ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36
                                               

Političko-medijski kompleks

Političko-medijski kompleks složenica koja je skupno ime za sistematičku, složenu simbiotičku mrežu koju sačinjavaju: država, politička klasa, vladajuća klasa i masovni mediji. U PMK-u postoji jako medudjelovanje, utjecaj i ovisnost izmedu medija ...

                                               

Politika rezova

Mjere štednje ili politika rezova je za naziv za mjere gospodarske politike koje odredena država poduzima sa ciljem popraviti vlastitu gospodarsku ili fiskalnu situaciju, najčešće uzrokovanu dugoročno neodrživim budžetskim deficitom, odnosno nedo ...

                                               

Populizam

Populizam označava način politike koji prikazuje "istaknutu bliskost narodu" i instrumentalizira nezadovoljstvo, strahove i aktualne sukobe za vlastite potrebe. Apelira na instinkte i nudi jednostavna rješenja pri čemu se aspekti praktične izvedi ...

                                               

Post-istinita politika

Post-istinita politika, post-činjenična politika ili post-stvarnostna politika) je politička kultura u kojoj je debata uvelike uokvirena apeliranjem na osjećaje isključena od pojedinosti državne politike te opetovanom asercijom govornih tema čije ...

                                               

Pravna država

Pravna država je država u kojoj se država kao cjelina temelji na vladavini zakona i prava. Funkcioniranje vlasti nadzire neovisno pravosude, a slobode gradana ne mogu se ograničavati izvan okvira koji su unaprijed zadani zakonima, donesenima u us ...

                                               

Pravo glasa za žene

Žensko pravo glasa izraz je kojim se danas označava u svijetu uglavnom općeprihvaćeni koncept prema kojem muškarci i žene imaju jednako pravo glasa, odnosno da je opće pravo glasa, a s njime i moderni koncept demokracije nezamisliv ako ne uključu ...

                                               

Pregovori

Pregovori su vrsta dijaloga kojima je cilj riješiti nesporazume, dogovoriti se, cjenkati i nagoditi se. Pregovori su osnovna metoda alternativnog rješavanja nesporazuma. Pregovori se dogadaju u menadžmentu i ekonomiji, neprofitnim organizacijama, ...

                                               

Primirje

Primirje je naziv koji u najširem smislu označava privremeni prestanak oružanog sukoba uslijed dogovora sukobljenih strana o prekidu neprijateljskih djelovanja, a što može uključivati i neformalne prekide vatre. U užem smislu primirje označava fo ...

                                               

Primitivni komunizam

Primitivni komunizam je termin koju su upotrebljavali Karl Marx i Friedrich Engels za opisivanje svojeg razumijevanja pre-agrarne forme komunizma Ovaj model primitivnog komunizma odnosi se na rana ljudska društva, jer društva lovaca-sakupljača ne ...

                                               

Privremena vlada

Privremena ili prijelazna vlada je vlada koja se oblikuje u izvanrednim okolnostima kada je stvoren politički vakuum uslijed kolapsa prethodne administracije ili režima. Privremena vlada ostaje na vlasti sve dok se ne održe izbori odnosno na neki ...

                                               

Priziv savjesti

Priziv savjesti je odluka pojedinca da odbije izvršiti neku obvezu koju mu nameće pravni sustav. Pravo na priziv savjesti proizlazi iz slobode savjesti, koja je zajamčena člankom 18. Opće deklaracije o pravima čovjeka. U čl. 47. Ustava Republike ...

                                               

Progon

Progon ili proganjanje je naziv za sustavno zlostavljanje pojedinca ili društvene skupine koje provodi druga društvena skupina. Njen najčešći motiv je netolerancija ili politička represija, ako je provodi država. Može se pojaviti u raznim oblicim ...

                                               

Progonstvo

Progonstvo ili posudenica egzil označuje odsutnost osobe ili skupine naroda iz vlastite domovine zbog progona ili protjerivana od države ili zbog nepodnošljivih uvjeta za život u njihovoj zemlji koje prouzročuje iseljavanje. Progonstvo je dakle p ...

                                               

Propadajuće države

Propadajuće države ili Države u raspadu su države koje ne ispunjavaju svoje osnovne funkcije. Pojam se koristi od početka 1990-ih godina. Vlast države u raspadu nema kontrolu nad teritorijem države i nije u mogućnosti pružiti osnovne potrebe svoj ...

                                               

Propaganda

Propaganda označava sustavni pokušaj oblikovanja percepcije i spoznaje te manipuliranja ponašanjem pojedinaca, u svrhu generiranja reakcije koju propagandisti žele postići. Pojam "propaganda" se uglavnom koristi u političkom kontekstu, dok se na ...

                                               

Protuamerikanizam

Protuamerikanizam ili antiamerikanizam je oblik oštrog neslaganja i mržnje prema kulturi, ili politici Sjedinjenih Američkih Država. Protuamerikanizam se pojavio u Europi nakon uloge u Drugim svjetskim ratu, a posebno tijekom Hladnog rata uglavno ...

                                               

Protukomunizam

Protukomunizam ili antikomunizam je politički stav koji je s različitim intenzitetom usmjeren protiv socijalno-utopističke teorije, ideologije, političkim pokretima, skupinama kao i raznim političkim varijantama komunizma. Kao povijesna i politič ...

                                               

Puč

Puč ili državni udar iznenadni oružani ustanak kojemu je cilj preuzimanje vlasti. Obično ga izvodi manja skupina visokih političkih ili vojnih dužnosnika, čime se razlikuje od revolucije - u kojoj sudjeluju široke skupine stanovništva. Za uspjeh ...

                                               

Pučanstvo

Pučanstvo ili gradanstvo je izraz koji, ovisno o pravnom, sociološkom ili povijesnom kontekstu može imati različita značenja. Najjednostavnija definicija pojma pučana je demografska. Ona pod gradanima podrazumijeva stanovništvo gradova, ili urban ...

                                               

Radikalni centar

Radikalni centar je relativno novi izraz u politici i političkoj teoriji oko čije potpune definicije ne postoji usuglašenost, ali koji se često rabi radi opisivanja političke ideologije, pokrete i stranke koji izričito odbacuju krajnosti ljevice ...

                                               

Rashrvaćivanje

Rashrvaćivanje ili dekroatizacija označuje asimilacijski proces gubljenja hrvatskog jezika, etničkog identiteta, povijesti te uklanjanje nacionalnog znakovlja Hrvata. Rashrvaćivanje Hrvatske su provodili strani vladari i strane politike, kako u d ...

                                               

Raspad države

Raspad države ili latinizam dismembracija označava raspad ili podjelu države na dvije ili više novih država. Bivša država prestaje postojati, dok bi nakon odcjepljenja ostala kao subjekt medunarodnog prava.

                                               

Reakcija (politika)

Reakcija je pojam u politici koji se odnosi na bilo koji politički ili društveni pokret koji traži povratak na prethodno stanje. Pojam dolazi iz doba francuske revolucije za opis kontra-revolucionara koji su željeli povratak na stari režim. Tijek ...

                                               

Reforma

Značajne reforme u povijesti su bile socijalne reforme Otto von Bismarcka+, reforme zdrastvenog- i mirovinskog osiguranja. Glasnost i Perestrojka koju je proveo Mihail Gorbačov reformama u Sovjetskog Saveza su bile početak kraja Real-socijalizma ...

                                               

Regionalizam

Regionalizam je vrsta političke ideologije koja se usredotočuje na interese neke regije ili skupina regija, koje mogu biti tradicionalne ili formalne i koje su dio nekakve administrativne podjele neke države ili druge upravne vlasti. Cilj regiona ...

                                               

Regionalna politika Europske unije

Regionalna politika Europske unije slijedi ciljeve ojačenja gospodarstvene i socijalne kohezije unutar Europske unije čiji je cilj smanjiti razlike u razvoju medu regijama zemalja članica. Regionalna je politika usmjerena na poboljšanje životnih ...

                                               

Represivna tolerancija

Represivna tolerancija je pojam u političkoj teoriji, kojega zasniva znameniti marksistički autor Herbert Marcuse u svojem istoimenom djelu iz 1965. godine, objavljenom u knjizi "Kritika čiste tolerancije", a gdje bi se smatralo ispravnim odlučno ...

                                               

Revolucija

Revolucija je temeljita promjena moći ili organizacijskih struktura koja se dogada u vrlo kratkom razdoblju. Aristotel je opisao dvije vrste političkih revolucija: Izmjena trenutnog sustava Potpuna promjena iz jednog sustava u drugi Revolucije su ...

                                               

Revolucionarni teror

Revolucionarni teror je izraz kojim se označava masovna ili kontinuirana uporaba terora kroz različite oblike nasilja u svrhu izvodenja ili održavanja revolucije, ili zadržavanja na vlasti.

                                               

Rezolucija Vijeća Europe 1481/2006

Rezolucija Vijeća Europe 1481 o potrebi medunarodne osude zločina totalitarnih komunističkih režima Need for international condemnation of crimes of totalitarian communist regimes) izdana 25. siječnja 2006. u Strasbourgu od parlamentarne skupštin ...

                                               

Rodijački kapitalizam

Ortački kapitalizam ili rodijački kapitalizam, oblik kapitalizma u kojem poslovni uspjeh ovisi o bliskim, ortačkim odnosima vlasnika tvrtki i političara na vlasti. U svom osnovnom obliku ti bliski odnosi političara i kompanija imaju oblik davanja ...

                                               

Rusifikacija

Rusifikacija uglavnom označava prisilno usvajanje ruskog jezika i kulture, ili nekog drugog elementa vezanog za rusku kulturu, na prostorima gdje u većini ne žive etnički Rusi. Rusifikacijom se uglavnom označava prisilno uvodenje ruskog jezika u ...

                                               

Rusifikacija Ukrajine

Rusifikacija Ukrajine podrazumijeva zakone, odredbe i druge slične akte s kojima se već od kraja 17. stoljeća nastojalo uništiti ili podrediti ukrajinsku državnu samostalnost, institucije, kulturu, vjeru i druge elemente ukrajinske nacionalne sam ...

                                               

Sabotaža

Sabotaža je pojam koji se odnosi na namjerno ometanje gospodarstvenog ili vojnog djelovanja kako bi se postigli odredeni ciljevi. Pojam sabotaža se koristi za opis nasilnih oštećenja i uništavanja opreme, strojeva, infrastrukture i sličnog u svrh ...

                                               

Savezna agencija za političko obrazovanje

Savezna agencija za političko obrazovanje njemačka je institucija koju je savezno ministarstvo unutarnjih poslova osnovalo 25. studenog 1952.

                                               

Segregacija

Segregacija je razdvajanje ljudi na osnovi različitih kriterija koji se u pravilu kose sa načelima ljudskih prava i sloboda. Segregacija se najčešće dogada kada više pozicionirana grupacija nameće svoja pravila manje pozicioniranoj grupaciji ili ...

                                               

Sekularizam

Sekularizam je vjerovanje, ideja da vjeru i vjerska uvjerenja valja odbaciti i zanemariti. Pojam sekularna kultura shvaćamo u smislu da država ima male ili nikakve ingerencije u vjerskoj sferi i obratno, da vjera ima male i nikakve ingerencije u ...

                                               

Seljačka internacionala

Seljačka internacionala je bila medunarodna seljačka organizacija koju je formirala Kominterna u listopadu 1923. Komunisti su se natjecali sa seljačkim strankama nastojeći pridobiti potporu seljaštva u istočnoj Europi. Seljačke stranke su organiz ...

                                               

Separatizam

Pod separatizmom se podrazumijeva potpora za ustroj jedne države, iz političkih, kulturnih, etničkih, jezičkih, vjerskih ili drugih razloga za odvajanje od suparničke skupine, često i u kombinaciji s velikom političkom autonomijom. Ovisno o polit ...

                                               

Sinatrina doktrina

"Sinatrina doktrina" je naziv koji je sovjetska vlada Mihaila Gorbačova koristila da šaljivo opiše svoju politiku prema susjednim državama Varšavskog pakta i koja dozvoljava narodima da slobodno odlučuju o vlastitim unutarnjim pitanjima. Ime alud ...

                                               

Sindikat

Sindikat je organizacija koju stvaraju zaposlenici. Sindikat može predstavljati zaposlenike u odredenoj gospodarskoj grani ili u odredenoj tvrtci, a uspostavlja se kako bi poboljšao i održao plaće, naknade i radne uvjete. Sindikati se obično ujed ...

                                               

Skandal Vatileaks

Skandal Vatileaks naziv je skandala o procurenim dokumentima u kojima se navodno otkriva korupcija pri Svetoj Stolici. Skandal je prvi put objavljen u kasnom siječnju 2012. na televizijskom programu emitiranom u Italiji pod nazivom Nedodirljivi. ...

                                               

Skrbnička država

Skrbnička država je pojam za državu, koja igra ključnu ulogu zaštite i potpomaganja ekonomske i socijalne dobrobiti gradanina. Ona se zasniva na načelima jednakosti mogućnosti, pravične raspodjele bogatstva, te javne odgovornosti za sve one koji ...

                                               

Skupština AP Vojvodine

Skupština Vojvodine je najviši predstavnički organ Vojvodine. Čini je 120 zastupnika. Na izborima za zastupnike u Skupštini AP Vojvodine 6. svibnja 2012. godine po proporcionalnom izbornom sustavu u pokrajini, kao jednoj izbornoj jedinici, izabra ...

                                               

Skupština SFRJ

Skupština Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije je bila najviše predstavničko tijelo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji od 1945. do 1992. godine. Formirana je u studenome 19 ...

                                               

Sloboda govora

Sloboda govora je pravo izražavanja vlastitih stajališta i razmišljanja pojedinca bez straha da će ga netko u tom pokušati spriječiti ili zbog toga kazniti. Naziva se i slobodom izražavanja, što je vrlo sličan pojam, ali širi, jer se ne odnosi sa ...

                                               

Slobodna država

Slobodna država Schaumburg-Lippe Slobodna država Mecklenburg-Schwerin Slobodna država Braunschweig Slobodna država Mecklenburg-Strelitz Slobodna država Coburg Slobodna država Lippe Slobodna narodna država Württemberg Slobodna država Anhalt Slobod ...

                                               

Slobodna zemlja

Slobodna zemlja je politički koncept koji se odnosi na postojanje političkih, društvenih i ekonomskih sloboda u zemlji. Osim toga se odnosi na postojanje demokratskih institucija koje jamče slobodu u svakodnevnici, kao što su političke stranke, s ...

                                               

Slobodni svijet

Slobodni svijet je izraz iz doba hladnog rata i često se rabi za opisivanje stanja u državama koje nisu pod vlašću Sovjetskog Saveza, njegovih istočno europskih saveznika, NR Kine i drugih komunističkih država u kojima su ograničene osobne slobod ...

                                               

Službena religija

Službena religija je naziv za koncept religijskih vjerovanja i na njemu temeljenu religijsku organizaciju iza koje stoji sankcija države koja je smatra integralnim dijelom svog ustavnog poretka. U pojedinim kršćanskim zemljama se za organizacije ...