ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 370
                                               

Napoleonova bolnica u Jastrebarskom

Napoleonova bolnica, klasicistička zgrada iznimne kulturne važnosti za grad Jastrebarsko i njegove stanovnike, datira iz vremena Napoleonove Ilirije, početka 19. stoljeća. Nalazi se na šetalištu braće Kazić 30.

                                               

Napoljun

Tvrdava je sagradena za napoleonske uprave 1806. godine na brdu Sv. Nikole iznad grada, na mjestu nekadašnje srednjovjekovne crkvice i osmatračnice. Pravokutnog je tlocrta usmjerenog u pravcu istok-zapad. Danas je u njoj astronomski opservatorij.

                                               

Narodnjaci (pokret istarskih Hrvata)

Narodnjaci su bili istaknuti pojedinci – često bogatiji i svjesniji seljaci, ali i intelektualci i svećenici – koji su od 19. do pol. 20. st. medu istarskim Hrvatima djelovali na podizanju i čuvanju nacionalne svijesti te se zalagali za njihova p ...

                                               

Anica Nazor

Osnovnu školu završila je u Dakovu, a realnu gimnaziju u Osijeku, gdje je maturirala 1954. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1959., a doktorirala 1965. Radila je u Staroslavenskom institutu u Zagrebu od 1962. gdje je b ...

                                               

Ne dao Bog većeg zla (2002)

Ne dao Bog većeg zla je hrvatski dugometražni film iz 2002. godine. Film je sniman u Bjelovaru i Samoboru. Nastao je prema istoimenoj knjizi Gorana Tribusona, koji je i scenarist, a njegova sestra Snježana Tribuson je redateljica. Film prati dogo ...

                                               

Ne okreći se, sine (1956)

Zagrebački ilegalac, bivši inženjer Neven Novak Bert Sotlar bježi iz vlaka koji ga je trebao prevesti u Jasenovac. Osmišlja kako će osloboditi svog sina Zorana Zlatko Lukman, koji je nakon njegovog uhićenja smješten u ustaško odgojilište. Ali, na ...

                                               

Nebo, sateliti (2000)

Nebo, sateliti, hrvatski dugometražni film iz 2000. godine. Scenarij je napisan je 1994., no više je puta promijenjen te je realizacija filma krenula tek veljače 1999. godine.

                                               

Nekropola sa stećcima u Divojevićima

Na lokalitetu Brig u selu Divojevići nalazi se 27 stećaka koji su rasuti na prostoru od otprilike 80 metara četvornih. Središnje mjesto nekropole je gomila u čijem su rubnom prstenu rasporedeni stećci. Oblikovani su u formi masivnih kamenih ploča ...

                                               

Nematerijalna kulturna baština

Nematerijalna kulturna baština kao pojam obuhvaća: prakse, predstave, izrazi, znanje, vještine, kao i instrumente, predmete, rukotvorine i kulturne prostore koji su povezani s tim, koje zajednice, skupine i, u nekim slučajevima pojedinci, prihvać ...

                                               

Nepokretna kulturna baština

Nepokretna kulturna baština fizička je opipljiva ili "materijalna kulturna baština". Uključuje gradevine i povijesne lokalitete, spomenike dr. što se smatra vrijednim očuvanja za budućnost. U to su uključeni predmeti značajni za arheologiju, arhi ...

                                               

Nepokretno kulturno dobro

Nepokretno kulturno dobro, je kulturno dobro, nepokretne stvari koje su od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja. To su arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi ...

                                               

Nikolića gradina

Vrijeme nastanka od 2000. pr. Kr. do 200. pr. Kr. Arheološko nalazište Nikolića gradina nalazi se ji od zaseoka Nikolići u Lovreću. Na tjemenu brda Umac nalazi se prapovijesna gradina smještena na dominantnom strateškom položaju, na 766-773 m N/v ...

                                               

Nikolorića dvori u Bolu

Sklop Marinković-Nikolorić zvan "Nikolorića dvori" smješten na predjelu Obala u Bolu je zatvoreni blok s unutrašnjim dvorištem sa sjevera ograden visokim zidom. Na južnom pročelju ističu se vanjska stubišta i balkonade ogradene tranzenama od opek ...

                                               

Ninčevića pećina u Radošiću

Vrijeme nastanka nalaza je iz 10. st. pr. Kr. do 9. st. pr. Kr. Ninčevićeva pećina nalazi se u udolini sjeverno od brda Gradina i sjeveroistočno od zaseoka Galići. Tijekom preliminarnih istraživanja pećinskog prostora pronadeni su tragovi ljudsko ...

                                               

Nova godina

Nova godina je prvi dan u kalendaru i prvi dan u godini. Po julijanskom kalendaru, kojega se drže neke crkve, datum 1. siječnja pa i Nova godina dolazi 13 dana poslije. Židovska Nova godina počinje 1. ili 2. dana 7. mjeseca te pada u rujan ili li ...

                                               

Novi dvori u Zaprešiću

Novi dvori su jedinstveni spomenik kulturno-povijesne baštine, koji su udaljeni samo 1.5 kilometara od središta Zaprešića, uz cestu koja vodi prema Hrvatskom zagorju. Jedinstveni su primjer očuvanosti cjelovitog gospodarskog vlastelinskog komplek ...

                                               

Novovjekovni brodolom blizu uvale Lučica na Braču

Na lokaciji u blizini uvale Lučicâ na jugozapadnoj obali otoka Brača nalaze se ostatci željezne olupine potopljenoga parobroda. S obzirom na veličinu nalazišta i brojnost sitnoga brodskog materijala nalazište predstavlja važan izvor za proučavanj ...

                                               

Novovjekovni brodolom ispred Saladinca kod Biševa

Ostaci naoružanog, trgovačkog broda iz 17. st. nalaze se ispred uvale Saladinac na otoku Biševu. Vidljiva su dva željezna sidra, jedan manji top, te raznoliki sitni materijal, svici bakrenog lima, namotaji bakrene žice, praporci, prozorska stakla ...

                                               

Novovjekovni brodolom kod Grebena

Ostaci manjeg ratnog broda iz 18./19. stoljeća pokrivaju površinu od cca 15 x 30 m na dubini 48-56 m kod otočića Greben jugoistočno od otoka Visa. Na površini su vidljiva željezna sidra i topovi, te raznoliki sitni materijal kao keramičko posude, ...

                                               

Novovjekovni brodolom kod Stambedra

Na sjevernoj strani otočića Stambedra, na pješčanom dnu, nalaze se ostaci novovjekovnog brodoloma. Na pijesku su vidljiva dva željezna sidra i tri željezna topa. Dio opreme broda je još pod pijeskom, a tu su i drveni ostaci brodske konstrukcije. ...

                                               

Novovjekovni brodolom u uvali Labotovu kod Komiže

Ostaci brodoloma pronadeni i potvrdeni 2014. i 2015. godine nalaze se na južnoj strani rta Stupišće u uvali Labotovo na dubini od 25 do 50 metara. Na osnovu do sada prikupljenih informacija ustanovljeno je da je brod prevozio teret koji se sastoj ...

                                               

Novovjekovni brodolom u Viškoj vali

Na poziciji u blizini prolaza izmedu otočića Host i rta na kojem je tvrdava sv. Juraj, na dubini od 50 metara na ravnom pješčanom dnu, 2014. i 2015. godine pronadeni su i potvrdeni ostaci brodoloma. Na površinskom sloju dna uočen je jedan brončan ...

                                               

Nutjak

Nutjak, povijesni utvrdeni grad kod Trilja. Stanovnici Trilja i Garduna je jednostavno zovu "Kuletina"; predstavlja arheološko nalazište i zaštićeno kulturno dobro

                                               

Oficir s ružom (1987)

Oficir s ružom, hrvatski je dugometražni film iz 1987. godine. Film je dobitnik dviju nagrada: Žarko Laušević je na Pulskom festivalu 1987. godine dobio nagradu za najboljeg glavnog glumca, a scenarist Dejan Šorak Zlatnu arenu za najbolji scenarij.

                                               

Okućnica (Krašić)

Okućnica broj 94, locirana je u središtu naselja Krašić, na izduženoj parceli k. č. br. 552., k. o. Krašić I. Na okućnici se nalazi nekoliko zgrada: zidana kuća, drvena kuća i četiri gospodarske zgrade. Kuća je skladnog gabarita i oblikovanja s u ...

                                               

Oltar Male Gospe iz crkve Gospe od Konacvina u Segetu Donjem

Vrijeme nastanka: 18. stoljeće. Glavni oltar crkve Gospe od Konacvina u Segetu Donjem ima titular Male Gospe. Datira se u 18.st., a autor je nepoznat. Izraden je u tehnici polikromiranog i pozlaćenog rezbarenog drva.

                                               

Oltar sv. Ilije iz crkve Gospe od Konacvina u Segetu Donjem

Vrijeme nastanka: 18. stoljeće. Drveni oltar sv. Ilije smješten je u crkvi Rodenja Marijina zvane Gospe od Konacvina na segetskom groblju. Oltar arhitektonskog tipa nalazi se na južnom zidu crkve uz trijumfalni luk. Barokna pala nepoznatog slikar ...

                                               

Omiš (kulturno-povijesna cjelina)

Omiš je smješten na ušću Cetine pod liticama Omiške Dinare te ima važan strateški položaj koji je utjecao na urbanistički razvoj grada. Prvi se put spominje 1074. god. U 13. st. srednjovjekovni grad pod liticom opasan je zidinama i utvrden kulom ...

                                               

Oneum

Arheološka zona Baučići, odnosno antičko naselje Oneum, nalazi se na padinama omiške Dinare na prostoru današnjega zaseoka Baučića. Južnu granicu naselja čine djelomično sačuvani zidovi fortifikacija, širine veće od dva metra, koji prate smjer pr ...

                                               

Opačac (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka: 5. do 18. stoljeće. Arheološko nalazište "Opačac" nalazi se u plodnom Imotskom polju, kraj istoimenog izvora rijelke Vrljike, u Prološcu. Riječ je o višeslojnom nalazištu s ostacima antičke arhitekture, kasnoantičke utvrde, te s ...

                                               

Opatička kuća u Kaštilcu

Opatička kuća smještena je uz južni zid utvrde Kaštilac koju su 1545. godine osnovale koludrice reda sv. Benedikta. Izvorno Opatička kuća je bila prizemnica koja je koludricama služila kao konoba. Izmedu 1726. i 1753. godine izgradena je jednokat ...

                                               

Općeslavenski lingvistički atlas

Rad na Općeslavenskom lingvističkom atlasu OLA počeo je u skladu s odlukom 4. Medunarodnoga slavističkog kongresa Moskva, rujan 1958. Pri Medunarodnom komitetu slavista bilo je osnovano Povjerenstvo OLA, u koje su ušli ugledni slavisti iz raznih ...

                                               

Grgo Orlić

Roden u Gajani kraj Vodnjana. Djetinjstvo je proživio u Orlićima, gdje je napravio i prvi mih. Bio je ne samo izradivač mihova koji su bili cijenjeni diljem Istre nego i vrstan mišničar svirač i dobar plesač. God. 1946. preselio se u Pulu, nastav ...

                                               

Mirko Orlić

Roden 1955. godine u Zagrebu, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu 1978., 1981., 1988. Posjetio je nekoliko europskih geofizičkih instituta te je kao gostujući znanstvenik 1993. boravio u SAD-u, u Oceanografskom zavodu ...

                                               

Osječka oblast

Osječka oblast je bila oblast u Kraljevini SHS. Sjedište je bilo u Osijeku. Osnovana je Uredbom o podjeli zemlje na oblasti od 26. lipnja 1922. godine kojim je preustrojena Kraljevina SHS. Ukinuta je Zakonom o nazivu i podjeli Kraljevine na uprav ...

                                               

Osoje-Mandarića strana (arheološka zona)

Arheološka zona "Osoje-Mandarića strana" nalazi se u Cisti Velikoj, J od magistralne ceste Trilj - Imotski a Z od zaseoka Mandarićâ. Na uzvišenju Osoje nalazi se prapovijesna gradina. Plato gradine dimenzija je oko 170 x 160 m, okružen je sa S, S ...

                                               

Ostaci kaštela, Trg Petra Zrinskog (Vrbovec)

Kaštel obitelji Patačić je uz dvokatnu kulu kružnog tlocrta jedina sačuvana gradevina nekadašnjeg utvrdenog grada Vrbovca. Izvorno je kaštel kasnosrednjovjekovnog porijekla bio trokrilni objekt graden većinom od drveta, no nakon što je izgorio 17 ...

                                               

Ostaci pravoslavne crkve sv. Arhandela Mihajla i Gavrila u Perjasici

Ostaci pravoslavne crkve sv. Arhandela Mihajla i Gavrila su ostaci crkve u naselju Perjasica koje je u sastavu općine Barilović, zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Ostatci brodoloma parobroda Brioni

Parobrod "Brioni" sagraden je 1909. kao putničko-trgovačko plovilo. Pripadao je kompaniji Österreichische Lloyd. Tijekom prvog svjetskog rata plovio je u službi austro-ugarske mornarice. Bio je dugačak 69 metara i imao 1111 BRT-a. Olupina u podmo ...

                                               

Ostatci brodoloma tegljača Ursus

Istočno od rta Stončica, nalaze se ostaci talijanskog tegljača "Ursus", jednog od najbolje sačuvanih manjih brodova u podmorju Jadrana. Sagraden je 1918. u Veneciji. Bio je dugačak 35 metara, širok 5 metara, a imao je 407 BRT-a nosivosti. Početko ...

                                               

Ostatci crkve sv. Benedikta i arheološko nalazište u predjelu Bene na Marjanu

Gradeni su od 13. do 17. stoljeća. Na sjevernoj obali poluotoka Marjana u Splitu nalaze se ostatci predromaničke crkve sv. Benedikta u predjelu Bene, blizu istoimene uvale, koja je prema toj crkvi dobila ime. U povijesnim izvorima crkva se prvi p ...

                                               

Ostatci zrakoplova B-17G u Rukavcu

Ostatci zrakoplova B-17G u Rukavcu, ostatci potonulog američkog aviona B-17G iz Drugoga svjetskog rata, koji se nalaze se u podmorju otoka i Grada Visa, u podmorju Rukavca, zaštićeno kulturno dobro

                                               

Ostatci zrakoplova B-24 kod Visa

Ostatci potonulog američkog aviona B-24 Liberator-Tulsamerican iz Drugoga svjetskog rata nalaze se kod otoka Visa. Prednji dio olupine aviona nalazi se na pješčanom platou na dubini od 41 m, dok se rep nalazi na dubini od 55 metara. Prilikom reko ...

                                               

Ostatci zrakoplova B-24 kod Vrsara

Ostaci potonulog američkog zrakoplova Ford B-24H-15-FO S "Liberator", serijski broj: 42-52655, ime: The Feather Merchant, sastoje se od dijelova zrakoplova razasutih na širem predmetnom području. Koherentni dio nekadašnjeg zrakoplova sastoji se o ...

                                               

Ostatci zrakoplova B-24 u Neretvanskom kanalu

Ostatci zrakoplova B-24 u Neretvanskom kanalu, ostatci potonulog američkog aviona B-24 Liberator iz Drugoga svjetskog rata, koji se nalaze se u kanalu izmedu Hvara i Pelješca, u pomorju općine Sućurja.

                                               

P/B Dubrovnik

P/B Dubrovnik je bio hrvatski putničko-teretni parobrod velike obalne plovidbe. Medu prvim je brodovima nabavljenim u Hrvatskoj pri organiziranju parobrodarstva. Ostatci potopljenog parobroda danas su kao arheološka baština zaštićeno kulturno dob ...

                                               

Padića mlinica u Zmijavcima

Padića mlinica nalazi se na rijeci Vrljici nizvodno od Kamenmosta u Zmijavcima. Manja jednostavna mlinica s vanjskim horizontalnim kolom" na tumbaz" s jednim mlinom nastala krajem 19. ili početkom 20. stoljeća. Mlinica je u vrlo lošem stanju. Pos ...

                                               

Ivo Padovan

Ivo Padovan, istaknuti medicinski stručnjak, redoviti član Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i njezin višegodišnji potpredsjednik i predsjednik, osnivač Lige za borbu protiv raka i središnjeg Instituta za tum ...

                                               

Pakerova kula

Pakerova kula odnosno Raosova kula je fortifikacijski objekt u Vrgorcu, Hrvatska. Pripada nizu dobro očuvanih materijalnih ostataka osmanske kulturne baštine u gradu, prije svega kulâ. Zaštićeno je kulturno dobro.

                                               

Pakleni otok (1979)

Ružica Sokić- Tonči Novak- Milan Srdoč- Seljak sa kutijom Tomislav Domančić Jelica Vlajki- Peter Carsten- Zapovjednik Njemačkog broda Krunoslav Šarić- Vice, komandir partizanskog razarača Željka Todorović- Richard Harrison- Američki narednik Tayl ...