ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 360
                                               

Grupa skulptura Raspeće, s oltara sv. Križa u župnoj crkvi u Makarskoj

Grupa skulptura Raspeće, s oltara sv. Križa u župnoj crkvi u Makarskoj, zaštićeno kulturno dobro. Skupina je nastala u 17. stoljeću. U niši mramornog oltara arhitektonskog tipa posvećenog sv. Križu, u župnoj crkvi sv. Marka u Makarskoj nalazi se ...

                                               

Hambar (Stari Glog)

Tradicijska gospodarska zgrada - hambar smještena na izgradenoj parceli u Starom Glogu k. br. 56 pripada tipu drvenih gospodarskih gradevina tipičnih za panonski kulturni areal, dok se na prostoru Zagrebačke županije pojavljuje vrlo rijetko i to ...

                                               

Marijan Herak

Roden je 1956. u Zagrebu. Diplomirao je geofiziku 1981., a magistrirao je 1985. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 1991. na Sveučilištu u Zagrebu. Usavršavao se u Njemačkoj, Italiji, SAD-u i Kini. Redoviti profesor u trajnom zvanju na Geofi ...

                                               

Ivan Josip Herberstein

Grof Ivan Josip Herberstein, austrijski i hrvatski general. Jedan od neprijatelja hrvatske države. Sprovodio je politiku slabljenja Hrvatske i osamostaljenja područja Vojne granice.

                                               

Ivan Žigmund Herberstein

Rodio se je 1486. godine. Školovao se u Krki u Koruškoj i na Bečkom sveučilištu. Od 1514. službuje na carskom dvoru. Službovao je kod cara Maksimilijana I. i Karla V. Budući da je bio svestrano školovan i što je govorio mnoge jezike, dobio je mje ...

                                               

Hidroarheološko nalazište kod Palmižane

Hidroarheološko nalazište s antičkim brodolomom nalazi se pored hridi Baba, kod Palmižane na otočiću Sv. Klement, u Paklinskim otocima, kod grada Hvara.

                                               

Hidroarheološko nalazište kod Sućurja

Hidroarheološko nalazište s ostatcima antičkog brodoloma nalazi se kod Sućurja na Hvaru. Ovo veliko nalazište amfora je u svom opisu puta po Dalmaciji zabilježio i Alberto Fortis

                                               

Hidroarheološko nalazište na Mlinu

Pličina Mlin malazi se u zapadnom dijelu Splitskog kanala, koji je tijekom antike bio vrlo važan i frekventan plovidbeni put. Na pličini su otkriveni ostaci antičkog brodoloma s teretom amfora tipa Dressel 2-4 iz 2. st. poslije Kr.

                                               

Georg Holzer

Georg Holzer, austrijski jezikoslovac, slavist, istraživač praslavenske fonologije i akcentologije, akademik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

                                               

Hotel Palace s vrtom u Kaštel Starome

Nastao u 1928. do 1949. stoljeću. Hotel "Palace" s parkom nalazi se na položaju zvanom Štalije u Kaštel Starom, a otvoren je 1928. godine. Smješten je usred perivoja koji je alejom čempresa povezan s cestom na sjeveru. Čitav je posjed omeden kame ...

                                               

Dulio Hrvatin-Peteh

Roden u Salakovcima na Labinštini. Već je kao dječak izradivao različite svirale, a poslije je, dobivši pouku od rodaka Ivana Hrvatina, započeo izradivati mišnice. Čitav je radni vijek proveo službujući u Istarskim ugljenokopima, a nakon umirovlj ...

                                               

Hrvatska kulturna baština

Podrobniji članak o temi: Nematerijalna kulturna baština Iako po veličini teritorija jedna od manjih zemalja u svijetu, Hrvatska bogata je raznolikom kulturnom baštinom. Uz brojne materijalne ostatke koji svjedoče o kontinuiranoj prisutnosti čovj ...

                                               

Hrvatski dijalektološki zbornik

Hrvatski dijalektološki zbornik, časopis je Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji izlazi od 1956. godine. Časopis je usko vezan uz rad Odbora za dijalektologiju i njegove članove. Dosad su objavljena 23 broja ...

                                               

Hrvatski muzej arhitekture HAZU

Hrvatski muzej arhitekture u Zagrebu osnovan je 1995. proširenjem djelatnosti Kabineta za arhitekturu i urbanizam Razreda za likovne umjetnosti čija je bogata zbirka arhivalija postala inicijalna zbirka Muzeja.

                                               

Hrvatski muzej naivne umjetnosti

Hrvatski muzej naivne umjetnosti u Zagrebu čuva u svojem fundusu oko 1900 umjetnina – slika, kipova, crteža i grafika – poglavito hrvatskih umjetnika. Muzej je smješten u baroknoj palači Raffay u Ćirilometodskoj 3, na Gornjem gradu u Zagrebu.

                                               

Hrvatski restauratorski zavod

Hrvatski restauratorski zavod utemeljen je 1997. godine uredbom Vlade Republike Hrvatske o spajanju javnih ustanova konzervatorsko-restauratorskih djelatnosti u vlasništvu Republike Hrvatske: Zavoda za restauriranje umjetnina i Restauratorskog za ...

                                               

Humac (ruralna cjelina)

Humac je sekundarno naselje sela Vrisnika s kojim tvori jedinstvenu cjelinu. Stoga su u Humcu jedini zajednički sadržaji crkva sv. Ivana i Pavla iz 19. stoljeća i barlog-spremište za vodu. Selom su se Vrisničani koristili tijekom dugotrajnih polj ...

                                               

Hvar (arheološka zona grada)

Najstariji, eneolitički nalazi datirani oko 3000 pr. Kr., na području grada Hvara nadeni su na padinama brijega pod tvrdavom Forticom.M. Zaninović je krajem 60-tih napravio prvu opsežnu reambulaciju padine pod tvrdavom te utvrdio da se keramički ...

                                               

Hvar (kulturno-povijesna cjelina)

Naselje na zapadnom dijelu otoka Hvara. Razvija se krajem 13. stoljeća na mjestu kasnoantičkog naselja, a definira krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Dijeli se na ortogonalno organizirano zapadno predgrade i prostor unutar zidina na sjeveru, nep ...

                                               

Vladimir Ibler

Vladimir Ibler studirao je pravo u Beogradu i Zagrebu, gdje je 1937. diplomirao, a godinu dana potom i doktorirao. Bio je odvjetnički i sudski pripravnik na Kotarskom i Okružnom sudu u Zagrebu, te na Kotarskom sudu u Rabu od 1937. do 1939. godine ...

                                               

Drago Ikić

Drago Ikić, hrvatski akademik i imunolog, osnivač i dugogodišnji ravnatelj Imunološkog zavoda u Zagrebu.

                                               

Ikovača

Nalazi se južno od centra Ciste Velike, na sjeveroistočnoj padini brda Vitrenika. Nalazi u Ikovači potvrduju njeno naseljavanje od neolitika, a u uskoj je vezi sa kasnijim životom na samoj gradini.

                                               

Ilirska Salona

Datira iz 3. ili 2. stoljeća prije Krista. Arheološko nalazište "Ilirska Salona" u Solinu nalazi se na području Donje Rupotine, oko 2 km sjeveroistočno od bedema antičke Salonae uz prometnicu Solin – Klis. Radi se o prapovijesnom i antičkom nasel ...

                                               

Imotski (kulturno-povijesna cjelina)

Nad Imotskim poljem, pod tvrdavom Topanom, na obroncima brda Podi, smjestio se grad Imotski. Grad se razvija od srednjeg vijeka na ovamo, a ubrzani razvitak doživljava tijekom 19. i početkom 20. stoljeća kada se urbanistički oblikuje. Urbanističk ...

                                               

Invazija tjelokradica (1956)

Nacionalni odbor za očuvanje filma National Film Preservation Board 1994. ga je godine uvrstio u Nacionalni filmski registar, američke izabrane filmove za konzervaciju u Kongresnoj knjižnici

                                               

Inventar iz crkve sv. Roka na Kreševu Brdu

Crkva sv. Roka na Kreševo brdu jednobrodna je gradevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, sa zvonikom na preslicu nad pročeljem, orijentacije istok-zapad. Inventar crkve sadrži 23 umjetnine nastale u rasponu od 16./17. do 20. st. U svet ...

                                               

Inventar sakralnih predmeta u crkvi staroj župnoj crkvi Uznesenja BDM u Kreševu i Katunima

Inventar crkve obuhvaća 95 umjetnina nastalih u periodu od 15 20. st. U crkvi su 3 mramorna barokna oltara sa kipovima. Na zidu lade nalazi se slika Filippa Naldija "Posljednji sud" iz 1759., uz nju se u crkvi nalaze još i slike: sv. Ivan Nepomuk ...

                                               

Ispod crte (2003)

Toni shvaća da voli susjedu Zrinku maturanticu, koja je na upisu na fakult ostala ispod crte tek kad se ona s majkom sprema na rad u Italiju. Toni bi rado s njima, i radi Zrinke, i zato što mu je obiteljska situacija teška otac je veteran Domovin ...

                                               

Isusovački samostan i crkva Presvetog Srca Isusova u Splitu

Sagradeni su 1898. godine. Arhitekt je Josip Slade. Crkva je na gradskom predjelu Manušu. Neostilska kamena dvokatnica s četverostrešnim krovištem iz 1898. čiji je projektant trogirski arhitekt Josip Slade. Smještena je na parceli ogradenoj kamen ...

                                               

Crkva sv. Ivana u Starom Gradu

Krajem 4. st. gradi se prva ranokršćanska crkva s oktogonalnom krstionicom. Tijekom 6. st. dolazi do gradnje dvojnih ranokršćanskih crkava. Južna crkva danas je djelomično sačuvana, na njenom mjestu izgradena je stambena kuća, u neposrednoj vezi ...

                                               

Ivan Ivanišević

Školovao se u Ilirskome kolegiju u Loretu, potom studirao pravo u Padovi. Nakon povratka u domovinu bio je kanonik hvarski, profesor sjemeništa te generalni vikar i opat Hvarske biskupije.

                                               

Ivanova kula

Vrijeme nastanka je od 2000. pr. Kr. do 1500. godine. Arheološko nalazište Grad Ivanova kula nalazi se S od zaseoka Matkovića i Vrdoljaka u Medovu Docu. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 2 faze razvoja. Na istaknutom obronku nalazi se pra ...

                                               

Ivekovićeva kuća s mlinom

Ivekovićeva kuća s mlinom nalazi se u Biškupcu Zelinskom, u kraju koji je nekoć imao velik broj mlinova. To je zidana slobodnostojeća katnica podignuta na prijelazu 19. u 20. st. Pravokutne je tlocrtne osnove te pokrivena dvostrešnim krovištem. U ...

                                               

Stjepan Ivšić

Pučku je školu završio u Orahovici, gimnaziju polazio u Osijeku i Požegi. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu studirao hrvatski jezik i klasičnu filologiju. Na studijskom usavršavanju boravio u Krakovu, Pragu, Petrogradu, Moskvi i Kijevu. U dokto ...

                                               

Izvor Vrilo s okolicom u Vrlici

Česma Vrilo je izvor potoka u šumi u jugozapadnom dijelu grada Vrlike. Česma i dvije mlinice uz izvor ucrtane su u katastarskom planu 1840. god. Godine 1875., uoči pohoda cara Franje Josipa vrličkom kraju, oko izvora je izgraden kameni zid koji u ...

                                               

Milko Jakšić

Roden je 1958. u Požegi. Godine 1982. diplomirao je fiziku, 1986. je magistrirao, a 1989. doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je iz područja kozmičkog zračenja, a doktorirao na temi razvoja PIXE s ...

                                               

Janjišev dub

Janjišev dub, hrast u Vinjanima Gornjim, arheološko nalazište i zaštićeno kulturno dobro Vrijeme nastanka je od 16. do 18. stoljeća. Uz dub je vezana jedna predaja. Prema njoj su ispod njega prolazili svatovi djevojke iz Dereka i Ivana iz Posušja ...

                                               

Jelsa (kulturno-povijesna urbanistička cjelina)

Jelsa se razvila u dnu uvale na sjevernoj strani Hvara. Povijesni kostur naselja oblikovan je iz aglomeracija nastalih uokolo crkava. U središtu mjesta na uzvišenju iznad glavnog trga je župna crkva. U 15. st. formira se prostor oko crkve sv. Iva ...

                                               

Crkva sv. Jerolima u Starom Gradu

Gotička crkvica sv. Jerolima u Starom Gradu podignuta je uz more na sjeverozapadnom dijelu uvale. Jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom pokrivena je krovom od kamenih ploča. Na pročelju je dograden hospicij na kojem je ugraden reljef sv. Je ...

                                               

Mislav Ježić

Mislav Ježić po struci je indolog, klasični filolog, filozof i poredbeni jezikoslovac ili indoeuropeist. Redoviti je profesor na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, redoviti član Hrvatske akademije z ...

                                               

Josip Matasović

Matasović, Josip, povjesničar i arhivist, sveučilišni profesor u Skopju i Zagrebu. Jedna od najmarkantnijih ličnosti hrvatske historiografije 20. stoljeća u koju je putem istraživanja raznovrsnih i često nekonvencionalnih povijesnih izvora uveo p ...

                                               

Jova (gradina)

Nastala od 2500. pr. Kr. - 400. g.Arheološko nalazište gradina Jova nalazi se s južne strane ceste Studenci-Imotski na 773 metara nadmorske visine na istoimenom brdu. Zaravnjeni plato gradine je ovalna tlocrta, dimenzija 90 x 60 metara, izdužen u ...

                                               

Jupiterov hram u Splitu

Jupiterov hram u Splitu je hram posvećen bogu Jupiteru, glavnom božanstvu starih Rimljana. Nalazi se u zapadnom dijelu Dioklecijanove palače u neposrednoj blizini Peristila, centralnog trga carskog kompleksa, u ulici Kraj sv. Ivana 1. Sagraden je ...

                                               

Juraj Doža

Iz obitelji sekeljske podskupine, iz obitelji sitnog plemstva u Sedmogradskoj. Istaknuo se u prijašnjim protuturskim ratovima. Kada je ostrogonski nadbiskup Toma Bakač 1514. objavio križarski rat protiv Osmanlija, na čelo seljačke vojske križara ...

                                               

Kačića dvori u Bratušu

Utvrdeni stambeno-gospodarski sklop Kačića dvori izgraden je u središtu naselja Bratuš, na samoj obali. Deset stambeno-gospodarskih kuća koje čine sklop kvadratičnog tlocrta, a kuće su organizirane oko zajedničkog dvorišta u koje se pristupa kroz ...

                                               

Kad čuješ zvona (1969)

Partizanski komesar Vjeko Boris Buzančić poslan je na dužnost u jedno srpsko selo u nizinskoj Hrvatskoj. Zadatak mu je dovesti u red seosku partizansku četu na čelu sa zapovjednikom Garom Pavle Vuisić, koja svoje snage uporno troši na zavadu sa s ...

                                               

Antun Kaić

U Zagrebu od 1844. učio tiskarski zanat u Gajevoj tiskari. Kada su bosanski franjevci 1850. i 1853. u sultana nastojali dobiti dopuštenje za osnutak tiskare, sudjelovao je u pripremama. U povoljnijim prilikama nakon rusko-turskoga rata 1853. – 18 ...

                                               

Davorin Kajić

Davorin Kajić, hrvatski visoki časnik u HRM, državni dužnosnik u RH i inženjer brodogradnje. Nosi čin viceadmirala HRM. Sin je general-pukovnika JNA Nikole Kajića.

                                               

Nikola Kallay

Nikola Kallay, hrvatski kemičar, član Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

                                               

Boris Kamenar

Rodio se 20. veljače 1929. u Sušaku gdje je i maturirao. Diplomirao je 1953. godine na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1960. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu disertacijom Nova metoda za dobivanje čistog silicij ...