastog oblika. Najviše prijavljenih slučajeva NLO-a u obliku crn ...

                                               

Drakeova jednadžba

Drakeova jednadžba je jednadžba koja daje procjenu broja civilizacija u našoj galaksiji koje su sposobne i voljne komunicirati sa Zemljanima. Osmislio ju je američki astronom Frank Drake sa Sveučilišta Cornell.

                                               

Fantomska raketa

Fantomska raketa, neidentificirani leteći objekti nalik raketi ili projektilu koji su se pojavljivali tijekom 1946. godine na noćnom nebu iznad Švedske i okolnih država, uključujući i SSSR. Fenomen je započeo u veljači i trajao sve do prosinca na ...

                                               

Fermijev paradoks

Skeptici vjeruju da je razlog zašto nismo kontaktirali sa vanzemaljcima taj što vanzemaljci ne postoje. Argument je najbolje objasnio nobelovac Enrico Fermi. 1950. On je postavio pitanje: Ako su vanzemaljci svakodnevica zašto nismo uspostavili ko ...

                                               

Steven M. Greer

Steven M. Greer, umirovljeni američki traumatolog i ufolog, koji je stekao popularnost kao osnivač Projekta Razotkrivanje i Središnjice za istraživanje izvanzemaljske inteligencije. Greer je izazvao medijsku senzaciju kada je 9. svibnja 2001. otv ...

                                               

Grejsi

Grejsi ili Grejevi, navodni izvanzemaljski biološki entiteti čije postojanje promoviranju NLO entuzijasti, istraživači paranormalnog i sljedbenici New Age doktrine. Ime su dobili po sivoj boji kože. Ideja o postojanju takvih izvanzemaljskih bića ...

                                               

Hessdalenska vatra

Prvi izvještaji o neobičnim svjetlima započinju u ranim 1940-tim. Posebno velika aktivnost Hessdalenske vatre se dešavala u prosincu 1981. sve do ljeta 1984., kada su se svjetla mogla vidjeti 15 do 20 puta na tjedan. Otada je sve manje opažanja i ...

                                               

Josef Allen Hynek

Josef Allen Hynek, američki astronom, sveučilišni profesor i ufolog. Poznat je po tome što je ustanovio klasifikaciju bliskih susreta. Diplomirao je 1931. godine na Sveučilištu u Chicagu, gdje je i doktorirao 1935. godine. Po završetku školovanja ...