ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 380
                                               

Zgrada Vinarije u Kaštel Starome

Početkom 20. st. kaštelanska tvrtka Šimeta i sinovi gradi skladišta na istočnom dijelu obale Kaštel Starog. Skladište Šimetinih poznato kao vinarija Vinalko je industrijski arhitektonski kompleks glavnim pročeljem okrenut prema istoku sa više ula ...

                                               

Zgrada Vinarije u Starome Gradu

Nalazi se na adresi Put Križa 1, na rubu kulturnog krajolika Starogradskog polja. Gradena je od 1949. do 1952. godine po projektu arhitekta Stanka Fabrisa. Fabris je osim nje, projektirao niz vinarija i tvornica u regiji, u suradnji sa inženjerom ...

                                               

Zgrada vodovoda u Splitu u Hercegovačkoj 8

Djelo arhitekta Josipa Kodla istaknutog arhitekta rodom iz Praga, koji nastanivši se u Splitu projektira niz stambenih, te veliki broj javnih gradevina značajnih po tome što u splitskoj arhitekturi najavljuju izričaj moderne. Zgrada je u splitsko ...

                                               

Zgrada Zavičajnog muzeja u Imotskom

Djelo arhitekta Augusta Thare. Zgrada Zavičajnog muzeja u Imotskom dio je kompleksa Režije duhana, čija je gradnja počela 1888. a završena je izgradnjom ove zgrade. Služila je kao dnevna bolnica i menza za radnike koji su radili u Duhanskoj stani ...

                                               

Zgrada župnog dvora i prve škole u Ložišćima

Vrijeme nastanka: 1857. godina. Sjeverno od župne crkve sv. Ivana i Pavla 1857.g. sagradena je zgrada župnog dvora i prva škola u Ložišćima. Kamena dvokatnica s tri visoka luminara u potkrovlju vrijedan je primjer stambene i javne arhitekture pol ...

                                               

Zgrada, Klešićeva 1 (Samobor)

Stambeno-poslovna ugaona jednokatnica nepravilnoga tlocrta smještena je na križanju ulica i gradskoga trga. Sagradena je 1873. godine u duhu ranoga historicizma. Skošeni ugao s glavnim ulazom u prizemlje naglašen je bočnim pilastrima te kovano-že ...

                                               

Zgrada, Langova 14 (Samobor)

Stambena gradevina smještena je u neposrednoj blizini franjevačkoga samostana. Sagradena je na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće kao slobodnostojeća visoka prizemnica pravokutnoga tlocrta koja tipološki pripada stambenoj gradanskoj arhitekturi s el ...

                                               

Zgrada, Magistratska 6 (Krapina)

Ugradena jednokatnica tlocrta u obliku slova "L" orijentirana zapadnim pročeljem prema ulici, sagradena je tijekom 1830-ih. Ulično je pročelje raščlanjeno sa šest prozorskih osi prozorima u ravnini zidnog plašta. U prizemnoj se zoni otvori nalaze ...

                                               

Zgrada, Magistratska 8 (Krapina)

Ugaona jednokatnica u obliku slova L zapadnim pročeljem orijentirana prema Magistratskoj, a sjevernim prema Uskoj ulici. Zapadno pročelje raščlanjeno je s tri prozorske osi. Jednostavno profilirani kordonski vijenac dijeli zonu prizemlja od zone ...

                                               

Zgrada, Magistratska 15 (Krapina)

Ugradena jednokatnica pravokutnog tlocrta, sagradena početkom 19. st., orijentirana je istočnim pročeljem na Magistratsku ulicu. Ulično je pročelje raščlanjeno u jedanaest prozorskih osi s prozorima u ravnini zidnog plašta. Srednji je dio zgrade ...

                                               

Zgrada, Magistratska 37 (Krapina)

Visokoprizemna uglovnica L tlocrta gradena je početkom 17. st. kao plemićka kurija gospodarsko-stambene namjene. Na pročelju koje gleda na Magistratsku ulicu otvara se s devet, na Krambergerovu s deset nejednakih prozorskih osi. Značajnije je zap ...

                                               

Zgrada, Smidhenova 5 (Samobor)

Ugradena jednokatnica, tlocrtne L forme, dio je poteza kuća koje definiraju sjevernu fasadu Šmidhenove ulice, ali i raskrižje ove ulice s Obrtničkom. Sagradena je u prvoj polovici 19. stoljeća. Kući se pristupa kroz središnje pozicioniranu vežu u ...

                                               

Zgrada, Starogradska 15 (Samobor)

Slobodnostojeća jednokatnica, pravokutnog tlocrta, zaključena visokim dvostrešnim krovištem, smještena je duž južne strane Starogradske ulice. Sagradena je na prijelazu 18/19. stoljeće. Središnje pozicioniranom vežom, svodenom bačvastim svodom, p ...

                                               

Zgrada, Tomislavov trg 1 (Samobor)

Stambeno - poslovna uglovnica nalazi se na Trgu kralja Tomislava 1 u središtu Samobora. Tlocrtno je u obliku slova U te definira istočni ugao Stražničke ulice i glavnog trga. To je jednokatna gradevina sagradena u kasnobaroknim stilskim oblicima ...

                                               

Zgrada, Tomislavov trg 2 (Samobor)

Stambeno - poslovna uglovnica na Trgu kralja Tomislava 2 nalazi se u središtu grada Samobora. Svojom pozicijom definira zapadni ugao Šmidhenove ulice i glavnog trga. To je jednokatna gradevina pravokutnog tlocrta pokrivena dvostrešnim skošenim kr ...

                                               

Zgrada, Tomislavov trg 3 (Samobor)

Gradevina je stambeno-poslovna jednokatna uglovnica smještena na sjevernoj strani trga. Izvorno je bila prizemnica zabatom orijentirana na gradski trg o čemu svjedoči sloj gradnje iz 18. stoljeća u prizemlju s bačvastim svodovima sa šiljatim i po ...

                                               

Zgrada, Tomislavov trg 5 (Samobor)

Gradska vijećnica, ugradena jednokatnica tlocrtne L forme, dio je poteza kuća koje odreduju sjevernu fasadu glavnog gradskog trga. Gradena je od 1826 30. g. prema nacrtima Bartola Felbingera. Kuća je integrirala arhitektonsku strukturu starije ku ...

                                               

Zgrada, Tomislavov trg 6 (Samobor)

Ugradena jednokatnica, tlocrtne L forme, dio je poteza kuća koje odreduju sjevernu fasadu glavnog gradskog trga. Javne je namjene Gradsko poglavarstvo. Gradena je početkom 19. stoljeća kao stambena kuća te je preoblikovana osamdesetih godina isto ...

                                               

Zgrada, Tomislavov trg 7 (Samobor)

Stambeno - poslovna gradevina na Trgu kralja Tomislava 7 u središtu Samobora sagradena je u prvoj polovici 19. stoljeća. To je jednokatna ugradena gradevina tlocrtno u obliku slova L pokrivena dvostrešnim krovištem. Glavno pročelje prati zavojitu ...

                                               

Zgrada, Tomislavov trg 9 (Samobor)

Slobodnostojeća prizemnica pravokutnoga tlocrta smještena je na istočnoj strani središnjega trga. Gradena je u 18. stoljeću te predstavlja rijedak primjer barokne semiruralne arhitekture u povijesnoj jezgri. Unutrašnji prostor podijeljen je na če ...

                                               

Zgrada, Tomislavov trg 10 (Samobor)

Stambeno - poslovna uglovnica nalazi se na Trgu kralja Tomislava 10 u središtu Samobora. Definira zapadni ugao Ulice sv. Ane i glavnog trga. To je jednokatna klasicistička gradevina s dvostrešnim krovištem podignuta u prvoj polovici 19. stoljeća. ...

                                               

Zgrada, Tomislavov trg 11 (Samobor)

Dvokatnica ugradenog tipa dio je poteza kuća koje odreduje južnu fasadu glavnog gradskog trga. Sagradena je prema projektu Franje Gabrića, godine 1908., za ljekarnika Mirka Kleščića. U prizemlju je ljekarna K zlatnom andelu, na katovima su stanov ...

                                               

Zgrada, Tomislavov trg 12 (Samobor)

Stambeno - poslovni objekt nalazi se na Trgu kralja Tomislava 12 u središtu Samobora. To je ugradena jednokatnica s dvostrešnim krovištem podignuta oko 1860. Dekoracija glavnog pročelja očituje ranu romantičnu fazu historicizma. Unutrašnje prosto ...

                                               

Zgrada, Tomislavov trg 13 (Samobor)

Stambeno - poslovni objekt nalazi se na Trgu kralja Tomislava 13 u središtu Samobora. To je ugradena jednokatnica sagradena krajem 18. stoljeća. Oko 1870. glavno pročelje prvog kata preoblikovano je u neorenesansnim oblicima, a nakon 1910. izvede ...

                                               

Zgrada, Tomislavov trg 14 (Samobor)

Stambeno - poslovni objekt nalazi se na Trgu kralja Tomislava 14 u središtu Samobora. Jedna je od šest reprezentativnih kuća u nizu smještenih na južnoj strani Trga. To je ugradena pravokutna jednokatnica s dvostrešnim krovištem podignuta 1906. n ...

                                               

Zgrade željezničkog kolodvora u Splitu

Gradene su od 1905. do 1907. godine. Arhitekt je Marko Markovina. Željeznički kolodvor nalazi se na istočnom dijelu splitske luke, na Domagojevoj obali, u neposrednoj blizini autobusnog kolodvora i trajektne luke. Dvije prizemnice razvedenog tloc ...

                                               

Zhuang Zhou

Zhuang Zhou bio je kineski taoistički filozof. Zhuang Zhou se pripisuje zbirka tekstova Zhuangzi, jedno od tri temeljna djela taoizma. Sastoji se od 33 poglavlja redigirana oko 300. pr. Kr.; Prvih sedam poglavlja drži se izvornim Zhuang Zhouovim ...

                                               

Zimska palača Paladini u Hvaru

Gotičko-renesansna dvokatnica izgradena na obrambenom zidu, sa stilskim otvorima, reprezentativnim gotičkim balkonom i vrtom pred južnim pročeljem. Sagradena krajem 15. stoljeća od istih majstora kao i obližnja palača Hektorović. U 16. stoljeću p ...

                                               

Andrea Zlatar Violić

Andrea Zlatar Violić hrvatska teoretičarka književnosti, ministrica kulture u Vladi premijera Milanovića od 23. prosinca 2011. do 25. ožujka 2015.

                                               

Zmijin kamen

Vrijeme nastanka je od 9. do 15. stoljeća. Kulturnopovijesno mjesto "Zmijin kamen" nalazi se podno brda Perun s obje strane postojeće prometnice ŽC 6142 u Podstrani uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice na predjelu zvanom Žminjača. "Zmijin kamen" je v ...

                                               

Zora Neale Hurston

Zora Neale Hurston afroamerička književnica, folkloristica i antropologinja. U 1920-ima pripadala književnom i kulturnom pokretu Harlem Renaissance. Elementi njezinih istraživanja crnačkih običaja, religijske prakse, priča, predrasuda, igara i sl ...

                                               

Zujanje u glavi (2002)

Zujanje u glavi, slovenski dugometražni film iz 2002. godine. Snimljen je u produkciji Novog Vala i Gral Filma na 35 milimetarskom filmu. Redatelj Andrej Košak. Scenaristi Dejan Dukovski, Drago Jančar i Andrej Košak. Koproducenti Zoran Budak, Tom ...

                                               

Zvizda (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka: 14. i 15. stoljeće. Arheološki nalazište Zvizda nalazi se zapadno od lokalne ceste Studenci-Podgreda, kod izvora Zvizda. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje nastaje tijekom 15. stoljeća na trima uzvisinama oko iz ...

                                               

Zvjezdari

Zvjezdari, gdjegod zvezdari ili betlemaši, naziv je za tradicijski ophod i čestitare u sjeverozapadnoj i sjevernoj Hrvatskoj. Večer uoči blagdana Bogojavljenja ophodili selom: skupina dječaka – trojica od njih maskiranih kao Gašpar, Melkior i Bal ...

                                               

Zvonik sv. Mihovila u Trogiru

Zvonik sv. Mihovila smješten je na zapadnom dijelu Pasika u Trogiru. Izgraden je krajem 16.st. uz danas porušenu crkvu sv. Mihovila koja je pripadala sklopu ženskog benediktinskog samostana. Četvrtastog je presjeka, graden od kamenih klesanaca, n ...

                                               

Milena Žic Fuchs

Školovala se u Londonu, New Yorku i Sydneyu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla 1977. diplomu profesora engleskog jezika i etnologije. Magistrirala 1982., a 1989. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Semantička analiza g ...

                                               

Židovsko groblje u Splitu

Nalazi se na adresi Nazorov prilaz 1, na istočnoj padini brda Marjana. Židovsko groblje na istočnoj padini Marjana, iznad Vidilice, osnovano je 1573. godine, o čemu svjedoči i kopija isprave iz 1662. godine koja se čuva u Židovskoj općini u Split ...

                                               

Živjeće ovaj narod (1947)

U podgrmečkoj oblasti, u zapadnoj Bosni, tijekom drugog svjetskog rata, počinje ustanak protiv njemačkih okupatora i ustaša. Svi su obuzeti velikim entuzijazmom i željom za slobodom i pružaju podršku lokalnim partizanima. Mlada seoska djevojka sr ...

                                               

Živjeti od ljubavi (1973)

Živjeti od ljubavi, hrvatski dugometražni igrani dramski film iz 1973. godine, u režiji Kreše Golika. Film je sniman tehnikom 35mm widescreen u boji. Film govori o slamanju mladenačke ljubavi pred egzinstencijalnim zadanostima konkretnog društven ...

                                               

Život sa stricem (1988)

Kraj 1980 ih. Ostarjeli i smrtno bolestan socijalistički dužnosnik Stipan bježi iz bolnice kako bi svojeg nećaka Martina zamolio da ga sahrani uz svećenika. Stipan umire, što Martina prisjeća na dogadaje koji su doveli do prekida njihovih odnosa. ...

                                               

Župna crkva sv. Martina (Dugo Selo)

Župna crkva sv. Martina biskupa nalazi se u središtu Dugog Sela, uz glavnu prometnicu koja povezuje gradove Zagreb i Vrbovec. Sagradena je 1900. godine prema nacrtima arhitekta Hermana Bolléa. To je neogotička trobrodna gradevina tlocrtno u oblik ...

                                               

Župna crkva sv. Mihovila (Kalje)

Župna crkva sv. Mihovila Mihaela arkandela smještena je u središtu žumberačkoga naselja Kalje. Nekadašnja srednjovjekovna kapela barokizirana je 1672. godine. Crkva je tlocrtno jednobrodna gradevina dimenzije 14x6 m zaključena četverostranim svet ...

                                               

Župni dvor (Belec)

Jednokatna kurija župnog dvora smještena je jugoistočno od kapele sv. Jurja u naselju Belec. Sagradena sredinom 18. st., pravokutnog tlocrta, svoj izvorni oblik sačuvala je do danas. Unutarnje prostorije su organizirane oko središnjeg predvorja k ...

                                               

Župni dvor (Krapina)

Župni dvor sagraden je u drugoj polovini 18. st. na uzvisini uz župnu crkvu sv. Nikole. Katnica s podrumom, gradena od opeke i kamena, pravokutnog tlocrta, s glavnim pravilno raščlanjenim pročeljem okrenutim prema jugu. U središnjoj je osi portal ...

                                               

Župni dvor (Radoboj)

Katnica župnog dvora, pravokutnog tlocrta, smještena je na uzvisini iznad župne crkve Presvetog Trojstva u Radoboju. Gradnja objekta započela je 1778., a dovršen je tek 1829. g. Koncepcija unutrašnjeg prostora prizemlja i kata je slična, a sastoj ...

                                               

Župni dvor s vrtom u Trogiru

Nastao je u 18. stoljeću. Sklop Župnog dvora u Trogiru smješten je južno od glavnog gradskog trga. Župni dvor ima dva krila i u tlocrtu je L oblika. Kasnobarokna kamena trokatnica dogradena je u 19. st., a nad ulazom istočnog pročelja sačuvan je ...

                                               

Župni dvor u Donjoj Stubici

Župna kurija sagradena je u središtu Donje Stubice prema projektu Juraja Eithera, a po nalogu tadašnjeg zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca koji je 1820. godine naredio njezinu izgradnju na mjestu prijašnje kurije izgorjele u požaru. Graden ...

                                               

AGM

AGM je nakladnička kuća iz Zagreba osnovana 1967. godine pod nazivom Centar za kulturnu djelatnost omladine. Uz nakladničku djelatnost, AGM ima i dvije galerije koje su otvorene ne samo afirmiranim umjetnicima nego i onima koji tek traže svoje mj ...

                                               

Dalibor Grubačević

Dalibor Grubačević, hrvatski je skladatelj, glazbenik i glazbeni producent najpoznatiji po autorskim ostvarenjima na području filmske glazbe.

                                               

Klobuk (Ljubuški, BiH)

Ime je dobio po obliku brežuljka 478 m koji se nad tim selom visoko diže iz polja, i sa svih strana je strm kao stog sijena. Svojim položajem kao i mentalitetom svojih stanovnika Klobuk je granično područje izmedu Ostatka Bekije i Župe Nahije. Kl ...