ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 364
                                               

Poluuncijal

Poluuncijal je vrsta krasopisa velikim slovima. Insularno pismo obuhvaća obitelj različitih pisama rabljenih u različite namjene a insularni poluuncijal je na vrhu ljestvice koji se rabilo za važne isprave i svete tekstove. Pojam poluuncijala eng ...

                                               

Sirsko pismo

Sirsko ili Sirijsko pismo je pismo koje se razvilo iz starog aramejskog i kurzivnoga palmirskog pisma. Njime su se služili sirski kršćani te je na njem ostala sačuvana bogata kršćanska literatura.

                                               

Slovo

Slovo je svakodnevni naziv za simbol u nekom pismu, najčešće alfabetskom. Slovo je takoder, najmanja jedinica zapisa jezika, kojom se formiraju zapisi riječi. Skup slova kojima se formiraju zapisi riječi nekog jezika je po pravilu konačan, a u lj ...

                                               

Srbulje

Srbulje, stare rukopisne ili tiskane crkvene knjige pisane crkvenoslavenskim ili staroslavenskim jezikom srpske recenzije; rukopisi ili knjige srpskoslavenske redakcije / pisane starosrpskom azbukom; knjige iz starih srpskih tiskara.

                                               

Staromadarsko pismo

Staromadarsko pismo je abecedno pismo koja su koristila ugarska plemena prije 10. stoljeća. U suvremenom ga se madarskom jeziku zove rovásírás, székely rovásírás, székely-magyar rovás, ili jednostavno rovás). Budući da površno gledano podsjeća na ...

                                               

Verzal

Verzal je način pisanja u kojem se koriste isključivo velika slova. Na primjer, SVAKODNEVNO VIDAM LJUDE U SVOJOJ SJENI. Tradicionalno se koristi za isticanje odredenih dijelova teksta, poput naslova, ključnih pojmova te za pisanje akronima, npr. ...

                                               

Wi (kana)

U hiragani ga se piše kao ゐ, a u katakani ヰ. Svaki predstavlja jednu moru. Uzima se da je ゐ predstavljao glas koji se izgovara ɰi i da se ゐ i い različito izgovaralo sve do vremena izmedu razdoblja Kamakure i Taishōa otkad se oba izgovara kao ...

                                               

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

Ceterum censeo Karthaginam esse delendam. Hrvatski: Uostalom, mislim da Kartagu treba razoriti. Ova poznata izreka pripisuje se rimskom senatoru Marku Porciju Katonu Starijem koju je on u doba pred početak Trećega punskog rata ponavljao na kraju ...

                                               

Ora et labora

Ora et labora. Hrvatski: Moli i radi Ova poslovica ili moto u potpunosti glasi: Ora et labora, Deus adest sine mora. Moli i radi, Bog je tu tj.: Bog pomaže bez otezanja odmah). Ovaj moto potječe iz tradicije benediktinaca u Srednjem vijeku. Latin ...

                                               

Pravopis

Pravopis pravilno i γράφειν pisati) je naziv za skup pravila koji odreduje način pisanja nekog jezika. Pravopisi se ureduju prema raznim načelima. Ta se načela odnose na različite dijelove pisane prakse: jedna odlučuju o interpunkciji, druga o ve ...

                                               

Pokriveno r

Pokriveno r je naziv za pisanje i izgovor kratkoga jekavskoga jata iza slova r. U povijesti suvrjemenoga hrvatskoga jezikoslovlja i hrvatskoga pravopisa jednako kako i danas pokriveno r je jedno od gorućih pitanja hrvatskoga pravopisa. O izgovoru ...

                                               

Dodatak: Standardni zapis klasičnih imena

Standardni zapis klasičnih imena, abecedni je popis za točno pisanje imena iz klasične starine, tj. stare Grčke i Rima. Navedena su imena gdje postoji mogućnost greške u pisanju. Popis uključuje i osobna i zemljopisna imena. Navedene su i česte g ...

                                               

Taraškevica

Taraškevica je inačica pravopisa bjeloruskoga jezika, koja se temelji na književnom standardu modernoga bjeloruskoga jezika. Prva normalizacija taraškevice, djelo je bjeloruskoga jezikoslovca Branislava Taraškeviča 1918., po kojemu je i dobila im ...

                                               

Grčka retorika

Retorika ili govorništvo općenito je umijeće ili tehnika govorne komunikacije s praktičnom svrhom uvjeravanja sugovornika. Takvo slikovito, dojmljivo, uvjerljivo izražavanje može biti bilo usmeno bilo pismeno. Legitimnost ovoj disciplini najstari ...

                                               

Marin Bečić

Vjeruje se da je roden u Skadru. Podrijetlom iz Paštrovića. Iz ugledne je diplomatske obitelji. Otac Marin Bečić bio je oko trideset godina obnašao dužnost tajnika Mletačke Republike na osmanskom dvoru. Djed Petar Bečić bio je albanski poslanik u ...

                                               

Ciceron

Iza početnih nauka u Arpinu uči u Rimu s bratom Kvintom govorništvo kod Marka Antonija Govornika i Lucija Krasa, pravo kod augura i vrhovnog svećenika Kvinta Mucija Scevole. S Epikurovim mudroslovnim sustavom, kojemu nije sklon, upoznaje ga Fedro ...

                                               

Floskula

Floskula označavalo je u drevnoj retorici jednu misao ili sažetak misli, a kasnije jedino čisto formalan izraz. U današnje vrijeme pojam "floskula" označava rečenicu bez sadržaja i stoga se često rabi pogrdno. Floskula su često sastavni dijelovi ...

                                               

Gorgija (dijalog)

Gorgija je jedan od najvažnijih Platonovih dijaloga kojeg bismo mogli svrstati u prijelazno razdoblje njegova opusa. Ta faza označava prijelaz iz rane "sokratovske" faze u zrelo razdoblje Platonova stvaralaštva. Njegovu najraniju fazu obilježavaj ...

                                               

Vlado Gotovac

Osnovnu školu pohadao je u Prnjavoru BiH, Župi Biokovskoj i Lovreću, a gimnaziju u Imotskom i Zagrebu gdje je maturirao na Klasičnoj gimnaziji 1951. godine. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

                                               

Huškanje

Huškanje označava u društvenom smislu širenje neobjektivnih izvještaja sa svrhom ocrnjivanja te poticanje širenja mržnje protiv osoba, države, skupina ili naroda. Koriste se sadržaji koji potiču anksioznost ili strah pomoću blaćenja, kleveta, šir ...

                                               

Kliše

Kliše ili klišej jest izraz, misao ili dio umjetničkog djela koji se previše koristio, pa je izgubio izvorno značenje ili dojam, pa čak i došao do točke da dosaduje ili živcira, pogotovo ako se nekada smatrao značajnim ili originalnim. Izraz "kli ...

                                               

Lakonski

"Lakonski" je pridjev koji dolazi iz drevne Grčke. Označavao je osobe koje potječu iz Sparte, koje su bile škrte na riječima. Ovaj se pridjev danas upotrebljava za opis jezgrovitog i kratkoga načina govora, npr. lakonski izraz ili lakonski kratko.

                                               

OK

OK, ok, okay ili O.K. je u kolokvijalnom jeziku korištena riječ, koja vjerojatno potječe iz angloameričkog engleskog jezika, i znači otprilike u redu. Izraz se smatra jednim od najpopularnijih riječi na svijetu te se koristi u raznim jezicima, pa ...

                                               

Servus

Servus je neformalni usmeni i pismeni pozdrav pri susretanju i na rastanku, koji koristi jedan dio govornika hrvatskog jezika, prvenstveno iz kajkavskog govornog područja, uključujući Zagreb. Tradicionalan je prijateljski pozdrav u velikim dijelo ...

                                               

Topos

Topos, pojam koji se izvorno veže uz retoriku. U okviru naučavanja o pronalaženju argumenata i dokaza topos se definira kao sredstvo dokazivanja, ali i kao" nalazište "argumenata za odredeni govor. Tijekom povijesti značenje pojma postupno se pro ...

                                               

Giambattista Vico

Giambattista Vico, je bio talijanski filozof, govornik, estetičar, sociolog, povjesničar i pravnik. Kritizirao je širenje i razvoj suvremenog racionalizma i bio apologet klasične antike. Vico je najpoznatiji po svom glavnom djelu Nova znanost lat ...

                                               

Žnj

Žnj je izraz komičnog i pejorativnog karaktera, koji se u hrvatskome jeziku upotrebljava kako bi se nešto omalovažilo. Takoder Najvjerojatnije dolazi od toga da je "ž" posljednje slovo abecede, kojem je radi efekta dodano slovo "nj".

                                               

Objasnidbeni rječnik živog velikoruskog jezika

Objasnidbeni rječnik živog velikoruskog jezika, rus. Толко́вый слова́рь живо́го великору́сского языка́, - rječnik koji je sastavio ruski leksikograf Vladimir Dalj sredinom 19. stoljeća. Jedan od najvećih rječnika ruskog jezika. Sadrži oko 200.000 ...

                                               

Posudenice u ruskom jeziku

Posudivanje stranih riječi - jedan od načina razvoja suvremenog jezika. Jezik uvijek brzo i prilagodljivo reagira na potrebe društva. Posudenice su rezultat kontakata, uzajamnih odnosa naroda, država. Osnovni je uzrok posudivanja strane leksike o ...

                                               

Ruska imena

Antroponimijski sustav Rusa u mnogome je sličan općem europskom. Puno ime se sastoji od tri osnovna elementa - imena, patronima i prezimena. Osim toga, postoje takve varijante imena kao što su: nadimak, deminutiv, za odgovarajuće društvene grupe ...

                                               

Ruski jezik

Ruski jezik je slavenski jezik s najvećim brojem govornika. Zajedno s ukrajinskim, bjeloruskim i rusinskim čini skupinu istočnoslavenskih jezika. Standardni ruski jezik temelji se na moskovskom narječju. Ruskim kao materinskim jezikom govori oko ...

                                               

Algebarska semantika

Algebarska semantika programskog jezika je oblik aksiomatske semantike zasnovan na algebarskim zakonima za opisivanje i zaključivanje o programskoj semantici na formalan način.

                                               

Denotacijska semantika

U računarstvu, denotacijska semantika ili denotativna semantika je jedan od pristupa u formaliziranju semantike programskih jezika konstruiranjem matematičkih objekata koji izražavaju semantiku tih sustava. Drugi pristupi za formaliziranje semant ...

                                               

Metonimija

Metonimija uporaba je riječi u prenesenom značenju, ali se značenje ne prenosi po sličnosti kao kod metafore, nego prema odredenim stvarnim odnosima, dodirivanju ili povezanosti u prostoru ili vremenu, odnosno, prema logičkoj vezi.

                                               

Nom de guerre

Nom de guerre, tj. vojničko ime, je bila tradicija davanja vojnih imena u francuskoj vojsci od 17. stoljeća. 1716. su svi francuski vojnici trebali imati vojno ime. Ovaj način davanja imena postojao je i u Legiji stranaca.

                                               

Oksimoron

Klasičan primjer oksimorona logički je nezamislivo "drveno željezo". Primjeri oksimorona isticanje: oštroumna ludost, glasna tišina, luda pamet, topli led, tiha buka, mlada starost, pametna glupost, živi mrtvac, mudra budala, skromna raskoš U sva ...

                                               

Operacijska semantika

U računarstvu, operacijska semantika je način davanja značenja računalnim programima na matematički rigorozan način. Operacijska semantika općenito koristi neki apstraktni stroj poput interpretera za definiciju jezika. Ovaj stroj je apstraktan u ...

                                               

Slavenski jezici

Slavenski jezici su podskupina Indoeuropskih jezika. Obuhvaćaju 18 živih i izumrlih jezika koji čine tri osnovne grane, istočnu, zapadnu i južnu. Ishodište današnjih slavenskih jezika je praslavenski jezik, odnosno stariji rekonstruirani baltosla ...

                                               

Slavistika

Slavistika je znanost o slavenskim jezicima, književnosti, i u širem smislu o kulturi na tim jezicima. Slavistika se je pojavila tijekom početka 18. i kraja 19. st. Jedan od osnivača slavistike je češki jezikoslovac Josef Dobrovský. Područja slav ...

                                               

Abhaski jezik

Abhaski jezik ili aphaski jezik je jezik koji se govori u Abhaziji, autonomnoj republici u Gruziji koja je samoproglasila neovisnost, te u Turskoj. U Gruziji ga govori 101.000 i 4000 u Turskoj. Jezik pripada u skupinu sjeverozapadnih kavkaskih je ...

                                               

Ablativ

Ablativ je ime za padež, koji se javlja u nekim jezicima, npr. u armenskom, latinskom, sanskrtu, turskom te u ugro-finskim jezicima. ablativus locativus – ablativ mjesta tema ablativus originis – ablativ porijekla ablativus temporalis – ablativ v ...

                                               

Adigejski jezik

Adigejski jezik je jedan od dva službena jezika u Adigeji u Rusiji. Jezikom govore različita plemena Adigejaca Bžeduhi, Termigojci ili Termigojevci, Abadzehi, Šapsugi, Natuhajci, i drugi, svaki svojim dijalektom koji nose ime po njima. Poznat je ...

                                               

Afrikaans

Afrikaans, donjofranački jezik šire skupine dojonjemačkih jezika kojime se služe Buri ili Afrikaneri, oko 4.740.000 govornika u Južnoafričkoj Republici ; 133.324 u Namibiji ; 6.000 u Bocvani); 41.000 u Zambiji. U Malaviju ga govore potomci Nizoze ...

                                               

Akadski jezik

Akadski je bio istočnosemitski jezik koji se govorio u drevnoj Mezopotamiji. Koristili su ga Asirci i Babilonci, pa se ponekad naziva i asirsko-babilonski, asirski ili babilonski. Radi se o najstarijem zabilježenom semitskom jeziku. Pisao se klin ...

                                               

Aragonski jezik

Аragonski jezik zapadnoromanski jezik pirenejske podskupine, šire pirenejsko-mozarapske skupine, čiji je danas jedini živi član i kojim na Pirinejskom poluotoku govori oko 11.000 od 2.000.000 1994 Aragonaca u Aragoniji, Španjolska. Glavni dijalek ...

                                               

Aramejski jezik

Aramejski je jezik ili grupa jezika koji pripadaju semitskoj podskupini afrazijske jezične obitelji. Točnije, on je dio sjeverozapadne skupine semitskih jezika koja uključuje i kanaanske jezike kao što su hebrejski i fenički. Aramejska abeceda us ...

                                               

Arkadociparsko narječje

Arkadociparsko grčko ili južno ahejsko narječje jest skupina dijalekata starogrčkoga jezika kojima se govorilo od 12. do 3. st. pr. Kr. u središnjem Peloponezu i na Cipru. Od starogrčkih narječja najviše je naličilo mikenskom grčkom jeziku poznat ...

                                               

Atičko narječje

Atičko grčko narječje bilo je prestižno narječje starogrčkoga jezika kojime se govorilo u Atici, uključujući i Atenu, u doba klasične grčke u 5. i 4. stoljeća pr. Kr. Od tadašnjih grčkih narječja najsličnije je kasnijim oblicima grčkoga jezika. S ...

                                               

Cakonski jezik

Cakonski ili tsakonski jezik, jedan od helenskih jezika kojim se služi pastirski narod Tsakona, vjerojatnog spartanskog porijekla naseljen na Peloponezu. Postoji nekoliko dijalekata: sjevernotsakonski, južnotsakonski i propontis tsakonski koji je ...

                                               

Crkvenoslavenski jezik

Crkvenoslavenski jezik je prvi književni jezik Slavena. To je ujedno jezik u kojem su napisani najstariji slavenski prijevodi Bogoslužnih knjiga iz grčkog jezika već u drugoj polovici 9. stoljeća. Crkvenoslavenski jezik nije služio za medusobno s ...