ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 376
                                               

PEM gorivi članak

PEMFC je gorivi članak s polimernom membranom kao elektrolitom. Moguća uporaba je u automobilu te kod proizvodnje električne energije reda veličine do nekoliko stotina kW. Gorivo je vodik i nositelj naboja je ion vodika, a kao oksidans se može ko ...

                                               

Hrvatska energetika

Hrvatska energetika opisuje proizvodnju, potrošnju i uvoz energije i električne energije u Hrvatskoj. Hrvatska svoje potrebe za električnom energijom uglavnom zadovoljava iz hidroelektrana i termoelektrana, a dijelom iz nuklearne Krško koja je u ...

                                               

Hrvatska elektroprivreda

Hrvatska elektroprivreda je hrvatska nacionalna elektroenergetska tvrtka, koja se više od jednog stoljeća bavi proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije, a u posljednjih nekoliko desetljeća i opskrbom kupaca toplinom i distribu ...

                                               

Hrvatski operator tržišta energije

Hrvatski operator tržišta energije, hrvatska tvrtka. Sjedište tvrtke je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284. koja obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije i tržišta plina kao javnu uslugu, pod nadzorom Hrvatske energetske regu ...

                                               

Nuklearna energija

Nuklearna energija je energija čestica pohranjena u jezgri atoma. Jezgra se sastoji od protona i neutrona, koji su medusobno vezani jakim i slabim nuklearnim silama. Nuklearnim reakcijama dolazi do promjene stanja atomske jezgre, što znači da se ...

                                               

MCNP

Monte Carlo N-Particle Transport Code - je programski paket za modeliranje nuklearnih procesa temeljen na Monte Carlo metodi. On je dizajniran u Los Alamos Nacionalnom laboratoriju od 1957 s nekoliko značajnih poboljšanja. Primarno se koristi za ...

                                               

Nuklearna nesreća

Nuklearnu i radijacijsku nesreću je definirala Medunarodna agencija za atomsku energiju kao dogadaj koji je doveo do značajnih posljedica za ljude, okoliš ili postrojenja. Primjeri uključuju smrtne posljedice za ljude, visoko otpuštanje radioakti ...

                                               

Nuklearna renesansa

Nuklearna renesansa je pojam koji se od otprilike 2001. godine koristi kao referencija za mogući preporod industrije nuklearne energije što je potaknuto povećanjem cijena fosilnih goriva kao i novom zabrinutošću s limitima vezanim za emisije stak ...

                                               

Utjecaj nuklearne energije na okoliš

Nuklearna energija ima najmanje 4 vrste zagadenja okoliša: stvaranje radioaktivnog otpada u nuklearnim elektranama velika količina jalovine u rudnicima oslobadanje malih količina radioaktivnih izotopa tijekom rada zagadenje u slučaju nuklearne ka ...

                                               

Obnovljiva energija

Obnovljiva energija je energija stvorena iz prirodnih izvora, poput sunčeve svjetlosti, vjetra, kiše, valova i geotermalne topline koji su obnovljivi. Tehnologije obnovljivih izvora energije uključuju sunčevu energiju, snagu vjetra, hidroenergiju ...

                                               

Biodizel

Biodizel je općenito naziv za gorivo dobiveno iz bioloških izvora koje se može koristiti u nemodificiranim dizelskim motorima umjesto uobičajenog plinskog ulja. Biodizel je ustvari komercijalni naziv za metil-ester, koji se nalazi na tržištu teku ...

                                               

Bioelektrana

Bioelektrana je elektrana koja koristi energiju biomase za dobivanje električne energije, a često i toplinske energije za grijanje. Proizvodnja električne energije iz biomase je slična kao i za fosilna goriva - u termoelektranama; najprije pretva ...

                                               

Bioetanol

Bioetanol je etanol koji se proizvodi od biomase i/ili biorazgradivoga dijela otpada, da bi se koristio kao biogorivo. Etanol se može koristiti u motorima s unutarnjim izgaranjem uz dodavanje benzinu ili kao njegova potpuna zamjena. Za dodavanje ...

                                               

Bioetanolove mješavine

Bioetanolove mješavine s benzinom se koriste sve više u svijetu za pogon automobila. Benzin u kojem je do 5% bioetanola, označavat će se oznakom E5, a s udjelom od 5 do 10% nosit će oznaku E10. U Brazilu se čak koristi u nerazrjedenom stanju. U N ...

                                               

Biogoriva

Biogoriva su goriva koja se dobivaju preradom biomase. Njihova energija je dobivena fiksacijom ugljika, tj. redukcijom ugljika iz zraka u organske spojeve. Za razliku od ugljika koji oslobadaju fosilna goriva mijenjajući klimatske uvjete na Zemlj ...

                                               

Biogoriva druge generacije

Biogoriva druge generacije dobivaju se preradom poljoprivrednog i šumskog otpada. Za razliku od prve generacije, biogoriva ove generacije znatno bi mogla smanjiti emisiju ugljikovog dioksida CO 2, a uz to ne koriste izvore hrane kao temelj proizv ...

                                               

Biomasa

Biomasa odnosi se na živuću ili donedavno živuću materiju, biljnog ili životinjskog porijekla, koja se može koristiti kao gorivo ili za industrijsku proizvodnju. Najčešće se koristi direktno u konačnoj potrošnji energije za grijanje, kuhanje ili ...

                                               

Bioplin

Bioplin se dobiva anaerobnom razgradnjom ili fermentacijom organskih tvari, uključujući gnojivo, kanalizacijski mulj, komunalni otpad ili bilo koji drugi biorazgradivi otpad. Sastoji se uglavnom od metana i ugljikovog dioksida. U budućnosti bi mo ...

                                               

Biorafinerija

Biorafinerija je postrojenje u kojem procesima pretvorbe i prerade biomase dobivamo različite proizvode kao što su goriva, energija, toplina, materijali i kemikalije. Budući da je biomasa obnovljiva i ugljično neutralna, biorafinerije su jedno od ...

                                               

Celulozni etanol

Celulozni etanol ili bioetanol iz lignocelulozne biomase spada u drugu generaciju biogoriva. Proizvodnja bioetanola, kao obnovljivog goriva, dosad se uglavnom temeljila na sirovinama na bazi jednostavnih šećera ili škroba. Medutim, jer se te siro ...

                                               

Dobivanje energije osmozom

Elektrane koje rade na principu osmoze posjeduju dva vodena spremnika ispunjena vodom različitog stupnja saliniteta. Uslijed razlike koncentracije natrijevog klorida izmedu dva spremnika ispunjenih tekućinom dolazi do pojave osmoze. Koncentracija ...

                                               

Drveni peleti

Drveni pelet je proizveden iz prešanog usitnjenog drveta ili piljevine, valjkastog je oblika promjera od 6-8 mm i duljine od 10 do 30 mm. Drveni peleti proizvode se pod izrazito visokim pritiskom, pod visokim pritiskom podiže se temperatura drvet ...

                                               

Elektrana na vodik Fusina

Elektrana na vodik Fusina je prva elektrana industrijskih dimenzija koja koristi vodik kao pogonsko gorivo. Elektrana u čiju je gradnju uloženo 50 milijuna eura ima snagu od 16 MW i pokriva godišnje potrebe 20 000 kućanstava. Puštena je u pogon u ...

                                               

Električna letjelica

Električna letjelica je letjelica koju pokreće elektromotor, umjesto motora s unutrašnjim izgaranjem. Električna struja može dolaziti od gorivih članaka, fotonaponskih ploča, bežičnog prijenosa energije ili jednostavnije od baterija. Električne l ...

                                               

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane. Pojednostavljeno, energetska učinkovitost znači uporabiti man ...

                                               

Energetski neovisna kuća

Energetski neovisna kuća vrsta je objekta koji funkcionira u potpunosti neovisno od mreže javnih opskrbnih sustava energije. ENK spada u nulte energetske kuće.Takav objekt svu potrebnu energiju za grijanje, hladenje, potrošnu toplu vodu, rasvjetu ...

                                               

Energija biomase

Pod energijom biomase razumijemo energiju koja se u pravilu oslobada oksidacijom raznih organskih materijala. Najuobičajeniji i najtradicionalniji način korištenja ove energije je - klasična vatra. Smatra se da je otkriće vatre, zapravo njeno kon ...

                                               

Europska udruga za biomasu

Europska udruga za biomasu poznata kao AEBIOM je neprofitna, medunarodna organizacija osnovana pod vodstvom francuskog senatora Michela Soupleta 1990. godine sa sjedištem u Bruxellesu. Udruga čiji je trenutni predsjednik Didzis Palejs okuplja oko ...

                                               

Geotermalna energija

Ispod Zemljine površine nalaze se ogromne zalihe toplinske energije - geotermalna energija. Naziv geotermalno dolazi od grčkih riječi geo, što znači zemlja i therme, što znači toplina. Geotermalna energija je toplinska energija koja se stvara u u ...

                                               

Konverzija termalne energije oceana

Konverzija termalne energije oceana je postupak stvaranja električne energije uz pomoć temperaturne razlike izmedu dubokih i plitkih slojeva oceana za pokretanje toplinskog stroja. Učinkovitost i snaga su bolje time što je razlika temperature već ...

                                               

Kristianstad

Kristianstad je grad u južnoj Švedskoj u sastavu županije Skåne koji ima 35 711 stanovnika. U zadnjih dvadesetak godina pretvorio se iz vojnog centra u jedan razvijeni trgovački i turistički grad, koji posebno posvećuje pažnju svojim obnovljivim ...

                                               

Masdar

Masdar je jedinstveni grad budućnosti, koji se gradi u naftom bogatim Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao ekološki najčišći grad na svijetu, u kojem će se oko 50 tisuća stanovnika služiti isključivo obnovljivom energijom. Masdar će biti mjesto zd ...

                                               

Niskoenergetska kuća

Niskoenergetska kuća je kuća koja troši maksimalno 30 kWh/m 2 god. energije za grijanje. Takve se kuće zovu i trolitarske kuće. Prema jednostavnom izračunu proizlazi da će takva kuća na grijanje trošiti otprilike 3 lit/m 2 god. lož ulja, 3 m 3 /m ...

                                               

Novi Grad (Gradišće, Austrija)

Novi Grad je grad u austrijskoj saveznoj državi Gradišće, administrativno pripada Kotaru Novi Grad čije je i središte.

                                               

Obnovljiva energija u Madarskoj

Obnovljiva energija u Madarskoj razvija se iz godine u godinu. Madarska je članica Europske unije i tako sudjeluje u strategiji EU-za povećanje udjela obnovljive energije. EU je usvojila Direktivu o obnovljivim izvorima energije za 2009. godinu, ...

                                               

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije, obnovljivi izvori dobara ili obnovljivi resursi su izvori materijala ili energije koji se stalno ili odredenim postupcima obnavljaju pa se tako mogu iskorištavati bez iscrpljivanja. To su biomasa, posebno drvo, te bilj ...

                                               

Održiva energija

Održiva energija ili zelena energija je energetski učinkovit način proizvodnje i korištenja energije koji ima što manje štetnog utjecaja na okoliš. Održivi razvoj je onaj razvoj koji zadovoljava današnje potrebe, bez ugrožavanja mogućnosti da i b ...

                                               

Održivi razvoj

Održivi razvoj, uravnoteženi razvoj ili postojani razvoj je gospodarski razvoj koji u potpunosti uzima u obzir djelovanje gospodarske aktivnosti na okoliš i osniva se na obnovljivim izvorima dobara. Naziv je prva upotrijebila britanska političark ...

                                               

Orbitalna elektrana

Koncept svemirske solarne elektrane temelji se na prikupljanju sunčeve energije koja se bežično prenosi na Zemlju. Ideja je vrlo privlačna jer bi ona bila čist i nepresušan izvor energije 24 sata na dan. Količina Sunčeve energije koja se može pri ...

                                               

Parabolično zrcalo

Parabolično zrcalo ili parabolično ogledalo je zrcalna površina u obliku rotacijskoga paraboloida. Obasjano točkastim izvorom svjetlosti ili drugim elektromagnetskim zračenjem, u žarištu nakon refleksije oblikuje svjetlosni snop usporedan s osi z ...

                                               

Pirolitički kotao

Pirolitički kotao je postrojenje koje vrši rasplinjavanje biomase, drva ili drvenog ugljena u drvni plin, koji je vrsta sintetskog plina, a sastoji se uglavnom od ugljikovog monoksida i vodika, onečišćenih s malim količinama ugljikovog dioksida C ...

                                               

Pivski kvasac

Pivski kvasac ili pekarski kvasac je vrsta kvasca koja se koristi za dizanje tijesta, te za vrenje piva i vina. Latinski naziv pivskog kvasca je Saccharomyces cerevisiae ; riječ saccharomyces bi se mogla prevesti kao slatka gljivica, jer dolazi o ...

                                               

RETScreen

Softver RETScreen za upravljanje čistom energijom softverski je paket koji je razvila kanadska vlada. Verzija RETScreen Expert predstavljena je na Forumu o čistim oblicima energije održanom u San Franciscu 2016. Softver se može dobiti na 36 jezik ...

                                               

Reykjavik

Reykjavik je glavni, a ujedno i najveći grad Republike Island. Osnovao ga je 870. norveški Viking Ingólfur Arnarson izgradivši farmu, te mu dao ime Reykjavík odnosno "dimni zaljev" po bijeloj pari tj. dimu koji se dizao iz toplih izvora ; vík - z ...

                                               

Samso

Samso je otok u Danskoj, koji se nalazi u tjesnacu Kattegat. Otok Samso je dio općine Samso. Otok Samso ima površinu od 114 km 2 i na njemu živi 4 300 stanovnika. U povijesti to je bilo poznato okupljalište Vikinga. Od 1997., otok Samso je poznat ...

                                               

Sigurnost dobave energije

Sigurnost dobave energije je dostupnost prirodnih resursa za potrošnju energije. Pristup jeftinoj energiji je neophodan u zadnje vrijeme odnosno u modernom dobu. Opasnosti da dode do nesigurnosti dobave energije su različite kao npr. politička ne ...

                                               

Solarna kuća

Solarna kuća je gradevina koja svoje energetske potrebe dobiva putem sunčeve energije. Kako bi se osigurala dostatna količina energije dobivena od Sunca potrebno je pomno planiranje i dizajniranje kuće. Idealna solarna kuća ne koristi nikakve dod ...

                                               

Solarni paneli na svemirskim letjelicama

Svemirske letjelice, koje se nalaze u unutrašnjem području Sunčevog sustava, oslanjaju se na solarne fotonaponske ćelije koje koriste sunčevu svjetlost za generiranje električne energije. Dobivena električna energija koristi se za ispravan rad sv ...

                                               

Stirlingov motor

Stirlingov motor ili motor s toplim zrakom radi kao klipni motor s vanjskim izgaranjem, odnosno s vanjskim dovodom topline i sa zatvorenim kružnim procesom. Izbor radnog medija je slobodan, a izgaranje je povoljno jer se odvija kontinuirano. Kao ...

                                               

Stirlingov tanjur

Stirlingov tanjur najučinkovitiji je sustav za proizvodnju električne energije pomoću sunčeva zračenja. Jedan tanjur može proizvesti 3-25 kW energije. Učinkovitost mu doseže do 32 %, što je više nego što se ostala solarna tehnologija može nadati ...