ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 371
                                               

Ustava

Ustava je vodna gradevina, kojom se uz pomoć zapornica omogućava kontrolirano propuštanje vode na kanalima, rijekama, branama i rudnicima. Zapornica se može otvarati i zatvarati na ustavi ručno, s pužnim prijenosnikom ili sa zupčanikom i zubnom l ...

                                               

Vila (gradevina)

Vila, ljetnikovac ili ladanjska kuća je prestižni stambeni objekt; raskošna gradevina za odmor, često velikih razmjera okružena parkom. Vila je karakteristična veličinom i okolišem, koji mora biti hortikulturno ureden. Tipično se grade po posebni ...

                                               

Vjetrenjača

Vjetrenjača je vjetrena turbina tradicionalne konstrukcije, u kojoj se kinetička energija vjetra pretvara u mehanički rad za pogon crpki, mlinova ili električnih generatora. Prve vjetrenjače s vodoravnom osovinom za pogon mlinova upotrebljavale s ...

                                               

Zdenac

Zdenac, hladenac, kladenac, studenac ili bunar je iskopana duboka i podgradena jama u koju se hvata ili skuplja podzemna voda. U seoskim područjima jama je iznutra ogradena kamenom ili opekom, a nadzemni je dio, prema lokalnim graditeljskim znača ...

                                               

Zemunica

Zemunica je poluukopani ili ukopani objekt za stanovanje ljudi, postrojbi i zapovjedništava izvan naselja u hladne dane, kao i za smještaj povrijedenih i oboljelih sanitetskih etapa i ljudstva u zbjegovima. U iskop se ugraduje drvena armatura na ...

                                               

Konstrukcija

Konstrukcija je bitan graditeljski, ali i estetski, element arhitekture. Svaka konstrukcija se sastoji od nosača i tereta. Nosači su: zid, pilon, stup, stub i arkada. Tereti su: arhitrav, zabat, strop, svod, krov i kupola.

                                               

Ajvan

Ajvan je portal u obliku nadsvodene prostorije čiji je jedan zid potpuno otvoren. Jedan je od glavnih obilježja iranske arhitekture od starovjekovnih prijemnih dvorana carskih palača do kasnijih islamskih džamija, a u kombinaciji s dvama minareti ...

                                               

Crtanje krovišta

Crtanje krovišta je tradicionalno umijeće geometrijskog crtanja kompliciranih drvenih okvira i krovnih konstrukcija koje potječe iz Francuske. Eugène Viollet-le-Duc u članku "Crta ”, njegova djela "Rječnik francuske arhitekture od 11. do 16. st.” ...

                                               

Greda (konstrukcija)

Greda je izdužena vodoravna ili kosa nosiva gradevna konstrukcija za prenošenje vertikalnih opterećenja na ležaje. Ležaji mogu biti klizni, zglobni ili upeti. Prema broju ležaja ili oslonaca razlikuju se greda s jednim ležajem, s dva ležaja, s vi ...

                                               

Izvijanje

Izvijanje je gubitak stabilnosti štapa ili kojega drugog vitkog elementa konstrukcije osno opterećenoga prekomjerno velikom tlačnom silom. Tako se na primjer štap, postavljen okomito na tlo i odozgo pritisnut tlačnom silom, izvije u trenutku kada ...

                                               

Metalna konstrukcija

Metalna konstrukcija, u gradevinarstvu, je nosivi sustav gradevine pretežno sastavljene od metalnih elemenata. Ta se konstrukcija primjenjuju u gotovo svim područjima gradevinarstva: zgradarstvu, mostogradnji i hidrogradnji, te za transportna pos ...

                                               

Mihrab

Mihrab je niša u zidu džamije koja je usmjerena u pravcu Kible kojoj su muslimani okrenuti za vrijeme molitve. Za vrijeme zajedničkih molitvi u džamiji, imam stoji u mihrabu dok se ostali vjernici koji klanjaju nalaze iza njega. Riječ "Mihrab" iz ...

                                               

Minber

Minber ili Mimber je prostor u džamiji gdje imam stoji za vrijeme hutbe. Minber je u potpunosti po svojoj funkcionalnosti govornica, kao propovjedaonica u crkvama, koja je uzdignuto mjesto kako bi se osiguralo da se govornik dovoljno jasno čuje u ...

                                               

Nosač

Nosač, ili točnije rečeno gradevni nosač, je nosivi sklop koji prenosi opterećenje preko jednog ili više raspona na potpore. Može biti s prijepustima ili bez njih, odnosno linijski ili plošni. S obzirom na gradevni materijal može biti od betona, ...

                                               

Okvir

Okvir je gradevni nosivi sklop sastavljen od jedne ili više greda te dvaju ili više stupova, obično medusobno kruto spojenih. Često je nepokretno oslonjen, kada se, kao i kod lûka, pri okomitom opterećenju javljaju i vodoravne reaktivne sile. Tak ...

                                               

Opterećenje

Opterećenje ili teret, u mehanici, su sve sile i momenti sila koji djeluju na neko tijelo u promatranome trenutku. Tako na primjer, na nekoj konstrukciji, opterećenje može biti posljedica djelovanja različitih tereta, sila u osloncima, vlastite t ...

                                               

Roštilj

Roštilj dio je ložišta peći i parnih kotlova na kojem leži gorivo. Roštilj je ravna ili kosa rešetka koja omogućuje prolaz zraka do goriva i propadanje pepela u pepeonik. Zbog takva rešetkasta oblika, roštiljem se u tehnici nazivaju i druge njemu ...

                                               

Šator

Šator je rasklopiv zaklon od platna ili nekog drugog nepromočivog materijala i je jedan od najstarijih oblika ljudske nastambe, koji neka nomadska plemena koriste za stanovanje još i dan danas.

                                               

Tankoljusna struktura

Ljuskasta konstrukcija ili tankoljusne strukture se može definirati kao zavijene, valovite strukture sposobne prenijeti veće količine tereta u više od dva smjera u potpornje. Ona nastaje ako se betonira napeta čelična mreža čime se iskorištava el ...

                                               

Krajobrazna arhitektura

Krajobrazna arhitektura je disciplina čija je uloga očuvanje prirode, ali ne i jedina koja je odreduje već i oblikovanje i planiranje. Razlika u odnosu na arhitekturu je ta što u krajobraznoj arhitekturi misao proizlazi iz samog prostora, a ne ug ...

                                               

Pontonski most

Pontonski most ili plutajući most je vrsta mosta koji se sastoji od medusobno povezanih plutajućih dijelova, a namijenjen za transport ljudi ili vozila preko neke vodene površine. Pontonski mostovi su u pravilu privremene gradevine, i najčešće se ...

                                               

Auditorij (kazalište)

Auditorij u kazalištu predstavlja istoznačnicu za gledateljstvo, odnosno prostor u kazališnoj dvorani namijenjen smještaju publike, koja je došla prisustvovati kazališnoj izvedbi. Osim u kazalištu, auditorij predstavlja prostor za gledateljstvo u ...

                                               

Dječja soba

Dječja soba je prostorija unutar gradevine, koja je odvojena zidom i vratima. Ona je najčešće separirana od ostalih prostorija u kući, te ima unutarnje zidove. U njoj djeca spavaju ili se opuštaju. Dječja soba mora biti prilagodena djetetovim pot ...

                                               

Garaža

Garaža je zatvoreno spremište za motorna vozila. Naziv "garaža” proizlazi iz francuske riječi garage. Prema osnovnoj funkciji može biti kućna ili javna. Garaža se od parkirališta razlikuje po tome što je gradevina zatvorenog tipa.

                                               

Kuhinja

Kuhinja je prostor u stanu ili ugostiteljskom obrtu koji se uglavnom rabi za pripremu jela, a dijelom za skladištenje hrane. Ormari u kuhinji služe kao spremišta za posude, pribor za jelo i za razne druge kuhinjske predmete. Osim za kuhanje i pri ...

                                               

Kupaonica

Kupaonica se nalazi u svakom stanu ili kući, a služi za održavanje osobne higijene čovjeka. Kupaonica je prostorija, u domu, koja se koristi svakodnevno. U današnje vrijeme, postoji puno izbora za izgled iste. Pločice koje se stavljaju u kupaonic ...

                                               

Megaron

Megaron je središnja dvorana palača mikenske kulture; arhitektonska prethodnica grčkog hrama. To je četvrtasta dvorana, s prednje strane otvorena trijemom sa dva stupa, te više-manje središnjim dijelom koje je bilo uzdignuto na par stuba okruženo ...

                                               

Pinakoteka

Pinakoteka je naziv prostorije koja je bila ukrašena slikama, a nalazila se u bogatim grčkim i rimskim kućama obično blizu glavnog ulaza. Prema rimskom arhitektu Vitruviju, ta je prostorija trebala biti na sjevernoj strani kako sunčeva svjetlost ...

                                               

Putnička kabina aviona

Putnička kabina je dio zrakoplova namijenjen za smještaj putnika. Često se naziva samo kabina. U komercijalnim letovima putničkih aviona kabina može biti podijeljena u više dijelova. Na srednjim i velikim avionima uz putničku kabinu postoje još o ...

                                               

Radionica

Radionica je radno mjesto s postojećim alatima ili strojevima za proizvodnju ili popravak raznih dobara. Radionice danas prevladavaju u obrtničkim djelatnostima, kao što je u stolarije, bravarije, krojačnice, auto servis ili u umjetničkom područj ...

                                               

Spavaća soba

Spavaća soba, prostorija u kući, stanu, domu, hotelu ili drugdje, namijenjena za spavanje i odmor. Tipična spavaća soba u zapadnom svijetu ima krevet za jednu ili dvije osobe, ormar za odjeću i noćni ormarić pored kreveta, na koji se može smjesti ...

                                               

Triklinij

Triklinij formalna je blagovaonica u rimskoj zgradi. Riječ je usvojena iz grčkog triklinion - od tri-, "tri" i klinē, vrsta kauča ili ležaljke. Svaki kauč bio je veličine za smještaj osobe koja jede i koja se s lijeve strane naslanja na jastuke, ...

                                               

Vestibul

Vestibul je prostrano predvorje koje se najčešće javlja u javnim i reprezentativnim zgradama. U antičkoj rimskoj gradanskoj kući vestibul je bila prostorija koja je povezivala ulaz s atrijem. Raskošan izgled poprimila je za vrijeme Rimskog Carstv ...

                                               

Arts and Crafts

Arts and Crafts bio je prvenstveno engleski pokret u umjetnosti i to naročito u primijenjenoj umjetnosti. Početci ovog gibanja pojavili su se polovicom XIX st., na ovaj pokret značajno je utjecao William Morris koji je okupio oko sebe slikare, ar ...

                                               

De Stijl

De Stijl je umjetnički pokret nastao tijekom 1920-ih godina. Pokret se takoder naziva i neoplasticizam ili nova plastična umjetnost. Naziv De Stijl dolazi od nizozemske riječi stil. Zagovornici De Stijla, od kojih je najistaknutiji Piet Mondrian, ...

                                               

Deutscher Werkbund

Deutscher Werkbund je naziv za njemačko udruženje umjetnika, arhitekata, dizajnera i industrijalaca. Osnivanje Werkbunda bio je značajan dogadaj u razvoju moderne arhitekture i industrijskog dizajna, osobito nakon osnutka škole za dizajn u Bauhau ...

                                               

Dorski red

Dorski red je jedan od pet stilova gradnje u antičkoj arhitekturi; ostala četiri su: toskanski, jonski, korintski i kompozitni red. Karakteriziraju ga kapitel koji se gotovo uvijek svodi na dva elementa, ehin i abak, triglifi na frizu, te mutuli ...

                                               

Fridrihovski rokoko

Fridrihovski rokoko oblik je rokokoa koji se razvio u Pruskoj za vrijeme vladavine Fridrika II. Velikog miješajući utjecaje iz Francuske, Njemačke i Nizozemske. Njegov najpoznatiji sljedbenik bio je arhitekt Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff. Nad ...

                                               

Jonski red

Grčko ostvarenje u arhitekturi poistovjećivano je još u doba starog Rima sa stvaranjem triju klasičnih arhitektonskih redova: dorskog, jonskog i korintskog, iako u biti postoje samo dva, jer je korintski samo jedna varijanta jonskog. Dorski s pra ...

                                               

Kompozitni red

Kompozitni red je jedan od pet stilova gradnje u antičkoj arhitekturi; ostala četiri su: dorski, jonski, korintski i toskanski. Kompozitni red je red mješavina klasičnih stilova, u njemu se spajaju volute s kapitela jonskog reda s akantusovim liš ...

                                               

Korintski red

Korintski red je jedan od stilova u klasičnoj grčkoj arhitekturi karakteristična stupa s 24 kanelire i bazom poput jonske kojoj je dodatna kvadratna ploča plinta s kapitelom oblikovanim kao košara sa stiliziranim lišćem akanta. Najpoznatiji korin ...

                                               

Manuelinski stil

Manuelinski stil ili kasnogotički portugalski stil je kompozitni stil arhitektonske ornamentacije iz prve polovice 16. stoljeća u kojem su raskošno korišteni pomorski motivi, prizori velikih zemljopisnih otkrića i njihovi simboli. Naziv je dobio ...

                                               

Moderna arhitektura

Moderna arhitektura se uglavnom odlikuje jednostavnim formama, izostankom ukrasa, i stvaranjem lijepih oblika samim konstrukcijskim elementima. Pojam podrazumjeva više arhitektonskih pokreta i stilova, od kojih su neki povezani dok se drugi jasno ...

                                               

Mudéjar

Mudéjar je skupni naziv za Maure, ili općenito muslimane iz pokrajine Al-Andalus koji su nakon rekonkviste odlučili ostati na teritoriju kršćanske Španjolske. Riječ je grubi prijevod arapske riječi Mudajjan مدجن, u značenju "udomaćeni, pripitomlj ...

                                               

Organička arhitektura

Organička arhitektura je filozofija moderne arhitekture koja promovira sklad izmedu ljudskog obitavališta i prirode. Pojam je prvi koristio znameniti američki arhitekt Frank Lloyd Wright, premda njezina definicija nije bila potpuno jasna iz njego ...

                                               

Pseudomaurski stil

Iako su se elementi maurske arhitekture pojavljivali u mnogim romantičarskim gradevinama još početkom 19. stoljeća, ovaj stil su polovicom 19. stoljeća za izgradnju sinagoga razvili srednjoeuropski Židovi koji su poistovjećivali mudéjar stil u ar ...

                                               

Toskanski red

Toskanski red je jedan od pet stilova gradnje u antičkoj arhitekturi; ostala četiri su: dorski, jonski, korintski i kompozitni. U odnosu na druge redove klasične arhitekture, toskanski red je najupitniji i najosporavaniji, njega su u grčki kanon ...

                                               

Vladoje Aksmanović

Viktor Axmann, hrvatski arhitekt i urbanist njemačkožidovskog podrijetla. Najviše pridonio početnoj modernizaciji Osijeka u prvoj polovici 20. stoljeća. Osmislio je grad, njegove gradevine, ulice i čitave četvrti.

                                               

Entente Florale

Entente Florale europsko je natjecanje s temeljnjim ciljem unapredenja kvalitete života za stanovništvo u gradovima i naseljima. Kriteriji natjecanja zahtjevaju daleko više od čisto vizualno ambijentalnog uljepšavanja i promoviraja zelenijeg okol ...

                                               

Feng shui

Feng shui je drevna kineska vještina uredenja prostora i življenja u skladu s okruženjem u kojem obitavamo, na način da privučemo pozitivnu životnu silu Chi u svoje domove i svoj život kako bi osigurali sreću cijeloj obitelji i svojim potomcima. ...