ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 356
                                               

Crkva Velike Gospe u Velikom Prologu

Župna crkva Velike Gospe u Velikom Prologu, sagradena je 1896. godine na mjestu stare Gospine crkve. Nova crkva je jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom, orijentirana sjever-jug. Gradena je od pravilnih klesanaca slaganih u redove. Uz sjeve ...

                                               

Crkva Velike Gospe u Zagvozdu

Crkva Velike Gospe stara je župna crkva mjesta Zagvozd. Sagradena je u prvoj polovici 17. stoljeća. Crkva je jednobrodna gradevina, pravokutnog tlocrta, sa plitkom kvadratnom apsidom, orijentirana istog-zapad. Na pročelju je u 18. stoljeću izgrad ...

                                               

Crkva Zvijezda mora u Hvaru

Jednobrodna gradevina s pravokutnom apsidom i polukružno oblikovanim pročeljem, sagradena u prvoj polovini 18. stoljeća. Izvorno posvećena sv. Josipu, kasnije je preposvećena Bogorodici u izrazu zaštitnice mornara. Zadužbina je obitelji Boglić. Z ...

                                               

Crkva-tvrdava na Mrdulji

U kanalu izmedu rtova otoka Brača i Šolte, a blizu luke Milna je otočić Mrduja koji je još u antici imao značajnu ulogu u plovidbenom putu prema Saloni i Splitu. Na zapadnoj strani otočića je ruševna gotička crkvica sa četvrtastom apsidom. Prizem ...

                                               

Crkva-tvrdava sv. Marije u Vrboskoj

Crkva-tvrdava sv. Marije sagradena je sredinom 16. stoljeća. Usmjerena je u pravcu istok-zapad. U tlocrtu zadržava oblik jednobrodne gradevine s polukružnim tlocrtom s time što su zidovi znatno deblji i povišeni do nekadašnje visine sljemena krov ...

                                               

Crkvine (arheološko nalazište, Cista Velika)

Arheološko nalazište "Crkvine" nalazi se na zapadnom dijelu naselja Ciste Velike, stotinjak metara južno od ceste Trilj – Imotski. Na tisuću metara četvornih istražene površine otkriven je složen kompleks s ostacima antičkih profanih te ranokršća ...

                                               

Crkvine (arheološko nalazište, Klapavice)

Vrijeme nastanka: 5. do 16. stoljeće. Arheološko nalazište Crkvine nalazi se dva kilometra sjeveroistočno od Klisa uz južnu stranu brze ceste Klis – Dugopolje u mjestu Klapavice. Prva arheološka iskopavanja ovdje je proveo don Frane Bulić 1906. g ...

                                               

Crkvine (arheološko nalazište, Rupotine)

Vrijeme nastanka: 1. do 15. stoljeće. Arheološko nalazište "Crkvine" nalazi se sjeverno od Solina u naselju Rupotini, na uzvisini koju okružuju dva potoka: Sv. Ilije i Suvaja, uz antičku komunikaciju koja je od Solina vodila prema Klisu. Kompleks ...

                                               

Crljivica

Crljivica je arheološki lokalitet u Cisti Velikoj, mjestu izmedu Trilja i Imotskog. Takoder je pod zaštitom UNESCO-a. Veliki kompleks promjera 200 x 30 metara prepolovila je cesta Trilj-Imotski na dva dijela, Mala Crljivica - južno i Velika Crlji ...

                                               

Čačvina (utvrda)

Utvrda Čačvina nalazi se oko 8 kilometara sjeveroistočno od Trilja, na nadmorskoj visini od 705 metara. Nalazi se na vrhu brda, iznad vjekovnog puta koji iz Cetinske krajine preko Buškog blata vodi prema Livnu i Duvnu. Ovom rutom i danas vodi put ...

                                               

Čaruga (1991)

Čaruga, hrvatski dugometražni film iz 1991. godine redatelja Rajka Grlića. Temelji se na noveli Ivana Kušana, koja opisuje istinite dogadaje iz života slavonskoga razbojnika Jovana Stanisavljevića Čaruge.

                                               

Čažin Dolac (ruralna cjelina)

Čažin Dolac je jedan od zaselaka sela Tugare koje je smješteno na prostoru povijesne republike knežije, župe. Čažin Dolac je smješten u neposrednoj blizini današnje župne crkve Blažene Djevice Marije, Gospe od Uznesenja i groblja. Sačuvao je povi ...

                                               

Čemernica (arheološko nalazište)

Arheološko nalazište Čemernica – prapovijesna gradina i gomila nalazi se na eponimnom brdu iznad zaselka Grčići u Prisoju, na području Općine Dicmo. Gradina i gomila na Čemernici nisu arheološki istraživane. Gomila je najcvjerojatnije prapovijesn ...

                                               

Česma Fuležina i vodovod u Kaštel Starome

Česma Fuležina u Kaštel Starom izgradena je u čast posjeta cara Franje Josipa Kaštelima u travnju 1875. godine. Današnje postojeće stanje fontane oblikovano je 1938. godine prilikom obnove. Fontana je podzemnim kanalom spojena sa vodovodom koji s ...

                                               

Česma u Makarskoj

Na Kačićevom trgu u Makarskoj podignuta je 1775. godine kasnobarokna česma pravokutnog oblika s kamenicom smještenom na jugu, nad kojom su u plitkom reljefu izvedena tri maskerona s bakrenim izljevima. Na kamenoj gredi nad otvorom je natpis, a bo ...

                                               

Česma u Podgori

Javna česma u Podgori izgradena je 1898. godine na podgorskoj rivi, danas smještena izmedu dvije stambene zgrade, uz lokalni put. Prema povijesnim izvorima, uz česmu je postojala i kamena klupa te su uz česmu zasadene topole. Krajem 20. stoljeća ...

                                               

Češljarova glavica (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka je od 2300. pr. Kr. do 1490. godine. Arheološko nalazište Češljarova glavica smješteno je na predjelu "Čanjevice" u Imotskom polju istočno od Prološkog blata. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 2 faze razvoja. Prvu fazu pr ...

                                               

Četverored (1999)

Kronika stradanja Hrvata u Bleiburškom polju i na Križnom putu kojim su zatočenici prošli poslije završetka rata. Film prikazuje atmosferu u Zagrebu pred dolazak partizana i pozornost usmjeruje na sudbinu skupine glumaca HNK koji odlučuju da s di ...

                                               

Čipka

Čipka je samostalni, šupljikavi, ručni rad koji nastaje u doba renesanse na prostoru Mediterana i zapadne Europe. Čipkarstvo kao specifičan oblik tekstilnog rukotvorstva svoje korijene nalazi u rudimentarnim zahvatima izrade tekstilnih tvorbi – r ...

                                               

Željka Čorak

Željka Čorak, hrvatska povjesničarka umjetnosti, prevoditeljica, esejistica, književna i likovna kritičarka, članica suradnica HAZU od 2006. godine, redovita članica od 2018.

                                               

Čosića mlinica i most na Grabu

Vrijeme nastanka je 19. stoljeće. Čosića mlinica nalazi se na desnoj obali rječice Graba. Tipa je kašikare tj. mlinice sa vodoravno položenim mlinskim kolima smještenima pod svodovima zgrade. Imala je 4 mlinska kola te stupu i badanj koji nisu u ...

                                               

Čovjek koga treba ubiti (1979)

Čovjek koga treba ubiti: Legenda o caru Šćepanu Malom, hrvatski i crnogorski igrani film iz 1979. godine. Film prati povijesnu priču o Šćepanu Malom sa fantazijskom pozadinom. To je drugi dugometražni film o Šćepanu Malom. Podrobniji članak o tem ...

                                               

Ćićarija

Ćićarija je vapnenački vijenac na sjeveru Istre. Od ostatka Istre izdvaja se većom nadmorskom visinom i hladnijom klimom. Ćićarija je slabo naseljena i dijeli se na manji slovenski i veći hrvatski dio. Priroda je tu izuzetno očuvana. Najviši vrh ...

                                               

Ivan Damjanov

Rodio se u Subotici. U Zagrebu je 1964. završio studij medicine i poslijediplomski studij iz eksperimentalne biologije. Od 1966. do 1974. radio je kao asistent te docent Zavoda za opću patologiju i patološku anatomiju zagrebačkoga Medicinskoga fa ...

                                               

Jadranka Damjanov

Jadranka Damjanov, hrvatska povjesničarka umjetnosti, književnica i prevoditeljica. Radila na proučavanju i afirmiranju madarsko-hrvatskih kulturnih veza. Prevodila je s madarskog. Jedna je od najvažnijih pedagoginja hrvatske likovne kulture.

                                               

Dane (Lanišće)

Dane su naselje na Ćićariji, u općini Lanišće uz cestu Buzet–Vodice. Nalaze se na nadmorskoj visini od 609 metara. Selo je okruženo brdima, zaštićeno je od sjevernih vjetrova i otvoreno prema jugu. Plodno polje i obilje vode omogućuju proizvodnju ...

                                               

Iva Dekaris

Rodena je 1967. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu 1992., završila je poslijediplomski studij iz biomedicine 1995. i oftalmologije 1999. te je postala specijalistica oftalmologinja 1999. Završila je poslijedoktorsko istraživanje post ...

                                               

Branko Despot

Branko Despot hrvatski je sveučilišni profesor filozofije, dugogodišnji predstojnik Katedre za povijest filozofije na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu te od 2010. hrvatski akademik. Umirovljen 2012. Od 20. svibnja 2014. prof ...

                                               

Zvonimir Devidé

Zvonimir Devidé, hrvatski botaničar citolog, akademik HAZU. Redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. Izvanredni član 26. I. 1973.,redoviti član 24. VII. 1991. u Razredu za prirodne znanosti HAZU. Natuknica o Z ...

                                               

Didolića dvori u Selcima

Sklop kuća" Didolića dvori” smješten je u središtu mjesta sjeveroistočno od crkve Krista kralja. Sklop je podigla istaknuta selačka obitelj Didolić u drugoj pol. 19. st. i bio je središte kulturnog i političkog života u doba Narodnog preporoda u ...

                                               

Mirko Dikšić

Profesor emeritus Dikšić, Odsjek za neurologiju i neurokirurgiju Sveučilišta McGill Department of Neurology and Neurosurgery, McGill University, Montreal, Kanada, znanstvenu je karijeru nakon studija kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu ...

                                               

Dioklecijanov akvadukt

Dioklecijanov akvadukt je arheološki lokalitet u današnjem predgradu Splita, Solinu. Dioklecijanov akvadukt je najbolje očuvani objekt te vrste na tlu Hrvatske. Pod oznakom Z-6026 zaveden je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno/arheologija ...

                                               

DIV Grupa

Godine 1975. osnivač obrta Božidar Debeljak zaposlio je prvoga radnika, obrt se proširio te je u trenutku prerastanja u poduzeće 1990. zapošljavao 50 radnika. Poduzeće od 1999. proizvodi na današnjoj lokaciji u Bobovici kraj Samobora te znatno ši ...

                                               

Dogadaj (1969)

Seljak Jura Pavle Vuisić i njegov unuk Marijan Srdan Mimica upute se na fašnik da bi svog ishlapjelog konja prodali proizvodačima mesa. Na povratku kući presretnu ih lugar Ivan Boris Dvornik i njegov beskrupulozni ortak, lopov Matijević Fabijan Š ...

                                               

Dol (ruralna cjelina)

Naselje u unutrašnjosti otoka koje se prvi put spominje u 14. st. Zbijeno izduženo naselje formirano je po strmim pristrancima i razvilo se uz longitudinalnu komunikaciju od stare župne crkve sv. Petra na jugu do nove na rubu polja. Kuće ruralnog ...

                                               

Dominikanska crkva i samostan na Šćedru

Dominikanska crkva i samostan na sjeveru otoka Šćedra, čine cjelinu koja je zaštićeno kulturno dobro

                                               

Dominikanski samostan i crkva sv. Križa na Čiovu

Dominikanski samostan i crkva sv. Križa je rimokatolički samostan s crkvom na otoku Čiovu u mjestu Arbaniji, Trg Nikole Milinovića br. 1. Posvećen je svetom Križu. Vode ga dominikanci. čine cjelinu koja je zaštićeno kulturno dobro

                                               

Dominikanski samostan i crkva sv. Marije Milosne u Bolu

Crkva sv. Marije Milosne s dominikanskim samostanom utemeljena je na poluotoku Glavici polovicom 15. st. na mjestu kasnoantičkog kaštela i zgrade hvarske biskupije. Dvobrodna crkva obnovljena je koncem 16. st. sa zvonikom kojeg je gradio Tripun B ...

                                               

Donje Selo (ruralna kulturno-povijesna cjelina)

Donje Selo smješteno je u unutrašnjosti otoka Šolte na blagom obronku sjevernoga ruba Donjega polja. Prema istoku starim je putem povezano sa Srednjim Selom i Grohotama, a sjeverno s uvalom Donja Krušica. Po arheološkim lokalitetima Mirine i Stud ...

                                               

Donji Karoglani (ruralna cjelina)

Zaseok od nekoliko obiteljskih sklopova prizemnica i katnica, smješten na brežuljku južno od ceste kroz Zmijavce. Prostorni raspored gradevina i arhitektonski elementi pojedinih kuća su dobro sačuvani iako su pojedini objekti urušeni ili oštećeni ...

                                               

Donji pisk kod Ložišća

Istočno od naselja Ložišća jedno je od najvećih sabirališta vode na otoku. Bazeni za kaptažu pune se prirodnim padom vode niz naplov na sjeveru. Široke pristupne rampe s kamenim rubnjacima vode do kamenica za pojenje stoke i sustava obzidanih baz ...

                                               

Dragonjina špilja

Dragonjina Zmajeva špilja nalazi se visoko 349 m nad naseljem Murvica na južnoj strani otoka Brača. Pustinjaci Juraj i Pavao Silvio Dubravčić iz Nerežišća pol. 15. st. borave u Zmajevoj špilji te u blizini zapadno grade Pustinju Silvio.

                                               

Drakon

Drakon ili Drakont, atenski zakonodavac s kraja 7. stoljeća pr. Kr. Neki povjesničari sumnjaju da je postojao. Pretpostavlja se da je oko 621. pr. Kr. kodificirao dotad nepisane i od aristokracije samovoljno tumačene zakone. Po predaji, njegovi s ...

                                               

Drašnice (ruralna cjelina)

Drašnice su smještene na padinama Biokove. Ruralna cjelina se oblikovala od 18. do 20. stoljeća. Čini ih nekoliko raštrkanih zaseoka patronimičkih naziva. Zaseoci su medusobno povezani uskim makadamskim putovima, putinama. Stambene kuće su katnic ...

                                               

Dubrovački ćirilski molitvenik

Tiskan je u Veneciji u tiskari Giorgio Rusconi naslovljen Od blažene gospode ofičje l. 140, vel. 15.2 x 10.2 cm. Po sadržaju, namjeni i oblikovanju to je molitvenik tipa Liber horarum, koji je u prvoj polovici XVI. stoljeća bujao u Italiji, napos ...

                                               

Dubrovački suton (1999)

Dubrovački suton, hrvatski dugometražni film iz 1999. godine. Film je dokumentirao jedan okrutni ratni zločin nad hrvatskim seljanima koji je počinjen u stonskoj okolici. Jedan prizor opisuje sudbinu hrvatskog seljaka koji je zajedno sa suseljani ...

                                               

Duće (ruralna cjelina)

Duće su zbijeno selo kraškog podneblja smješteno uz planinsku kosu iznad obradivih površina. Podijeljene su na dvije cjeline, veću oko crkve sv. Ante i manju na istoku, povezane makadamskim putom. Stambeno-gospodarski sklopovi nižu se u redovima ...

                                               

Andrej Dujella

Rodio se u Puli, živio u Novigradu dalmatinskom i Zadru, matematiku je diplomirao 1990. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1993, a doktorirao 1996. Od 2004. je redoviti profesor matematike na istom fakultetu, ...

                                               

Goran Durn

Roden je 1962. godine u Zagrebu. Doktorirao je 1996. godine u području prirodnih znanosti, u znanstvenom polju geologija. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je kao autor ili ...

                                               

Dvor Veliki Tabor

Kulturno-povijesna cjelina Veliki Tabor obuhvaća plato nevisoka brijega na kojem se nalazi istoimeni burg, zajedno s okolnim parcelama u podnožju. Burg je smješten na istočnoj strani platoa, a podigla ga je obitelj Ratkay g. 1502. Začetak sklopa ...