ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 345
                                               

Tundra

Tundra je biom koji se prostire u predjelima, gdje je rast drveća onemogućen nižim temperaturama i kratkom vegetacijskom sezonom. Ime potječe od kildinskosaamske riječi "tūndâr", koja označava "ledinu bez drveća". Postoje tri tipa tundre: arktičk ...

                                               

Veliki koraljni greben

Veliki koraljni greben je najveći koraljni greben na svijetu, i najveća živa cjelina na svijetu. Nalazi se u Koraljnom moru i proteže se 2030 km duž ruba kontinentalnoga šelfa sjeveroistočne Australije. Greben jednim dijelom prati prirodne otoke, ...

                                               

Zaselak

Zaselak, kao opća imenica označava izdvojeni dio sela, ogranak sela. U administrativnoj podjeli nekog područja to je naziv za izdvojeno naselje koje nema status samostalnog naselja već pripada nekom drugom naselju, od koga može biti i poprilično ...

                                               

Regionalna geografija

Regionalna geografija je znanost o mnogostrukim aspektima odredenog dijela Zemljine površine. Iako se često svrstava u antropogeografiju, regionalna geografija uključuje i proučavanje reljefnih oblika i resursa odredenog područja. Regionalna geog ...

                                               

Arhivistika

Arhivistika je znanost koja se bavi proučavanjem principa i metoda zaštite arhivske grade radi njenog korištenja kao izvora za povijest, ostale znanosti i općedruštvene potrebe. Iz definicije se vidi da je svrha zaštite arhivske grade, prije sveg ...

                                               

Serafin Marija Crijević

Serafin Marija Crijević je bio hrvatski katolički svećenik, životopisac, prevoditelj, arhivist, skupljač umjetnina i povjesničar iz redova dominikanaca. Po ocu je iz plemićke obitelji Crijevića, a po majci iz plemićke obitelji Bunića. Unuk je pje ...

                                               

Ivan Grah

Mons. Ivan Grah je zaslužni hrvatski crkveni arhivist i povjesničar Istre, svećenik Porečke i Pulske biskupije. Bio je prepozit Pulskog kaptola i predani suradnik Državnog arhiva u Pazinu. Ivan Grah je objavio gotovo 200 znanstvenih i stručnih ra ...

                                               

Kremlinologija

Kremlinologija je stručni izraz kojim se označavaju novinarska, politološka, diplomatska i geopolitička istraživanja službene vanjske i unutarnje politike Ruske Federacije, a koji je proizašao iz zapadnjačkog termina sovjetologije, istoga značenj ...

                                               

Zlatko Tanodi (arhivist)

Zlatko Tanodi je hrvatsko-argentinski arhivist interameričke i svjetske reputacije. Njegov je rodendan proglašen Danom arhiva Južne Amerike.

                                               

Vatikanistika

Vatikanistika je stručni izraz skovan početkom druge polovice 20. stoljeća koji se u novinarstvu odnosi na izvještavanje o dogadanjima unutar Katoličke Crkve iz njezina središta, Vatikana, ali i na sve oblike istraživačkog novinarstva vezane uz V ...

                                               

Bibliografija

Bibliografija je znanstvena djelatnost koja sabire, vrednuje, odabire, sadržajno analizira i opisuje tiskane ili na drugi način umnožene, javnosti namijenjene tekstove pa te opise klasificira, ureduje i publicira obično u obliku uredenih popisa. ...

                                               

Bibliografski zapis

Bibliografski zapis je unos jedinstvenog prikaza i opisa odredenog sadržaja u bibliografske baze podataka koja sadrži podatke i elemente potrebne za identifikaciju i pretraživanje, kao i dodatne postojeće informacije. Dodatne informacije mogu pod ...

                                               

Fusnota

Za korištenje na Wikipediji pogledajte Wikipedija:navodenje izvora i Wikipedija:Fusnote. Fusnota je riječ njemačkog podrijetla koja označava bilješku, napomenu stavljenu na dno stranice teksta. Fusnota dodatno objašnjava ili upućuje na dodatno ob ...

                                               

Hrvatska znanstvena bibliografija

Projekt Hrvatske znanstvene bibliografije pokrenut je 1997. godine suradnjom računalnih i informacijskih stručnjaka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te knjižnice Instituta Ruder Bošković. Time je osiguran cjelovit uv ...

                                               

Zotero

Zotero je program otvorenog koda namijenjen automatskom dohvaćanju, uredivanju i upravljanju bibliografskim bilješkama, eksportiranju istih u razne formate i izradi bibliografije različitih stilova. Razvili su ga Center for History and New Media ...

                                               

Anatomija ljudskog tijela Henryja Graya

Anatomija ljudskog tijela Henryja Graya je udžbenik iz anatomije na engleskom jeziku i općeprihvaćeni znanstveni klasik. Knjiga je prvi puta izdana u Ujedinjenom Kraljevstvu 1858. pod naslovom Opisna i kirurška anatomija po Grayu. Henry Gray 1827 ...

                                               

Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje

Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje priručnik je stvoren i izdavan od strane Američke psihijatrijske udruge. U njemu se nalaze kategorizirani mentalni poremećaji i kriteriji za uspostavu dijagnoze. Priručnik je široko upo ...

                                               

Hipokratova zakletva

Corpus Hipocraticum je nastao u Staroj Grčkoj izmedu 5. i 3. stoljeća pr. Kr., te je on u našoj kulturi izvorna točka svih liječničkih zakletvi i kodeksa. Radi se o 59 djela u kojima se govori o tadašnjim etičkim aspektima medicinskog rada. Njiho ...

                                               

Kanon medicine

Kanon medicine je enciklopedija medicine u pet knjiga koju je perzijski učenjak Ibn Sīnā napisao oko 1025. Predstavljala organizirani sažetak svog medicinskog znanja ondašnjeg vremena. Izvorno je napisan na arapskom jeziku, ali je kasnije prevede ...

                                               

Medicinske klasifikacije

SNOMED CT se odlikuje razumljivom kliničkom terminologijom koja obuhvaća bolesti, nalaze fizikalnih pregleda i procedura. Omogućeno je adekvatno indeksiranje pojmova od strane različitih specijalista i na različitim lokacijama. Ova klasifikacija ...

                                               

Medunarodna klasifikacija bolesti

MKB-10 ; ili je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu. Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike. Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od ...

                                               

Plava knjiga

Plava knjiga hrvatska je inačica Medunarodne klasifikacije medicinskih postupaka. Taj sustav šifri je u siječnju 1992. propisao Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva, a danas ga održava njegov sljednik, Hrvatski zavod za zdravstveno ...

                                               

Ženevska deklaracija

Ženevska deklaracija je dokument koji je 1948. godine u Ženevi prihvatila Opća skupština Svjetskog liječničkog udruženja, te dopunila 1968., 1984., 1994., 2005. i 2006. godine. Ona predstavlja deklaraciju o liječničkoj posvećenosti humanitarnim c ...

                                               

Oslikani rukopisi

Oslikani rukopisi su rukopisi urešeni zlatom izradenim ornamentima, inicijalima, minijaturama i vinjetama. Rabile su se prozirne ili mutne boje, a zlato se nanosilo u listićima ili u prahu. U početku se koristilo zlato boje mjedi, poslije zlato c ...

                                               

Codex Calixtinus

Codex Calixtinus glavna je potvrda Liber Sancti Jacobija iz 12. stoljeća ili Knjige svetog Jakova. To je pseudoepigraf koji se pripisuje papi Kalistu II. ; njegov glavni autor ili sastavljač naziva se "Pseudo-Callixtus", često identificiran s fra ...

                                               

Časoslov Farnese

Časoslov Farnese, molitvena je knjiga koju je za svog mecenu, kardinala Alessandra Farnesea, u Rimu Julije Klović brižljivo oslikavao punih devet godina. Stoljećima zaokuplja pozornost i izaziva udivljenje svoje rijetke i izabrane publike. Već Kl ...

                                               

Časoslov opatice Čike

Časoslov opatice Čike, prva hrvatska rukopisna knjiga nastala oko 1066., a djelo je opatice Čike, utemeljiteljice benediktinskog samostana u Zadru. To je prvi europski molitvenik za osobne potrebe. Pisan je latinskim jezikom, beneventanom, urešen ...

                                               

Evandelistar MR 153

Evandelistar MR 153 napisao je Duh, zagrebački biskup, karolinom i iluminiran likovima evandelista, upravo njihovim simbolima, koji su, koji su u tekst ukomponirani u pravokutnik koji čvrsto uokviruju dvije trake u boji. Nastao je u 11. stoljeću ...

                                               

Hrvojev misal

Hrvojev misal je glagoljski iluminirani rukopis pisan za velikog vojvodu Hrvoja Vukčića Hrvatinića nakon što je on postao i hercegom splitskim, izmedu 1403. i 1404. godine. To je najljepši i najbogatije ilustrirani glagoljski rukopis hrvatskoga s ...

                                               

Hvalov zbornik

Hvalov zbornik je srednjovjekovni iluminirani rukopis iz Bosne pisan arvaticom za bosanskog kneza Hrvoja Vukčića Hrvatinića na početku 15. stoljeća. U samom uvodu piše: "U slavu kneza Hrvoja, Splitskog vojvode i viteza Krajeva Donjih i drugih". P ...

                                               

Insularna umjetnost

Insularna umjetnost ili hiberno-saska umjetnost je poslijerimska umjetnost na Britanskom otočju i Irskom otoku od 7. stoljeća do vikinških invazija u 9. stoljeću. U Irskoj je pak prisutna do 12. stoljeća kada ju zamijenjuje romanika. Nastala je f ...

                                               

Knjiga iz Durrowa

Knjiga iz Durrowa je naziv za ranosrednjovjekovni latinski iluminirani rukopis čiji se tekst sastoji od četiri evandelja, a koji je najvjerojatnije izraden u Opatiji Durrow u Irskoj, u Northumbriji ili u opatiji na otoku Iona u Škotskoj, u drugoj ...

                                               

Lindisfarnska evandelja

Lindisfarnska evandelja je naziv za ranosrednjovjekovni latinski iluminirani rukopis čiji se tekst sastoji od četiri evandelja, a koji je izraden u Lindisfarneu u Northumbriji krajem 7. ili početkom 8. stoljeća. Rukopis je bogato ilustriran slika ...

                                               

Misal kneza Novaka

Misal kneza Novaka iz godine 1368. jedna je od najljepših hrvatskih glagoljičkih knjiga, sada pohranjen u Nacionalnoj knjižnici u Beču u Austriji. Misal sadrži najstarije poznate hrvatske stihove pisane glagoljicom, stihovi kneza Novaka pisani su ...

                                               

Osorski evandelistar

Osorski evandelistar napisan je u Osoru, beneventanom na pergamentu 1070. ili 1081., ovisi kako se isčitava iz najave Uskrsa. Evandelistar ima 59 listova veličine 11×19 cm s inicijalima i ukrasima. Na kraju izbornih evandelja je svečana pjesma Ex ...

                                               

Petrisov zbornik

Petrisov zbornik, hrvatski glagoljski zbornik, spomenik hrvatske pisane kulture. Nazvan je po krčkom kanoniku u čijoj je ostavštini pronaden, Josipu Antunu Petrisu. Datira iz 1468. godine. Sadrži 700 stranica i po tome je najopsežniji i najbogati ...

                                               

Sakramentar sv. Margarete

Sakramentar sv. Margarete je srednjovjekovna knjiga pisana na pergamentu na 110 listova veličine 18×22.5 cm, u 11. stoljeću. Napisan je za samostan Margarete de Hahót, kod Somogyvara, u Madarskoj, a donsen je u Zagreb u vrijeme osnivanja Zagrebač ...

                                               

Splitski evandelistar

Splitski evandelistar je najstarija sačuvana rukopisna knjiga u Hrvatskoj. Čuva se u Riznici splitske katedrale, a datira se u 8 9. stoljeće. Neka novija mišljenja zalažu se za raniji nastanak koji smještaju u 6 7. stoljeće, a kao mjesto nastanka ...

                                               

Vatikanski hrvatski molitvenik

Vatikanski hrvatski molitvenik je najstariji poznati hrvatski molitvenik na narodnom jeziku. Čuva se u Vatikanskoj biblioteci i u znanosti je poznat pod nazivom Vatikanski hrvatski molitvenik. Nastao je oko 1400. godine u Dubrovniku ili njegovoj ...

                                               

Zavjernica kralja Zvonimira papi Grguru VII.

Zavjernica kralja Zvonimira papi Grguru VII. je pismo hrvatskog kralja Zvonimira papi Grguru VII., u kojem se pred papinim izaslanstvom obvezuje ispunjavati svoje obveze prema papi, svećenstvu, zemlji i narodu. Obvezuje se da će pomagati siromahe ...

                                               

Amalteja (mitologija)

Amalteja, u grčkoj mitologiji koza, koju je Zeus kao dijete na Kreti sisao i zato je kasnije uvrstio medu zvijezde. Prema drugoj priči Amalteja je nimfa, koja je hranila Zeusa mlijekom jedne koze. Zeus je nimfi dao jedan rog te koze s obećanjem, ...

                                               

Američka mitologija

Aakuluujjusi | Aakuluujjusi | Abaangui | Achi | Achiyalabopa | Achomawi | Adekagagwaa | Adlivun | Aguara | Ahayuta | Ahayuta-achi | Ahea | Ahe’a | Ahmeto-lela-okya | Aholi | Ahsonnutli | Airsekui | Aisoyimstan | Akba-atatdia | Akna | Aleut | Alig ...

                                               

Asmodej

Asmodej, u iranskoj mitologiji, jedan od sedam zlih duhova. Osobito je poznat biblijskoj knjizi o Tobiji, gdje se spominje kao demon protiv kojeg se bori arkandeo Rafael. Asmodej je trideset i drugi duh Goecije koji vlada nad sedamdeset i dvije l ...

                                               

Aztlán

Aztlán, legendarni otok na području današnjeg sjevernog Meksika ili južnog dijela SAD-a, gdje se, prema vjerovanju, nalazila prapostojbina Asteka. Asteci su narod iz jezične skupine Nahua Indijanaca koji je prozvan po njihovoj drevnoj prapostojbi ...

                                               

Bahamut

Behemoth je mitološka zvijer, slična zmaju ili čak sinonim za zmaja s velikom snagom i zubima. Smatra se da Behemoth predstavlja egipatsko božanstvo Tawaret, odnosno nilskog konja. U židovskoj mitologiji, Behemoth je bio simbol sveg zla na zemlji ...

                                               

Eter (mitologija)

Eter ili Akmon u grčkoj mitologiji primordijalni je bog nebeskoga svjetla, sin boga vječne tame Ereba i božice noći Nikte, a brat i pratilac božice svijetloga dana Hemere. Utjelovljenje je prozirne modrine koja okružuje svijet i zraka koji ljudi ...

                                               

Eurinom (demon)

Eurinom, duh ili demon iz grčke mitologije koji proždire raspadajuće leševe i obitava u podzemnom svijetu Hadu. Opisuje ga se kao biće s plavo-crnom kožom i oštrim zubima koje na ledima nosi lisičju kožu i hoda sagnutih koljena. Ponekad se spomin ...

                                               

Feba (mitologija)

Povezivana je s Mjesecom (poput Selene, a pratitelj joj je bio njezin brat Kej s kojim je imala dvoje djece - Letu i Asteriju. Imena Feb i Feba postali su Apolonovi i Artemidini epiteti i sinonimi. Prema Eshilu, Temida joj je predala upravljanje ...

                                               

Feniks

Feniks je po egipatskoj mitologiji sveto mitološko biće koje je u obliku vatrene ptice. Govori se da živi 500, 1461 ili 12 594 godina ovisi o izvoru. Feniks je ptica crveno-zlatne boje. Nakon kraja životnog kruga feniks izgori, a iz pepela nastan ...

                                               

Goblin

Goblin je mitološko biće s velikim nosom i ušima, pametan je, mrzi društvo i sklon je činiti razne nepodopštine. Ponekad se prikazuje u obliku životinja što reflektira njegovu životinjsku prirodu. U germanskim i nordijskim mitovima navodi se kao ...