ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 366
                                               

Kuće Zaninović u Hvaru

Gotičke kuće Zaninović sagradene su kao uglovnica jugozapadnoga dijela stambenoga bloka izgradenog u Hvaru u predjelu Groda, na adresi Ulica Marije Maričić 17, koja s južne strane obrubljuje stambeni blok i postavljena je uz južne gradske zidine, ...

                                               

Kukavice (kulturno-povijesna seoska cjelina)

Nastala od 19. do 20. stoljeća. Zaseok Kukavice nalazi se na padinama južno od Crvenog jezera, te prema njemu vodi očuvani makadamski put. Kuće su prizemnice i katnice gradene od priklesanog kamena ujednačene veličine i jednostavnih linija. Kod n ...

                                               

Ivan Kukuljević Sakcinski

Ivan Kukuljević Sakcinski, bio je hrvatski povjesničar, književnik i političar. Osnivač je arheološke znanosti u Hrvatskoj. Iz plemenitaške je obitelji Kukuljevića Sakcinskih.

                                               

Kula Aquila u Pučišćima

Krajem 15. st. obitelj Aquilla podigla je kulu uz more na sjevernoj strani luke Pučišća. Kvadratna dvokatna kula ima skarpu u podnožju odijeljenu oblim vijencem od ravnog zida. Na sjevernoj strani je ulaz na katu sa ostacima mehanizma za spuštanj ...

                                               

Kula Jerončić u Kostanjama

Kula Jerončić jedan je od najljepših primjera pučke gradnje s fortifikacijskim obilježljima na području Omiškog zaleda i Poljica. Radi se o manjem objektu sazidanom na visokom kamenu živcu u nekoliko etapa. Stariji dio objekta ima prizemlje, kat ...

                                               

Kula Lotrščak

Kula Lotrščak jedna je od simbola Zagreba. Nalazi se na Gradecu, uz nekadašnja mala gradska vrata Dverce na Strossmayerovom šetalištu. Uz Kamenita vrata i Popov toranj smatra se do danas najbolje sačuvanim objektom gradskog obrambenog sustava. Lo ...

                                               

Kula Marijanović u Sutivanu

Na istočnoj strani rive u Sutivanu smještena je četvrtasta renesansna kula koju su po predaji gradili Marijanovići iz Poljica, iz roda poljičkih plemića Dražoevića. U Sutivanu su krajem 16. st. sagradili kulu na žalu, a uspomena na fortifikaciju ...

                                               

Kula na Krbanu

Na zapadnim padinama brijega Krban nalazi se kula izgradena u 16.st. za vrijeme turskih provala. Objekt je izgraden na vrhu vapnenačke litice. Kula u tlocrtu ima pravokutni oblik te se sastoji od podzida koje se naslanja na stijenu, prizemlja i k ...

                                               

Kula na Krugu

Crkva sv. Mihovila od Lažana te kula stražarnica smještene su na istaknutoj hridi brda Kozjaka zvanoj Krug. Kula je jugozapadno od crkve, na samom kraju isturene hridi. Kružnog je tlocrta, gradena priklesanim kamenom. Jedina je sačuvana kozjačka ...

                                               

Kula na Zelenki

Sjeverno od nekada utvrdene povijesne cjeline grada Makarske, na blagoj uzvisini sagradena je u turskome razdoblju kula na lokalitetu koji se naziva Zelenka. Prostor je nekada bio neizgraden, a danas se kula nalazi unutar novoga stambenog naselja ...

                                               

Kula Obradić-Bevilaqua u Gromin Dolcu

Kula Obradić-Bevilaqua, danas Machiedo nalazi se u Gromin Dolcu. Kvadratnog je tlocrta, gradena od klesanih kvadera. Krov je na četiri vode sa malim akroterijem, pokrov je kupa kanalica. Zbog nagiba, na istoku je trokatnica, na zapadu dvokatnica. ...

                                               

Kula Perasti u Visu

Vicko Perasti, doseljenik iz Boke Kotorske, dao je 1617. godine izgraditi uz svoju kuću u viškoj luci kulu Perasti. Izvorno dvokatna kula kvadratičnog tlocrta s cisternom u prizemlju i ulazom na prvom katu, već krajem 17. ili početkom 18. st. pov ...

                                               

Kula sa satom Leroj u Supetru

Kula-sat ili Leroj je slobodnostojeća kula jugozapadno od župne crkve u Supetru. Skarpa u podanku kule odijeljena je oblim razdijelnim vijencem od korpusa, a završava ravnom terasom za zvona sa ugaonim piramidama. Na zapadnom pročelju je okrugli ...

                                               

Kula Statilić u Segetu Donjem

Sjeveroistočno od utvrdenog naselja Seget Donji u trogirskom Malom polju početkom 16. st. podignuta je kula obitelji Statileo-Statilić. Četverokatna gradevina sa skošenjem u prizemlju od gornjih katova je odijeljena polukružnim vijencem. Prvotno ...

                                               

Kula u Podacima

Na istočnom ulazu u selo Podaca sagradena je kula za obranu od Turaka i pod njom manji obrambeni podzid. Najstariji prikaz kule datiran je u 1666. godinu. Kula nepravilnog tlocrta gradena je lomljenim kamenom u mortu. Unutrašnjost kule ima bačvas ...

                                               

Kula Vusio u Selcima

U polju južno od Selaca je dvokatna kula plemićke obitelji Vusio Vužić. Kvadratnog tlocrta gradena je kamenim kvaderima u slojevima, a zbog obrambenih razloga nema otvora u prizemlju. Na zapadnom pročelju je ulaz na prvom katu i nad njim prozor s ...

                                               

Kulturni krajolik poluotoka Marjana

Prostor poluotoka Marjana izniman je u svojoj spomeničkoj složenosti. Na uskom području preklapaju se i prožimaju prapovijesna, antička i srednjovjekovna arheologija, elementi ruralnog krajolika, srednjovjekovne i renesansne crkvice, prostrano ži ...

                                               

Kulturno - povijesna cjelina grada Donje Stubice

Na južnoj strani Medvednice, u nizini izmedu potoka Toplice i Reke, u podgradu Starog grada formirano je u 14 st. srednjovjekovno trgovište. Oko sajmišnog trga, koji je i danas jezgra naselja s kasnobaroknom župnom kurijom i crkvom Presvetog Troj ...

                                               

Kulturno - povijesna cjelina Hrašćina

Naselje je smješteno na brežuljkastom terenu krajnjeg SI dijela Krapinsko-zagorske županije. Iz antičkog doba potječe sustav komunikacija koje su u upotrebi još i danas. U srednjem vijeku, zahvaljujući trgovini mjesto bilježi značajniji razvoj, o ...

                                               

Kulturno dobro

Kulturno dobro je svako dobro od državnog interesa koje uživa osobnu državnu zaštitu. U širem smislu, kulturno dobro je kulturna baština koja pripada nekoj skupini ili društvu, tj. "nešto što ima i bit će očuvano kao kulturna vrijednost” Kulturno ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina Bedenica

Bedenica se nalazi na sjeveroistočnim obroncima Medvednice uz dolinu potoka Bedenica, desetak kilometara sjevernije od grada Svetog Ivana Zeline. Središtem naselja dominira vertikala tornja župne crkve Svih Svetih 13. – 19.st. koja zajedno s župn ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina Bolč

Arheološki prostor srednjovjekovnog naselja okruženog jarkom, parohijska crkva sv. Arhangela i Gavrila s parohijskom kućom, gradevine stambene i gospodarske namjene smještene na izvorno sačuvanim prostranim parcelama te drvored divljih kestena či ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina grada Klanjca

Klanjec se razvio u 14. stoljeću kao sajmišno mjesto obližnjeg vlastelinskog Cesargrada, na lokaciji današnjeg gradskog trga. Trg koji je nastao na samom sjecištu prometnica kao nepravilno ljevkasto proširenje, prepoznatljiv je i u današnjoj orga ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina grada Krapine

Krapina se smjestila u uskoj kotlini uz potok Krapinčicu, na prostoru nastanjivanom već od paleolitika Hušnjakovo. Prvo stalno naselje formiralo se u brončano doba na lokalitetu krapinskog starog grada. Vlastelinska tvrdava podno koje će kasnije ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina grada Pregrada

Smješten u SZ dijelu Hrvatske, grad Pregrada formira se još u srednjem vijeku uz povijesnu prometnicu koja povezuje Krapinu sa sjevernim područjima. Izmedu potoka Kosteljine i masiva Kunagore, naselje je bilo vezano uz srednjovjekovni utvrdeni gr ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina grada Zlatara

Naselje Zlatar počelo se formirati krajem 16. stoljeća kada su taj prostor naselile izbjeglice prebjegle pred Turcima. Njegov daljnji razvoj usmjerila je povlastica kralja Leopolda I. iz 1659. g. kojom je dopustio održavanje sajma te premještanje ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina Kraljev Vrh

Kulturno-povijesna cjelina Kraljev Vrh zauzima središnji i sjeverni dio naselja, odnosno neposredno okruženje župne crkve sv. Tri Kralja, padinu južno od crkve na kojoj su smještene zgrada stare škole i kurija župnoga dvora te jugoistočne neizgra ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina Krašić

Kompleks graden od 14. st. do 19. st. Na području općine Krašić nalazi se 14 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sa ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina Luči Breg

Ruralno naselje Luči Breg, zaselak Podgorja Bistričkog, smješteno je pod sjevernim padinama Medvednice, u blizini Marije Bistrice. Odlikuje se sačuvanom tradicijskom stambenom i gospodarskom arhitekturom. Naselje ima veoma dugu povijest koja se m ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina Marija Gorica

Naselje Marija Gorica nalazi se u zapadnom dijelu Zagrebačke županije, svega nekoliko kilometara od slovenske granice, na brežuljkastom terenu kojeg obrubljuje dolina rijeke Sutle na zapadu i dolina rijeke Save na jugu. Recentna izgradnja ostala ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina Marije Bistrice

Naselje Marija Bistrica smješteno je na sjevernim padinama Medvednice, na brežuljkastome terenu, uz dolinu potoka Bistrice. Povijesna cjelina Marije Bistrice primjer je nekadašnjega feudalnog trgovišta koje je očuvalo svoja prostorna obilježja i ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina naselja Donja Pušća

Župna crkva, župni dvor, mjesno groblje i kapela čine povezanu kulturno povijesnu cjelina smještenu na padini brijega u središtu naselja. Župna crkva je jednobrodna gradevina s nižim i užim svetištem zaključenim trostranom apsidom. Sjeverno je sa ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina naselja Križ

Kompleks zgrada graden od 14. st. do 19. st. s parkom koji je nastao krajem 19. stoljeća, a njegov izgled i oblikovanje pripisuju se nadvrtlaru Viteslavu Durchaneku, koji je bio i jedan od oblikovatelja Lenucijeve potkove i Botaničkog vrta u Zagr ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina poluotoka Sustipana s crkvom sv. Stjepana

Cjelina istaknutih ambijentalnih, kulturno-povijesnih i memorijalnih vrijednosti s ostacima gradskog groblja i benediktinskog samostana i crkve sv. Stjepana" pod borovima” po kojoj je dobio ime. Prezentirani arheološki ostaci pripadaju ranokršćan ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina priobalnog pojasa gradskog predjela Bačvica

Kulturno-povijesna cjelina priobalnog pojasa gradskog predjela Bačvica u Splitu, Hrvatska, u gradskom predjelu Bačvicama, zaštićeno je kulturno dobro.

                                               

Kulturno-povijesna cjelina priobalnog pojasa gradskog predjela Meja

Pored ambijentalnih, treba istaknuti i urbanističke vrijednosti ove zone; uz drvored koji stvara ugodnu hladovinu u istočnom dijelu poteza južne strane ulice Šetalište Ivana Meštrovića proteže se kameni zid od fino obradenoga kamena s kamenom pok ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina Svetog Križa Začretja

Sv. Križ Začretje ima karakter naselja nastaloga na akropolnoj poziciji platoa brda, formiranoga kao srednjovjekovno tržno naselje oko ulice - trga s orijentacijom prema župnoj crkvi. Krajem 18. stoljeća definiran je barokni pravokutni trg s pros ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina Velika Mlaka

Naselje Velika Mlaka smješteno je u dolini rijeke Save, nekoliko kilometara sjeverozapadno od Velike Gorice. Pripada tipu izduženog naselja formiranog duž prometne komunikacije s dva povijesna žarišta: drvenom kapelom sv. Barbare iz 1642. godine ...

                                               

Kulturno-povijesna cjelina Velike Gorice

Povijesna cjelina Velike Gorice današnje je gradsko središte s glavnim trgom na kojem se nalaze župna crkva i zgrada Turopoljske vijećnice i prilaznim ulicama. Primjer je srednjovjekovnog trgovišta formiranog spontanim razvojem koje se od 14. sto ...

                                               

Kulturnopovijesna cjelina Sveta Nedelja

Sveta Nedelja je smještena na istočnim obroncima Samoborskog gorja, južno od prometnice Zagreb - Samobor. Naselje se prvi put spominje u popisu župa iz 1501. godine, a tipološki pripada longitudinalnom obliku naselja. Najstarija gradevna struktur ...

                                               

Kulturnopovijesna ruralna cjelina Slavetić

Slavetić je smješten na jugozapadnoj padini Samoborskog gorja, desetak kilometara sjeveroapadno od Jastrebarskog. Širom slikom naselja dominira vertikala zvonika župne crkve sv. Antuna Pustinjaka i branič kula dvorca Oršić, dok se potez vrijednih ...

                                               

Kupališni kompleks Stubičke Toplice

Spomenik "Lijepoj našoj", podignut 1935. g. u čast stogodišnjice hrvatske himne koju je napisao hrvatski književnik Antun Mihanović, smješten je u Zelenjaku, uz cestu koja spaja Klanjec i Kumrovec. Sastoji se od niskog postolja kvadratnog tlocrta ...

                                               

Kurija (Božjakovina)

Kurija gostionica nalazi se u sjevernom dijelu naselja Božjakovina. Sagradena je u 18. stoljeću u kasnobaroknim stilskim oblicima. Pravokutne je tlocrtne osnove te zaključena dvostrešnim poluskošenim krovištem. Gradena je od kamena i opeke te ožb ...

                                               

Kurija Adamović-Hellenbach-Mikšić

Kurija Adamovich-Hellenbach-Mikšić nalazi se na osami uz rub naselja Sveta Helena. Sagradena je na temeljima starijeg dvorca stradalog u potresu 1880. To je prizemnica tlocrtno u obliku slova H zaključena dvostrešnim krovištem. Sastoji se od izdu ...

                                               

Kurija Alapić (Vukovina)

Kurija Alapić nalazi se u sjevernom dijelu naselja Vukovina. Sagradena je krajem 18. stoljeća te se oko nje proteže prostrana okućnica s recentnim gospodarskim objektima i bogatom vegetacijom. To je jednokatna barokna gradevina pravokutnog tlocrt ...

                                               

Kurija Bedeković u Donjoj Lomnici (Velika Gorica)

Kurija Bedeković s pomoćnim gospodarskim objektima, okružena skupinom drveća, smještena je uz cestu koja vodi kroz naselje Donja Lomnica. Sagradena je 1806. g. Riječ je o jednokatnoj kuriji pravokutne osnove gradenoj od hrastovih planjki koju zak ...

                                               

Kurija Belošević

Prizemnica pravokutnog tlocrta, kurija Belošević smještena je nedaleko od središta naselja Hrašćina. Sagradio ju je Dragojlo Kušlan u 19. st. kao posljednju "hižu" na tlaku. Osnovna tlocrtna dispozicija sačuvana je u cijelosti kao i konstruktivni ...

                                               

Kurija biskupa Čolnića

Kurija župnog dvora sagradena je na rubu naselja Tupčina, 1752. g. Jednokatna zidanica zaključena je četverostrešnim krovištem. Unutar pravokutne osnove razvijen je barokni prostorni koncept sa središnjim salonom kojeg flankiraju dva manja bočna ...

                                               

Kurija Domin

Kurija Domin u Donjoj Topličici nalazi se na osami usred brežuljka. To je prizemnica pravokutne tlocrtne osnove pokrivena četverostrešnim krovištem. Prvotna jednokatna barokna kurija iz 18. stoljeća stradala je u potresu 1880. nakon čega je u obn ...

                                               

Kurija Domjanić

Kurija Domjanić u Donjoj Zelini nalazi se na osami usred brežuljka. Dio je nekadašnjeg plemićkog imanja od kojeg su još sačuvane gospodarske zgrade, park te prilazna aleja s jablanovima. Gradena je od 1905. do 1907. u historicističko - secesijski ...