ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 353
                                               

Egzibicionizam

Egzibicionizam ili Ekshibicionizam je težnja za vlastitim pokazivanjem, isticanjem samog/e sebe, ali i seksualno nastrano ponašanje koje se očituje pokazivanjem dijelova tijela ili spolnih organa drugim ljudima pri čemu eksibicionisti postižu spo ...

                                               

Gestalt terapija

Gestalt terapija ili Perlsov tretman je iskustveni tretman koji nastoji potaknuti razvoj i rast ličnosti ponovnim uspostavljanjem svjesnih procesa. Razvijena je od Fritza Perlsa 1893 1970., Laure Perls i Paula Goodmana. Klijentu se pomaže da post ...

                                               

Mazohizam

Mazohizam je psihička poremećenost koja rezultira sklonosti osjećanja zadovoljstva prilikom izloženosti fizičkoj boli ili poniženju. Osoba sklona mazohizmu naziva se mazohist. Pojam mazohizam je znanstveno prvi put 1886. godine upotrijebio njemač ...

                                               

Myers-Briggs Type Indicator

Myers-Briggs Type Indicator je introspektivni upitnik koji preispituje različita psihološka svojstva osobnosti, a naročito pogled na svijet i donošenje odluka. Upitnik nastoji dodijeliti vrijednost osobnosti u svakoj od četiri kategorije. Rezulta ...

                                               

Neuropsihologija

Neuropsihologija je specijalistička grana psihologije, a obuhvaća znanja iz područja biološke psihologije, kliničke psihologije, neuropsihijatrije i neurologije. Neuropsihologija se bavi proučavanjem neurološke podloge različitih psihičkih funkci ...

                                               

Prag osjeta

Prag osjeta, prag podražljivosti ili limen u psihologiji označava graničnu vrijednost nekoga podražaja ispod koje ne postoji doživljajni učinak, ili učinak u ponašanju koji se može opažati, a iznad koje taj učinak postoji. U užem smislu riječi, l ...

                                               

Razvojna psihologija

Razvojna psihologija je teorijska disciplina unutar psihologije. Bavi se proučavanjem promjena u psihičkom životu i ponašanju te njihovom povezanošću s fizičkim rastom i razvojem,od začeća pa do duboke starosti. Psihološki razvoj istražuje se s o ...

                                               

Stockholmski sindrom

Stockholmski sindrom je sindrom emocionalne veze i identifikacije s agresorom. Nazvan je po pljački banke u Stockholmu 1973. kada su se žrtve emocionalno vezale za pljačkaše. Ta solidarnost se može ponekad ispoljiti i u samom činu, kada taoci pom ...

                                               

Konstruktivna metoda

Sintetskom ili konstruktivnom metodom Carl Gustav Jung je obilježio psihoterapijsku metodu suprostavljenu reduktivnoj metodi koju su zastupali Sigmund Freud i Alfred Adler. Konstruktivna metoda tumačenja se ne bavi reduktivno-kauzalnim izvorima n ...

                                               

Biološka psihologija

Biološka psihologija je grana psihologije koja istražuje organske osnove psihičkih procesa i ponašanja, a bavi se odnosima izmedu grade i funkcije dijelova živčanog i endokrinog sustava, te doživljavanja i ponašanja. Psihologija nastoji objasniti ...

                                               

Dječja psihologija

Odnedavno se dječji poremećaji ne tretiraju sa stajališta poremećaja odraslih, a opširniji opis dječjih poremećaja pojavljuje se tek 1980. godine u Dijagnostičkom i statističkom priručniku unutar službenog dijagnostičkog sustava klasifikacije. Ti ...

                                               

Ergonomija

Ergonomija je znanstvena disciplina kojoj je zadatak da istražuje ljudski organizam i ponašanje, te pruža podatke o prilagodenošću predmeta s kojima čovjek dolazi u kontakt. Dakle, ergonomija proučava anatomske, fiziološke i druge parametre ljuds ...

                                               

Klinička psihologija

Klinička psihologija je disciplina unutar primijenjene psihologije, te jedna od glavnih zdravstvenih djelatnosti u Hrvatskoj, koja se bavi evaluacijom individualnih sposobnosti i crta ličnosti, s naročitim naglaskom na patološke reakcije, odnosno ...

                                               

Kognitivna psihologija

Kognitivna psihologija je znanost koja je usmjerena na otkrivanje psihičkih procesa koji se nalaze u osnovi ponašanja. Sama riječ "kognitivno" dolazi od latinske riječi cognitio što označava spoznaju, tj. mentalne procese za koje se pretpostavlja ...

                                               

Psihometrija

Psihometrija znanost je o mjerenju mentalnih sposobnosti i procesa, tj. nastojanje da se duševne pojave predoče matematičkim sredstvima. To uključuje mjerenja znanja, mogućnosti i osobnosti. Velika pažnja se posvjećuje pojedincu, odnosno razlikam ...

                                               

Adam Kadmon

Adam Kadmon često se prevodi kao "primordijalni čovjek", predstavlja izvjesnu matricu sefirota koja se preslikava na ljudskom tijelu – Adam rišon u Asija svijetu. AK ili tijelo svjetla je tijelo sačinjeno od čistog Božjeg svjetla u kojem je svije ...

                                               

Kabala

Kabala je židovsko mistično ezoterično učenje o Bogu i svijetu. Nastoji objasniti svijet na osnovi tumačenja brojčanih odnosa i tumačenja slova. Židovski misticizam nerazdvojni je dio Tore, Mojsijevog Petoknjižja, koji čovjeka postupno uči kako b ...

                                               

Kabala i Bog

Mnoge se diskusije vode o tome što je ili tko je Bog. Kabala pruža osebujan uvid tu tematiku time što povezuje Boga sa svijetom i čovjekom uvodeći pojam emanacije kojom se Bog očituje u svijetu i u čovjeku. Bog je istovremeno transcendentan - bes ...

                                               

Kabala i mistika

Kabala predstavlja najpoznatiji, iako ne i jedini, vid židovskog misticizma. Prethodili su joj tzv. merkava misticizam, i aškenazi hasidizam. Misticizam je prisutan kao mistika slova hebrejskog alefbeta u predkabalističkom djelu Sefer Jecira. Kab ...

                                               

Kabala i Pardes

U Kabali se koristi model tumačenja poznat pod imenom Pardes što je akronim sastavljen od naziva četiriju razina tumačenja: P ešat, R emez, D eraš i S od. Model je za Kabalu značajan zbog toga što Kabala mnoga svoja tumačenja temelji upravo na je ...

                                               

Kabalist

Tko je kabalist? Onaj tko primjenjuje učenje Kabale u svojem životu. Kabalist istražuje i obnavlja učenje Kabale, živi držeći se tog učenja i djeluje u svijetu u skladu s učenjem Kabale. Što je to Kabala? Svaki čovjek traži u svijetu smisao pojav ...

                                               

Meditacija i Kabala

Meditacija i Kabala su organski povezane. Cjelokupni sadržaj Kabala učenja - da bi zadobio neki smisao - treba postati pounutrašnjen u duši, a to može postati kroz postupak meditacije koji se sastoji u intuiranju smisla sefirota - središnjeg pojm ...

                                               

Sefer Jecira (Knjiga stvaranja)

Sefer Jecira je pred-kabalistička knjiga nastala izmedu drugog i sedmog stoljeća; autor je nepoznat iako se, prema legendi, pripisuje biblijskom praocu Abrahamu. Naslov se prevodi kao Knjiga stvaranja iako bi doslovni prijevod glasio: Knjiga obli ...

                                               

Sefiroti u Kabali

Sefiroti predstavljaju putove emaniranja Božjih atributa počam od En Sof i nastavljajući se kroz četiri svijeta. Podrijetlo sefirota, odnosno njihova sadržaja je u Bibliji, 1 Ljetopisa 29.11 gdje je riječ o Božjim atributima. Sefiroti nisu nikakv ...

                                               

Zohar

Zohar je najznačajnije i najopsežnije djelo Kabale. Zohar nije jedna knjiga nego skup knjiga različitih naslova. Pisan je pretežno na aramejskom jeziku, a djelomice i na hebrejskom. Sadržaj Zohara čine tumačenja Tore i ostalih tekstova Tanak-a u ...

                                               

Ličnost

Ličnost jedan je od temeljnih pojmova psihologije koji se odnosi na neponovljiv, relativno čvrsto integriran, stabilan i kompleksan psihički sklop osobina, koji odreduje karakteristično i dosljedno ponašanje individue. U te karakteristike spadaju ...

                                               

Inferiornost

Inferiornost ili kompleks inferiornost ili kompleks niže vrijednosti, u polju psihologije i psihoanalize je osjećaj da je osoba manje vrijedna nego neka druga osoba u nekom smislu. Ovakvi osjećaji mogu nastati u osobi bilo zbog zamišljenog ili se ...

                                               

Karakter

Karakter označava ključno obilježje osobnosti, specifičan sklop emocionalno-motivacijskih, socijalnih, moralnih i kongativnih izrazitih crta po kojima se ona razlikuje od svih drugih. Prema Freudu, za razvoj sklopa crta karaktera značajno je kako ...

                                               

Orkestrirana objektivna redukcija

Orkestrirana objektivna redukcija je hipoteza po kojoj svijest u mozgu nastaje zbog procesa unutar samih neurona, a ne zbog poveznica medu neuronima. Mehanizam je proces kvantne fizike zvan objektivna redukcija, kojim upravljaju mikrotubuli. Na h ...

                                               

Netrpeljivost

Netrpeljivost ili antipatija je ljudski osjećaj čija je percepcija subjektivna i koju promatrač ne može u svakom slučaju shvatiti. Dok averzija i gadenje označava sklonost za negativne reakcije osjeta prema objektima ili stimulaciji, pojam netrpe ...

                                               

Osjećaji

Osjećaj ili emocija naziv je za čovjekovu reakciju na neki dogadaj, povezuju ono što nam je važno sa svijetom ljudi, stvari i dogadaja. Emocije nadopunjuju nedostatke mišljenja i daju infrastrukturu za društveni život. Emocije koje opažamo i o nj ...

                                               

Agresija

Agresija je ponašanje kojemu je u osnovi namjera da se nanese šteta, da se netko fizički ili psihički povrijedi. Postoje aktivna i pasivna agresija: pasivna agresija uzrokuje štetne posljedice namjernim ne poduzimanjem akcije ne pomoći nekome zbo ...

                                               

Bol (osjećaj)

Bol je tjelesni doživljaj patnje, osjećaj prenesen od osjetilnih živaca kroz lednu moždinu i prema osjetnom području mozga, gdje se osjećaj doživljava. Prema Medunarodnoj udruzi proučavanja bola definirana je kao "neugodno osjetno i osjećajno isk ...

                                               

Društvena anksioznost

Društvena anksioznost je osjećaj nelagode i nervoze u društvenim situacijama. Neki od poremećaja povezanih s društvenom anksioznošću su anksiozni poremećaji, afektivni poremećaji, autizam i poremećaji jedenja. Pojedinci s povišenom društvenom ank ...

                                               

Gadenje

Gadenje je neugodan osjećaj koji nastaje u trenutcima unošenja možebitno štetne tvari poput nečega smrdljivog, ružnog, bolesnog ili odvratnog. Senzacija gadenja neodvojiva je od senzacije mučnine.

                                               

Hrabrost

Hrabrost, neustrašivost ili junaštvo je jedna od četiri osnovne vrline. Osnovu joj čini jaka i stabilna želja za ispunjavanjem svoje osobne obaveze usprkos velikim preprekama, opasnostima i teškoćama. Hrabar čovjek se osjeća sposobnim i dovoljno ...

                                               

Interes

Interes označava kognitivno polaganje pažnje, koju jedna osoba posvećuje prema jednoj stvari, objektu ili drugoj osobi. Što je veće zanimanje, to je jači interes za tu stvar. Suprotnost pojma je dezinteres, ili u još jačem obliku ponekad patološk ...

                                               

Jamranje

Jamranje ili kukavnost označava ponašanje jadikovanja, tužikanja, kukanja ili naricanja. Ostala začenja mogu biti primjerice i tuga, žalost ili bolna želja. Pojam se može povezati i s pojmovima bijede, nevolje, siromaštvom i nesretnošću.

                                               

Ljubomora

Ljubomora je osjećaj koji je obično posljedica negativnih misli i osjećaja nesigurnosti, straha i tjeskobe, potaknutih očekivanjem gubitka nečega do čega je nekome stalo, kao što su emocijska veza, prijateljstvo ili ljubav. Ljubomora je često kom ...

                                               

Ljutnja

Ljutnja je emocionalna reakcija, koja može biti izazvana objektivnim dogadajima, ali i iracionalna, nerazumna izazvana autosugestijom. Kad je prikladno izražavamo, radi se o zdravom osjećaju. Relativno je stabilna i trajna osobina koja usmjerava ...

                                               

Melankolija

Melankolija - melancholia Dürerov bakrorez "Melencolia I" iz 1514.g. nastao je zahvaljujući ideji melankolije kakvu je propagirao Ficino. Smatra se kao najproučavanijom umjetninom ikad napravljenom koja je stoljećima utjecala na europsku umjetnos ...

                                               

Naklonost

Naklonost ili naklonjenost je osjećaj ili vrsta ljubavi, vezana uz prijateljstvo i dobronamjernost. U kontrastu sa strašću, naklonost je slobodna od izrazito senzualnih elemenata. Riječ se odnosi na emocionalna stanja, u odnosu na živo biće najče ...

                                               

Opip

Dodir ili opip je složeni skup više osjetila od kojih neka imaju posebne živčane završetke u koži, mišićima i drugdje, a reagiraju na raznolike podražaje i prenose primljene dojmove mozgu da ih dalje preradi. Osim što predstavlja svojevrsnu dopun ...

                                               

Otudenje (filozofija)

Otudenje ili alijenacija je pojam koji se često koristi u filozofiji. Odnosi se na nešto što je stvorio čovjek, a onda mu se ta tvorevina ukazuje kao strana. Takva čovjeka strana sila ukazuje se otudenom čovjeku kao vanjska sila koja na njega vrš ...

                                               

Panika

Panika je stanje izvanrednog straha od stvarne ili pretpostavljene opasnosti po. Naziv potječe od starogrčkog mitološkog boga pastira Pana. Panika je ponašanje koje se javlja u opasnim i kriznim situacijama, što dovodi do gužva i paničnih situacija.

                                               

Prijezir

Prijezir je socijalni osjećaj koji netko doživljava prema drugoj osobi, odnosno krajnje omalovažavanje koje se osjeća ili pokazuje. Prijezir je emocija meduljudskog odbacivanja, posebno članova skupina kojima ne pripadamo, najčešće na temelju pre ...

                                               

Prkos (osjećaj)

Prkos ili inat je osjećaj kada osoba postupa protivno nečijoj volji ili mišljenju. Prkos motivira ona ponašanja koja će osporiti negativna mišljenja koja o osobi ima netko drugi i kojima želi očuvati integritet svojeg Ja. Prkos motivira osobu na ...

                                               

Sreća

Sreća, užitak i zadovoljstvo su emocionalna stanja u kojima smo zadovoljni. Definicija sreće je jedan od najvećih psihologijskih problema. Predložene definicije uključuju slobodu, sigurnost, položaj u društvu, materijalna dobra, unutarnji mir i t ...

                                               

Strah

Strah je intenzivan i neugodan negativni osjećaj koji čovjek doživljava kad vidi ili očekuje opasnost, bila ona realna ili nerealna. Strah nastaje usred opažanja ili očekivanja stvarne ili zamišljene opasnosti, ili ozbiljne prijetnje. To je urode ...

                                               

Tuga

Tuga je raspoloženje okarakterizirano osjećajima gubitka i suprotno je radosti. Tužne osobe mogu postati tihe ili povučene. Dok je strah usmjeren ka budućnosti, tuga je usmjerena prema prošlosti. Većina osoba plače kad su tužni, povuku se, postan ...