ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 348
                                               

Crkva Presvetog Trojstva u Sv. Nedelji

Crkva je smještena u središtu naselja. Gradena je u razdoblju od 1768. do 1786. godine na temeljima gotičke crkve kao jednobrodna gradevina četvrtaste osnove s užim svetištem zaključenim stiješnjenom apsidom sa sakristijom uz sjeverni zid te zvon ...

                                               

Crkva Ranjenog Isusa u Gradecu

Crkva kasnobaroknih obilježja sagradena je u razdoblju od 1768. do 1824. godine u blizini nekadašnje starije zidane crkve. Cjelovita obnova poduzeta je nakon požara koji je uzrokovao velika oštećenja crkve 1862. godine. Jednobrodna je gradevina v ...

                                               

Crkva Ranjenog Isusa u Novom Čiču

Crkva Ranjenog Isusa nalazi se u središtu naselja Novo Čiče. Sagradena je 1905. godine kao jednobrodna longitudinalna gradevina zaključena trostranim svetištem. Središnji dio glavnog pročelja rizalitno je istaknut, dok se pravokutni zvonik nastav ...

                                               

Crkva Ranjenog Isusa u Velikoj Gorici

Jednobrodna drvena crkva smještena je u blizini naselja Pleso. Sagradena je 1758. godine prema želji udovice plemića Ladislava Plepelića. Temeljne grede i stijene su spajane na "nemški vugel", a trijem sa četiri stupa izveden je u historicističko ...

                                               

Crkva Rodenja Blažene Djevice Marije u Novom Selu Okićkom

Crkva se nalazi na rubu naselja uz groblje, usječena u strminu brijega i okružena cinktorom. Dvobrodna je gradevina s užim svetištem i poligonalnom apsidom, sakristijom uz svetište i masivnim poligonalnim zvonikom ispred glavnog pročelja. Vremens ...

                                               

Crkva Sedam žalosti Blažene Djevice Marije u Prepolnu

Crkva je sagradena 1807. godine u oblicima baroknog klasicizma kao jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta zaobljenih kutova s užim svetištem zaključenim stiješnjenom apsidom, sakristijom i zvonikom na glavnom pročelju. U cijelosti je svodena. ...

                                               

Crkva Srca Isusovog u Novakima Petrovinskima

Crkva je podignuta uz raskrižje glavne i sporednih cesta. Jednobrodna je gradevina jednostavnog tlocrta s pravokutnom ladom, užim svetištem s peterokutnom apsidom te ulaznim predvorjem u prizemlju zvonika naslonjenog na središnju os glavnog proče ...

                                               

Crkva Stomorica u Ložišćima

Crkva sv. Marije Stomorica je smještena u polju sjeverno od sela Ložišća na starom putu prema Supetru. Jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom gradena je priklesanim kamenom i ožbukana. Pokrivena je dvostrešnim krovom s pokrovom od kamenih pl ...

                                               

Crkva sv. Anastazije u Samoboru

Crkva je podignuta na povišenom podzidanom platou u središtu naselja na mjestu starije srednjovjekovne crkve. Gradio ju je majstor Hans Allio iz Celja od 1671. do 1675. godine u oblicima manirizma. Jednobrodna crkva sa širokom svijetlom ladom i p ...

                                               

Crkva sv. Andrije na Svetcu

Na otoku su u razvijenom srednjem vijeku boravili benediktinci koji su ovdje imali svoj samostan na južnom otočnom vrhu, na otoku su boravili do kraja 15. ili početka 16. stoljeća. Crkvica sv. Andrije na otoku Svetcu ostatak je tog benediktinskog ...

                                               

Crkva sv. Andrije u Kotišini

Nalazi se izvan naseljenog mjesta, južno od ceste za Vrgorac. Jednobrodna je pravokutna gradevina s kvadratičnom apsidom. Manjih je dimenzija. Na zapadnom pročelju su ulazna vrata uokvirena jednostavnim kamenim glatkim okvirom. U osi iznad vrata ...

                                               

Crkva sv. Andrije u Lazu Bistričkom

Župna crkva sv. Andrije nalazi se na vrhu maloga brežuljka u središtu sela Laz Bistrički. Današnji izgled dobila je u 19. st. nakon temeljite obnove zidane kapele iz 17. st. Tlocrtno-prostorna organizacija crkve sastoji se od masivnog zvonika isp ...

                                               

Crkva sv. Andrije u Trogiru

Crkva sv. Andrije smještena je na vrhu brijega Balana na Čiovu. Crkva je jednobrodna sa polukružnom apsidom, a orijentirana je u smjeru istok-zapad. Nad ulaznim vratima nalazi se kameni romanički srpasti luk. Sa južne i sjeverne strana vrata nala ...

                                               

Crkva sv. Ane (Desinić)

Jednobrodna, pravilno orijentirana, neoromanička crkva sv. Ane podignuta je u 19. st. na mjestu starije iz 17. st., u naselju Desinić, neposredno uz glavnu cestu prema kojoj je okrenuta začeljem. Sjeverno od crkve je smještena zgrada stare škole, ...

                                               

Crkva sv. Ane (Gornja Plemenšćina)

Jednobrodna crkva smještena na platou brijega sagradena je sredinom 15. st., a od prvobitnog srednjovjekovnog izgleda sačuvala je gotičko svetište i ladu. Kasniji barokni sloj naknadno je uklonjen. Tlocrt crkve čine zvonik kvadratnog presjeka, pr ...

                                               

Crkva sv. Ane (Poljana Sutlanska)

Jednobrodna, svetišta oblika položenog pravokutnika, zidana župna crkva sv. Ane smještena je na vrhu brda, na ogradenom platou u Poljani Sutlanskoj. Crkva koja se spominje u izvorima iz 17. st. temeljito je obnovljena 1770. st. Zvonik pred pročel ...

                                               

Crkva sv. Ane (sv. Križ Začretje)

Crkva sv. Ane u Završju Začretskom smještena je na povišenom platou iznad naselja. Prvi put se spominje u vizitaciji iz 1665.g, no današnji izgled pripisujemo intervencijama 18. st. Gradevina ima pravokutnu ladu te uže i niže svetište zaključeno ...

                                               

Crkva sv. Ane u Dubrovniku

Smještena na Gorici nedaleko crkve sv. Vlaha, crkva je kasnosrednjovjekovne provenijencije s kontinuitetom intervencija u 18. i 19 st., te u 20 st. Pravokutnog je tlocrta s polukružnim svetištem i zvonikom na preslicu na pročelju. Sjeverna i južn ...

                                               

Crkva sv. Ane u Gorici Svetojanskoj

Crkva sv. Ane smještena je na prostranom platou, usred naselja Gorica Svetojanska, uz mjesno groblje. Lokalitet na kojem je smještena crkva poznat je već u srednjem vijeku kao sakralni prostor na kojem su se do 17. stoljeća nalazila čak tri sakra ...

                                               

Crkva sv. Ane u Loboru

Barokno-klasicistička jednobrodna crkva smještena je uz glavnu cestu u naselju Lobor. Crkvu, izvana poligonalnog oblika, čine pravokutna lada, ravno zaključeno svetište, snažan zvonik koji izlazi iz korpusa crkve ispred glavnog pročelja i sakrist ...

                                               

Crkva sv. Ane u Rozgi

Župna crkva sv. Ane u Rozgi smještena je uz cestu koja iz smjera Kraja Donjeg vodi prema Pušći. Svetištem je okrenuta prema cesti i okružena cinktorom. Crkva je sagradena 1842. godine u kasnobarokno-klasicističkom stilu kao jednobrodna gradevina ...

                                               

Crkva sv. Ante Opata u Pražnicama

Župna crkva sv. Ante Opata podignuta je na mjestu gotičke crkvice u drugoj pol. 18. st. te ponovno proširena 1885. g. Trobrodna je gradevina zidana kamenim klesancima sa četvrtastom apsidom. Unutrašnjost je podijeljena na tri broda sa klesanim ka ...

                                               

Crkva sv. Ante Padovanskog u Dragljanima

Crkva svetog Ante Padovanskog u Dragljanima jednobrodna je gradevina s pravokutnom apsidom, orijentirana istok-zapad. Apsida je zapravo ranija crkva koja je 1779. godine proširena dok je crkva u današnjem obliku nastala 1821. godine. U apsidalni ...

                                               

Crkva sv. Ante Padovanskog u Dućama

U starom selu Duće u poljičkom primorju je crkva sv. Ante Padovanskoga sagradena 1864. godine na mjestu starije crkve. Jednobrodna gradevina sa pačetvorinastom apsidom glavnim je pročeljem okrenuta prema jugu. Gradena je velikim kamenim kvaderima ...

                                               

Crkva sv. Ante Padovanskog u Podstrani

Crkva sv. Ante u selu Podstrana sastoji se od dvije pravilno orijentirane medusobno povezane jednobrodne pravokutne gradevine. Pročelje im je u 19. st. spojeno u gornjem dijelu zidom nad kojim je preslica s tri otvora za zvona. Gradena je lomljen ...

                                               

Crkva sv. Ante Padovanskog u Svibu

Crkva svetog Ante Padovanskog stara je župna crkva sela Svib, sagradena 1747. godine. Jednobrodna gradevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, orijentirana istok-zapad. Pročelje završava trokutnim zabatom u čijem vrhu je kasnobarokni zvo ...

                                               

Crkva sv. Ante Padovanskog u Tučepima

Crkva svetog Ante Padovanskog je župna crkva u Tučepima koja je izgraden u Gornjim Tučepima. Osim ove, u Gornjim Tučepima bila je još jedna starija crkva sv. Ante, jugoistočno od Sride Sela.

                                               

Crkva sv. Ante s obrambenim zidom u Tučepima

Na lokalitetu ogradenom kamenim zidom, jugoistočno od naselja Srida sela, Gornje Tučepi, postojala je crkva sv. Ante i oko nje groblje, danas sačuvana u arheološkom sloju. Stara crkva sv. Ante, danas sačuvana u arheološkom sloju, bila je dotrajal ...

                                               

Crkva sv. Ante u Bisku

Crkva sv. Ante podignuta je kod zaseoka Bulati u Bisku. Jednobrodna crkva gradena je masivnim kamenom bez prozora i sa klesanom preslicom na pročelju. Podignuta je pol. 18. st. kao obiteljska kapela obitelji Bulat. Na glavnom oltaru je oslikani d ...

                                               

Crkva sv. Ante u Bolu

Crkva sv. Ante ranije sv. Bernardina podignuta je na istaknutom položaju vrh Lože početkom 16. st. Jednobrodna crkva sa pačetvorinastom apsidom presvodena je slomljenim gotičkim svodom, na južnoj strani dogradena je četvrtasta kapela. Renesansno ...

                                               

Crkva sv. Ante u Kotišini

Vrijeme nastanka osobina objekta je od 17. do 20. stoljeća. Današnja crkva sv. Ante Padovanskog gradena je na padinama Biokova, pravilno orijentirana, uronjena u čempresovu i borovu šumu. Pred crkvom je poravnat teren i okružena je kamenim medama ...

                                               

Crkva sv. Ante u Postirima

Crkvica sv. Ante smještena je u dnu uvale Postira. Kameno pročelje je okrenuto prema moru, sa strane vrata su dva manja kvadratna prozora. Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu. Jednobrodna crkvica s četvrtastom apsidom presvodena je slomljenim ...

                                               

Crkva sv. Ante u Sućurju

U predjelu Donja Banda sagradena je 1663. godine crkva sv. Ante, na položaju gdje su ranije postojale dvije kapele posvećene sv. Križu, odnosno Gospi od Ruzarija. Jednobrodna crkva ima prelomljeni svod i apsidu kvadratičnog tlocrta. Crkva je grad ...

                                               

Crkva sv. Ante u Zadvarju

Župna crkva sv. Ante na Zadvarju nalazi se na groblju južno od naselja iznad ceste Zadvarje - Gornja Brela pod južnim liticama Osoja. Današnja crkva sagradena je u drugoj polovici 18. stoljeća na mjestu ranije. Radi se o jednostavnoj jednobrodnoj ...

                                               

Crkva sv. Antuna (Grabrovec)

Jednobrodna, ranobarokna crkva sv. Antuna Padovanskog smještena je na brežuljku sjeverno od Zaboka. Tlocrta pravokutnog oblika s užim i nižim svetištem nastala je vjerojatno obnovom, starije srednjovjekovne gradevine, u 17. st. Slijepim pravokutn ...

                                               

Crkva sv. Antuna (Hršak Breg)

Crkva sv. Antuna nalazi se na brdu u selu Hršak Breg, udaljenog dva kilometara od Krapinskih Toplica. Pravilno orijentirana, blago izduženog broda i peterostranog svetišta izgradena je 1899. g. Historicističkih stilskih obilježja s elementima neo ...

                                               

Crkva sv. Antuna Opata u Naklicama

Crkva sv. Antuna Opata u poljičkom selu Naklice može se datirati u 15. st. Po tradiciji je posvećena sv. Mariji. Pravilno orijentirana jednobrodna crkva pravokutnog tlocrta bez istaknute apside zidana je masivnim kamenim kvaderima i pokrivena dvo ...

                                               

Crkva sv. Antuna Opata u Šibeniku

Crkva sv. Antuna Opata je objekt romaničkog stila graden u 12. stoljeću. Pregradnjom u 15. stoljeću dobila je mnogo gotičkih odlika, a kasnijim pregradnjama i renesansnih i baroknih stilskih obilježja. Pravilne je orijentacije, jednobrodna, s pol ...

                                               

Crkva sv. Antuna Padovanskog (Matenci)

Crkva Svetog Antuna nalazi se na platou brijega, iznad naselja Matenci, povrh Donje Stubice. Podignuta je 1870. g. na mjestu starije zidane kapele iz 1669. g. Tlocrt crkve čine pravokutna lada i poligonalno svetište s prigradenom sakristijom. Unu ...

                                               

Crkva sv. Antuna Padovanskog i kapela poklonac u Generalskom Stolu

Crkva je smještena u središtu naselja, na povišenom položaju, uz povijesnu Jozefinsku cestu. Jednobrodna je gradevina pravokutnog tlocrta s užim polukružnim svetištem, sakristijom sjeveroistočno uz svetište i zvonikom iznad glavnog pročelja. Pros ...

                                               

Crkva sv. Antuna Padovanskog u Bukevju

Crkva je podignuta u naselju, odmaknuta od glavne ceste i nepravilno orijentirana u pravcu sjever-jug. Neogotička je jednobrodna gradevina, sagradena 1870. godine, s pravokutnom ladom i svetištem jednake širine, izvana poduprta kontraforima. Na g ...

                                               

Crkva sv. Antuna Padovanskog u Gustelnici

Crkva sv. Antuna Padovanskog u Gustelnici smještena je na blagoj uzvisini uz glavnu cestu. Sagradena je 1888. prema nacrtima Hermana Bollea na mjestu starije gradevine. To je jednobrodna drvena crkva s nižim i užim svetištem zaključenim trostrano ...

                                               

Crkva sv. Antuna Pustinjaka u Slavetiću

Arhitektonski slojevita crkva dominantnih baroknih karakteristika potječe iz 1600. godine, a povećana je 1665., te u 18. i 19. stoljeću. Jednobrodna je, s dvije kapele na sjevernoj i jednom na južnoj strani, te polukružnim, izvana poligonalno zak ...

                                               

Crkva sv. Antuna u Blaškovcu

Crkva je sagradena u oblicima tipičnim za prijelaz iz 18. u 19.stoljeće na posjedu patrona Draškovića. Obnovljena je krajem 19.st. Jednobrodna je, pravokutnog tlocrta s užim polukružno zaključenim svodenim svetištem i sakristijom. U sredini glavn ...

                                               

Crkva sv. Antuna u Loboru

Kapela sv. Antuna Padovanskog smještena je u neposrednoj blizini naselja Lobor, na uzvisini, okružena šumom. Malu, jednobrodnu kapelu čine masivan toranj i nešto širi prostor lade, zaključene ravnim zidom. Pročeljem dominira zvonik koji je u gorn ...

                                               

Crkva sv. Apolonije u Vrisniku

Crkva sv. Apolonije "u dnu sela" prvi puta se spominje 1603. godine. Crkva je renovirana 1769. godine kada dobiva barokne oblike i ponovno 1900. godine, no i danas je njeno stanje trošno i zapušteno. Crkva ima brod pravokutnoga tlocrta, širom str ...

                                               

Crkva sv. Arhangela Mihajla i Gavrila u Bolču

Kasnobarokna crkva s kraja 18. stoljeća je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta s polukružno zaključenim svetištem odijeljenim ikonostasom i zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja. Prostor broda nadsvoden je češkim kapama, a svetište bač ...

                                               

Crkva sv. Arnira u Dubravi

Crkva sv. Arnira smjestila se u jugoistočnom dijelu poljičkog sela Dubrave na sjevernom ulazu u manji klanac izmedu uzvisine Brojilo s istočne strane i Brdine sa zapadne strane, a uz brzac Vir, na značajnom položaju uz staru prometnicu. Prostor j ...

                                               

Crkva sv. Barbare (Bedekovčina)

Župna crkva sv. Barbare 1776 1778. smještena na platou brijega izvan naselja Bedekovčina, jednobrodna je gradevina pravokutne lade na koju se sa sjeverne strane nadovezuje uže i niže kvadratno svetište sa stiješnjenom apsidom. Posebnost crkvi, u ...

                                               

Crkva sv. Barbare u Dolu na Braču

Jednobrodna romanička crkvica smještena južno od Dola na putu prema unutrašnjosti otoka. Unutrašnjost je presvodena bačvastim svodom s jednim pojasnim lukom, a četvrtasta apsida u uglovima ima sačuvane trompe. Na pročelju nad ulazom je viseći luk.