ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 400
                                               

Oprema motornog vozila

Oprema motornog vozila je jedan od tri osnovna dijela motornog vozila. U opremu motornog vozila spadaju: pokazivači smjera tzv. žmigavci rezervni kotač mjerno-pokazni uredaji i instrumenti pribor i alat. brisači vjetrobranskih stakala sa pripadaj ...

                                               

Portalna nasložna kola

Portalna nasložna kola ili nadvozna kola slična su po svom uvrštavanju u prijevoz postranim viljuškarima. Veoma su prikladna za prijenos kontejnera, koje mogu naslagati u 3 reda. Visina portala nasložnih kola doseže do oko 10 metara.

                                               

Sunčevo vozilo

Sunčevo vozilo je vrsta električnog vozila, koja u cijelosti ili značajno koristi sunčevu energiju za pogon elektromotora. Uobičajeno je da sunčevo vozilo koristi fotonaponske ploče za pretvaranje sunčeve energije u električnu energiju. Za sada s ...

                                               

Ubrizgavanje goriva

Ubrizgavanje goriva može biti izvedeno središnje ili pojedinačno. Pri tome može raditi neprekidno ili s prekidima.

                                               

Viličar

Viličar ili viljuškar je ime za industrijsko vozilo koje služi za prijenos i dizanje materijala. Moderni viličar razvijen je 1920-tih, nakon čega je postalo nezamjenjivi dio opreme u proizvodnim halama, lukama, i skladištima. Za rukovanje teretim ...

                                               

Vodikovo vozilo

Vodikovo vozilo je vozilo koje koristi vodik kao gorivo za pogonsku snagu. Vodikovim vozilima pripadaju: svemirske rakete, automobili i druga prijevozna sredstava. Elektrane takvih vozila pretvaraju kemijsku energiju vodika u mehaničku energiju i ...

                                               

Vozač

Vozač je sudionik u prometu, osoba koja na cesti upravlja vozilom. Svaki vozač u vozilu u svakom trenutku mora u vozilu imati isprave koje je izdalo nadležno državno tijelo kojima se dokazuje pravo upravljanja vozilom, dokaze o ispravnosti vozila ...

                                               

Zrakoplov

Zrakoplov je svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na Zemljinu površinu. Po toj definiciji u zrakoplove ne spadaju svemirske letjelice, niti lebdjelice na zračnom jastuku.

                                               

Automated Transfer Vehicle

Automated Transfer Vehicle poznato i pod skraćenicom ATV je bespilotno opskrbno vozilo koje je razvila Europska Svemirska Agencija. Zadatak ATV-a je opskrba Medunarodne svemirske postaje s vodom, zrakom, gorivom i eksperimentima. Glavni motori AT ...

                                               

Lajka

Pas Lajka je jedno od prvih živih bića u svemiru i prva životinja u orbiti oko Zemlje koju je 3. studenog 1957. godine SSSR lansirao u letjelici Sputnjik 2. Bila je dokaz da je život moguć u bestežinskom stanju. Nije se vratila na Zemlju živa jer ...

                                               

Niska orbita oko Zemlje

Niska orbita oko Zemlje), vrsta orbite umjetnih satelita oko planeta Zemlje. Sateliti na ovoj orbiti su na visini od 100 km do otprilike 2000 kilometara iznad površine Zemljinih oceana. Iznad te orbite je srednje visoka orbita oko Zemlje. Satelit ...

                                               

Philip Bono

Philip Bono bio je inženjer zrakoplovne tvrtke Douglas. Bio je pionir u razvoju jednostupanjskih letjelica za let u orbitu koje slijeću okomito. Kao vizionarski projektant zaslužan je za patentiranje prve ponovno upotrebljive jednostupanjske rake ...

                                               

Podorbitalni zrakoplov

Podorbitalni zrakoplov je svemirska letjelica koja je posebno projektirana za podorbitalni let. U prošlosti je bilo nekoliko projekata nevojnih i vojnih podorbitalnih zrakoplova u nacističkoj Njemačkoj, SAD, SSSR i dr. Od početka 21. stoljeća, oč ...

                                               

Svemirska luka

Svemirska luka i raketodromi su mjesta za lansiranje i prizemljivanje svemirskih letjelica. Ovi pogoni su mjesta u kojima je logistika za jednu ili više lansirnih rampa. Riječju svemirska luka i kozmodrom tradicionalno se nazivalo mjesta koja su ...

                                               

Svemirska utrka

Svemirska utrka je bila neslužbeno natjecanje izmedu Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza koje je trajalo od 1957. do 1975. godine. Uključivala je usporedne napore obiju zemalja da istraže svemir umjetnim satelitima, da pošalju ljude u svemir i ...

                                               

DBM-81 Cetina

DBM-81 Cetina je ratni brod u sastavu flote Hrvatske ratne mornarice. Prema klasifikaciji, radi se o desantnom brodu-minopolagaču klase Cetina. Brod je izgraden u Brodogradilištu Brodosplit - Brodogradilište specijalnih objekata, a porinut 1992. ...

                                               

DBM-82 Krka

DBM-82 Krka je ratni brod u sastavu flote Hrvatske ratne mornarice. Prema klasifikaciji, radi se o desantnom brodu-minopolagaču klase Cetina. Brod je izgraden u Brodogradilišu Brodosplit - Brodogradilište specijalnih objekata, a porinut 1994. god ...

                                               

OB-31 Omiš

Obalni ophodni brod Omiš, oznake OOB-31, obalni ophodni brod Republike Hrvatske. Radi se o prototipu ophodnog broda, izgradenog u Brodosplitu za potrebe Obalne straže RH. S vremenom će ova klasa broda zamijeniti sve ophodne brodove klase Mirna.

                                               

Autobusni kolodvor

Autobusni kolodvori se grade u svim većim naseljenim mjestima i gradovima koji su prometno povezani sa ostalim mjestima i gradovima u kojima postoje redovne medugradske autobusne linije, da bi se olakšao prihvat putnika i autobusa.

                                               

Cesta

Cesta je svaka javna prometnica, ulice u naselju i nerazvrstane ceste na kojima se obavlja promet. U Hrvatskoj razlikujemo sljedeće vrste cesta: autocesta lokalna cesta cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila županijska cesta javna ...

                                               

Cestovni rotor

Cestovni rotor je kružno raskrižje koje ima kružnu sabirno-raspodjelnu cestu, s jednosmjernim prometom i kretanjem suprotnim smjeru kazaljka na satu. Vozila se iz prilaznih cesta u promet rotorom uključuju poštujući pravo prednosti vozilima koja ...

                                               

Helidrom

Helidrom je odredena površina na tlu ili objektu namijenjena u potpunosti ili djelomično za dolazak, odlazak i površinsko kretanje helikoptera.

                                               

Akvedukt Pontcysyllte

Akvedukt Pontcysyllte je plovni akvedukt na kojemu se nalazi 18 km dug kanal Llangollen preko doline rijeke Dee, izmedu sela Trevor i Froncysyllte u Wrexhamu, sjeverozapadni Wales. Njegovo ime na velškom znači "Most spoja", a kada je dovršen, 180 ...

                                               

Javni prijevoz

Javni prijevoz je naziv za zajednički prijevoz putnika odnosno usluga koja je dostupna za korištenje, za razliku od privatnog transporta, kao što su taksi, minibus ili privatni autobusi. Javni linijski prijevoz putnika obavlja se na: stalnim lini ...

                                               

Kombinirano vozilo

Kombinirano vozilo je cestovno vozilo na motorni pogon sa dva para kotača smještenih jedan iza drugog. Karakteristike vozila su da se može po potrebi koristiti za prijevoz putnika i tereta, sjedala mu se lako vade i/ili postavljaju. Po vrsti tova ...

                                               

Laka gradska željeznica

Laka gradska željeznica je uvriježeni naziv za kombinirane medusobno umrežene načine i linije željezničko/tračničkog prometa. eng. "Light rail" ili "light rail transit" LRT) je oblik urbanog željezničkog prometa koji općenito ima manje brzine od ...

                                               

Maršrutka

Maršrutka je oblik javnog prijevoza u obliku minibusa i kombija ponajviše u Istočnoj Europi, baltičkim državama, Centralnoj Aziji, Bugarskoj i Gruziji. Naziv "maršrutka" dolazi od riječi "ruta", a odnosi se na vozilo koje prometuju na unaprijed o ...

                                               

Taksi

Taksi je vozilo prilagodeno prijevozu jednog ili manje grupe putnika u gradskom i medugradskom a ponekad i medunarodnom prijevozu. Riječ taksi takoder označava službu u kojoj su vozači taksi vozila udruženi u jednu organizaciju na odredenom području.

                                               

Zemlja tamjana

Zemlja tamjana je naziv za zaštićene lokalitete na putu tamjana u pokrajini Dhofar, u Omanu. Oni uključuju nasade stabala tamjana u dolini Wadi Dawkah, ostatke utvrde Šisr, i pripadajuće utvrdene luke Khor Rori i Al-Balid, koji zajedno slikovito ...

                                               

Željeznica

Željeznica je grana kopnenog prometa koja koristi prometno sredstvo koje se kreće po stalno postavljenoj metalnoj podlozi - čeličnim tračnicama. Dvije tračnice zajedno čine kolosijek, a pričvršćene su po metalnim, drvenim ili betonskim pragovima. ...

                                               

Burze prijevoza tereta

Burze prijevoza tereta se koriste za optimizaciju troškova prilikom prijevoza tereta. Troškovi se optimiziraju na način da prijevoznici na burzama traže teret za svoje prijevozne kapacitete pri čemu njihova vozila ne prave "prazan hod" ili da oso ...

                                               

Vojni aerodrom

Vojni aerodrom, nastaje stvaranjem vojnog zrakoplovstva kada počinje i prva podjela zračnih luka na mješovite i vojne. Daljnjim razvojem zrakoplovstva dolazi do podjele zračnih luka na vojne i civilne. Vojna zračna luka je i glavni element zrakop ...

                                               

Zrakoplovstvo

Zrakoplovstvo je grana tehnike koja se bavi svime vezanim za zrakoplove. Sve one koji su uključeni u izgradnju, upotrebu, održavanje, opsluživanje, kontrolu, vodenje zrakoplova kao i sve koji se zrakoplovima bave rekreativno i amaterski zovemo zr ...

                                               

Aeroklub Livno

Aeroklub Livno, klub iz Livna. Društvo je sa ciljem promicanja zrakoplovne kulture, športa i rekreacije. Klub je osnovan 1984. godine. Rad kluba odvija se kroz djelatnosti motornog letenja, zrakoplovnog jedriličarstva te zrakoplovnog modelarstva.

                                               

Anti-G odijelo

Anti-G odijelo, antigravitacijsko odijelo, zaštitno pilotsko odijelo, anti-G hlače, je dodatna odjeća za pilote zrakoplova, koja pokriva dijelove tijela ispod srca, i u njihovom organizmu ograničava nepravilnu preraspodjelu krvi kada su izloženi ...

                                               

Felix Baumgartner

Baumgartner je završio mehaničarsko zanimanje i radio kao automehaničar. S 18 godina potpisao je ugovor na pet godina kod austrijske vojske, gdje je obučen za tenkistu, a kasnije služio kao padobranski instruktor u Bečkom Novom Mjestu. Nakon zavr ...

                                               

Biogoriva u zračnom prometu

Zrakoplovno biogorivo je biogorivo koje se koristi za zrakoplove. Neki smatraju da je primarno sredstvo kojim zrakoplovna industrija može smanjiti svoje emisije ugljikovog dioksida. Nakon višegodišnjeg testiranja koje su proveli proizvodači zrako ...

                                               

Čovjekov let

Čovjekov let je bio problem na kojem je Leonardo da Vinci radio intenzivno punih 25 godina. Kao i kod drugih studija, kretao je od razumnih pretpostavki: Iako je čovjek sa svojim duhovnim sposobnostima otkrio velik broj pronalazaka. nikad neće ot ...

                                               

E-karta

Elektronička karta ili e-karta označava putne dokumente, tj. potvrdu o kupnji mjesta, najčešće u zrakoplovnom prijevozu na letu putničkog zrakoplovnog prijevoznika direktno kod prijevoznika ili kod ovlaštenog agenta - putničkoj agenciji, bilo tel ...

                                               

Kontrola leta

Aerodromska kontrola leta jedna je od obaveznih službi na aerodromu, opremljena uredajima i visokosofisticiranom opremom za rukovodenje letenjem u kontrolnoj zoni aerodroma i praćenje kretanja aviona, vozila i ljudi po manevarskim površinama aero ...

                                               

Konvencija o medunarodnom civilnom zrakoplovstvu

Konvencija o medunarodnom civilnom zrakoplovstvu, poznatija kao Čikaška konvencija, medunarodni je ugovor sastavljen u Chicagu, 7. prosinca 1944. godine. Konvencija je stupila na snagu 4. travnja 1947. godine po primitku 26 isprave o ratifikaciji ...

                                               

Konvencionalno podvozje zrakoplova

Konvencionalno podvozje je podvozje zrakoplova koji se sastoji od dva glavna kotača ispred centra težišta i malim kotačem ili skijom na krajnjem donjem dijelu trupa. Ispočetka se na zadnji donji repni dio ugradivala drvena ili metalna skija "drlj ...

                                               

Let pomoću instrumenata

Let pomoću instrumenata je let zrakoplova prema pravilima za instrumentalno letenje. U tim uvjetima zrakoplovom se upravlja isključivo pomoću instrumenata i uredaja na zrakoplovu i na zemlji. Prema IFR pravilima zrakoplov može uzlijetati i slijet ...

                                               

Mecachrome

Mecachrome SAS je inženjerska tvrtka koja se bavi zrakoplovstvom, automobilskom industrijom, motociklističkim utrkama i industrijskim inženjeringom. Tvrtka je osnovana 1937., a danas joj je središte u gradu Amboise u Francuskoj. Zahvaljujući snaž ...

                                               

Nadopuna goriva tijekom leta

Nadopuna goriva tijekom leta, je postupak prebacivanja goriva iz jednog zrakoplova u drugi zrakoplov tijekom samog leta. Postupak omogućuje avionu koji je gorivo primio duži ostanak u zraku. Što je još važnije povećava mu dolet koji sada ovisi je ...

                                               

Najveća masa uzlijetanja

Najveća masa uzlijetanja, je najveća masa na kojoj je pilotu zrakoplova dozvoljeno uzlijetanje. MTOW je ujedno i najveća masa na kojoj je zrakoplov pokazao da ispunjava sve sigurnosne zahtjeve koje se na njega odnose. Oni uključuju mnoge odnose u ...

                                               

Najveće svjetske zrakoplovne tvrtke

Postoji nekoliko načina za definiranje navećih svjetskih zrakoplovnih tvrtki, te se prema tome nekoliko različitih tvrtki može smatrati najvećima u svijetu. American Airlines se trenutno smatra najvećim prijevoznikom za prijevoz putnika, kako po ...

                                               

Nosač zrakoplova

Nosač zrakoplova je ratni brod čija ravna i slobodna paluba omogućuje slijetanje i uzlijetanje zrakoplova. Pored opreme potrebne za zrakoplove ispod palube se u više razina nalaze spremišta za zrakoplove, naoružanje, opremu, gorivo; postrojenja z ...

                                               

Odledivanje i zaštita od zaledivanja zrakoplova

Odledivanje zrakoplova je postupak kojim odstranjujemo mraz, led, snijeg ili susnježicu sa zrakoplova da bismo postigli čistu površinu. Odledivanje se vrši tekućinama za odledivanje. Zaštita od zaledivanja zrakoplova engl. Anti-icing je postupak ...

                                               

Oprema u zračnoj luci

Podmetači služe za osiguranje zrakoplova parkiranog na platformi. Prilikom probe motora sprječavaju kretanje zrakoplova uslijed djelovanja njegove potisne sile. Osiguravanje zrakoplova vrši se postavljanjem podmetača ispred i iza kotača stajnog t ...