ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 347
                                               

Crkva Gospe od Karmena u Dubrovniku

Nalazi se u istočnom dijelu povijesne jezgre Dubrovnika, na Pustjerni, neposredno uz tvrdavu sv. Ivana, koja brani gradsku luku. Današnja crkva je podignuta 1628. – 1636. g. na temeljima prastare crkve sv.Ivana, otvarajući na taj način novo stils ...

                                               

Crkva Gospe od Konacvina u Segetu Donjem

Crkva Gospe od Konacvina odnosno Rodenja Blažene Djevice Marije, rimokatolička crkva u mjestu Segetu Donjemu, općina Seget. Predstavlja zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Crkva Gospe od Milosrda u Dubrovniku

Crkva Gospe od Milosrda koja se nalazi na početku Gospina polja, s jugozapadne strane. Jednobrodna je gradevina, pravokutnog tlocrta, orijentirana istok – zapad. Pravokutno svetište završava nižom polukružnom apsidom, a uz južnu fasadu svetišta p ...

                                               

Crkva Gospe od Prizidnica i eremitorij

Sagradeni su u 1546. godine. Svetište Gospe od Prizidince utemeljeno je nedaleko od Slatina pod strmim stijenama južne strane otoka Čiova kod morske obale. Pol. 16. st. osnovali su ga poljički glagoljaši pod vodstvom Jurja Stojdražića. Jednobrodn ...

                                               

Crkva Gospe od Ružarija u Kaštel Starom

Crkva Gospe od Ružarija u Kaštel Starom jednobrodna je gradevina pravokutnog tlocrta s poligonalnom apsidom. Orijentirana je u smjeru sjever-jug, a smještena je sjeverozapadno od povijesne jezgre mjesta. Gradena je u fazama od 1871. do 1939. kada ...

                                               

Crkva Gospe od sedam žalosti u Splitu

Jednobrodna crkva izgradena je krajem 15. st. na južnoj padini Marjana, u predjelu Kašjuni i svojim se smještajem prilagodila putu na vododerini Suspas. Starijem gotičkom svetištu iz 1362. godine, gradenom od lomljenog kamena sa šiljastim svodom ...

                                               

Crkva Gospe od Site u Strožancu

Crkva Gospe od Site, rimokatolička crkva u Strožancu, općina Podstrana. S pratećim slojevima ispod i u neposrednom okružju čini arheološko nalazište i zaštićeno kulturno dobro

                                               

Crkva Gospe od Sniga u Segetu Donjem

Crkva Gospe od Sniga smještena je na lokalitetu Zvirače u Malom trogirskom polju, na raskršću antičkih puteva. Crkva je jednobrodna sa polukružnom apsidom, a orijentirana je u smjeru istok-zapad. Na zapadnom pročelju nalaze se ulazna vrata sa gla ...

                                               

Crkva Gospe od Soca u Splitu

Sagradena je u 10. stoljeću. Crkva Gospe od Soca nalazi se u Križevoj 1, u bloku s okolnim kućama u sjevernom dijelu Velog varoša koji se nekad zvao Seoce, po čemu je crkva i dobila ime. Jednobrodna je kamena gradevina s pravokutnom apsidom, trod ...

                                               

Crkva Gospe od Spinuta

Crkva Gospe od Spinuta, rimokatolička sakralna gradevina u zapadnom dijelu Splita, izvan stare gradske jezgre, smještana podno sjevernih obronaka brda Marjana. Nalazi se u Spinutskoj ulici, u gradskom kotaru Spinutu. Zaštićeno je kulturno dobro.

                                               

Crkva Gospe od Utjehe u Pučišćima

Nastala u 6. stoljeću. Crkva Gospe od Utjehe izvorno je bila posvećena sv. Stjepanu. Ranokršćanska apsida sačuvana je gotovo u cijeloj visini sa tri prozora s kamenim tranzenama. Predromaničkom adaptacijom crkva je skraćena, te su pridodani slije ...

                                               

Crkva Gospe od Zdravlja u Jelsi

Crkva je sagradena 1535. godine kao zavjetna crkva u tijeku velike epidemije kolere. Nadogradivana je dva puta tijekom povijesti a temeljitu obnovu doživjela je 1863. godine kada se grade zapadna lada i zvonik, te prilaz crkvi čime svetište dobiv ...

                                               

Crkva Gospe od Zvonika u Splitu

Gradena je kroz više razdoblja, od 6. do 11. stoljeća. Crkvica je podignuta u 6. st. u stražarskom hodniku iznad Željeznih vrata Dioklecijanove palače, prvotno posvećena sv. Teodoru. U 11. st. unutrašnjost je podijeljena u tri traveja presvodena ...

                                               

Crkva Gospe Snježne u Dubrancu

Crkva je podignuta na brijegu, uz glavnu cestu. Prvotna barokna crkva dovršena je 1716. g., ali je 1886. g. cjelovito obnovljena i opremljena prema nacrtima Hermana Bollea u historicističkim oblicima kada je dobila današnji izgled. Jednobrodna je ...

                                               

Crkva Gospina Vaznešenja u Sušcima

Crkva Gospe Vaznešenja jednobrodna je gradevina s polukružnom apsidom, pravilno orijentirana. Na glavnom pročelju su ulazna vrata flankirana prozorima, a nad njima je ploča s natpisom na ćirilici koja spominje obnovu crkve 1839. g. i jednostavna ...

                                               

Crkva i samostan sv. Dominika u Trogiru

Vrijeme nastanka je od 14. do 18. stoljeća. Crkva i samostan sv. Dominika u Trogiru nalaze se na južnoj strani jezgre, uz obalu. Početkom 14.st. zacrtan je projekt sklopa. Dvoranska crkva s pačetvorinastom apsidom je u 14.st. produžena prema zapa ...

                                               

Crkva i samostan sv. Eufemije u Splitu

Gradena je od 11. stoljeću, s raznim dogradnjama do 18. stoljeća. Arhitekt je autor crkve sv. Arnira. Samostan benediktinki s kontinuitetom gradnje od 11. do 18. st., nalazi se u neposrednoj blizini sjevernog zida i Zlatnih vrata Dioklecijanove p ...

                                               

Crkva i samostan sv. Katarine (sv. Dominika) u Splitu

Gradeni su 17. do 20. stoljeća. Srednjovjekovni samostanski sklop s crkvom sv. Katarine Aleksandrijske izgraden je na mjestu ranokršćanske crkve istog titulara iz 5-6. st., a porušen u vrijeme utvrdivanja grada u Kandijskom ratu. Po svršetku rata ...

                                               

Crkva i samostan sv. Klare u Splitu

Gradeni su od 1884. do 1913. godine. Arhitekti su bili Emil Vecchietti i graditelj zvonika. Neostilski sklop crkve i samostana izgraden je 1884. prema projektu Emila Vecchietija. Prostrani sklop s vrtom opasan je visokim zidom. Crkva je gradena n ...

                                               

Crkva i samostan sv. Leonarda u Kotarima

Barokna crkva i samostan sv. Leonarda smješteni su na zapadnim obroncima Plešivice. Osnutak seže u 1531., no četverokrilna zgrada samostana podignuta je krajem 17. st. Crkva je povećana 1733., a od 1775. u sklopu samostana djeluje škola. Ukinuta ...

                                               

Crkva i samostan sv. Nikole u Komiži

Nekadašnji benediktinski samostan sa crkvom sv. Nikole i romaničkim fortifikacijama izgraden je u 13.st. iznad Komiže, na brežuljku koji dominira komiškim zaljevom. U 16. i 17. st. crkva je dogradena i barokizirana, a cijeli je sklop utvrden bast ...

                                               

Crkva i samostan sv. Nikole u Trogiru

Crkva i samostan sv. Nikole u Trogiru utemeljeni su 1064.g. Kasnije su prošireni na više romaničko-gotičkih kuća, romaničku kulu sv. Nikole i gotičku kulu Vitturi. Današnja crkva je iz 15.st., a pod njenim pločnikom utvrdena je ranosrednjovjekovn ...

                                               

Crkva Krista Kralja u Selcima

Župna crkva Krista Kralja sagradena je na mjesnom trgu prema projektu austrijskog inženjera Adolfa Schlaufa 1919., a uz sudjelovanje lokalnih graditelja i klesara. Monumentalna trobrodna gradevina sa zvonikom na pročelju gradena je u oblicima neo ...

                                               

Crkva Majke Božje (Marija Bistrica)

Graditeljski sklop hodočasničke župne crkve Majke Božje Bistričke nalazi se na povišenom položaju u središtu naselja. Osim jednobrodne crkve okružene cinktorom u koji je uklopljen župni dvor, tu je i novija kapela sv. Petra, kapele sv. Katarine i ...

                                               

Crkva Majke Božje Jeruzalemske u Krapini

Crkva Majke Božje Jeruzalemske s reprezentativnim cinktorom smještena je na brijegu Trški Vrh nad Krapinom. Sagradena je u razdoblju od 1750-1752. prema projektu Josipa Javornika. Pripada tipu četverolisnih crkava koje potječu od čeških graditelj ...

                                               

Crkva Majke Božje od Sedam Žalosti (Veliko Trgovišće)

Župna crkva nalazi se na povišenom položaju iznad ceste usred naselja Veliko Trgovišće. Sagradena je 1876. g. kao jednobrodna gradevina s užim poligonalnim svetištem uz koje se nalazi sakristija. Iz jednostavnog glavnog pročelja, raščlanjenog vis ...

                                               

Crkva Majke Božje Snježne (Risvica)

Barokno-klasicistička crkva Majke Božje Snježne u Risvici, općina Kumrovec, smještena je na vrhu brijega izvan naselja, a podno Cesargrada. Spominje se još 1639. g. kao manja, zidana, s drvenim tabulatom, a pred ulazom se nalazio drveni trijem i ...

                                               

Crkva Majke Božje Žalosne (Sveti Križ)

Crkva Majke Božje Žalosne nalazi se na dominantnom položaju izvan naselja. Jednostavnu crkvu renesansno-ranobaroknih obilježja čine izdužena lada i polukružno svetište jednake širine te sakristija sa sjeverne strane. Pred ulazom u sakristiju je d ...

                                               

Crkva Majke Božje Žalosne (Trgovišće)

Crkva je smještena u središtu naselja, na sjecištu putova. Tlocrt čini polukružno zaključeno svetište, pravokutna lada s bočno postavljenim polukružnim kapelama i pročelni zvonik. Pregradnji je bilo nekoliko, a onom iz 18. st. pridodana je pravok ...

                                               

Crkva Majke Božje Žalosne u Kostanjevcu

Crkva Majke Božje Žalosne smještena je na uzvisini iznad naselja Kostanjevac. Gradena je u drugoj pol. 17. st. o čemu svjedoči godina 1672. uklesana na kapitelima dovratnika glavnog portala. Bila je to mala kapela s drvenim tornjićem nad vratim k ...

                                               

Crkva Male Gospe u Tučepima

Datira iz 18. stoljeća. Crkva Male Gospe u Tučepima nalazi se na kraju mjesta na zaravni kaskadnog terena gdje je smještena uz srednjovjekovno i novovjekovno groblje. Do crkve se dolazi ogradenim stubištem u čije su zidove ugradene spolije starij ...

                                               

Crkva na Gradini kod Jelse

Na poluotoku Gradina sjeveroistočno od Jelse, gdje su ostatci kasnoantičke utvrde, osnovan je 1605. god. augustinski samostan, ukinut u 18. st. i porušen početkom 19. st., kada se na ovom prostoru počinje formirati groblje. Obrisi samostana vide ...

                                               

Crkva Našašća sv. Križa u Zrinu

Vrijeme nastanka je od 14. do 18. stoljeća. Arheološki ostatci Crkve Našašća sv. Križa u Zrinu nalaze se u južnom dijelu naselja Zrin, podno južnih obronaka Zrinske gore, na području općine Dvor. Povijest lokaliteta seže do 1334. godine kada se ž ...

                                               

Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici

Crkva je smještena u središtu grada. Sagradena je 1692. godine, a današnji izgled je rezultat velike obnove i proširenja 90-ih godina 19. stoljeća prema nacrtima Hermanna Bolléa. Jednobrodna prostrana gradevina zaključena poligonalnim svetištem u ...

                                               

Crkva Navještenja Marijina u Supetru

Župna crkva je nastala na istaknutom položaju na istočnom dijelu naselja iznad ranokršćanske bazilike sv. Petra. Od prve crkve sačuvan je dio geometrijskog mozaika sjevernog broda. Jednostavno trobrodno pročelje s konca 19. st. ima ugradene dijel ...

                                               

Crkva Navještenja u Dubrovniku

Smještena je u istočnom dijelu povijesne jezgre, uz Unutrašnja vrata od Ploča, do crkve sv. Luke. Longitudinalna kamena jednobrodna gradevina pravilne orijentacije, s pravokutnom apsidom, presvodena je križno-rebrastim svodom podijeljenim pojasni ...

                                               

Crkva Očišćenja BDM u Dolu na Braču

Pročelje s izvijenim polukružnim zabatom i arhitektonskom plastikom u baroknoj tradiciji podignuto je 1866. Glavni ulaz na jugoistoku s polukružnim završetkom flankiran je prozorima u obliku rozete sa prošupljenim četverolistom. U osi je veća roz ...

                                               

Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Vukovini

Župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Vukovini nalazi se uz cestu Zagreb – Sisak. Sagradena je 1658. u kasnobarokno – klasicističkim stilskim oblicima na mjestu starije gradevine. Ima ladu kružnog oblika kojoj je sa istočne strane priključe ...

                                               

Crkva Pohodenja Blažene Djevice Marije u Mariji Gorici

Crkva je podignuta u središtu naselja sa svetištem na zapadnoj strani. Jednobrodna je gradevina većih dimenzija pravokutnog broda s užim pravokutnim svetištem, sakristijom uz svetište i zvonikom uz glavno pročelje. Unutrašnjost je svodena križno ...

                                               

Crkva Pohodenja Blažene Djevice Marije u Vinagori

Župna crkva Pohodenja Djevice Marije, smještena je na vrhu brijega u naselju Vinagora. Križnog tlocrta, pravokutne lade s bočnim kapelama i poligonalnim svetištem, okružena je cinktorom. Sagradena je u 18. st. na mjestu starije kapelice, dok je c ...

                                               

Crkva Porodenja BDM u Grabovcu

Crkva Porodenja Blažene Djevice Marije, crkva u Grabovcu, općina Šestanovac. S grobljem čini cjelinu koja je zaštićeno kulturno dobro. Župa je sastavni dio Imotskog dekanata

                                               

Crkva Porodenja BDM u Tugarama

Župna crkva Tugara Gospe od porodenja izgradena je u 16. st. i dogradena u 18. st. Gradena je većim kamenim blokovima kao jednobrodna gradevina s pravokutnom apsidom. Portal na glavnom pročelju je rustične profilacije, a nad njim je rozeta sa tri ...

                                               

Crkva Porodenja BDM u Zavojanima

Župna crkva Porodenja Blažene Djevice Marije u Zavojanima monumentalna je, jednobrodna gradevina s pravokutnom apsidom, orijentirana istok-zapad. Izgradena je početkom 18. stoljeća u baroknom slogu. Na južnoj strani crkve dozidana je manja gradev ...

                                               

Crkva Preobraženja Kristova u Dubrovniku

Nalazi se u sklopu ženskog franjevačkog samostana školskih sestara franjevki u sjevernom dijelu povijesne jezgre, na Pelinama, na vrh Ulice od Sigurate. Prvi put se spominje u dokumentima 1281. Središnji dio crkve sagraden je u 9. st., u razdoblj ...

                                               

Crkva Presvetog Trojstva (Donja Stubica)

Trobrodna crkva smještena u centru naselja, pravilno orijentirana, glavnim pročeljem okrenuta prema parku. Sjeverno od svetišta nalazi se sakristija, na zapadnom dijelu cijelom širinom proteže se pjevalište. Poligonalno svetište iz 15. st. najsta ...

                                               

Crkva Presvetog Trojstva (Kraljevec na Sutli)

Jednobrodna, pravilno orijentirana župna crkva Presvetog Trojstva smještena je uz glavnu cestu u naselju Kraljevec na Sutli. Tlocrtnu osnovu crkve čine gotovo kvadratna lada s ulaznim dijelom i kvadratnim, nešto užim svetištem, iznutra polukružno ...

                                               

Crkva Presvetog Trojstva u Cerovcu Barilovićkom

Crkva je sagradena 1843. godine u barokno-klasicističkoj tradiciji, prema tipskom projektu za srednju varijantu graničarske crkve. U potpunosti su sačuvani svi izvorni elementi gradnje i oblikovanja zbog čega ona jasno prezentira tipičnu krajišku ...

                                               

Crkva Presvetog Trojstva u Dvorancima

Drvena crkva sagradena u 18. i obnovljena u 19. stoljeću pripada tipu sakralnih gradevina pravokutnog tlocrta s užim pravokutnim svetištem, sakristijom i zvonikom tipa jahač iznad glavnog pročelja. Unutarnji prostor natkriven je drvenim oslikanim ...

                                               

Crkva Presvetog Trojstva u Krapinskim Toplicama

Crkva je smještena u starom središtu naselja na uzvisini. Sagradio ju je Josip Lebenvein u razdoblju od 1829. – 1832., dok je toranj podignut 1855. g. Tlocrtno-prostornu dispoziciju čine ulazni prostor nad kojim se uzdiže zvonik, dvotravejni brod ...

                                               

Crkva Presvetog Trojstva u Krašiću

Izvorno gotička gradevina s kraja 14.st. barokizirana je, a danas čini skladnu cjelinu s nadogradnjom izvedenom 1911 1913. u duhu secesije prema projektu S. Podhorskog, dominantnu u cjelokupnom izgledu crkve. Riječ je o centralnoj gradevini križn ...