ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4
                                               

Profesor

Profesor, osoba koja se bavi predavanjem odredenog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi, na fakultetu ili na akademiji. Uvjet za držanje nastave u osnovnoj i srednjoj školi je završen fakultet i položen stručni ispit, koji se polaže nakon godinu ...

                                               

Godina prekida (obrazovanje)

Godina prekida u profesionalnom i obrazovnom smislu je godina nakon srednje škole, odnosno godina prije odlaska na fakultet. To je pauza koja se uzima u svrhu odmora od formalnog obrazovanja i odluke o daljnjem formalnom usmjeravanju. Tijekom ovo ...

                                               

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića

Odluka o osnivanju srednje škole, odnosno medrese donesena je 1992. godine da bi s radom počela 1993. pod nazivom Medresa "Dr. Ahmed Smajlović". U hrvatski sustav srednjoškolskog obrazovanja uvrštena je 2000. godine. Na osnovu inicijative Školsko ...

                                               

Hauptschule

Hauptschule je niža srednja škola u Njemačkoj i Austriji u kojoj učenici izučavaju različite zanate stjecanjem praktičnog znanja i vještina. Obrazovanje u nižoj srednjoj školi traje pet godina, nakon kojih učenici dobivaju potvrdu o završetku niž ...

                                               

Obrazovanje u pomorstvu

Temelj kvalitetnog razvitka cjelokupnog pomorskog gospodarstva kao i pomorske znanosti općenito je odgovarajuće obrazovanje te odgovarajući znanstveno-istraživački i stručni rad u kompleksnoj domeni pomorstva. Upravo pomorske srednje škole, a pog ...

                                               

Paulo Freire

Freire je roden 1921. godine u obitelji srednje klase, ali je za vrijeme Velike gospodarske krize 1929 1933. upoznao siromaštvo i glad. Njegova obitelj bila je prisiljena preseliti u grad Jaboatão dos Guararapes, a 1933. godine preminuo mu je ota ...

                                               

Elektrostrojarska škola Varaždin

Elektrostrojarska škola Varaždin je javna srednja tehnička škola u Varaždinu. MEC - Školski centar za stručno obrazovanje metalskih i elektrotehničkih kadrova postoji od 1962. god. MEC, danas ESŠ. Reorganizacijom škola u RH mijenja naziv u Elektr ...

                                               

Krupa na Uni

Krupa na Uni je općina u Bosni i Hercegovini, u entitetu Republici Srpskoj. Općina Krupa na Uni je formiranao od dijela prijeratne općine Bosanska Krupa koji je nakon Daytonskog sporazuma pripao Republici Srpskoj. Radi se o siromašnoj i maloj opć ...

                                               

Eton College

Eton College ili Eton je svjetski poznata engleska privatna škola za mladiće osnovana 1440. godine od engleskog kralja Henrika VI. Eton pohadaju učenici od 13. do 18. godine. Eton obrazuje više od 1300 učenika razvrstanih u 25 domova. Škola je sm ...

                                               

Visoka škola

Visoka škola je ustanova koja izvodi nastavu u visokom obrazovanju. Visoka škola je uz sveučilište i veleučilište jedna od vrsta visokih učilišta. Visoke škole mogu biti javne ili privatne, a razlikuju se u načinu osnivanja. Javne visoke škole os ...

                                               

Aleksandrijska katehetska škola

Katehetska škola u Aleksandriji bila je škola kršćanskih teologa i svećenika. Učitelji i učenici škole bili su utjecajni u mnogim ranim teološkim kontoverzama kršćanske Crkve. Bio je to jedan od dva glavna središta proučavanja biblijske egzegeze ...

                                               

Cinička škola

Cinička škola je bila starogrčka filozofska škola u kojoj je poučavao Antisten iz Atene. Ime potječe od atenske gimnazije Kynosarges, u kojoj je on poučavao. Diogen se takoder vezuje uz ovu školu. Pripadnici ove škole isticali su bespotrebnost ka ...

                                               

Zgrada Osnovne škole (Krapina)

Osnovna škola "Ljudevita Gaja", Trg Stjepana Radića 1, nalazi se u središtu grada Krapine. Zgrada je sagradena u secesijskom stilu. Pročelje s dva glavna ulaza dekorativno je naglašeno arhitektonskom plastikom i ritmičnom izmjenom prozora. Oba ul ...

                                               

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb)

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb jedna je od najstarijih srednjih škola u Hrvatskoj. Smještena je na Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu. Krajem 19. stoljeća, u skladu sa onovremenim shvaćanjima potrebe obrazovanja vlastitog stanovniš ...

                                               

Cirenska škola

Cirenjani su sljedbenici grčke filozofske škole, koju je osnovao Sokratov učenik Aristip iz Cirene oko 380. pr. Kr. Apsolutizirajući eudaimonističku stranu Sokratove etike, prema kojoj je sreća cilj moralnog djelovanja, oni dobro odreduju kao nas ...

                                               

Frankfurtska škola

Frankfurtska škola је naziv koji se koristi za grupu njemačkih neomarksističkih filozofa okupljenih oko Instituta za društvena istraživanja iz Frankfurta na Majni.

                                               

Elejska škola

Elejska škola je osnovana u gradu Eleji, i to je bila škola predsokratovaca. Osnovao ju je Parmenid u 5. stoljeću pr. Kr. Drugi članovi škole su bili: Zenon i Melisus. Ksenofan se nekada stavlja medu njih, iako ima suprotnih mišljenja o tome.

                                               

Grafička škola u Zagrebu

Grafička škola u Zagrebu je srednja strukovna škola, čije je sjedište u Getaldićevoj 2, na području Područnog ureda Pešćenica, u istočnom dijelu Zagreba.

                                               

Škola umjetničkih zanata u Weimaru

Škola umjetničkih zanata velikog vojvodstva Sachsen-Weimar je privatna umjetnička škola, osnovana 1. travnja 1908. god. na inicijativu belgijskog secesijskog arhitekta van de Veldea i vojvode Wilhelma Ernsta od Sachsen-Weimara u gradu Weimaru. Ka ...

                                               

Francuska škola Zagreb

Francuska škola u Zagrebu je neprofitabilna školska ustanova konvencionirana od strane AEFE, koja je u partnerstvu s Njemačkom školom osnovala EuroCampus - Zagreb 1. rujna 2005. godine. Obje škole su se pod ovim nazivom obvezale na pedagošku sura ...

                                               

Visoko obrazovanje

Visoko obrazovanje uključuje stjecanje naobrazbe na sveučilištu, akademiji, visokoj školi, sjemeništu, konzervatoriju i sličnim institucijama. Odgovarajući pojam upotrebljava se na brojnim jezicima. Često se koristi sinonim akademsko obrazovanje ...

                                               

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je nacionalno javno tijelo nadležno za osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, kojeg je osnovala Republika Hrvatska po uzoru na slična tijela zemalja Europske unije. Specijaliziran je usta ...

                                               

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, stručno i savjetodavno tijelo u Republici Hrvatskoj koje brine za razvitak i kvalitetu cjelokupnog sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Radi izvršenja svoje zadaće: predlaže i potiče donošenje m ...

                                               

Visoko učilište

Visoka učilišta obavljaju svoju djelatnost kao javnu službu. Status visokih škola odreden je u članku 47. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna. Javna visoka učilišta su ona koja osniva ...

                                               

Preddiplomsko obrazovanje

Preddiplomsko obrazovanje jest obrazovna razina po završetku koje se stječe zvanje tercijarnog prvostupnika. Stoga je u mnogim predmetima i mnogim obrazovnim sustavima preddiplomsko obrazovanje prvi, početni stupanj visokoškolskog obrazovanja sve ...

                                               

Akreditacija institucija za visoko obrazovanje u SAD-u

Akreditacija institucija za visoko obrazovanje u SAD-u je postupak stručnih proučavanja kojim priznate pokrajinske ili nacionalnalne nevladine agencija ocjenjuju kvalitetu nekog učilišta ili kvalitetu studijskih programa u Sjedinjenim Američkim D ...

                                               

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvitak

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, najviše stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatsk ...

                                               

Vijeće za akreditaciju visokog obrazovanja

Vijeće za akreditaciju visokog obrazovanja je nevladina organizacija sveučilišta u Sjedinjenim Američkim Državama, koja zagovara vlastitu provjeru kvalitete akademskog rada sveučilišta kroz priznavanje agencija zaduženih za dodjeljivanje akredita ...

                                               

Politehnika Pula, Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti

Politehnika Pula, visoko učilište odnosno ustanova sa sjedištem u Puli čiji je cilj obrazovanje inženjera s visoko kakvoćnim tehničkim znanjima, koji će znati primjenjivati načela inženjerskog i timskoga rada, te se služiti vještinama brzog prije ...

                                               

Diplomsko obrazovanje

Diplomsko obrazovanje uključuje stjecanje naobrazbe po završetku koje se dobiva akademski naziv magistra, profesionalna ili akademska potvrda, ili druga kvalifikacija za koju je preduvjet općenito bio dovršetak preddiplomskog studija, a normalno ...

                                               

Vijeće veleučilišta i visokih škola

Vijeće veleučilišta i visokih škola okuplja veleučilišta i visokih škola radi promicanja zajedničkih interesa. Vijeće okuplja 15 veleučilišta i 30 samostalnih visokih škola.

                                               

Stari ksarovi Mauretanije

Stari ksarovi Mauritanije su četiri ksara koja su osnovali karavanski trgovci u 11. i 12. stoljeću kako bi si olakšali prijelaz kroz Saharu. Oni su postali trgovačka i vjerska središta, te izvori islamske kulture u Mauritaniji. U njima se uspio s ...

                                               

Uprava za vjerske poslove Turske

Uprava za vjerske poslove, je agencija turske vlade koja se bavi stvarima u svezi s vjerom islamom i muslimanima u Turskoj. Osnovana je poslije ukidanja osmanskog kalife kao nasljednica šejh-ul-islama. Duhovno vodstvo muslimana u Turskoj zove se ...

                                               

Sulejman Šarac

Hfz. Sulejman ef. Šarac je osnovno obrazovanje i hifz Kurana stekao je u rodnom mjestu, a dalje školovanje u Istanbulu je završio 1878. godine. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu 1879. godine biva imenovan za bihaćkog muftiju, na kojoj dužnosti os ...

                                               

Useljeništvo

Useljeništvo ili Imigracija je proces useljavanja stanovništva u odredenu državu, uzrokovan njegovim odredenim, za stanovništvo privlačnim čimbenicima. Suprotno od pojma emigracija. Na političkoj razini zemlja podrijetla i zemlje odredišta može z ...

                                               

Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku

Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku je srednja škola smještena u Tvrdi, povijesnoj jezgri grada Osijeka. Školu je osnovao Provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove u Zagrebu, a Odluka o osnivanju donesena je 10. veljače ...

                                               

Muftija

Muftija je riječ koja u islamu označava glavnog vjerskog autoriteta na području muftiluka, odnosno mešihata. Muftija predsjedava muftijstvom, odnosno mešihatom. Može biti svaki učen musliman, koji poznaje islam, te koji uživa odredeni ugled medu ...

                                               

Mehmed Teufik Azabagić

Mehmed Teufik ef. Azabagić sin Osman-bega roden je u Tuzli 1838. godine. Potiče iz ugledne i bogate tuzlanske obitelji, Azabagića. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Tuzli, a zatim je otišao na studije islamskih znanosti u Istanbul. Diplo ...

                                               

Ibrahim Fejić

Ibrahim ef. Fejić je osnovno obrazovanje završio u Mostaru, a obrazovanje nastavio u Karadoz-begovoj medresi u istom gradu. Po završetku medrese nastavio je pohadanje višeg tečaja islamskih znanosti pred mostarskim alimom i muderisom hadži Salih ...

                                               

Naim Hadžiabdić

Naim ef. Hadžiabdić je roden u Pruscu 18. svibnja 1918. godine. Osnovno vjersko obrazovanje stekao je u rodnom mjestu, a osnovnu školu završio u Donjem Vakufu. Nakon završene Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, školovanje nastavio na Višoj isl ...

                                               

Edikt o vjerskoj toleranciji medu kršćanskim vjerama

Edikt o vjerskoj toleranciji medu kršćanskim vjerama je bio pravni akt kojeg je izdao habsburški car Josip II. 21. prosinca 1781. Ovim je aktom Josip II. sve kršćanske vjere u Habsburškoj Monarhiji izjednačio po statusu sa Katoličkom Crkvom, omog ...

                                               

Martin Luther

Martin Luther, njemački teološki i vjerski reformator, začetnik protestantske reformacije. Njegova vjerska reformacija duboko je utjecala na političke, ekonomske, obrazovne i jezične prilike u svijetu što ga je učinilo jednom od najvažnijih figur ...

                                               

Latinska unija

Latinska unija je medunarodna organizacija sastavljena od zemalja u kojima se govore romanski jezici. Zadatak joj je promovirati i širiti zajedničko naslijede latinske kulture. Unija je osnovana 1954. godine u Madridu. Kao institucija je formalno ...

                                               

Borilačke vještine

Borilačke vještine, eng. martial arts, je sustav tradicija i vježbi čija je izvorna namjena bila priprema tijela i uma za borbu. U svojoj modernoj formi koristi se za održavanje tjelesne spremnosti, meditiranje te izgradivanje osobe. Mnoge kultur ...

                                               

Vještina

Vještina označava općenito naučen ili stečen dio ponašanja. Pojam vještine se time razlikuje od pojma sposobnosti, koja se smatra preduvjetom za ostvarivanje vještina. Vještina je mogućnost pojedinca za brzo i točno izvodenje niza sustavno organi ...

                                               

Mješovite borilačke vještine

Mješovite borilačke vještine, poznatiji i kao ultimate-fight, slobodna borba, Vale Tudo i free-fight je borilački sport u kojem se za pobjedu nad protivnikom koristi kombinacija velike većine borilačkih disciplina.

                                               

Džiju-džicu

Postoje mnoge inačice ove vještine, što dovodi do različitih pristupa. Škole za džiju-džicu Ryū, 流 uglavnom rabe sve oblike tehnika hvatanja. Džiju-džicu je praktična vještina sa maksimumom efikasnosti, koja ne zahtjeva fantastičnu snagu i fleks ...

                                               

Ratno umijeće

Ratno umijeće je sposobnost i umijeće korištenja vojske u ratu. Dijelovi ratne vještine su: strategija, taktika, i operativno umijeće operatika. Strategija označava vještinu sveukupnog korištenja vojske u ratu, a taktika vještinu rasporedivanja i ...

                                               

Kobudo

Kobudo, japanska riječ za tradicionalne borilačke vještine. Uz termin Kobudo koristi se i termin Koryu Bujutsu i oba termina se odnose na klasične japanske borilačke vještine koje su oblikovane prije japanskog razdoblja modernizacije tj. Meiji ra ...

                                               

Karate

Karate, japanska borilačka vještina koja koristi sve dijelove tijela u svrhu samoobrane. Postojbina karatea je otok Okinawa koji se nalazi južno od Japana u otočju Ryu Kyu.