ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 352
                                               

Crkva sv. Ladislava (Podgorje Bistričko)

Jednobrodna crkva s pravokutnim, poligonalno zaključenim svetištem, smještena je uz cestu u naselju Podgorje Bistričko. Današnji izgled dobila je nakon preuredenja stare kapele iz 1726. g., stradale prilikom potresa 1880. g. Rekonstrukcija se izv ...

                                               

Crkva sv. Lazara (Dubrovnik)

Smještena je u uličnom nizu, sjeverno od tvrdave Revelin, u blizini povijesne jezgre Dubrovnika. Pravokutnog je tlocrta s polukružnom apsidom, pravilne orijentacije sa zabatnim pročeljem usmjerenim prema ulici, a unutrašnjost presvodene bačvastim ...

                                               

Crkva sv. Lazara u Trogiru

Crkva Sv. Lazara Josipa na Čiovu u Trogiru podignuta je na pravokutnom tlocrtu s apsidom u 15. stoljeću kao dio franjevačkog samostana uz koji su bili stanovi za oboljele od gube. Gradena je od pravilno obradenog i uslojenog kamena, s ravnim stro ...

                                               

Crkva sv. Leonarda (Vrh Pregradski)

Crkva je smještena na brijegu i orijentirana u smjeru sjever-jug. Gradena je u 18. st., na mjestu starije kapele, ali je temeljito pregradivana u 18. i 19. st., kada je i završena. Tlocrt se sastoji od prostora pjevališta, kvadratnog broda i nešt ...

                                               

Crkva sv. Leopolda Mandića (Orehovica)

Jednobrodna župna crkva svetog Leopolda Mandića smještena je na povišenom položaju naselja Orehovica, općina Bedekovčina. Glavno pročelje crkve klasicistički je oblikovano s masivnim zvonikom zasječenih uglova pokrivenim piramidalnom kapom. U crk ...

                                               

Crkva sv. Lovre (Lovrečan)

Crkva sv. Lovre nalazi se na vrhu brijega u naselju Lovrečan. Svojim istaknutim položajem dominira selom i tim dijelom dravske doline. Kapela je jednobrodna, pravokutnoga tlocrta, sa svetištem na istočnoj strani i tornjem dozidanim iza svetišta. ...

                                               

Crkva sv. Lovre (Lovrečka Varoš)

Izgradnja prvotne crkve kasnogotičkih obilježja veže se uz 17.st., a današnji izgled dobiva kasnobaroknom dogradnjom 1779. godine kada postaje jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta sa zaobljenim svetištem, sakristijom i zvonikom uz južno bočn ...

                                               

Crkva sv. Lovre na Ostrogu

Crkva sv. Lovre na Ostrogu smještena je na padinama Kozjaka sjeverno od Kaštel Lukšića na mjestu Ostroga - srednjovjekovnog naselja hrvatskih plemenitaša Didića. Crkva je jednobrodna gradevina longitudinalnog tlocrta s polukružnom apsidom na zače ...

                                               

Crkva sv. Lovre od Pazdigrada

Gradena je kroz više razdoblja, od 13. do 19. stoljeća. Jednobrodna crkvica s apsidom, izgradena je u 19. st., na mjestu srednjovjekovne crkve koja se u dokumentima prvi put spominje 1250. kao "Sanctus Laurentius Paganus" sv. Lovre Seoski, a od k ...

                                               

Crkva sv. Lovre u Baškoj Vodi

Crkva sv. Lovre izgradena je u predjelu Obor, na nekadašnjem groblju. Crkva je jednobrodna, manjih dimenzija, svodena bačvastim svodom. Na zapadnom pročelju nalazi se ulaz sastavljen od monolitnih kamenih pragova, a u zabatu lučna preslica. Crkva ...

                                               

Crkva sv. Lovrinca u Vrboskoj

Izvorno jednobrodna crkva, gradena krajem 15. stoljeća, spaljena je od Mlečana 1512. godine, te ponovno od Turaka tijekom opsade Vrboske 1571. godine. Crkva je obnovljena i proširena u razdoblju od 1572.−1576. godine u baroknom slogu, kada je pro ...

                                               

Crkva sv. Lucije u Pučišćima

Crkvica sv. Lucije smještena je na padini naselja iznad uvale Soline. Jednobrodna gradevina s pačetvorinastom apsidom ima dvostrešni krov pokriven kamenom pločom. Kasnorenesansna crkvica odaje skromne elemente arhitektonske plastike, a po načinu ...

                                               

Crkva sv. Luke (Dubrovnik)

Smještena je u povijesnoj jezgri, u Ulici sv.Dominika nasuprot apside dominikanske crkve, a podno kule sv. Luke. Samostojeća longitudinalna kamenim klesancima gradena jednobrodna gradevina s kupolom i polukružnom apsidom, pravilne orijentacije, p ...

                                               

Crkva sv. Luke u Dubravi

Crkva sv. Luke nalazi se na uzvisini, na dominantnom položaju u odnosu na selo Dubrava. Gradena je u više faza od 11. do 19.st. te danas ima formu latinskog križa s kupolom u središtu. Uzdužnu os čine trijem, brod i svetište, a poprečnu sjeverois ...

                                               

Crkva sv. Luke u Kamenmostu

Vrijeme nastanka je od 15. do 18. stoljeća. Župna crkva sv. Luke na Kamenmostu jednobrodna je gradevina s kvadratnom apsidom i velikom preslicom na pročelju sagradena na mjestu ranije crkve početkom 17. stoljeća. Donji dio graden je od stećaka, a ...

                                               

Crkva sv. Luke u Splitu

Sagradena je 15. stoljeću. Nalazi se u Porinovoj bb, Split. Crkva sv. Luke iz 15. st. nalazi se u južnom dijelu Velog varoša, na istočnoj je strani u bloku s okolnim kućama. Jednobrodna je renesansna gradevina s apsidom, te sakristijom dodanoj na ...

                                               

Crkva sv. Luke u Supetru

Vrijeme nastanka je 11. stoljeće. Jednobrodna poljska crkvica sv. Luke smještena je izmedu Supetra i Donjeg Humca. Ranoromanička gradevina s polukružnom apsidom presvodena je bačvastim svodom sa jednim parom pilastara koji nose pojasni luk. Na žb ...

                                               

Crkva sv. Luke u Trnbusima

Crkva sv. Luke nalazi se na groblju u Trnbusima na lokalitetu Moče. Jednobrodna je gradevina s kvadratičnom apsidom, orijentirana istok-zapad. Ulazna vrata su s rustičnim dovratnicima i nadvratnikom, na kojem je bosančicom uklesana godina 1704. I ...

                                               

Crkva sv. Magdalene kod Hvara

Jednobrodna svodena crkva s polukružnom apsidom, sagradena u 15. stoljeću na pretpovijesnom tumulu, na lokalitetu Njive nedaleko Hvara. Smještena je uz antički put koji spaja Hvar i Stari Grad. Pokretnine crkve nisu sačuvane. Kroz stoljeća je slu ...

                                               

Crkva sv. Magdalene u Svirčima

Na mjestu današnje župne crkve već je 1331. godine postojala crkva sv. Ilije, što objašnjava izgradnju župne crkve izvan naselja Svirče. Godine 1586. izvorni titular crkve zamijenjen je današnjim, a župa se osniva 1690. godine. Današnja župna crk ...

                                               

Crkva sv. Majke Božje Lauretanske (Pogančec)

Kasnobarokna crkva sagradena izmedu 1780. i 1795. godine specifična je po prostornoj organizaciji. Dva para stupova postavljena su unutar pravokutnog broda, no s obzirom na njihov smještaj u blizini bočnih zidova ne pripada tipu trobrodnih gradev ...

                                               

Crkva sv. Maksima u Jesenicama

Crkva sv. Maksima izgradena na visokom grebenu Mošnice iznad sela Kruga spominje se već 1080. g. te se smatra jednom od najstarijih crkvica Poljica. Pravilno orijentirana jednobrodna crkva s polukružnom apsidom zidana je lomljenim kamenom i pokri ...

                                               

Crkva sv. Maksimilijana i župni dvor u Posavskim Bregima

Crkva sv. Maksimilijana i župni dvor u Posavskim Bregima je rimokatolička crkva u mjestu Posavski Bregi, općina Ivanić-Grad, zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Crkva sv. Mande na Marjanu

Crkva sv. Mande, poznata i kao crkva sv. Lazara i sv. Marije Magdalene, rimokatolička sakralna gradevina, koja se nalazi u Velom Varošu u Splitu, na sjeveroistočnim padinama Marjana. Nazvana je po Mariji Magdaleni. Zaštićeno je kulturno dobro. "P ...

                                               

Crkva sv. Mande na Škrapama

Sagradena je u 17. stoljeću. Crkva sv. Marije Magdalene, poznatija kao crkva sv. Mande nalazi se u splitskom predjelu Škrape, na nekadašnjem antičkom putu izmedu Splita i Stobreča. Izgradena je na mjestu antičke gradevine i ranosrednjovjekovne cr ...

                                               

Crkva sv. Margarete (Dubrava)

Crkva je u osnovi gotička gradevina s kraja 15.stoljeća barokizirana 1720. godine, a povijesno je značajna kao često boravište zagrebačkih biskupa u srednjem vijeku. Ubraja se medu rijetke primjere srednjovjekovnih sakralnih gradevina na području ...

                                               

Crkva sv. Margarete (Lenišće)

Barokna jednobrodna gradevina sa zvonikom uz glavno pročelje smještena je izvan naselja na povišenom zaravnjenom platou. Gradena od 1699. – 1703. g. na mjestu starije drvene kapele, jednostavne je tlocrtno-prostorne organizacije s pravokutnim bro ...

                                               

Crkva sv. Margarete u Gornjoj Kupčini

Crkva historicističkih karakteristika sagradena na mjestu starije crkve je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta manjih dimenzija s užim, poligonalno zaključenim svetištem i zvonikom na glavnom pročelju. Nad brodom je strop, a svetište je svo ...

                                               

Crkva sv. Margarite (Dubrovnik)

Smještena je u južnom dijelu povijesne jezgre, uz bastion Sv.Margarite i dijelom je uklopljena u južno dvorište kolegija Isusovaca. Sagradena 1571. godine po odluci premještanja ranije crkve koja se nalazila na lokalitetu današnjeg bastiona Sv.Ma ...

                                               

Crkva sv. Margarite u Bristu

Crkva je gradena 1751. godine na mjestu starije crkve koja je srušena. Od starije crkve ostala je apsida sa gotičkim svodom koja je ugradena u noviju crkvu. Crkva je jednobrodna sa pravokutnom apsidom, gradena pravilno klesanim kamenom i pokriven ...

                                               

Crkva sv. Margarite u Nerežišćima

Crkva sv. Margarite je jednobrodna gotička crkva s pačetvorinastom apsidom. Ponutrica crkve je gradena finim klesancima, presvodena je prelomljenim svodom sa pojasnicom na pilastrima s lisnatim kapitelima. Bočno su trilobi na menzolama u obliku ž ...

                                               

Crkva sv. Marije Gorske (Majka Božja Gorska)

Crkva Marija Gorska nedaleko Lobora je jednobrodna longitudinalna gotička barokizirana crkva s cinktorom iz 18. st. Brod i svetište današnje crkve potječu iz 14. stoljeća. Zidovi svetišta bili su oslikani, a freske su velikim dijelom očuvane i da ...

                                               

Crkva sv. Marije Gusarice

Renesansna crkva sv. Marije Gusarice sagradena je u 16.st. na šljunčanoj plaži na sjevernom kraju komiške uvale. Ime duguje mnogim zavjetima protiv gusarske opasnosti. Trobrodna crkva oblikovana je kao tri združene gradevine s tri dvostrešna krov ...

                                               

Crkva sv. Marije Magdalene (Hum Bistrički)

Crkva sv. Antuna nalazi se na brdu u selu Hršak Breg, udaljenog dva kilometara od Krapinskih Toplica. Pravilno orijentirana, blago izduženog broda i peterostranog svetišta izgradena je 1899. g. Historicističkih stilskih obilježja s elementima neo ...

                                               

Crkva sv. Marije Magdalene u Donjoj Kupčini

Crkva sagradena 1749. godine ima kasnobarokni karakter, što se očituje u centralnoj tlocrtnoj dispoziciji četverolista formiranog tlocrtno kvadratnim brodom s pridruženim plitkim bočnim kapelama, konkavnim suženjem prema svetištu te prostorom pje ...

                                               

Crkva sv. Marije Magdalene u Maloj Gorici

Crkva sv. Marije Magdalene u Maloj Gorici rimokatolička je crkva u naselju Mala Gorica koje je u sastavu općine Sveta Nedelja i zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Crkva sv. Marije od Špiljana u Kaštel Novome

Vrijeme nastanka: od 12. do 19. stoljeća. Crkva sv. Marije od Špiljana u polju Kaštel Novoga bila je župna crkva srednjovjekovnog sela Špiljana, a prvi put se spominje u osnivačkoj ispravi iz 1189. godine. Izvori 18.st. crkvu nazivaju Madona di S ...

                                               

Crkva sv. Marije Snježne (Dubovec)

Crkva Svete Marije Snježne smještena na brežuljku iznad sela Dubovec, prvi put se spominje 1669. godine, i to kao zidana, sagradena na mjestu starije, drvene kapele. U potresu 1880. g. prilično je stradala te je slijedila obnova, a unatoč radikal ...

                                               

Crkva sv. Marije u Blizni Gornjoj

Crkva sv. Marije u Blizni iz 9. stoljeća jednobrodna je gradevina s polukružnom apsidom, gradena od kamena i pokrivena kamenim pločama. Podignuta je na antičkom lokalitetu. Pred crkvom su ruševine westwerka s ostacima stubišta. Pripada tipu staro ...

                                               

Crkva sv. Marije u Borima u Gornjem Selu

Vrijeme nastanka je od 6. do 19. stoljeća. Na istočnom dijelu otoka Šolte, nedaleko od naselja Gornje Selo na lokalitetu Gornje Polje nalazio se benediktinski samostan sa crkvom Sv. Marije po kojem je lokalitet dobio ime Stomorija. Samostan se u ...

                                               

Crkva sv. Marije u Gornjem Humcu

Crkva sv. Marije na groblju sagradena je u predromanici sa slijepim arkadama na bočnim zidovima. U 17. st je dogradena crkva na zapadu, pa predromanička crkvica postaje njeno svetište ogradeno visokom baroknom kovanom rešetkom. Na oltaru je kamen ...

                                               

Crkva sv. Marije u Visu

Jednobrodna gotička crkva sv. Marije sagradena je u Velom Selu na otoku Visu u 14.stoljeću. Produžena je u 15. st. da bi početkom 20. st. kasnogotičko pročelje bilo srušeno, a crkva proširena neorenesansnom ladom. Pri tom je podignut i zvonik odi ...

                                               

Crkva sv. Marije u Žrnovnici

Sagradena je 1363. godine. Na mjestu stare župne crkve koja se prvi put spominje 1363.g., podignuta je nova crkva koja je posvećena 1727.g. Od stare crkve sačuvana je apsida s prelomljenim svodom. Uz novu crkvu koja je jednobrodna gradevina, nala ...

                                               

Crkva sv. Marka sa zvonikom u Hvaru

Samostan sagraden u 13 14. stoljeću, na zapadnom rubu grada. Ukinut od napoleonske uprave, a srušen dijelom u prvoj polovini 19. stoljeća kada se na njegovom mjestu trebalo smjestiti gradsko groblje. Poslije zadarskog, najveći dominikanski samost ...

                                               

Crkva sv. Marka u Dućama

U napuštenom selu Duće nalazi se crkva Sv. Marka koja se spominje još 1150.g., a do 1864.g. bila je župna crkva. Od tada postaje grobišna crkva s kompleksom zemljišta. Gradena je kao jednobrodna gradevina orijentirana istok-zapad, s prelomljenim ...

                                               

Crkva sv. Marte u Bijaćima

Na ovom se je mjestu prvo nalazila starorimska villa rustica. Potom je ovdje bio sakralni objekt iz starokršćanskog razdoblja. Od nje je ostala polukružna apsida koja se nalazila neposredno iza pravokutne apside crkve sv. Marte. Ime sv. Marte nal ...

                                               

Crkva sv. Martina (Bojčano)

Pravilno orijentirana, jednobrodna crkva sv. Martina, smještena na vrhu brežuljka izvan naselja Bojačno, spominje se u izvorima 17. st. kao kapela župe Zagorska Sela, a prvi opis je iz 1793. g. Krajem 18. st. prigradeni su nova svodena lada i zvo ...

                                               

Crkva sv. Martina (Dubrava)

Crkva je dio nekadašnje gotičke župne crkve spomenute 1315. godine od koje je sačuvano jedino svetište. Crkva je razorena od Turaka, obnovljena sredinom 17. stoljeća, a 1819. godine dijelom porušena, nakon čega je formirana postojeća kapela. Manj ...

                                               

Crkva sv. Martina (Zlatar)

Pravilno orijentirana crkva smještena u naselju, prvi put se spominje 1334. g. Tlocrt joj čini jedan brod, pravokutno svetište sa sakristijom i zvonik smješten na glavnom pročelju. Prizemlje zvonika ima funkciju malog predvorja iz kojeg se ulazi ...

                                               

Crkva sv. Martina biskupa u Ščitarjevu

Župna crkva sv. Martina biskupa smještena je na blagoj uzvisini u središnjem dijelu Šćitarjeva, nedaleko od ostataka rimskih javnih gradevina. Sagradena je 1642. godine, a obnovljena je i dogradena izmedu 1758. i 1768. godine. To je jednobrodna b ...