ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 357
                                               

Lantianski čovjek

Lantianski čovjek je podvrsta Homo erectusa otkrivena 1963. godine. Prvi ju je put opisao kineski paleontolog J. K. Woo godinu dana kasnije. Ostaci lantianskog čovjeka pronadeni su u Lantianu kineski: 蓝田县; pinyin: Lántián Xiàn, u kineskoj pokr ...

                                               

Lucy (australopitek)

Lucy je vjerojatno najpoznatiji svjetski fosil hominida. Otkrili su je Donald Johanson i Tom Gray 1974. godine kod Hadara u Etiopiji. Lucy je živjela prije nekih 3.2 milijuna godina. Ovaj primjerak, s 40% kompletiranim kosturom odrasle ženke, zna ...

                                               

Ljudi iz Crvenojelenje špilje

Ljudi iz Crvenojelenje špilje su najrecentnija prapovijesna populacija ljudi koji se ne mogu klasificirati kao Homo sapiens sapiens. Fosili ove populacije pronadeni su u Crvenojelenjoj špilji i špilji Longlin u Kini i datirani su na 14 500 do 11 ...

                                               

Mitohondrijska Eva

U području humane genetike, mitohondrijska Eva se odnosi na najbližeg zajedničkog pretka modernog čovjeka po majčinoj liniji. Drugim riječima, ona je žena od kojih današnji ljudi potječu preko svoje majke, koja dalje potječe od svoje majke, i tak ...

                                               

Multiregionalno podrijetlo modernih ljudi

Hipoteza o multiregionalnom podrijetlu modernog čovjeka je znanstveni model koji pruža alternativno objašnjenje za obrazac ljudske evolucije od šire prihvaćenog modela recentnog afričkog podrijetla. Prema multiregionalnoj evoluciji, ljudska vrsta ...

                                               

Neandertalac

Neandertalac je izumrla vrsta roda Homo, srodna suvremenoj ljudskoj vrsti Homo sapiens koja je nastanjivala većinu europskog kontinenta i dio jugozapadne Azije od sjevera Arapskog poluotoka do šire okolice Kaspijskoga mora. Neandertalci su popula ...

                                               

Orrorin tugenensis

Orrorin tugenensis je rana vrsta hominina, otkrivenog 2000. godine, procijenjene starosti od 6.1 do 5.7 milijuna godina. Nije još poznato na koji je način Orrorin evolutivno povezan s modernim čovjekom. Njegovo se otkriće navodi kao argument prot ...

                                               

Paranthropus aethiopicus

Prvi otkriveni primjerak vrste Australopithecus aethiopicus poznat je pod nazivom Omo 18. Taj primjerak, koji je takoder poznat i kao Paraustralopithecus aethiopicus, otkrili su francuski arheolozi Camille Arambourg i Yves Coppens na jugu Etiopij ...

                                               

Paranthropus boisei

Paranthropus boisei ili Australopithecus boisei bio je rani hominin, opisan je kao najveći pripadnik roda Paranthropus. Živio je u Istočnoj Africi tijekom pleistocena od 2.3 do 1.2 milijuna godina prije današnjice.

                                               

Paranthropus robustus

Paranthropus robustus je vrsta hominina prvobitno otkrivena u Južnoafričkoj Republici 1938. godine. Po karakteristikama lubanje, razvoj P. robustusa odvijao se prema jačanju sposobnosti žvakanja tvrdih materijala. Zbog osobina koje se asociraju s ...

                                               

Pekinški čovjek

Pekinški čovjek, je primjer Homo erectusa koji se smatra za nasljednika Australopiteka i pretka Homo sapiensa, suvremenog čovjeka. Skupina fosilnih uzoraka otkriveni su tijekom iskapanja u Zhoukoudianu Chou Kou-Tien u blizini Pekinga Kina 1923 27 ...

                                               

Popis čovječjih evolucijskih fosila

U tablici niže navedeni su najvažniji otkriveni fosilni ostaci hominina izravno ili neizravno vezanih za evoluciju čovjeka, počevši od nastanka tribusa Hominini u kasnom miocenu. Pošto su otkrivene tisuće fosila ljudskih predaka, mnogi od njih fr ...

                                               

Posljednji zajednički predak čimpanze i čovjeka

Posljednji zajednički predak čimpanze i čovjeka, posljednja vrsta koju dijele čovjek, bonobo i čimpanza, njihov posljednji zajednički predak. U studijama humane genetike CHLCA je korisna sidrišna točka za računanje stopa polimorfizama jednog nukl ...

                                               

Sahelanthropus tchadensis

Sahelanthropus tchadensis je izumrla vrsta primata, koja se može smatrati najstarijim poznatim pripadnikom tribusa hominina. Fosilni nalazi ove vrste su rijetki, do sada su pronadeni na samo jednom lokalitetu: u pustinji Djurab u Čadu. Starost ov ...

                                               

Sangiran

Sangiran je značajan paleontološki lokalitet u središnjem dijelu otoka Jave, oko 15 km sjeverno od grada Surakarta u dolini rijeke Solo. Nalazište je najpoznatije po ostatacima Javanskog čovjeka Pithecanthropus erectus, danas svrstan u ljudsku vr ...

                                               

Soloski čovjek

Soloski čovjek, prethodno klasificiran kao Homo sapiens soloensis, je prepoznat kao podvrsta izumrlog hominina, Homo erectusa. Jedini poznati primjerci ovog hominina nadeni su u fosilnim nalazištima duž rijeke Bengawan Solo na indonezijskom otoku ...

                                               

Zhoukoudian

Zhoukoudian ili Choukoutien je sustav špilja 42 km jugozapadno od Pekinga, koji je najpoznatiji kao nalazište Pekinškog čovjeka, ali i brojnih ostataka Divovske hijene, koji su živjeli na ovom području prije oko 750.000-200.000 godina, ali i pale ...

                                               

Antikrist (Nietzsche)

Djelo je nastalo 1888. Stil pisnja jest kao i uvijek prepoznatljiv: poetsko-filozofski. Upravo iz tog razloga se i ne može napraviti jedan sustavan pregled djela. Ideje su iznesene bljeskovito. Što se tiče samog naslova djela, on ne odgovara sadr ...

                                               

Bitak i ništo

Bitak i ništo: Esej iz fenomenološke ontologije je filozofsko djelo Jean-Paula Sartrea. Na hrvatskom je jeziku objavljeno u prijevodu Daniela Bučana.

                                               

Sergej Bulgakov

Sergej Bulgakov - bio je ruski pravoslavni svećenik, teolog, filozof i ekonomist. Rodio se u obitelji pravoslavnog svećenika. Pohadao je malo sjemenište u Orlu a kasnije i gimnaziju u istome gradu. Godine 1894. završio je studiji prava na Moskovs ...

                                               

Dijalektički materijalizam

Dijalektički materijalizam predstavlja spoj dvaju teorija, dijalektike G. W. F Hegela te historijskog materijalizma njegova učenika Ludwiga Feuerbacha. Marx je bio materijalist ali je ipak uvidio da je Hegel bio u pravu s tezom o razvoju društva, ...

                                               

Doksografija

Doksografija je pojam koji se upotrebljava za djela antičkih povjesničara koji opisuju mišljenja i stavove ranijih filozofa i znanstvenika. Ovaj je pojam prvi put upotrijebio Hermann Diels. Iako doksografija ne predstavlja posebnu znanstvenu ili ...

                                               

Efeška škola

Efeška škola je pojam koji se ponekad koristi da bi se označila filozofska misao antičkog grčkog filozofa Heraklita iz Efeza, koji je praelementom čitavog svemira smatrao vatru. Prema njegovom učenju bitak je materijalan i jedan, ali Heraklit ist ...

                                               

Epikurejstvo

Epikurejstvo je filozofski sustav kojeg je stvorio Epikur, posljednji antički filozof. Epikur je osnovao školu u jednom od atenskih vrtova, koja je vrlo brzo dobila ime Epikurov vrt, a epikurejci "filozofi iz vrta". Epikur filozofiju shvaća kao d ...

                                               

Filozofski vremeplov (XVII. stoljeće)

1632. 24. studenoga - rodio se Baruch de Spinoza u. 1677. rodio se John Locke u. 1704. objavljeno Descartesovo djelo Les méthéores objavljeno Descartesovo djelo Discours de la méthode 1637. objavljeno Descartesovo djelo La géometrie objavljeno De ...

                                               

Filozofski vremeplov (XVIII. stoljeće)

1704. umro John Locke r. 1632. rodio se David Hartley rodio se Abraham Tucker Eduard Search u. 1774. 1705. 1707. 15. travnja rodio se Leonhard Euler u. 18. rujna 1783. 1706. umro Ehrenfried Walter Tschirnhaus r. 1651. 1708. 1709.

                                               

Idealizam

Idealizam je filozofski smjer koji ideju smatra osnovom svega. Riječ je grčkog podrijetla. Oprečan idealizmu je materijalizam. Postoji nekoliko formi idealizma: subjektivni idealizam, transcendentni idealizam, apsolutni idealizam, objektivni idea ...

                                               

Konfucijanizam

Konfucijanìzam je filozofija temeljena na učenjima Konfucija, koji je bio važan kineski filozof, veliki učitelj i mudrac. Bio je članom kineske intelektualne i upravljačke elite, čiji su učenici zabilježili njegov nauk o pravilnom ponašanju. Rije ...

                                               

Ljepota

Ljepota je estetska kategorija koja tradicionalno označava savršenstvo sklada. U svakodnevnici ljepotom se najčešće naziva svojstvo osobe, predmeta ili ideje koje nas ispunjava osjećajem ugodnosti. U filozofiji ljepota je jedna od temeljnih kateg ...

                                               

Nikomahova etika

Opće je prihvaćena činjenica da je najveće dobro ono kojem težimo radi njega samog, a ne radi neke druge svrhe. To može biti sreća, blaženstvo., i svaki čovjek po naravi teži tome dobru. Isto tako svako umijeće i svako istraživanje teži nekom dob ...

                                               

Panteizam

Panteizam je ideja da je sve Bog, ili da su Bog i svemir jedno te isto. Po panteističkom svjetonazoru, bog ne postoji kao samostalno biće odvojeno od pojavnosti, već je poistovjećen sa prirodom. Najpoznatiji panteistički sustav u modernoj filozof ...

                                               

Peripatetička škola

Peripatetička škola je bila jedna od najutjecajnijih filozofskih škola osnovanih u antičkoj Grčkoj. Učenje se temeljilo na djelu grčkog filozofa Aristotela, a izraz peripatetik ime je koje su nosili njegovi sljedbenici. Naziv se odnosi na čin hod ...

                                               

Rodenje tragedije

Rodenje tragedije iz duha glazbe djelo je njemačkog filozofa Friedricha Nietzschea objavljeno prvi put 1872. godine. Ovo je njegovo prvo objavljeno filozofsko djelo i zajedno s Vremenu neprimjerenim razmatranjima predstavlja rani period njegova f ...

                                               

Sedam mudraca stare Grčke

Pod nazivom Sedam mudraca stare Grčke razumijevamo niz osoba iz javnog života stare Grčke, čije su živote, djela i ideje njihovi suvremenici smatrali primjernima. Ovi su mudraci živjeli i djelovali izmedu 7. i 6. stoljeća prije Krista. Govoreći o ...

                                               

Subjektivni idealizam

Subjektivni idealizam je jedna od formi idealizma, odnosno mogao bi se prikladnije nazvati imaterijalizam, stav koje se vezuje za Georgea Berkeleya, po kojemu materijalne stvari ne postoje, nego postoji samo um i mentalni sadržaji.

                                               

Stjepan Šajković

Stjepan Šajković, hrvatski katolički svećenik, isusovac. Nepravedno nije poznat široj javnosti, jer je medu prvim hrvatskim profesorima na inozemnim sveučilištima. Predavao je filozofiju na učilištu u Štajerskom Gradcu i Košicama.

                                               

Tako je govorio Zaratustra

Tako je govorio Zaratustra je djelo njemačkoga filozofa Friedricha Nietzschea, nastalo izmedu 1883. i 1885., a koje govori o mudracu koji se spušta sa svoje planine medu ljude da im iz svojeg obilja održi niz govora o najraznovrsnijim životno-fil ...

                                               

Teorija noviteta

Teorija noviteta je ideja koju je kasnih 60-ih smislio filozof Terence McKenna. Teorija sadrži ontologiju, morfogenezu, te eshatologiju. Zasniva se na percepciji vremena kao fraktalnog vala i stalnog povećanja noviteta. Teorija je nastala proučav ...

                                               

Tractatus logico-philosophicus

Tractatus logico-philosophicus je djelo austrijskog filozofa Ludwiga Wittgensteina objavljeno 1921. godine. Ovo je jedino Wittgensteinovo djelo koje je objavljeno tijekom njegovog života. Projekt je trebao identificirati veze izmedu jezika i zbil ...

                                               

Utilitarizam

Utilitarizam je pravac u etici koji polazi od pretpostavke da je etički ispravno ono djelovanje koje povećava ukupnu sreću u svijetu, tj. promiče opće dobro. Pojam je u filozofiju 1781. godine uveo engleski filozof, i sam zastupnik utilitarizma, ...

                                               

Vremenu neprimjerena razmatranja

Vremenu neprimjerena razmatranja jest zbirni naziv za oglede koje je njemački filozof Friedrich Nietzsche izdavao izmedu 1873. i 1876. godine. Ukupno je objavio četiri takva ogleda. Prvi ogled, naslovljen David Strauss: Ispovjednik i pisac, objav ...

                                               

Država (Platon)

Po misliteljima stare Grčke, čovjek je društveno i političko biće zoon politikon - kako ga je Aristotel definirao. Svatko je obvezan sudjelovati u političkome životu svoga grada. Državna vlast se u ono vrijeme definirala kao javna vlast u polisim ...

                                               

Dvije rasprave o vladi

Dvije rasprave o vladi djelo su Johna Lockea iz područja filozofije politike. U tom djelu Locke nudi svoje objašnjenje funkcije i nastanka države, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, privatnog vlasništva, gradanskih prava i obveza. Njegova teor ...

                                               

Ecce Homo (djelo)

Ecce Homo: Kako se postaje onim što se jest zadnja je originalna knjiga njemačkog filozofa Friedricha Nietzschea prije nego što je preminuo 1900. Knjigu je napisao 1888. a prvi put je objavljena 1908. Knjiga sadrži nekoliko poglavlja samohvale po ...

                                               

Egzistencijalizam je humanizam

Egzistencijalizam je humanizam je djelo francuskog filozofa egzistencijalista Jean-Paula Sartrea, u kojem on objašnjava egzistencijalizam kao humanističku filozofiju. Sartre objašnjava da,egzistirati" znači jednostavno,biti tu" i da ne postoji ni ...

                                               

Elementi (Euklid)

Euklid je bio Platonov student u Ateni, dok je većinu života proveo radeći u Aleksandriji, Egiptu, gdje je osnovao matematičku akademiju. Njegovo čuveno djelo su "Elementi", koje je izvršilo ogroman utjecaj na zapadno akademsko mišljenje. Za "Ele ...

                                               

Filozofija palanke

Filozofija palanke je djelo srpskog filozofa i književnika Radomira Konstantinovića. Filozofsko-esejistička knjiga "Filosofija palanke" smatra se Konstantinovićevim najznačajnijim djelom. Prvo izdanje objavljeno je u drugoj svesci časopisa "Treći ...

                                               

Kritika ciničkog uma

Kritika ciničkog uma je knjiga njemačkog filozofa Petera Sloterdijka, objavljena u dva dijela 1983., pod njemačkim nazivom Kritik der zynischen Vernunft. U knjizi se raspravlja o filozofskom i popularnom cinizmu kao o socijalnom fenomenu u europs ...

                                               

Kritika čistog uma

Kritika čistog uma je filozofsko djelo njemačkog filozofa Immanuela Kanta, poznato i pod nazivom "prva kritika" ili samo "kritika". Djelo je objavljeno 1781. ali 1787. objavljena je ponovno kao eksplicitno i znatno dopunjeno izdanje. "Kritika čis ...

                                               

Kritika praktičkog uma

Kritika praktičkog uma je najvažnija od tri Kritike Immanuela Kanta, koja je, zapravo, nastavak prve Kritike. Sam pojam kritika za Kanta znači – granica, mogućnost. Dakle, on ovdje ne kritizira praktički um u pravom smislu te riječi, nego nam izn ...