ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 374
                                               

Vehicle to grid

Vehicle to grid opisuje sustav u kojem plug-in električni automobili kao što su električni automobili na baterije, plug-in hibridi ili električna vozila s vodikom kao pogonskim gorivom komuniciraju s električnom mrežom te ovisno o trenutnoj potra ...

                                               

Vjetroelektrana

Vjetroelektrana je niz blisko smještenih vjetroagregata, najčešće istog tipa, izloženih istom vjetru i priključenih posredstvom zajedničkog rasklopnog uredaja na elektroenergetski sustav. Vjetroagregat je rotirajući stroj koji pretvara kinetičku ...

                                               

WiTricity

WiTricity, skraćenica za "wireless electricity", zaštitni je znak WiTricity Corp. i naziv koji koristi istraživački tim na MIT-u koji vodi profesor Marin Soljačić kako bi opisali sposobnost prijenosa električne energije do uredaja bez korištenja ...

                                               

Zaštita od strujnog udara

Oštećena izolacija ili pogrešan priključak, mogu dovesti fazni napon na metalne dijelove uredaja. Doticanje predmeta pod gradskim naponom, može biti po život opasno. U kućanskim uredajima i strojevima, zbog toga metalni dijelovi kao što su kućišt ...

                                               

Elektronika

Elektronika je područje elektrotehnike koje se bavi proučavanjem i kontrolom protoka elektrona i elektronskih sklopova koji se sastoje od pasivnih i aktivnih elektroničkih elemenata. Pasivni elektronički elementi su otpornici, kondenzatori, zavoj ...

                                               

Medunarodni plan za uredaje i sustave

Medunarodni plan za uredaji i sustavi, or IRDS, je skup predvidanja o mogućem razvoju elektroničkih uredaja i sustava. IRDS je uspostavljen 2016 godine i nasljednik je Medunarodni tehnološki plan za poluvodiči. Namjera ovih predvidanja je omogući ...

                                               

Bežične mreže osjetila

Bežične mreže osjetila su računalne mreže gradene od prostorno rasporedenih samostalnih čvorova, s osjetilima koja prikupljaju podatke o stanju okoline s različitih lokacija. Iako su razvoj bežičnih mreža osjetila potakle vojne primjene, bežične ...

                                               

Bistabil

Bistabil, je sekvencijalni sklop digitalne elektronike koji može zapamtiti podatak veličine jedan bit. Elektronički gledano radi se o bistabilnom multivibratoru, tj. o sklopu koji ima dva stabilna stanja. Bistabili u osnovnoj izvedbi, zvanoj SR-b ...

                                               

Čip

Čip je u elektronici naziv za komponentu dobivenu rezanjem pločice poluvodiča na kojoj se istovremeno proizvodi veći broj jednakih komponenti, a prije nego što se ugradi u kućište. Iako je ta tehnologija uvedena već kod proizvodnje silicijevih pl ...

                                               

Diferencijalno pojačalo

Pojačala općenito pojačavaju ulazni električni signal koji se pojavljuje izmedu upravljačke elektrode aktivnog elektroničkog elementa i referentnog, nultog potencijala elektroničkog sklopa. Kod bipolarnog tranzistora to se odnosi na bazu bipolarn ...

                                               

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika je dio elektronike koji se bavi obradom digitalnog signala. To je signal kojemu vrijednosti čine diskretan skup, a najčešći je tzv. binarni signal kod kojeg se razlikuju samo dvije vrijednosti. Digitalna elektronika se bavi ...

                                               

Digitalni displej

Digitalni displej je izlazni elektronički uredaj za prikaz ili približnu prezentaciju informacije. Mogu biti segmentni, ili točka-matrični. Displeji su dostupni u dva glavna tipa: za numerički prikaz i prikaz slova.

                                               

Dijak

Dijak je poluvodička elektronička komponenta koja ima namjenu dvosmjerne okidne diode, a pretežno se upotrebljava za generiranje pobudnog impulsa za trijak ili tiristor. Dijak ne vodi struju sve dok napon ne dostigne probojnu vrijednost, koja je ...

                                               

Dinamički električni otpor

Pojam električnog otpora, kako ga definira Ohmov zakon, može se primijeniti na takozvane linearne elektroničke elemente, prije svega otpornike kod kojih su napon i struja uvijek u linearnom odnosu, a kvocijent kojih je upravo vrijednost električn ...

                                               

Dioda

Dioda je elektronički element s dvjema elektrodama kojemu električna vodljivost izrazito ovisi o polaritetu električnog napona izmedu elektroda, pa zato propušta električnu struju gotovo samo u jednom smjeru. Poluvodičke diode se izvode na temelj ...

                                               

DRAM

DRAM ili dinamički RAM vrsta je poluvodičke memorije kod koje se podaci čuvaju kao električni naboj u kondenzatoru unutar integriranog kruga. Zbog nesavršenosti kondenzatora električni naboj se izbija, pa ga je potrebno periodično osvježavati. To ...

                                               

Električni signal

Električnim signalom možemo smatrati svaki oblik električnog napona ili struje koji sadrži neku informaciju. Kako je električni napon daleko lakše izmjeriti odgovarajućim mjernim instrumentom ili promatrati putem osciloskopa u odnosu na električn ...

                                               

Elektronička komponenta

Elektronička komponenta je elektronički element ili skup elektroničkih elemenata koji funkcionalno spojeni skupa tvore elektroničke uredaje. Ispravnije je govoriti o elektroničkoj komponenti kao skupu elektroničkih elemenata, najčešće integrirani ...

                                               

Elektronički element

Elektronički element je osnovni element od kojega su gradeni elektronički uredaji. Često se elektronički element naziva i elektronička komponenta. Obično se dijele se na aktivne i pasivne.

                                               

Elektronički papir

Elektronički papir, koji se još naziva i e-papir, zaslonska je tehnologija dizajnirana da oponaša izgled obične tinte i papira. Za razliku od konvencionalnih ravnih zaslona, koji koriste pozadinsko osvjetljenje da bi osvijetlili piksele, elektron ...

                                               

Elektronska cijev

Elektronska cijev je aktivni elektronički element čiji se rad temelji na protoku slobodnih elektrona u zrakopraznom prostoru izmedu dvije ili više elektroda. Danas su u većini primjena elektronske cijevi zamijenjene manjim i jeftinijim tranzistor ...

                                               

Fluorescentni zaslon

Fluorescentni zaslon katodne cijevi je prozirna površina premazana fluorescentnim tvarima koje svijetle i stvaraju slike ovisno o tome koliko ih je elektrona pogodilo, a broj elektrona koji pada na pojedino mjesto na zaslonu u svakom trenutku ovi ...

                                               

Fotoćelija

Fotoćelija je elektronska cijev u kojoj svjetlost vanjskim fotoelektričnim učinkom izbija elektrone iz katode prevučene fotoosjetljivim slojem. Katoda i anoda smještene su u staklenome balonu, evakuiranu ili ispunjenu plemenitim plinom, i spojene ...

                                               

Fotodioda

Fotodioda je poluvodički element strukture slične ispravljačkoj diodi. Kućište ima prozorčić kroz koji se može osvjetliti PN-spoj. Za izradu fotodioda upotrebljavaju se germanij i selenij, a najčešće silicij. Fotodioda se u strujni krug spaja tak ...

                                               

Fotomultiplikator

Fotomultiplikator je vrlo osjetljivi detektor u području vidljivog, ultraljubičastog i bliskog infracrvenog zračenja. Električni signal koji nastaje na fotosjetljivom sloju pojačava se do 100 milijuna puta, što omogućava registriranje pojedinačni ...

                                               

Fotootpornik

Fotootpornik je otpornik, čiji se električni otpor smanjuje s povećanjem intenziteta ulazne svjetlosti. Fotootpornik se izraduje od poluvodiča sa velikim električnim otporom. Ako svjetlo padne na fotootpornik, sa dovoljno velikom frekvencijom gra ...

                                               

Fototiristor

Fototiristor djeluje kao običan jednosmjerni triodni tiristor s tim da se u stanje vodenja može dovesti osvjetljavanjem PN-spoja upravljačke elektrode. Posebno je dobro tiristora, u usporedbi sa svim ostalim fotodetektorima, što izlazna struja ni ...

                                               

Integrirani krug

Integrirani krug ili integrirani sklop je minijaturni, složeni elektronički sklop koji upravlja elektroničkim signalima u gotovo svim elektroničkim uredajima. Monolitni integrirani krug sastoji se od tanke pločice poluvodiča, najčešće silicija, u ...

                                               

Katodna cijev

Katodna cijev) je elektronska cijev u kojoj se elektroni, izbačeni iz užarene katode, zbog visokog napona izmedu katode i anode ubrzavaju prema anodi u obliku snopa. Taj se snop usmjerava na fluorescentni zaslon, na kojem stvara svijetleću točku. ...

                                               

Klase rada pojačala

Aktivni elektronički elemeti kao što su elektronska cijev, bipolarni ili unipolarni tranzistor ne mogu kao takvi sami obavljati funkciju pojačanja električnog signala, već im je tu svrhu potrebno postaviti odgovarajuće istosmjerne napone i struje ...

                                               

Kvarcni oscilator

Kvarcni ili kristalni oscilator elektronički je sklop koji koristi mehaničku rezonanciju vibracije kristala kako bi stvorio električni signal vrlo precizne frekvencije.

                                               

LCD

LCD je zaslon temeljen na tehnologiji tekućih kristala. Danas se najčešće koriste u LCD monitorima u obliku aktivnih TFT LCD zaslona. TFT LCD zaslon sastoji se od odredenog broja piksela, koji su poredani ispred nekog svjetlosnog izvora. Troši re ...

                                               

Medijski player (uredaj)

Medijski player, naprava koja izvodi medijske datoteke. Reproducirati video i audio formate. Uredaj može imati svoj tvrdi disk s kojeg izvodi medijske datoteke. Može izvoditi multimedijski sadržaj s USB uredaja, SD kartica, izravno s Interneta, p ...

                                               

Multivibratori

Multivibratori su elektronički impulsni sklopovi koji imaju dva stanja. Sklop nastaje medusobnim povezivanjem dvije tranzistorske sklopke. Mogu biti povezane otpornikom ili kondenzatorom. Vrsta veze odreduje vrstu stanja. Povezivanjem preko otpor ...

                                               

Naponski aktivni električni izvor

Električnim izvorom općenito smatramo svaku napravu ili sustav koji stvaraju tzv. elektromotornu silu na svojim izlaznim priključnicama. U elektrotehnici, elektronici i drugdje stvarne električke izvore prikazujemo nadomjesnim pojednostavljenim n ...

                                               

Operacijsko pojačalo

Operacijsko pojačalo je u pravilu elektronički sklop ili integrirana elektronička komponenta s mogućnosti pojačanja izmjeničnog i istosmjernog napona, diferencijalnim ulazom, jednim izlazom i vrlo velikim naponskim pojačanjem kontroliranim negati ...

                                               

Optoelektronika

Optoelektronika ili fotoelektronika je područje elektrotehnike koje povezuje optiku i elektroniku, a sve se više primjenjuje u televizorima, mobitelima, uredajima za rad kompaktnih diskova, optičkim čitačima u trgovini, optičkim telekomunikacijam ...

                                               

Parabolična antena

Parabolična antena je antena koja koristi parabolični reflektor, površina čiji je poprečni presjek parabola, za usmjeravanje radio valova u jednu točku žarišta. Glavna prednost je visoka usmjerenost, slično kao reflektor projektora ili džepne bat ...

                                               

Pojačala snage

Pojačala snage su pojačala kojima je glavna zadaća da trošilu predaju što veću izmjeničnu snagu uz što manja izobličenja i što veći stupanj djelotvornosti.

                                               

Pojačalo

Pojačalo ili elektroničko pojačalo je elektronički sklop čija je osnovna zadaća da pojača jakost električnog signala. Premda se u svakodnevnom životu pod pojmom pojačala pretežno podrazumijevaju pojačala koja služe reprodukciji zvučnog frekvencij ...

                                               

Pojačanje

Pojačanje je vezano uz osobinu aktivnih elektroničkih elemenata u užem smislu; elektronskih cijevi, bipolarnih i unipolarnih tranzistora te operacionih pojačala da unutar cjeline elektroničkog sklopa, uz male promjene ulaznog napona ili struje na ...

                                               

Pojasno propusni filtar

Pojasno propusni filtar, jedna od osnovnih vrsta električnog filtra. Gotovo svi elektronički uredaji danas imaju neku vrstu filtra te je svijet današnjice bez njih nezamisliv. Primjenjuje ga se u elektroničkim uredajima radi uklanjanja smetnja il ...

                                               

Poluvodič

Poluvodič je materijal koji ima električnu vodljivost u sredini izmedu izolatora i vodiča. Poluvodič postaje izolator na vrlo niskim temperaturama, na sobnoj temperaturi postaje električki vodljiv, iako je ta vodljivost znatno manja nego što je v ...

                                               

Shockleyeva dioda

Shochleyeva dioda je poluvodička elektronička komponenta koja u propusnom smjeru prelazi u vodljivo stanje tek kada napon dostigne probojnu vrijednost i održava to stanje sve dok kroz nju prolazi dovoljno jaka struja. Danas je formalno poznata ka ...

                                               

Smetnje (elektronika)

Smetnje su vrste neželjenih pobudenja ili oscilacija koje pored željenog signala dobijemo u elektroničkim uredajima. Šumovi i smetnje posljedica su učinaka poput nestabilnosti napona napajanja, utjecaja vanjskih smetnja, nedovoljno dobro izvedeno ...

                                               

SRAM

SRAM održava spremljene podatke sve dok integrirani krug dobiva napajanje pa je u prednosti u odnosu na DRAM čiji se sadržaj mora stalno osvježavati. Brzine pristupa i čitanja su kod SRAM-a takoder mnogo veće nego kod DRAM-a, pa se SRAM obično ko ...

                                               

Strujni aktivni električni izvor

Strujni izvori se u pravilu koriste razmjerno rijetko u elektrotehnici. Zbog velikog unutarnjeg otpora električnog izvora praktički se sva snaga gubi u samom izvoru što je s energetskog stanovišta neprihvatljivo. Medutim, na području elektronike ...

                                               

Svjetleća dioda

Svjetleća dioda ili LED je poluvodički elektronički element koji pretvara električni signal u optički. Propusno polarizirana svjetleća dioda emitira elektromagnetsko zračenje na način spontane emisije uzrokovane rekombinacijom nosilaca električno ...

                                               

Svjetlovod

Iako pojava prvih svjetlovoda stupa na scenu u drugoj polovici prošlog stoljeća s pojavom lasera, ljudi su još prije nekoliko stotina godina imali ideje o prijenosu informacija putem svjetlosti. Godine 1790. francuski izumitelj Claude Chappe napr ...

                                               

Tekući kristali

Tekući kristal je kemijska tvar koja se može naći u stanju sa svojstvima izmedu tekućine i krutoga kristala, a čine ju donekle pravilno prostorno i orijentacijski uredene duguljaste ili plosnate molekule. Viskoznost tekućih kristala je velika, s ...