ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37
                                               

Socijalistička država

Socijalistička država je termin koji označava oblik vlade utemeljen na socijalističkom gospodarskom sustavu. Prema socijalistima takva država može se nazivati i radničkom državom. Ostali socijalisti, poput anarho-socijalista i mnogih liberterskih ...

                                               

Spaljivanje zastave

Javno spaljivanje zastava obično je simboličan čin tijekom prosvjedovalo protiv vlade ili njezine politike. Zbog medijske pozornosti ponekad se rabe i razna goriva za razbuktavanje vatre.

                                               

Spin (odnosi s javnošću)

Spin ili vrlo često Spin doktor su nove pomodne riječi izvorno iz kriketa koje su se udomaćile u medijima posljednih godina, - osobito u politici, - odnosno u onom njenom dijelu koji se zove Odnosi s javnošću. Zapravo se radi o jednoj formi propa ...

                                               

Spirala šutnje

Spirala šutnje je politička znanost i teorija masovne komunikacije istaknuta od Elisabeth Noelle-Neumann. Objavljena je u knjizi Elizabeth Noelle-Neumann: ˝Spirala šutnje˝. Mišljenje javnosti o ovoj znanosti je da je to teorija koja dokazuje da j ...

                                               

Status quo

Status quo označava postojeće stanje, zapravo stanje u državi. Termin se uglavnom koristi u diplomaciji gdje se obje stranke obvezuju da će poštovati status quo. Druga mogućnost je "in statu quo res erant ante bellum" "kada se sve vraća u stanje ...

                                               

Subvencije

Subvencije označavaju sustavnu materijalnu potporu ili pomoć iz javnog proračuna ili fondova u područjima od javnog interesa. Ne odnosi se na izdatke na području obrazovanja, zdravstva, obrane ili socijalne skrbi.

                                               

Subverzija

Subverzija je pojam koji može imati različita značenja. Obavještajni stručnjaci na hrvatskom govornom području za subverziju koriste termin "specijalni rat".

                                               

Sukob civilizacija

Sukob civilizacija je teorija kako će civilizacijski identitet biti glavni uzrok podjela u svijetu nakon Hladnog rata. Teoriju je popularizirao Samuel P. Huntington, u svom članku "Sukob civilizacija?". Članak, koji je predstavljao svojevrsnu kri ...

                                               

Sukob interesa

Sukob interesa je naziv za situacije u kojima pojedinac koji obavlja odredenu javnu funkciju ili djelatnost dolazi u priliku da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim skupinama i organizacijama, a ...

                                               

Supsidijarnost

Supsidijarnost je načelo prema kojemu odlučivanje o zajedničkim pitanjima mora biti preneseno na najniži mogući stupanj društvene organizacije, dok središnja vlast ima samo ulogu nadopune političkog odlučivanja na mjesnoj razini. Načelo supsidija ...

                                               

Svjetska mladež zelenih

Svjetska mladež zelenih medunarodni je politički pomladak stranaka zelene politike. Okuplja mlade političare i ekološke aktiviste do 35 godina statosti. Osnovana je u Nairobiju 2007., kada je potpisana i Medunarodna povelja Zelenih kojom su odred ...

                                               

Švedski model

Švedski model je model države blagostanja karakterističan za Švedsku i ostale nordijske zemlje pa se još naziva i nordijski ili skandinavski model. To je vrlo uspješan kompromis izmedu kapitalizma i socijalizma, spoj socijalne države i stalnoga r ...

                                               

Tajna policija

Tajna policija je organizacija koju uglavnom koriste diktature i totalitarne države za praćenje, uznemiravanje, mučenje ili likvidiranje gradana. U takvim političkim sustavima sjedinjuje ovlasti policije i obavještajnih službi. Tajna policija kor ...

                                               

Tehnokracija

Tehnokracija označava često pogrdan izraz za vladavinu profesionalaca ili stručnjaka. Tehnokratske vlade imaju svojstvo temeljiti svoje odluke uglavnom na znanstvenim i tehničkim argumentima i ograničenjima. Tehnokracija se često koristi kao opis ...

                                               

Teorija igara

Teorija igara grana je primijenjene matematike koja izučava strategijske situacije odnosno situacije sukoba i kooperacije u kojima uspjeh neke racionalne osobe odnosno učesnika u odlučivanju ovisi o odlukama drugih racionalnih osoba. U 20. stolje ...

                                               

Teorija zavisnosti

Teorija zavisnosti je pristup razmatranja globalnih društvenih odnosa koji se temelji na tezi o sustavnom pritisku zemalja Prvoga svijeta na slabije razvijene zemlje s ciljem njihova gospodarskog oslabljivanja u svrhu kontrole i dominacije. Teori ...

                                               

Teror

Teror je sustavno i često naizgled planirano širenje straha i užasa kroz provodenje ili prijetnju nasiljem kako bi se ljude učinilo poslušnima ili pokornima. Korištenje terora za postizanje političkih ili ekonomskih ciljeva naziva se terorizmom. ...

                                               

Terorizam

Terorizam je smišljena uporaba nezakonitog nasilja ili prijetnje nezakonitim nasiljem radi usadivanja straha, s namjerom prisiljavanja ili zastrašivanja vlasti ili društva kako bi se postigli ciljevi koji su općenito politički, vjerski ili ideolo ...

                                               

Tolerancija

Tolerancija ili snošljivost označava snošljivost i uvažavanje tudih ideja, stavova i načina života. Antonim tolerancije su nesnošljivost, netrpeljivost ili "netolerancija".

                                               

Totalitarizam

Totalitarizam ili svevlast je politički sustav u kojem je vlast pod kontrolom jedne političke organizacije ili stranke koja ne prepoznaje granice svojih ovlasti. Zbog toga nastoji kontrolirati sve aspekte javnog i privatnog života. Težnju da drža ...

                                               

Transparentnost (društvo)

Transparentnost je izraz koji u društvenom, odnosno političkom kontekstu označava javno djelovanje pojedinaca, društvenih skupina, organizacija, institucija i državne vlasti koje karakterizira otvorenost ili odnosno spremnost da se podaci o njemu ...

                                               

Tranzicija

Tranzicija je pojam kojim se označavaju tzv. tranzicijske zemlje, zemlje koje su u prijelazu iz komandnog gospodarstva u tržišno gospodarstvo, tj. iz socijalizma u parlamentarnu demokraciju. Tranzicija iz centralnoplanskoga socijalističkoga gospo ...

                                               

Tullockov paradoks

Tullockov paradoks ime je za ekonomski paradoks koji je po prvi put bio opisao ekonomista javnog izbora Gordon Tullock, gdje je primijetio nisku cijenu koju plaćaju muktaši u odnosu na ekonomsku korist koju muktaši dobivaju od svojih traženja Na ...

                                               

Tvornica trolova

Tvornica trolova ili trolovi iz Olgina jedan od najčešćih naziva za tajnu organizaciji u Rusiji, koja širi manipulacije putem interneta. Korištenjem čarapka - lažnih identiteta utječu na javno mnijenje putem online foruma s komentara po želji rus ...

                                               

Unitarizam

Unitarizam je politička ideologija, odnosno orijentacija, koja zastupa jedinstvo neke države na temelju sjedinjenja različitih dijelova ili posebnih cjelina u novu ili "višu" cjelinu, bez obzira na razlike i specifičnosti tih cjelina, koje mogu b ...

                                               

Ur-fašizam

Ur-fašizam je koncept kojega je istoimenom svojem eseju - nacrtu govora sačinjenom na engleskom jeziku, radi nastupa na Columbia University u New Yorku - iz 1995. godine razvio talijanski književnik i filozof Umberto Eco radi opisivanja temeljnih ...

                                               

Ustanak

Ustanak je naziv za oružanu pobunu protiv državne vlasti. Njeni sudionici su kao ustanici podanici te vlasti i nastoje je zamijeniti vlastitom i/ili nečijom drugom. Motivi, ciljevi kao i metode vodenja ustanka variraju ovisno o okolnostima - od o ...

                                               

Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1946. godine, predstavljao je ustavnopravno izražavanje tekovina komunističke revolucije u zemlji. Donesen je 31. siječnja 1946. godine, na zajedničkoj sjednici oba doma Ustavotvorne skupštine, n ...

                                               

Ustavna kriza

Ustavna kriza je najčešće sukob izazvan političkim nesuglasicama izmedu ustavotvornih organa oko nadležnosti ili djelovanja koji nisu u dovoljnoj mjeri razradeni ustavom. Razlikuje se od ustanka u kojem grupe, koje nisu predvidene ustavom, u pita ...

                                               

Ustavni zakon 1953.

Ustavni zakon iz 1953. je donesen 14. siječnja 1953. godine kao veliki paket izmjena Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1946. godine, sa ciljem uvodenja pojma samoupravljanja u ustav SFR Jugoslavije. Ustav od 1946. godine je sa o ...

                                               

Ustavno pravo

Ustavno pravo je naziv za granu prava koja ureduje osnove društveno-političko uredenje, odnosno organizaciju vlasti neke države, odnosno temeljna prava i dužnosti njenih državljana. Ustavno pravo je najčešće kodificirano u obliku pisanog ustava k ...

                                               

Vanjska politika

Vanjska politika je politika koju jedna država vodi prema drugim državama, u cilju zaštite svojih interesa. Kroz vanjsku politiku država nastoji ostvariti sigurnosne i ideološke ciljeve, kao i socijalnu sigurnost. Vanjska politika jedne države iz ...

                                               

Važnost europskog sjećanja za budućnost Europe

Unatoč deklaraciji najvišeg tijela u Republici Hrvatskoj, Sabora iz 2006. godine, Deklaracija o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. - 1990. godine te rezoluciji Vijeća Europe, Rezolucija Vijeća E ...

                                               

Velesila

Velesila je nacija ili država koja ima sposobnost da vrši svoj utjecaj na globalnoj ljestvici. Velesile posjeduju karakterističnu ekonomsku, vojnu, diplomatsku i kulturnu moć koju mogu upotrijebiti nad manjim nacijama koje bi trebale razmotriti m ...

                                               

Velika koalicija

Velika koalicija je naziv koji se u državama s parlamentarnim sustavom vladavine rabi za koalicije sačinjene od predstavnike dvije ili više najjačih političkih stranaka koje su ideološki suprotstavljene i/ili predstavljaju tradicionalne izborne s ...

                                               

Videokracija

Izbor Silvija Berlusconija za premijera Italije 1994. godine se smatra od mnogih medijskim državnim udarom i političkim skretanjem prema videokraciji. Američki novinar John Kifner koji je s lica mjesta izvještavao o Iranskoj i Rumunjskoj revoluci ...

                                               

Višenarodna država

Višenarodna država, višenacionalna država ili multietnička država je naziv za povijesne i suvremene države koje se prostiru po područjima na kojima stanovništvo čine dva ili više naroda odnosno etničkih skupina s različitim kulturama, jezicima, t ...

                                               

Vlada

Vlada je najviše državno izvršno tijelo, koje djeluje za državu i u njezino ime, a koje ima svaka suverena država. Vlada može biti najefektivnije, pa čak i najviše tijelo vanjskog zastupanja dotične države, što ovisi o ustavnom uredenju i unutarn ...

                                               

Vlada u sjeni

Vlada u sjeni ili kabinet u sjeni označava grupu oporbene političare koji su u manjoj ili većoj mjeri formalno okupljeni kako bi u prikladmom trenutku preuzeli vlast u državi. Kako to preuzimanje ne bi imalo neželjene posljedice, vlada u sjeni je ...

                                               

Vladar (Machiavelli)

Vladar je knjiga koju je napisao Niccolò Machiavelli, koji je živio u gradu Firenci u Italiji. Niccolò Machiavelli djelo je napisao 1513. godine, ali nije objavljeno do 1532. godine, pet godina nakon Machiavellijeve smrti.

                                               

Vlast i politika

Vlast je državna organizacija koja donosi političke odluke kojima je cilj upravljanje nekom državom. Svaka zemlja ima svojstvenu vlast i politiku zato što one proizlaze iz jedinstvene povijesti i kulture svake pojedine zemlje. Unatoč tim razlikam ...

                                               

Vojna diktatura

Vojna diktatura je oblik vladavine u kojem pripadnik vojske ima apsolutnu kontrolu. Oblik ove vladavine razlikuje se od civilne diktature po motivaciji za oduzimanje vlasti, institucijama kroz koje se organizira vladavina i po načinu na koji se o ...

                                               

Vršitelj dužnosti

Vršitelj, nositelj ili obnašatelj dužnosti, mandatar ili inkumbent pojmovi su koji označavaju osobu koja obnaša neku odredenu javnopolitičku ili upravljačku dužnost. Pojmovi mandatar i inkumbent najčešće označavaju obnašatelja neke političke dužn ...

                                               

Washingtonski konsenzus

Washingtonski konsenzus je ime za deset neoliberalnih ekonomskih prijedloga odnosno smjernica koje su predložene 1989. godine i koje su SAD, Kanada, Latinska Amerika i europske države, posebice zapadne, sprovodile sljedećih 20 godina. Prevladavaj ...

                                               

Web brigade

Web brigade ili Interntske brigade naziv je za organiziranu skupinu komentatora, koja sudjeluje u internetskim forumima i online blogvima na raznim jezicima s ciljem širenja dezinformacija i spriječavanje objektivnih rasprava. Svrha je širenje st ...

                                               

Zakon o zaštiti jezika

Zakon o zaštiti jezika je zakon koji odreduje rabljenje tudica u javnom prostoru. Stupanj ograničenja može biti vrlo različit. Zakon o zaštiti jezika uvele su brojne države kao primjerice u Francuska, Poljska, Madarska, i Rumunjska. Francuski zak ...

                                               

Zakonodavna vlast

Zakonodavna vlast ili legislativa je naziv za granu vlasti čija je funkcija donošenje zakona. U modernim demokratskim državama ovaj dio vlasti nalazi se u rukama predstavničkog tijela, tj. parlamenta, mada pod odredenim uvjetima zakonodavne ovlas ...

                                               

Zapadni Balkan

Sintagma Zapadni Balkan je prije svega politička kategorija i označava uglavnom sve države jugoistočne Europe koje nisu članice Europske Unije. Zapadni Balkan bi bila Albanija s bivšom Jugoslavijom bez Slovenije i Hrvatske. U javnom mnjenju u Hrv ...

                                               

Zastupnik

Zastupnik, izabrani narodni predstavnik koji zastupa odrednu društvenu skupinu u nekom od predstavničkih tijela vlasti; zastupničkom domu, skupštini ili parlamentu. Način izabiranja zastupnika, njegove ovlasti, trajanje zastupničkog mandata razli ...

                                               

Zelena internacionala

Medunarodni seljački ured su 1921. utemeljile seljačke stranke iz Bugarske, Čehoslovačke, Hrvatske i Poljske. Vremenom je broj članova narastao na 17 političkih stranaka iz istočne Europe do 1928. Katkada ju se naziva prva Zelena internacionala. ...