ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 351
                                               

Crkva sv. Jure u Gatima

Crkva sv. Jure podignuta je na mjestu prapovijesne gradine iznad kanjona rijeke Cetine, na brdu Gradac. Jednobrodna barokna crkva s polukružnom apsidom pokrivena je dvostrešnim kamenim krovom. Pred ulazom je natkriveni trijem s bačvastim svodom š ...

                                               

Crkva sv. Jure u Kokorićima

Crkva sv. Jure u Kokorićima jednobrodna je gradevina, pravokutnog tlocrta sa pravokutnom apsidom, orijentirana istok-zapad. U crkvi se nalaze tri oltara te slika Filippa Naldia koja prikazuje svetog Juru i dva svetačka lika. Oko crkve je groblje ...

                                               

Crkva sv. Jure u Tučepima

Sagradena je na temeljima svetišta razorene starokršćanske bazilike koja se nalazila u sklopu rimske vile. Prvi se put spominje 1311. godine u imovniku župne crkve. Sagradena je krajem 12. st. na temeljima starokršćanskog kultnog objekta memorije ...

                                               

Crkva sv. Jurja (Desinić)

Trobrodna, neogotička crkva s istaknutim bočnim kapelama i zvonikom u pročelju sagradena je 1902. godine prema projektu Josipa Vancaša na mjestu stare župne crkve, na uzvišenju u središtu Desinića. U novu crkvu integrirane su starije gradevne str ...

                                               

Crkva sv. Jurja (Durmanec)

Župna crkva sv. Jurja smještena je u središtu naselja na povišenom terenu nedaleko raskrižja puteva. Gradena je po projektu Stjepana Podhorskog 1939 1942., a dovršena tek 1976. kada je podignut zvonik. Pročeljem je okrenuta prema istoku. Crkva je ...

                                               

Crkva sv. Jurja (Gornja Stubica)

Crkva sv. Jurja prvi puta se spominje 1209., a župa od 1334. g. Današnja crkva djelomično potječe iz vremena obnove 1752. g., kada je sagradena prostrana barokna gradevina zaobljenog svetišta sa zvonikom ispred zapadnog pročelja i polukružnim pob ...

                                               

Crkva sv. Jurja (Jezero Klanječko)

Crkva sv. Jurja je jednobrodna gradevina s polukružnim, izvana poligonalnim svetištem smještena visoko na brijegu izvan naselja Jezero Klanječko. Izgradena je najvjerojatnije u prvoj pol. 17. st. o čemu svjedoči uklesana godina 1622. na šiljastom ...

                                               

Crkva sv. Jurja (Lepajci)

Crkva sv. Jurja smještena je neposredno uz glavnu cestu u naselju Lepajci. Jednobrodna pravilno orijentirana gradevina, pravokutne lade i svetišta s trostranom apsidom, sagradena je u neogotičkom stilu 1905. g. na mjestu starije kapele. U crkvi s ...

                                               

Crkva sv. Jurja (Lijevi Štefanki)

Drvena neožbukana crkva sagradena početkom 18. stoljeća prekrivena šindrom primjer je tradicijskog graditeljstva. Pravokutnog je tlocrta s trijumfalnim lukom nepravilnog, trapezoidnog oblika kojim je odvojeno uže svetište unutarnjih blago skošeni ...

                                               

Crkva sv. Jurja (Lovreća Sela)

Crkva Svetog Jurja na Svetojurskom Vrhu okruženom zaseocima Lovreća Sela, gradena je na mjestu starije drvene kapele, o kojoj postoje zapisi iz 17. st. Osnovu crkve čini kvadratni brod i nešto uže svetište sa stiješnjeno zaključenom apsidom, te z ...

                                               

Crkva sv. Jurja (Zlatar)

Jednobrodna crkva sv. Jurja, pravilne orijentacije, nalazi se na uzdignutom platou u zaseoku sjeverno od naselja Belec. Primjer je sukcesivne graditeljske djelatnosti na jednom objektu i prilagodavanja prostora zahtjevima vremena. Najstariji, rom ...

                                               

Crkva sv. Jurja Mučenika i sv. Jakova Apostola u Oborovu

Crkva je podignuta u središtu naselja i uvučena od ceste u zelenilo velike parcele. Jednobrodna je gradevina velikih dimenzija s pravokutnom ladom i užim izduženim svetištem sa stiješnjenom apsidom. Vanjštinom crkve dominira peterokatni zvonik s ...

                                               

Crkva sv. Jurja Mučenika u Gorincima

Barokna crkva smještena u naselju, nad kanjonom rijeke Dobre, jednobrodna je gradevina križnog tlocrta, s poligonalnim svetištem, sakristijom južno uz svetište, dvije bočne poligonalne kapele te zvonikom iznad pročelja. Crkva je bogato opremljena ...

                                               

Crkva sv. Jurja Mučenika u Rakovcu

Crkva je gotička barokizirana gradevina čije srednjovjekovno porijeklo potvrduje sačuvan gotički sloj, počevši od tlocrtne dispozicije broda i užeg poligonalno zaključenog svetišta poduprtog kontraforama do elemenata poput gotičkog južnog bočnog ...

                                               

Crkva sv. Jurja mučenika u Žeževici

Crkva sv. Jurja mučenika u Žeževici izgradena je na uzvisini Orje, na srednjovjekovnom lokalitetu i dominira vizurom prostora. Spominje je još 1739.g. nadbiskup Katić u svojoj vizitaciji, nakon koje je u više navrata preoblikovana. Najstariji dio ...

                                               

Crkva sv. Jurja na rtu Marjana

Crkva sv. Jurja u Splitu, na rtu Marjana, Šetalište Marina Tartaglie, Hrvatska, zaštićeno je kulturno dobro. Sagradena je u 9. stoljeću, a u izvorima se prvi put spominje 1275. godine. Izgradena je u neposrednoj blizini antičkog hrama božice Dija ...

                                               

Crkva sv. Jurja na Veloj Bračuti kod Pučišća

Crkva sv. Jurja na Veloj Bračuti zapadno od Pučišća jednobrodna je crkvica s polukružnom apsidom pokrivena krovom od kamenih ploča. Gradena je u romaničkoj tradiciji s glatkim ožbukanim zidovima i presvodena bačvastim svodom s rustičnim vijencem ...

                                               

Crkva sv. Jurja na Vršini

Datira iz vremena od 10. do 11. stoljeća. U Donjim Poljicima, iznad Gornje Podstrane na samom istaknutom vrhu planinskog prijevoja nalazi se kamena crkvica sv. Jurja. Crkva je okružena masivnim suhozidom od neobradenog kamena koji formira kružno ...

                                               

Crkva sv. Jurja od Žestinja u Kaštel Novom

Crkva i groblje se nalaze uz poljski put u naselju Rudinama, dijelu Kaštel Novog. Nalazi se podno brda Trećanice čiji je vrh sjeverozapadno. Prema jugozapadu su Bijaći. Sjeveroistočno je prijevoj Malačka. Grobovi su ukopani u zoni s pržacem. Prem ...

                                               

Crkva sv. Jurja sa župnim kućama u Drveniku Velikom

Župna crkva sv. Jurja u Drveniku Velom smještena je na brežuljku poviše luke. Od najranije crkvice potječe svetište presvodeno slomljenim gotičkim svodom i središnji okrugli prozor na pročelju. U prvoj polovici 18. st. proširena je sjevernom i ju ...

                                               

Crkva sv. Jurja u Bobovišćima

Župna crkva sv. Jurja u Bobovišćima podignuta je 1914. na mjestu barokne crkve iz 17. st. Jednobrodna gradevina s transeptom i pačetvorinastim svetištem oblikovana je u klasicističkim neopaladijanskim oblicima. Kasnobarokni kameni zvonik s pirami ...

                                               

Crkva sv. Jurja u Brusju

Jednobrodna svodena gradevina s pravokutnom apsidom sagradena u 18., a proširena u 19. stoljeću, kada je izveden trokatni neostilski kor. Uz crkvu je sredinom 18. stoljeća biskup Bonaiuti sagradio ljetnikovac koji je kasnije postao župni dvor. U ...

                                               

Crkva sv. Jurja u Drveniku

Jednobrodna crkva sv. Jurja u Drveniku izgradena je u XV. stoljeću istočno od zaseoka Kostanići i nalazi se na groblju. Jednobrodna gradevina svodena je šiljastim svodom, a u 18. stoljeću je dogradeno novo, veće svetište. Na glavnom je pročelju j ...

                                               

Crkva sv. Jurja u Gdinju (nova)

Crkva sv. Jurja je jednobrodna gradevina s kvadratičnom apsidom i u produžetku poligonalnom sakristijom, dimenzije cca 9 / 26 metara. Crkva je neostilska gradevina gradena klesancima u horizontalnim redovima, a uglovi gradevine istaknuti su plitk ...

                                               

Crkva sv. Jurja u Gdinju (stara)

Crkva sv. Jurja se prvi put spominje 1558. godine. Godine 1691. uz južni zid dograduje se kapela, a godine 1750. dogradena je i sjeverna kapela jednakog oblikovanja. Kapele su zidane kamenom, sa manjim bočnim prozorima, svodene bačvastim svodom. ...

                                               

Crkva sv. Jurja u Gornjim Brelima

Crkva Gospe od Zdravlja izgradena nad Subotištem u Gornjim Brelima, jednobrodna je gradevina bez apside, gradena u rustičnim oblicima dalmatinskog baroka. Svodena je danas djelomično srušenim šiljastim svodom. Na južnom pročelju su ulazna vrata m ...

                                               

Crkva sv. Jurja u Nerežišćima

Crkva sv. Jurja smještena je na Jurjevu brdu koje sa sjeverne strane dominira nerežiškim poljem. Jednobrodna predromanička crkvica s polukružnom apsidom gradena je nepravilnim kamenom i pokrivena krovom od kamenih ploča. Vanjski zidovi raščlanjen ...

                                               

Crkva sv. Jurja u Ogorju Gornjem

Crkva sv. Jurja u Ogorju Gornjem izgradena je 1855. godine u neoromaničkom slogu. Jednobrodna crkva s pravokutnom apsidom i sakristijom orijentirana je u smjeru istok-zapad, a iznad vrata na glavnom pročelju se nalazi rozeta i trodijelna preslica ...

                                               

Crkva sv. Jurja u Plešivici

Crkva s cinktorom je barokna gradevina sagradena u 17. st. te povećana i nadsvodena sredinom 18. st. Obnovljena je 1847., kada je dograden zvonik uz glavno pročelje. Crkva je jednobrodna gradevina pravokutnog svetišta iza kojeg je u produžetku sm ...

                                               

Crkva sv. Jurja u Straževniku

Crkva sv. Jurja u Straževniku spominje se prvi put u ispravi iz 1111. g. Jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom presvodena je bačvastim svodom s pojasnicama i slijepim nišama na bočnim zidovima. Vrata sa slomljenim lukom ukrašena su akantuso ...

                                               

Crkva sv. Jurja u Sućurju

Crkva sv. Jurja u Sućurju lijep je primjer historicističke arhitekture, dosljedno gradena u neoromaničkom slogu, te ukazuje na povijesni trenutak u kojem nastaje, kada se reminiscencije na prošlost povezuju s nacionalnim osjećajima. Prezentirani ...

                                               

Crkva sv. Karla Boromejskog u Okrugu Gornjem

Crkva sv. Karla Boromejskog u Okrugu na otoku Čiovu je barokni jednobrodni objekt sa pravokutnom apsidom i sakristijom, a orijentiran je u smjeru istok-zapad. Na zapadnom pročelju nalaze se ulazna vrata sa baroknim nadvratnikom. Sa obje strane ul ...

                                               

Crkva sv. Katarine u Domagoviću

Crkva je sagradena na mjestu starije drvene kapele u oblicima historicizma. Riječ je o jednobrodnoj nadsvodenoj gradevini pravokutnog tlocrta s užom zaobljenom apsidom, pravokutnom sakristijom te zvonikom na glavnom pročelju. Eksterijer je obliko ...

                                               

Crkva sv. Katarine u Hrebinu

Izvorno gotička crkva je jednobrodna gradevina malih dimenzija i pravokutnog tlocrta, s užim svetištem i drvenim tornjem nad pročeljem. Adaptirana je tijekom vremena, no unatoč tome u cijelosti je sačuvano pravokutno gotičko svetište svodeno križ ...

                                               

Crkva sv. Katarine u Ljubitovici

Crkva Sv. Katarine u Ljubitovici jednobrodna je crkva s četvrtastom apsidom, podignuta u 18. st. Gradena je pravilnim kamenim kvadrima i pokrivena dvostrešnim krovom s pokrovom od crijepa. Produžena je u 19. st. i povišena za četriri reda kamena. ...

                                               

Crkva sv. Katarine u Zagorskim Selima

Župna crkva sv. Katarine, dovršena u 19. st., nalazi se na povišenom i ogradenom terenu, na vrhu brda u Zagorskim selima. Sagradena je na mjestu starije crkve iz 1691. g., kao jednobrodna gradevina s užim poligonalnim svetištem uz koje je s istoč ...

                                               

Crkva sv. Kate u Drašnicama

Crkva sv. Kate izgradena je iznad Drašnica. Jednobrodna je gradevina s kvadratičnom apsidom, gradena tijekom 17. stoljeća sa stilskim odlikama ranog baroka. U osi glavnog pročelja smještena su ulazna vrata u kamenom okviru, flankirana kvadratični ...

                                               

Crkva sv. Kate u Tugarama

Crkva sv. Kate smještena je na istaknutom položaju u srednjim Poljicima i njoj gravitiraju sjeverni tugarski zaseoci. Prvi se put spominje u 14. st. Jednobrodna je gradevina s izduženom pravokutnom apsidom i bočnom kapelom na sjevernoj strani. Zi ...

                                               

Crkva sv. Klementa u Hvaru

Jednobrodna gradevina s pravokutnom apsidom, sagradena u 16. stoljeću. Povezana je s dominkanskim hospicijem na otoku kojem je ujedno bila bogomolja. Uz isti hospicij je povezan i nastanak sela, a crkva je postala seoska crkva. Izvrstan oltar s p ...

                                               

Crkva sv. Klementa u Pražnicama

Crkva sv. Klementa istočno od Pražnica bila je grobišna crkva srednjovjekovnog naselja Straževnika. Jednobrodna predromanička crkvica sa četvrtastom apsidom pokrivena je krovom od kamenih ploča. Presvodena je bačvastim svodom sa pojasnicama, a bo ...

                                               

Crkva sv. Križa (Križ)

Crkva sv. Križa smještena u središtu naselja izvorno je srednjovjekovna gradevina, a primjer je crkve gotičkih karakteristika zidane opekom i prvobitno neožbukane. Unatoč obnovi i barokizaciji na prijelazu iz 17. u 18. st., srednjovjekovni sloj s ...

                                               

Crkva sv. Križa (Sveti Križ)

Jednobrodna, kasnobarokna crkvica sv. Križa smještena je na osami, na vrhu brijega iznad naselja Sveti Križ, općina Tuhelj. Na mjestu današnje crkve s početka 19. st. spominje se već u 17. st. zidana kapela istog titulara. Tlocrtnu osnovu čine kv ...

                                               

Crkva sv. Križa i groblje sa stećcima u Rastovcu

Vrijeme nastanka je od 15. do 17. stoljeća. Crkva svetog Križa u Donjem Rastovcu sagradena je 1612. godine na mjesnom groblju. Nekad je to bila župna crkva mjesta Zagvozd. Crkva je jednobrodna gradevina, pravokutnog tlocrta sa pravokutnom apsidom ...

                                               

Crkva sv. Križa u Podgori

Crkva sv. Križa smještena je na seoskom groblju uz cestu koja vodi od sela Mravinjice u pravcu Podgore. To je jednobrodna gradevina bez apside, orijentirana u pravcu istok-zapad. Crkva je gradena u 1. polovini 19. stoljeća te je obnovljena u 1. p ...

                                               

Crkva sv. Križa u Splitu

Crkva sv. Križa, crkva u Splitu, Križeva 2. Gradena je i dogradivana od 17. do 19. stoljeća. Kratka povijest župe i crkve sv. Križa u Velom Varošu "Župa je osnovana 27. siječnja 1625. godine i povjerena je svjetovnim svećenicima. Prvi župnik bio ...

                                               

Crkva sv. Križa u Svetom Križu Začretje

Župna crkva smještena je na zapadnoj strani trga u Svetom Križu Začretju. Jednobrodna gradevina, gotičke strukture, kasnije barokizirana, današnji oblik dobila je krajem 18. i poč. 19. st. Ima dvije barokne kapele s južne i sjeverne strane. Uz ju ...

                                               

Crkva sv. Kuzme i Damjana u Dračevici

Crkva sv. Kuzme i Damjana jednobrodna je gradevina sa četvrtastom apsidom podignuta u 17. st. Barokno koncipirano pročelje sa jednostavno profiliranim vratima i dva četvrtasta prozora sa strane. Na sredini je rozeta sa stupićima i izmjeničnim zup ...

                                               

Crkva sv. Kuzme i Damjana u Gornjem Humcu

Na vrhu brda Smrečevika na južnoj strani Brača smještena je predromanička crkva sv. Kuzme i Damjana. Jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom gradena je lomljenim kamenom sa obilnom upotrebom žbuke i pokrivena dvostrešnim krovom od kamenih plo ...

                                               

Crkva sv. Kuzme i Damjana u Hvaru

Jednobrodna crkva s pravokutnom apsidom. Nastala je u drugoj polovini u 16. stoljeća preuredenjem romaničke kuće od koje su sačuvana dva prozora sa srpastim lukom na južnom pročelju. Zaključena je zvonikom na preslicu. Pored svoje vrijednosti kao ...

                                               

Crkva sv. Kuzme i Damjana u Kaštel Gomilici

Vrijeme nastanka: 5. st. do 12. st. Crkva sv. Kuzme i Damjana s grobljem u Kaštel Gomilici jednobrodna je gradevina, trapeznog tlocrta s polukružnom apsidom na istočnom kraju. Pravilno je orijentirana, a smještena je u području Kozica. Izgradile ...