ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35
                                               

Medunarodni odnosi

Medunarodni odnosi područje su javnog djelovanja, i grana političkih znanosti, koja se bavi vanjskom politikom države unutar medunarodnog sustava. To uključuje i uloge medunarodnih organizacija, nevladinih organizacija NVO, i medunarodnih korpora ...

                                               

Meka moć

Meka moć ili meka sila je mogućnost da se privuće i kooptirati umjesto da se prinuda vrši kroz tvrdu moć kao recimo kroz nasilje ili kroz davanje novca kao načina ubjedivanja. Meka moć je mogućnost da se oblikuje preferencija drugih kroz privlačn ...

                                               

Meritokracija

Meritokracija oblik je vlasti u kojem se administrativni i javni poslovi, odnosno svaka uloga koja zahtijeva društvenu odgovornost, dodjeljuje na temelju zasluga, a ne na temelju pripadnosti nekom lobiju, obitelji ili ekonomskoj kasti, sloju, par ...

                                               

Ministarstvo

Ministarstvo je specijalizirana organizacija vlasti za vodenje poslova državne uprave. Kao odgovorna osoba ministarstva je ministar koji upravlja radom i poslovima u okviru svog područja. Svi ministri čine Vladu kao nositelja izvršne vlasti, i na ...

                                               

Mit o Titu

Mit o Titu politički je mit neodvojiv od hrvatskog antifašističkog mita da su svi partizani bili komunisti i antifašisti, te da takvi ljudi nisu mogli počiniti zločine, ako su već ubijali bez suda, onda je to opravdano.

                                               

Model European Union Zagreb (MEUZ)

Model European Union je simulacija donošenja političkih odluka na europskoj razini. U Zagrebu se održava već treću godinu za redom, a organizira ga udruga Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja.

                                               

Monarhizam

Monarhizam ponekad predstavlja filozofiju ideologije, no ponajprije politički pokret koji zagovara stvaranje, očuvanje ili obnovu monarhije kao društvenog uredenja neke države. U svojim osnovama dijeli se takoder i na rojalizam čiji se sljedbenic ...

                                               

Multikulturalizam

Multikulturalizam je ideologija koje potiče na institucionalizaciju zajednica koje imaju mnoge kulture. U suštini to se odnosi na demografsku sliku nekog mjesta, i to na organizaciji školstva, susjedstva, gradova, i nacija. U političkom kontekstu ...

                                               

Nacija

Nacija je izraz koji označava skupinu ljudi koji dijele ili smatraju da dijele zajednički identitet odnosno nacionalnu svijest koja se temelji na odredenim zajedničkim elementima kao što su jezik, vjeroispovijed, kultura, povijest i zajedničko po ...

                                               

Nacionalizacija

Nacionalizacija ili izvlaštenje čin oduzimanja privatnog vlasništva nekretnina ili npr. tvornica ili radiona od strane države. Suprotnost je denacionalizacija. Nacionalizacija je proces kojim industrija ili imovina postaju javno vlasništvo vlade ...

                                               

Nagurana anketa

Nagurana anketa vrsta je interaktivne promidžbene metode koja se obično rabi tokom političkih kampanja, u kojem organizacije ili pojedinci pokušavaju promijeniti ili utjecati na mišljenje glasača ili osobe o nekim političkim strankama ili pojedin ...

                                               

Neofašizam

Neofašizam je ideologija koja je nastala poslije Drugog svjetskog rata, i kao ideologija u sebi sadrži mnoge elemente fašizma. Pod neofašizmom se takoder podrazumjeva i promicanje istovjetnih i sličnih ideologija lokaliziranih karaktera kao na pr ...

                                               

Nezavisni (politika)

Nezavisni ili nestranački političar je pojedinac koji ne pripada nijednoj političkoj stranki. Nezavisni političar može odražavati centristički stav izmedu glavnih političkih stranaka ili ekstremnih stajališta, koja ne zastupa niti jedna velika st ...

                                               

Nezavisnost

Nezavisnost ili neovisnost stanje je nacije ili države, u kojoj njezini stanovnici samostalno donose odluke na području svog teritorija. Deklaracijom nezavisnosti proglašava se nezavisnost. Prva poznata deklaracija nezavisnosti potječe iz Škotske ...

                                               

Nova ljevica

Nova ljevica je naziv za lijevo orijetirane političke pokrete koji su nastali 1960-ih i 1970-ih u mnogim zemljama zapadnog svijeta. Nova ljevica crpi svoje ideje iz neomarksističke - naročito iz misli Herberta Marcusea - i postmarksističke teorij ...

                                               

Nuklearne sile

Nuklearne sile su države koje raspolažu nuklearnim oružjem. Pet od tih država se smatraju kao nuklearne sile i sve su potpisnice NPT-a, a to su: Sjedinjene Američke Države, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Kina. Tri nuklearne država ko ...

                                               

Obvezno glasovanje

Obvezno glasovanje odnosi se na skup zakona koje obvezuju gradane koji ispunjavaju uslove za glasovanje u izborima u zemlji u kojoj su kao gradani. Djelotvorni sustavi za obvezno glasovanje nameću kazne za one gradane koji se ne odazovu na glasov ...

                                               

Odcjepljenje

Odcjepljenje ili secesija označava političko odvajanje pojedinih dijelova zemlje iz postojeće države s ciljem stvranja nove suverene države. Želju za odcjepljenje dijela stanovništva postojeće države naziva separatizam iz latinskog separatus odvo ...

                                               

Oporba

Oporba je izraz kojim se u politici označavaju pojedinci, skupine i organizacije koje su iz političkih ili ideoloških razloga suprotstavljene pojedincima, skupinama i organizacijama koje predstavljaju vlast u državi. U autoritarnim i totalitarnim ...

                                               

Overtonov prozor

Overtonov prozor je termin kojim se opisuje raspon ideja - prvenstveno političkih - o kojima javnost smatra prihvatljivim raspravljati. Termin je nastao prema imenu američkog autora Josepha Overtona, koji je u svojim radovima 1990 ih godina preze ...

                                               

Pamflet

Pamflet je tekst u kojem se autor izražava polemički o znanstvenim, vjerskim ili političkim temama. U pamfletu argumentacija, koja bi bila utemeljena činjenicama, stoji u pozadini. Umjesto argumentacije, predominantno je strastveno zagovaranje pr ...

                                               

Pan-pokreti

Pan-pokreti ili pan-nacionalni pokreti označavaju odredene nacionalističke ili vjerske ideologije koje imaju za cilj ujediniti članove odredenih etničkih i jezičnih skupina u jednu državu. Većina tih etničkih ili jezičnih skupina žive u trenutku ...

                                               

Paradoks glasovanja

Paradoks glasovanja koji se takoder zove Downsov paradoks, ime je za paradoks koji postoji kod racionalnog, samo zainteresiranog glasača u kojem je cijena ili gubitak glasovanja veća od koristi koji oni iz toga izvlače. Objašnjenje ovog paradoksa ...

                                               

Paradržava

Paradržave označavaju područja na kojima djeluju nezakonite i često nasilne skupine unutar dijela državnog područja vlastite medunarodno priznate države i koje pokušavaju postići medunarodno priznanje od strane drugih država i Ujedinjenih naroda. ...

                                               

Paravojna postrojba

Paravojska ili paramilicija, ponekad i paravojne jedinice, pojam je koji je sastavljen iz starogrčkog: para "pored" i latinskog: miles "borci" ili "vojnici", a predstavlja neregularnu vojsku, vojsku koja nema sva svojstva koja ima državna vojska ...

                                               

Parlamentarna demokracija

Parlamentarna demokracija je sustav vlasti parlamentarizma u kojemu sabor ili parlament, čije su članove prethodno slobodno izabrali gradani države, donosi odluke o glavnim političkim pitanjima. Legitimnost sabora proizlazi kroz parlamentarne izb ...

                                               

Participativna demokracija

Participativna demokracija je oblik demokracije koji uključuje široko sudjelovanje gradana u donošenje odluka. Obično su tu koncepciju uključeni i oblici suodlučivanja zaposlenika unutar poduzeća. Tu koncepciju osobito zastupaju i razvijaju polit ...

                                               

Patrijarhat

Patrijarhat, u općem smislu, oblik društvene organizacije, formalne ili neformalne, u kojoj muškarci imaju primarnu kontrolu nad društvenim, političkim, ekonomskim i kulturnim institucijama. Dominacija je izražena kroz različite društvene prakse ...

                                               

Peta kolona

Peta kolona označava tajne skupine koje se bave subverzivnim aktivnostima koje imaju za cilj srušiti ili ometati postojeći poredak u interesu jedne agresivne vanjske sile.

                                               

Pfizer

Pfizer Inc. ili Pfizer je američka multinacionalna farmaceutska korporacija. Jedna od najvećih svjetskih farmaceutskih kompanija, nalazi se na 57. mjestu liste najvećih američkih korporacija iz Fortune 500 prema ukupnom prihodu za 2018. godinu. S ...

                                               

Pluralizam (politika)

Nasuprot totalitarnih ideologija pluralizam prepoznaje postojeće različitosti interesa i političkih pozicija. Smatra da je njihovo individualno postojanje, individualno zastupanje te artikulacija raznih pozicija legitimna i poželjna. Pored tolera ...

                                               

Pobjeda

Pobjeda je uspjeh, povoljan ishod u ratu. Kasnije je pojam proširen i na druga područja, te pobjeda znači i osvajanje prvog mjesta na nekom natjecanju ili natječaju.

                                               

Pokušaji za uklanjanje Donalda Trumpa s funkcije (2021)

Nakon juriša na Kapitol Sjedinjenih Država 2021. godine od strane pristaša odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa 6. siječnja 2021., vladini službenici optužili su ga za poticanje na nasilje zbog poticanja dogadaja i pozvali da ga se smijeni s fun ...

                                               

Polemika

Polemika označava oštre rasprave u okviru političkih, književnih ili znanstvenih diskusija. Polemičko novinarstvo je uobičajeno u zemljama gdje klevete zakonski nisu strogo kažnjive. Polemika je poseban način razradbe nekih životnih,književnih il ...

                                               

Političar

Političar je naziv osobu kojoj je glavna životna djelatnost bavljenje politikom, bilo kao pripadnik institucija državne vlasti, kroz aktivnosti koje mogu biti mandat, izbori, prosvjedne akcije, pučevi ili revolucije. U demokratskom svijetu brojni ...

                                               

Politička apatija

Politička apatija označava nezainteresiranost ili ravnodušnost pučanstva prema političkim aktivnostima, sudjelovanju u politici ili neizlazak na političke izbore. Politička apatija spriječava političke aktivnosti pojedinca. Odlikuje se općem nepo ...

                                               

Politička desnica

Politička desnica je sintagma kojom u aktualnom političkom životu označavamo uglavnom konzervativne struje unutar političkog spektra. Politička desnica polazi od različitosti pojedinaca, pa stoga podržava ili prihvaća društvenu hijerarhiju. Stoga ...

                                               

Politička korektnost

Politička korektnost, rjede politička pravilnost ili čak politička ispravnost, za koju se ponekad rabi i engleska skraćenica PC je izraz koji predstavlja izbjegavanje gesti, ponašanja ili uporabu izraza koji predstavljaju ili se mogu protumačiti ...

                                               

Politička korupcija

Politička korupcija je potkategorija korupcije koja obilježava ilegalno ostvarivanje koristi od strane vladinih dužnosnika, odnosno političara. Ilegalne radnje dužnosnika smatraju se političkom korupcijom samo onda kada su te radnje direktno veza ...

                                               

Politička kultura

Politička kultura je politološki, sociološki, i povijesni stručni izraz. Označava ukupne političke stavove pojedinih članova društva jedne zemlje. Stavovi se smatraju kao izraz sustava vrijednosti koje se odnose prvenstveno na sustav državne vlas ...

                                               

Politička ljevica

Lјevica predstavlja opći pojam kojim se označavaju politički pokreti, političke stranke i političke ideje koje pripadaju političkom spektru lјevice. Opći ciljevi ljevice obično su društvena jednakost, egalitarizam, radnička prava i demokratizacij ...

                                               

Politička mitologija

Politički mit je ideološko objašnjenje političkog fenomena u čiju istinitost vjeruju dijelovi pučanstva. Važna osobina mita je da se u njega vjeruje bez dokaza o istinitosti. Politički mitovi su "ugodno jednostavni" i na jednostavan način objašnj ...

                                               

Politička stranka

Politička stranka je skupina ljudi koji se udružuju radi cjelovitog nastupa u društvu. Političke stranke obično se svrstavaju u smjerove koje zauzimaju glede socijalnih i ekonomskih pogleda, na sljedeće smjerove: lijevo, centar, desno. Postoje i ...

                                               

Politička struktura

Pojam političke strukture označuje strukturne, formalne i institucionalne dimenzije politike. U hrvatskom nazivlju su državna organizacija odnosno institucijski poredak politički sustavi. Vidi društveno-političko uredenje. U američkoj literaturi ...

                                               

Politički centar

U politici, odnosno političkoj teoriji centar je naziv koji označava pokrete, stranke i ideologije koji promoviraju stavove izmedu tzv. ljevice i desnice, odnosno pokušavaju pronaći srednji put izmedu tih dviju ideologija. Ideologija koja promovi ...

                                               

Politički marketing

Politički marketing je marketinško djelovanje u političkom području. U svezi je s demokratskim poretkom. Razvijao se od stranačkog ka marketinškom konceptu. Politička je zbilja svoje vrste. Razvijao se usporedno s komercijalnim marketingom tijeko ...

                                               

Politički odnosi s javnošću

Politički odnosi s javnošću jedan su od programa ili aktivnosti odnosa s javnošću koji se vežu za komunikaciju političkih aktera s njihovim ciljnim javnostima. Definiranju političkih odnosa s javnošću danas se različito pristupa. A. Zipfel smatra ...

                                               

Politički skandal

Politički skandal je skandal prvenstveno vezan uz osobe, organizacije i djelatnosti koje se tiču politike, te, u širem smislu, i državne uprave. Aktivnosti čije obznanjivanje i razotkrivanje izaziva skandal mogu biti različitog oblika, ali se pod ...

                                               

Politički spektar

Politički spektar ili Politički kompas je sustav koji karakterizira i klasificira različite političke pozicije u odnosu jedna prema drugoj. Ovi položaji sjede na jednoj ili više geometrijskih osovina koje predstavljaju neovisne političke dimenzij ...

                                               

Politički zatvorenik

Politički zatvorenik je osoba koja se nalazi u zatvoru zbog političkog ili vjerskog uvjerenja. Osobe su zatvorene u glavno iz razloga jer svojom djelatnošću predstavljaju opoziciju, prijetnju ili smetnju totalitarnoj ili autoritarnoj vlasti. Poli ...