ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 368
                                               

Ljetnikovac Gazarović-Bartučević u Visu

Pjesnik Marin Gazarović izgradio je svoj ljetnikovac u Visu, na predjelu Kut. Kamena katnica okružena vrtom s popločanim dvorištem okruženim zidom ima odlike kasne renesanse 17. stoljeća. Na dvorišnim vratima uklesani su pjesnikovi stihovi na hrv ...

                                               

Ljetnikovac Hanibala Lucića u Hvaru

Hvarski plemić i renesansni pjesnik Hanibal Lucić sagradio je od 1532. 1533. godine renesansni ljetnikovac istočno od grada Hvara, u predjelu Dolac, a uz antički put koji je vodio prema Starom Gradu. Prostor ljetnikovca gotovo je kvadratičnog tlo ...

                                               

Ljetnikovac Ivanić-Boglić-Božić u Maloj Milni

Vrijeme nastanka je 17. stoljeće. Ljetnikovac se nalazi nedaleko žala uvale Mala Milna na Hvaru. Sagraden je u 17.st. kao ladanjska zgrada sa manjim gospodarskim zgradama. Krov je dvovodan s tri luminara a u potkrovlju je mala puškarnica. Bio je ...

                                               

Ljetnikovac Jakša u Visu

Ljetnikovac Jakša je na adresi Lučica 1. Utvrdeni ljetnikovac hvarske obitelji Jakša izgraden je na području Kuta u Visu neposredno uz more u renesansnom slogu 16. stoljeća. Izniman je primjer reprezentativne ladanjske arhitekture s gospodarskom ...

                                               

Ljetnikovac Jerolima Kavanjina

Ljetnikovac Jerolima Kavanjina u Sutivanu je kuća splitskog plemića. Obitelj je postepeno preselila u Sutivan, gdje su u vremenu od 1690. do 1705. izgradili ovaj ljetnikovac. Kompleks je pretrpio mnoge kasnije nadogradnje, a 1970-ih je prenamijen ...

                                               

Ljetnikovac Kancelirovac u Okrugu Donjem

Ruševni ostatci zgrade na položaju zvanom "pod polaču" nalaze se u polju, otprilike oko 200 m od obale uvale Kancelirovca na sjeverozapadnoj strani otoka Čiova. Gradena je grubo klesanim kamenim kvadrima. U potpunosti je sačuvano jugoistočno proč ...

                                               

Ljetnikovac Kasandrić u Zaraću

Ljetnikovac je sagraden u drugoj polovini 18. stoljeća. Proširen je u 19. stoljeću. Sagraden je na izbočini koja sa zapada zatvra plitku uvalu. Sagradila ga je obitelj Gargurić-Kasandrić. Sastoji se od velike jednokatnice s dvorištem i nizom pomo ...

                                               

Ljetnikovac obitelji Cindro u Strožancu

Ljetnikovac obitelji Cindro u Strožancu - ljetnikovac splitske plemenitaške obitelji, općina Podstrana, Hrvatska, zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Ljetnikovac Racetini kod Okruga Donjeg

Ruševni ostaci ljetnikovca nalaze se u neposrednoj blizini mora, na sjeverozapadnoj strani otoka Čiova. Sastoje se od prizemlja i prvog kata. Na prednjoj strani prizemlja dva su kvadratna prozora jednostavnih kamenih okvira i ulazna pravokutna vr ...

                                               

Ljetnikovac Šimić Morović u Igranama

Ljetnikovac Šimić Morović, izvorno Ivanišević, sagraden je u južnom dijelu naselja Igrane, uz more. Glavnim pročeljem okrenut je jugu, sjeverno je veliki ogradeni vrt, a zapadno je sagradeno manje kolonsko naselje s gospodarskim dvorištima i nizo ...

                                               

Ljetnikovac Vitturi u Kaštel Lukšiću

Utvrdeni ljetnikovac obitelji Vitturi koju su na prijelazu s 15. na 16. st. izgradili trogirski plemići Jeronim i Nikola Vitturi ima specifični ladanjsko-fortifikacijski karakter. Sagraden je na morskoj obali, a sastoji se od dvokatne reprezentat ...

                                               

Nikola Ljubešić

Roden je u selu Komarevu Gornjem kraj Siska 1940. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Petrinji i Sisku, a studij biologije na Prirodoslovno--matematičkom fakultetu u Zagrebu. Godine 1964. zaposlio se na Institutu Ruder Bošković, u Labora ...

                                               

Ljubica (1978)

Ljubica, hrvatski dugometražni film iz 1978. godine. Deveti igrani film po mnogima najvećeg hrvatskog redatelja Kreše Golika Tko pjeva zlo ne misli, Gruntovčani, iznimno uspjela melodrama Ljubica 1978., bavi se u domaćoj kinematografiji tek rijet ...

                                               

Boris Magaš

Roden je 22. kolovoza 1930. godine u Karlovcu. Na Arhitektonskom odjelu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1955. godine. Asistent na Katedri za projektiranje istog fakulteta postaje 1956., a asistent na Katedri za teoriju i p ...

                                               

Majstorska cesta

Majstorska cesta je državna cesta u Hrvatskoj i bila je prva suvremena cestovna spojnica južne i sjeverne Hrvatske. Svečano je otvorena 4. listopada 1832. godine. Majstorska cesta transvelebitska je prometnica koja je povezivala Sveti Rok u Lici ...

                                               

Majur Donji Golubovec (Donja Stubica)

Majur je smješten sjeverno uz cestu Donja Stubica – Stubički Golubovec – Gornja Stubica, nešto zapadnije od velikog imanja Gornjeg Golubovca. Imanje se prvi put spominje 1788., a 1817. g. Maksimilijan Vrhovec pristupa opsežnoj izgradnji i imanje ...

                                               

Makarska (kulturno-povijesna cjelina)

Grad je smješten u uvali izmedu poluotoka Sv. Petra i Osejave, naseljen još od vremena antike. Naselje je za vrijeme Turaka od 15 17. st. nekoliko puta rušeno u sukobima s Mlečanima, tako da nema svjetovnih gradevina starijih od kraja 17. st. Gra ...

                                               

Mala gradina (arheološko nalazište, Glavina Gornja)

Vrijeme nastanka od 2300. pr. Kr. do 1700. godine. Arheološko nalazište Mala Ukradenova gradina nalazi se sjeverno od zaseoka Ukradenâ. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima dvije faze razvoja. Prvu fazu predstavlja prapovijesna gradina smješ ...

                                               

Mala gradina (arheološko nalazište, Studenci)

Gradina je izduženog oblika i pruža se u pravcu zapad-istok te zauzima plato oko 120 metara i širine 50 – 100 metara. Bedemi su sačuvani na istočnoj i zapadnoj strani do visine od oko 5 – 6 metara. S južne i sjeverne strane nalazi se strmi greben ...

                                               

Mala loža u Trogiru

Mala loža u Trogiru nalazi se van gradskih zidina, istočno od južnih gradskih vrata. Podignuta je u prvoj polovici 16.st. na pravokutnom tlocrtu, od kamenih klesanaca i natkrita troslivnim krovom pokrivenim kupom kanalicom. Na zapadnom i južnom z ...

                                               

Mala palača Cipiko u Trogiru

Mala palača Cipiko, smještena u povijesnoj jezgri Trogira, nastala je pripajanjem niza romaničkih kuća u 15. st. Sačuvano je dvorište i zahvati na pročelju na kojem su ugradene dvije kasnogotičke trifore izradene u maniri trogirskih majstora Gojk ...

                                               

Mala pećina kod Sutine

Vrijeme nastanka: 6100. st. do 5500. st. Špilja Mala pećina smještena je jugoistočno od zaseoka Bazina kod sela Sutina u općini Muć. Formirana je u obliku triju dvorana, a unutar pećine pronaden je arheološki materijal u vidu fragmenata keramike. ...

                                               

Mala Rudina (ruralna cjelina)

Nastala je od 18. do 20. stoljeća. Mala Rudina ili Rudina – Šoljan smještena je na visoravni sjeverno od Staroga Grada, formirala se uz put koji se izvan sela račva prema istoku, odnosno uvalama na sjevernoj strani i prema zapadu, odnosno pašnjac ...

                                               

Malo Grablje (ruralna cjelina)

Malo Grablje je zbijeno naselje do kojeg vodi uski makadamski put kroz kotlinu ispod brda Matokita. Stambeno-gospodarske kuće gradene su u nizovima koje slijede slojnice terena te se amfiteatralno spuštaju prema dnu kotline. Glavno seosko okuplja ...

                                               

Mandrač u Hvaru

Ogradeni dio luke izmedu Arsenala i Fabrike, sagraden u 15. stoljeću. Današnji izgled s gugliama na uglovima je iz 18. stoljeća. Na istočnom potezu Mandrača podignuta je ploča koja komemorira njegovo uredenje krajem 18. stoljeća.

                                               

Mandušića kula

Kontinuitet utvrde teče od druge polovice 15. stoljeća do kraja osmanske vladavine u župi Radobilji 1715. godine. Na sjevernom dijelu zaseoka Mandušići u Katunima, na blago povišenom terenu, nalazi se Mandušića kula, utvrdena kuća-kula iz 15. st ...

                                               

Benediktinski samostan sv. Marije u Splitu

Ženski samostan sv. Marije de Taurello je bio ženski rimokatolički samostan u Splitu. Samostan je iz 12. stoljeća. Nalazi se blizu gradske ribarnice. U njemu su bile sestre benediktinke.

                                               

Marina (kulturno-povijesna cjelina)

Srednjovjekovno ime Marine je Bosiljina i u tom se obliku ime prvi puta spominje u ispravi kralja Zvonimira iz 1078. g. Trogirski biskup Franjo Marcello od 1495. do 1500. gradi u moru kulu, a uz nju i utvrdu Citadelu, koja je pokretnim mostom bil ...

                                               

Marjanske skale

Gradene su od 1919. do 1924. godine. Marjanske skale, kako se uvriježilo u govoru, ili Botićevo šetalište kako glasi njihov službeni naziv, šetnica je koja s Rive odnosno splitskog predjela Dražanac vodi kroz šumovite padine Marjana do prve Vidil ...

                                               

Markova špilja

Markova špilja je prapovijesno nalazište na krajnjem sjeverozapadnom dijelu otoka Hvara. Debljina kulturnoga sloja iznosi oko 13 m, a sadržava nalaze iz neolitika, eneolitika, brončanog i željeznoga doba, te iz doba grčke kolonizacije i rimske vl ...

                                               

Maršal (1999)

U malom otočnom mjestu pronio se glas da se na otoku pojavio duh pokojnog maršala Tita, što izaziva razne reakcije ljudi. Stari isluženi partizani žele vjerovati da je došlo vrijeme povratka socijalizma, pa mjesto neobične pojave Tita postaje hod ...

                                               

Martin u oblacima (1961)

Martin u oblacima, hrvatski dugometražni film Branka Bauera iz 1961. godine. Film Martin u oblacima premijerno je prikazan petak 7. travnja 1961. godine isprva je naišao na relativno nepovoljne reakcije kritike, Filmskoj kulturi Hrvoje Lisinski, ...

                                               

Maslinica (ruralna kulturno-povijesna cjelina)

Maslinica je jedino šoltansko naselje smješteno na zapadnoj obali otoka, u dnu dobro zaštićene prirodne luke Odlikuje se prirodnim vrijednostima krajolika, što ga uz slikovitu uvalu čini i borova šuma s južne strane, te neposredna okolica s uvalo ...

                                               

Slavko Matić

Slavko Matić hrvatski akademik, šumarski stručnjak, nekadašnji dekan Šumarskog fakulteta u Zagrebu i sveučilišni profesor.

                                               

Dubravka Matković-Čalogović

Redovita profesorica u trajnom zvanju Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predlaže se za članicu suradnicu HAZU. Stupanj doktora kemije stekla je pod mentorstvom akademika Drage Grdenića. Usavršavala se ...

                                               

Koïchiro Matsuura

Obrazovanje je stekao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Tokiju i Ekonomskom fakultetu Haverford College-a u SAD-u. Godine 1959. započeo je diplomatsku karijeru. Radna biografija Koichira Matsuure uključuje mjesto glavnog ravnatelja Ureda za ekon ...

                                               

Mauzolej Halper-Radić

Mauzolej obitelji Halper-Radić dala je podignuti Terezija Halper 1911. prema nacrtima arhitekta Stjepana Podhorskog. Zidan je punom opekom i svoden kupolastim svodom. Vanjštinom dominiraju dva volumena. Niži prostor kripte izvana vidljiv u zoni s ...

                                               

Mauzolej obitelji Petrinović u Supetru

Na zapadnoj strani supetarskog groblja na poluotoku sv. Nikole podignut je monumentalni mauzolej obitelji Petrinović 1924 27., bračke iseljeničke obitelji iz Čilea, izraden od bijelog bračkog kamena. Gradevina pokazuje bizantski arhitektonski kon ...

                                               

Ferdinand Meder

Na području zaštite hrvatske kulturne baštine, Ferdinand Meder djeluje od 1970. godine. U početku kao konzervator u Restauratorskom zavodu Hrvatske, a potom u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Školovanje je započeo u rodnom Durdeno ...

                                               

Meduša

Prapovijesno arheološko nalazište gradina Meduša nalazi se na prijevoju izmedu Vrpolja i Strizirepa, na rubu strizirepske krške zaravni, iznad zaselka Andelići u Vrpolju, na području Grada Trilja. U podnožju gradine na istočnoj i sjeverozapadnoj ...

                                               

Medvidovići (ruralna cjelina)

Zaselak Medvidovići nalazi se na uzvisini Podima, pripada selu Glavini Gornjoj, te je smješten na granici općine Prološca i Imotskog. Stambeno-gospodarski objekti nalaze se na velikim parcelama i prilično su udaljeni jedni od drugih što čini ovaj ...

                                               

Medunarodni dan arhiva

Medunarodni dan arhiva hrvatska arhivska zajednica obilježavanjem ovog dana želi potaknuti i razviti svijest javnosti o arhivskom gradivu kao spomeničkom blagu.

                                               

Antica Menac

Rodila se 11. srpnja 1922. u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i realnu gimnaziju. U Zagrebu je na Filozofskom fakultetu 1948. diplomirala slavistiku. Doktorirala je 1957. na temi iz poredbene hrvatske i ruske sintakse. Cijeli svoj radni vij ...

                                               

Ivan Meštrović

Ivan Meštrović, bio je hrvatski kipar, arhitekt i književnik. Bio je najistaknutiji kipar hrvatske moderne skulpture i svojedobno vodeća ličnost umjetničkoga života u Zagrebu. Školovao se u klesarskoj radionici Pavla Bilinića u Splitu i na Akadem ...

                                               

Milan Mihaljević

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Vinkovcima, a diplomirao 1978. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij opće lingvistike i filozofije. Na istom je fakultetu magistrirao 1981. i doktorirao 1985. s temama iz općega jezikoslovlja i iz hrvats ...

                                               

Mihaljevići (ruralna cjelina)

Ruralna cjelina Mihaljevići smještena je na sjevernome rubu Vrgorskoga polja, na Ilića glavici, podno crkve sv. Petra te pripada naselju Dusini. Selo Mihaljevići sastoji se od dva zaseoka: "Mihaljevići u brigu", koji se formirao tijekom druge pol ...

                                               

Mihanovići (ruralna cjelina)

Oblikovalo se je u 18. i 19. stoljeću. Mihanovići su smješteni pod liticama Mosora, na granici Splita i nekadašnje Poljičke republike. Kroz zaseok prolazi kamenom popločeni put ispod i iznad kojeg su kuće. Središnje okupljalište je na proširenju ...

                                               

Mihovilovići (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka: 1. do 16. stoljeće. Arheološko nalazište Mihovilovići nalazi se u sjevernom dijelu Klisa znanom kao Klis-Grlo, a južno od zaseoka Mihovilovići. Radi se o višeslojnom arheološkom nalazištu smještenom na dobro branjenoj kamenoj uz ...

                                               

Mihovljan, Tradicijska kuća,

Tradicijska kuća smještena je na blagoj padini uz lokalni put. Drvena prizemnica s kamenim podrumom izduženog je pravokutnog tlocrta veličine 11.2 x 5.5 metara, dužom stranom paralelna sa slojnicama terena. Krov je dvostrešan sa zabatnim skošenji ...

                                               

Cvjetko Milanja

Roden je 1943. u Zaglavu Dugi otok. Diplomirao je grupe Jugoslavenski jezici i književnosti te Talijanski jezik i književnost. Doktorsku disertaciju o Janku Poliću Kamovu obranio je 1978. godine. U razdoblju 1976. – 2008. godine radi na zagrebačk ...