ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 367
                                               

Konzervacija restauracija slika na dasci

Konzervacija restauracija slika na dasci specijalnost je u podučju konzervacije restauracije.Slike na dasci zahtjevnije su za rad zbog činjenice da se sastoje od daske i sloja boje na sloju preparacije.

                                               

Konzervacija restauracija slika u fresko tehnici

Konzervacija restauracija slika u fresko tehnici je proces zbrinjavanja i održavanja slika na zidu izvedenih u fresko tehnici,te uključuje dokumentiranje,pregled,istraživanja i sam restauratorski zahvat.

                                               

Konzervacija restauracija slike Ecce Homo (Martínez and Giménez, Borja)

Konzervacija restauracija slike Ecce Homo slučaj je slike Ecce Homo naslikane u crkvi u mjestu Borja kod Zaragoze u Španjolskoj.Sliku je 1930. naslikao španjolski slikar Elías García Martínez,te predstavlja Isusa okrunjenog trnovom krunom,Stilski ...

                                               

Konzervator restaurator

Konzervator restaurator je osoba koja radi na konzervaciji restauraciji kulturne baštine,uz napomenu da spomenuto uključuje i zaštitu i zbrinjavanje muzejskih zbirki.Rad uključuje odredenje strukturalne stabilnosti objekta,te procjenu stupnja kem ...

                                               

Konzervator tehničar

Restaurator tehničar je specijalist obučen za provodenje osnovnih postupaka konzervacije predmeta kulturne baštine,kod nas isti najčešće rade u muzejima ili arhivima,te u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Treba naglasiti da se u hrvatskim muzejim ...

                                               

Konzervator znanstvenik

Konzervator znanstvenik je muzejski profesionalac koji radi u polju znanosti u konzervaciji,te je njegov temeljni fokus djelovanja istraživanje predmeta kulturne baštine,te razvoj novih i boljih postupaka konzerviranja restauriranja spomenutih pr ...

                                               

Dodatak: Konzervatorsko-restauratorske organizacije

Sljedeći popis navodi profesionalne konzervatorske organizacije u svijetu i u Hrvatskoj. Profesionalni konzervatori restauratori članovi su profesionalnih udruga koje su najčešće barem u svijetujoš dodatno podijeljene po specifičnim specijalnosti ...

                                               

Konzerviranje restauriranje drvoreza

Konzerviranje restauriranje drvoreza je postupak zbrinjavanja i obnavljanja grafičkih otisaka sa drvene ploče.Brojnji primjerci azijskih i europskih drvoreza pokazuju posljedice starenja te oštećenja,poput primjerice izbljedivanja boja korištenih ...

                                               

Konzerviranje restauriranje Judaike

Konzerviranje restauriranje Judaike jedna je od specijalnosti unutar područja konzerviranja restauriranja kulturne baštine. Pri tome treba u obzir uzeti židovske religiozne propise u cjelini, bilo da se radi o pisanoj ili usmeno prenošenoj varija ...

                                               

Konzerviranje restauriranje okvira za slike

Konzerviranje restauriranje okvira za slike je postupak putem kojeg se aktivno djeluje na očuvanju okvira starih i novijih slika.Konzervacija restauracija uključuje kako čišćenje tako i nadoknadu izugubljene ornamentacije,te pozlatu i eventualno ...

                                               

Konzerviranje restauriranje predmeta od laka

Tradicionalni se azijski lak proizvodi stoljećima.Sama lak smola dobiva se od Urushi stablaToxicodendron vernicifluum, vrste koja raste u Japanu, Kini i Koreji

                                               

Konzerviranje restauriranje predmeta od perja

Konzerviranje restauriranje predmeta od perja pravi je izazov za konzervatore restauratore i zahtjeva znanja o posebnim mjerama zbrinjavanja kao i rješavanje probleme sa štetnicima.

                                               

Konzervacija kože

Konzervacija kože jedna je od specijalizacija unutar konzervacije restauracije kulturne baštine. Posvećena je kako preventivnoj zaštiti predmeta od kože tako i metodama interventne konzervacije,odnosno radu na samom konkretnom objektu.Poželjno je ...

                                               

Albert France-Lanord

Albert France-Lanord bio je francuski inženjer, metalurg, arheolog, kustos, te jedan od značajnijih francuskih konzervatora umjetnina druge polovine dvadesetog stoljeća. Diplomirao je na École Centrale de Lyon i bio je direktor gradevinske tvrtke ...

                                               

Lasersko čišćenje umjetnina

Lasersko čišćenje umjetnina je jedna od novijih tehnika čišćenja predmeta kulturne baštine, te se u današnjoj konzervaciji i restauraciji sve više primjenjuje. Iako su prvi eksperimentalni pokušaji korištenja lasera za čišćenje umjetnina započeli ...

                                               

Konzervacija keramike i porculana

Konzervacija keramike, odnosno konzervacija-restauracija keramike označava djelatnost usmjerenu na zaštitu i očuvanje povijesnih te arheoloških predmeta izradenih od keramike ili porculana. U nju su uključena sva djelovanja usmjerena na prevencij ...

                                               

Medunarodni centar za proučavanje očuvanja i restauracije kulturne baštine

Medunarodni centar za proučavanje očuvanja i restauracije kulturne baštine medunarodna je organizacija posvećena očuvanju kulturne baštine u svijetu, i to kroz obuku, širenje informacija, istraživanja, poticanje suradnje i zastupanje programskih ...

                                               

Medunarodni institut za konzerviranje restauriranje povijesnih i umjetničkih djela

Internacionalni institut za konzerviranje restauriranje povijesnih i umjetničkih djela organizacija je utemeljena 1950. godine. Prvenstveni cilj osnivanja bilo je podizanje razine znanja te stvaranje standarda prakse i formiranje tijela koje bi o ...

                                               

Metodika konzerviranja restauriranja

Metodika konzerviranja restauriranja slijed je sustavno osmišljenih postupaka koji se koriste pri donošenju odluka u suvremenoj konzervaciji restauraciji. Danas se u svijetu najčešće koristi sustav koji je razvila američka konzervatorica restaura ...

                                               

Konzervacija mozaika

Konzervacija mozaika označava djelatnost usmjerenu na zaštitu i očuvanje povijesnih i arheoloških mozaika. U nju su uključena sva djelovanja usmjerena na prevenciju odnosno usporavanje propadanja, te na poboljšanje dostupnosti i čitljivosti istih ...

                                               

Muzejska integrirana zaštita od štetnika

Muzejska integrirana zaštita od štetnika praksa je nadzora i kontrole štetnika unutar muzeja i drugih objekata kulturne baštine. Zaštita kulturne baštine svakako je krajnji cilj rada muzejskog osoblja. Najčešći štetnici u muzeju su razni glodavci ...

                                               

Muzejske vitrine

Muzejske vitrine služe za izlaganje muzejskih predmeta. Najčešće su izradene od stakla ili stakloplastike te drva ili nekog kompozitnog materijala na bazi drva. Danas se često izraduju i od gips-ploča.

                                               

Konzervacija namještaja

Konzervacija namještaja označava djelatnost koja se bavi očuvanjem povijesnog namještaja,i uključuje kako postupke koji se bave prevencijom propadanja predmeta tako i postupke koji uključuju rad na samim predmetima.Ona predstavlja jednu od djelat ...

                                               

Nebeski disk iz Nebre

Nebeski disk iz Nebre brončani je disk promjera oko 32 cm te težine oko 2.2 kilograma. Pronaden je u Njemačkoj kod mjesta Nebra 1999., te se smatra da je star oko 3 600 godina. Sama ploča prekrivena je patinom plavo zelene boje te se na njoj nala ...

                                               

Konzervacija novih umjetničkih medija

Konzervacija novih umjetničkih medija, vid je konzervacije umjetnina, usko vezan za praksu proučavanja i iznalaženja tehnika za očuvanje umjetničkih radova stvorenih pomoću digitalnih, bioloških i drugih raznolikih medija. Kako umjetnici od 1960 ...

                                               

Oddy proba

Oddy proba odnosno Oddyjev test je postupak koji je u Britanskom muzeju osmislio znanstvenik konzervator Andrew Oddy 1973.godine, a u svrhu ispitivanja kompatibilnosti materijala korištenih kod izlaganja ili čuvanja objekata kulturne baštine. Kon ...

                                               

Andrew Oddy

William Andrew Oddy, je bivši voditelj konzervatorskog odjela Britanskog muzeja u Londonu. Njegov najznačajniji doprinos konzervatorsko restauratorskoj struci je Oddy proba, te više od 300 objavljenih članaka posvećenih konzerviranju restauriranj ...

                                               

Opificio delle pietre dure

Opificio delle pietre dure, odnosno na hrvatskom Radionica za poludrago kamenje, javna je institucija talijanskog Ministarstva kulturne baštine.Sjedište je institucije u Firenci.To je jedna od vodećih svjetskih institucija u području zaštite kult ...

                                               

Konzervacija papira

Konzervacija papira djelatnost je posvećena očuvanju predmeta od papira, znači prije svega knjiga, te umjetnina na papirnatom nosiocu, poput grafika, crteža, kolaža, gvaševa i akvarela. Temeljni principi konzervacije ovog materijala jednaki su ka ...

                                               

Paraloid B-44

Paraloid B-44 akrilna je smola, po sastavu etil akrilat i metil metakrilat kopolimer. Topiv u acetonu, toluenu i ksilenu. Sastavni dio Incralac laka za bakar i slitine.

                                               

Paraloid B-48 N

Paraloid B-48 N akrilna je smola, po sastavu butil akrilat i metakrilat metil metakrilat kopolimer. Topiv u acetonu, toluenu i ksilenu, celosolv acetatu,te metil etil ketonu.

                                               

Paraloid B-67

Paraloid B-67 je termoplastična smola proizvodača Rohm and Haas. Akrilna smola, po sastavu polimer izobutil metakrilat. Topiv u acetonu,izopropanolu, toluenu, ksilenu, etil acetatu, metil etil ketonu, metilen kloridu, Shell Cyclo Sol® 100/Shell C ...

                                               

Paraloid B-72

Paraloid B-72 je termoplastična smola proizvodača Rohm and Haas. Namjenjena je bila za uporabu kao zaštitna prevlaka te jedan od sastojaka fleksografske tinte. Danas se njegova uporaba posebno raširila u konzervaciji-restauraciji prije svega slik ...

                                               

Parketaža

Parketaža je postupak koji se koristi za stabilizaciju slika na dasci. Sastoji se od mreže prečaka na stražnjoj strani slike. Glavna je svrha postupka stabilizacija daske u vodoravnom i okomitom smjeru, sve u svrhu očuvanja ravne površine. Prečke ...

                                               

Plazma plamenik

Plazma plamenik sprava je koja stvara direktni tok plazme. Mlaz plazme može se koristiti za rezanje ili zavarivanje metala, plazma prskanje te uništavanje otpadnih tvari.U fazi razvoja su i uredaji koji bi se mogli koristiti u konzervaciji restau ...

                                               

Pohrana predmeta kulturne baštine

Pohrana predmeta kulturne baštine je obično u nadležnosti institucija ili pojedinaca posvećenih čuvanju kulturne baštine.Primjerena pohrana ovih predmeta pomaže u što dužem očuvanju istih.Stoga osoblje ovih institucija mora koristiti najbolje pos ...

                                               

Prenošenje slike na dasci na novu podlogu

Praksa konzervacije nestabilnih slika na dasci putem prenošenja na novu podlogu postoji još od 18. stoljeća.Danas je ona uglavnom zastarjela zbog razvoja novih metoda konzerviranja slika na drvenom nosiocu. Postupak je razvijen u Napulju i Kremon ...

                                               

Prenošenje zidnih slika na novu podlogu

Prenošenje zidnih slika na novu podlogu uključuje uklanjanje slike sa zida na kome je naslikana,te time uklanjanje slike iz izvornog prostora za koji je naslikana.Nekada je ovaj postupak bio uobičajen,sa prelaskom na koncept očuvanja in situ,dana ...

                                               

Pretvarač hrde

Pretvarač hrde je kemijska otopina koja nanošenjem na željezo ili čelik pretvara hrdu u neaktivan sloj zaštitnih svojstava. Ovi spojevi hrdu tj. željezni III-oksid pretvaraju u crni sloj koji je dobro vezan na podlogu te štiti metal od daljnje ko ...

                                               

Preventivna konzervacija

Preventivna konzervacija, kod nas bolje znana kao preventivna zaštita,odnosno briga o zbirkama,je specijalnost unutar područja konzervacije restauracije kao profesije.Cilj preventivne konzervacije je identifikacija,te redukcija potencijalno pogub ...

                                               

Radiografija predmeta kulturne baštine

Radiografija predmeta kulturne baštine se koristi kako bi ostvarili uvid u inače nevidljive detalje predmeta kulturne baštine.Dobivene informacije pak mogu biti korištene bilo od strane konzervatora restauratora bilo od kustosa zaduženog za zbirk ...

                                               

Friedrich Rathgen

Roden je Eckernfördeu, pokrajina Schleswig Holstein, 2. lipnja 1862. godine. Na sveučilištu u Goettingenu 1881. je studirao prirodne znanosti. Kratko vrijeme studira u Berlinu, te doktorira na sveučilištu u Marburgu,i to u području organske kemij ...

                                               

Renaissance Wax

Renaissance Wax je patentirani mikrokristalni vosak namijenjen zaštiti starina i umjetnički oblikovanih predmeta. Iako nije primjeren za sve materijale korišten je i koristi se u najrazličitim javnim i privatnim zbirkama. Takoder koristi ga se i ...

                                               

Riblje tutkalo

Riblje tutkalo je tutkalo dobiveno od sušenih ribljih mjehura. To je vrsta kolagena, a najčešće je korišten za bistrenje piva i bistrenje vina, te u prehrani. Takoder daje kvalitetno prirodno ljepilo koje se koristi u konzervaciji umjetnina, prij ...

                                               

Ruski umjetnički znanstveno restauracioni centar I.E.Grabara

Centar je utemeljen 1918. godine.Glavni inicijator utemeljenja bio je Igor Emanuelovič Grabar,umjetnik i povjesničar umjetnosti.Godine 1934. centar je zatvoren,te je ponovo otvoren 1944.

                                               

Alexander Scott

Alexander Scott bio je britanski kemičar. Od 1919. - 1938. radio u Britanskom muzeju u Londonu gdje je utemeljio odjel za znanstvena i industrijska istraživanja, i u biti bio je drugi kemičar zaposlen u nekom europskom muzeju prvi je bio Nijemac ...

                                               

Konzervacija slika

Konzervacija slika ili preciznije rečeno konzervacija-restauracija slika je umijeće i znanost konzervacije restauracije starih odnosno oštećenih slika. Idealno bi bilo da se slike vrate u stanje što bliže izvornom ili barem približno izvornom sta ...

                                               

Konzervacija restauracija predmeta od srebra

Konzervacija restauracija predmeta od srebra je aktivnost posvećena zaštiti i očuvanju povijesnih i arheoloških predmeta od srebra. Na predmetima kulturne baštine u Hrvatskoj ovaj rad obavljaju školovani ili državno ispitani restauratori metala. ...

                                               

Konzervacija stakla

Konzervacija stakla djelatnost je posvećena očuvanju kako povijesnih tako i arheoloških predmeta od stakla.Temeljni principi konzervacije stakla jednaki su kao i kod drugih predmeta kulturne baštine,znači prije svega usmjerenost ka poštovanju i š ...

                                               

Školovanje konzervatora restauratora

Školovanje konzervatora restauratora - u konzervatorsko restauratorsku se struku u svijetu a i kod nas nekada u pravilu ulazilo putem pripravništva u nekoj od restauratorskih radionica,bilo u državnom zavodu ili nekom od muzeja koji su imali rest ...