ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 34
                                               

E-demokracija

E-demokracija ili elektronička demokracija znači uporabu novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u jačanju demokracije, demokratskih institucija i demokratskih procesa. Njezin glavni cilj je elektronička podrška demokraciji. Ona nije pove ...

                                               

Egalitarizam

Egalitarizam politička je ideologija ili etička teorija, prema kojem svi ljudi trebaju biti tretirani kao jednaki. Naglašava jednakost svih ljudskih bića. Koncept političke, ekonomske, znanstvene i kulturne elite je suprotnost konstrukcije egalit ...

                                               

Ekonacionalizam

Ekonacionalizam je struja u zelenoj politici koja ekologiju i ekološki aktivizam veže uz narod i njegov položaj. Razvio se u Ukrajini, Poljskoj i Litvi gdje su se pobornici zelene politike desnih političkih uvjerenja izdvojili iz tzv. zelene ljev ...

                                               

Ekstremizam

Ekstremizam je izraz kojim se označavaju djela ili ideologije koje izlaze iz okvira koje se smatraju društveno prihvatljivim, bilo iz pragmatičnih, bilo iz moralnih razloga. Taj je izraz gotovo u pravilu pogrdan. Kao njegova suprotnost se navodi ...

                                               

Energetska politika

Utjecajni subjekti, poput općinskih ili regionalnih vlasti i energetske industrije, će takoder primjenjivati svoju politiku. Mjere politike koje su dostupne ovim subjektima su manjeg opsega u smislu suverenosti, ali mogu biti jednako važne kao i ...

                                               

Germanofobija

Germanofobija ili Antigermanizam je oblik oštrog neslaganja s politikom ili mržnje prema Nijemcima i Njemačkoj. I danas je proširena samo u daleko manjoj mjeri nego u prošlosti u nekim susjednim zemljama Njemačke, osobito u Francuskoj, Češkoj, Ve ...

                                               

Gerontokracija

Gerontokracija je oblik oligarhijske vladavine u kojoj je vlast ograničena na grupu ljudi koji se od ostalih razlikuju većom životnom dobi. Obično se stvara tako da osobe koje dožive odredenu starost akumuliraju daleko veću političku moć od onih ...

                                               

Glasački listić

Glasački listić list je od papira i dokument koji se rabi pri sudjelovanju na izborima ili referendumima. Prethodno ispisani list prikazuje popis odobrenih kandidata i / ili političkih stranaka. Glasački listić se zatim preklopiti da bi se sačuva ...

                                               

Glasina

Glasina je neprovjerena vijest, informacija ili poruka koja se širi uglavnom usmeno i koja se tijekom vremena mjenja na karakterističan način. Glasina je tobože istinita informacija koja se usmeno širi, a čiju istinitost nije moguće neposredno pr ...

                                               

Gospodari rata

Gospodar rata je izraz kojim se opisuje osoba koja je osvojila ili drži vlast nad odredenim teritorijem, najčešće podnacionalnom jedinicom jedne države, i to isključivo na temelju raspolaganja oružane sile u obliku sebi vjernih vojnih ili paravoj ...

                                               

Gradanski nacionalizam

Gradanski nacionalizam, takoder poznat i pod nazivom liberalni ili slobodarski nacionalizam oblik je nacionalizma koji, prema tumačenjima političke filozofije, nije utemeljen na ksenofobiji i nesnošljivosti prema drugim narodima, već su, potpuno ...

                                               

Hegemonija

Prevlast ili posudenica hegemonija odnosi se na dominaciju ili prevlast jedne države, etnije u organizaciji ili sličnim čimbenicima na području politike, vojske, gospodarstva, vjere i/ili kulture. U usporedbi s hegemonom ostvariteljom hegemonije, ...

                                               

Hrvatski radnički savez

Hrvatski radnički savez bio je sindikalna organizacija Hrvatske seljačke stranke. Glasilo Hrvatskog radničkog saveza je bio tjednik Hrvatski radnik. Utemeljen je godine 1921. Tijekom povijesti bio je pod utjecajem nekoliko ideoloških struja: do 1 ...

                                               

Indoktrinacija

Indoktrinacija je proces usadivanja ideja, stavova, kognitivnih strategija ili profesionalne metodologije. Od obrazovanja obično se razlikuje po tome što se od indoktrinirane osobe očekuje da ne preispituje i da kritički ne analizira naučene dogm ...

                                               

Industrijska špijunaža

Industrijska špijunaža je korištenje obavještajnih službi u interesu kompanija iz vlastite države. Pri tom se koriste sve dostupne legalne i nelegalni metode prikupljanja informacija. U globalnom tržišnom gospodarskom sustavu poduzeća konkuriraju ...

                                               

Inicijativa tri mora

Inicijativa tri mora neformalna je politička platforma inicijative zemalja istočne i srednje Europe na potezu Baltik-Jadran-Crno more. Područje Inicijative Jadran-Baltik-Crno more predstavlja 28% teritorija Unije i 22% njezina stanovništva, ali i ...

                                               

Izborni popis

Izborni popis ili Izbornu listu može istaknuti svaki politički ili društveni čimbenik ukoliko ispuni zakonske uvjete za to, to jest ako prikupi propisani broj potpisa gradana koji podržavaju njegovu kandidaturu. Izborna je lista, dakle, oblik kan ...

                                               

Izolacionizam

Izolacionizam je državna, ekonomska, kulturna i druga politika koja zanemaruje ili izbjegava suradnju i kontakte s drugim državama, ekonomijama, kulturama i dr. Politika je to koja vodi zatvaranju u vlastite granice, organizacije, kulture, klanov ...

                                               

Izravna demokracija

Izravna demokracija ili direktna demokracija je oblik demokracije u kojoj ljudi o političkim pitanjima odlučuju izravno, direktno. Ona se razlikuje od većine trenutno uspostavljenih demokracija koje su predstavničke.

                                               

Izvršna vlast

Izvršna vlast predstavlja vrh vlasti u političkom sustavu na kojem se kreira politika i kroz koji se ta politika provodi. Osnovna funkcija ove vlasti jeste izvršavanje zakona, koje u pravilu donosi zakonodavna vlast, od­nos­no do­no­si prav­ne ak ...

                                               

Jednostranački sustav

Jednostranački sustav je vrsta stranačkog sustava u kojem samo jedna stranka sudjeluje u vlasti, a drugima su zabranjene ili im nije dozvoljeno sudjelovanje za izborima. Jednostranački sustav je različit od nestranačkog sustava, gdje uopće ne pos ...

                                               

Jezični imperijalizam

Jezični imperijalizam je pojam koji se odnosi na sustavan napor stvaranja prevlasti jednog jezika političkim, gospodarskim i načinima kulturnog imperijalizma kako bi zauzvrat promovirati svoje političke, gospodarske i kulturne interese. Na taj se ...

                                               

Jugosfera

Jugosfera je pojam, kojeg je skovao Tim Judah u svojem članku Enterning the Yugosphere u britanskim listu The Economist 2009. Prema navodima autora nakon nestanka SFR Jugoslavije "rada" se Jugosfera. Koncepcija "Jugosfere" kao i "zapadnog Balkana ...

                                               

Juriš na Kapitol Sjedinjenih Država

6. siječnja 2021. godine pristaše američkog predsjednika Donalda Trumpa okupile su se u Washingtonu, DC, kako bi prosvjedovale protiv rezultata predsjedničkih izbora 2020. godine i podržale Trumpov zahtjev da potpredsjednik Mike Pence i Kongres o ...

                                               

Kabala i politika

Politika je, po Aristotelu, rad na najvišem dobru. Najviše dobro je dobar život koji podrazumijeva one oblike življenja koji su lijepi, u skladu s vrlinama, i u skladu s naravi Božjom. Budući da i Kabala teži ozbiljenju dobrog života u realnom sv ...

                                               

Kapitalizam

Kapitalizam je ekonomski i društveni sustav u kojem su kapital, zemlja i sredstva za proizvodnju privatno vlasništvo; rad, dobra i izvori resursi trguju se na tržištima; i zarada, nakon oporezivanja, podijeljena je vlasnicima ili uložena u tehnol ...

                                               

Kineska politika jednog djeteta

Kineska politika jednog djeteta započela je 1979. godine s ciljem smanjenja nataliteta i kontrole rasta stanovništva. Bračni parovi u kineskim gradovima smiju imati samo jedno dijete, dok na selu smiju imati jedno ili dvoje, ako je prvo dijete dj ...

                                               

Kneževina

Kneževina odnosi se na oblik vlasti države, na čelu s knezom. Kneževine danas postoje u Europi i kao suverene države. Srednjovjekovni Hrvatski vladari Panonske Hrvatske i Primorske Hrvatske obično su nazivani knezovima.

                                               

Kolektivna krivica

Kolektivna krivica je izraz koji se rabi da bi se krivica za neko počinjeno djelo nekog pojedinca prebacila na druge osobe, obitelj, plemena, sve članove nekog udruženja, rase, spolove, cijele narode ili cijelo čovječanstvo. Ovo uključivanje u kr ...

                                               

Kolonijalizam

Pod kolonijalizmom podrazumijeva se odnos vladanja izmedu zajednica u kojem sve bitne odluke za život koloniziranih donosi manjina kulturno različitih i nespremnih na prilagodavanje kolonijalnih gospodara, uglavnom vodena eksternim interesima. U ...

                                               

Kompromis

Kompromis je način rješenja sukoba koji se temelji na medusobnom dobrovoljnom dogovoru. Osnova kompromisa je spremnost na odricanje obiju strana u pogledu na neku od suprotnih želja ili interesa. Osim toga obje strane moraju biti u duhu ravnoteže ...

                                               

Komunizam

Komunizam, političko-filozofska, društveno-filozofska, politička i ekonomska ideologija i politički pokret čiji je krajnji cilj uspostava komunističkog društva - socioekonomskog poretka strukturiranog prema ideji društvenog vlasništva proizvodnih ...

                                               

Kondominij

Kondominij ili koimperij u medunarodnom pravu označava zajedničku upravu i vlast nad teritorijem izmedu dviju ili više država. Označava vlast dviju ili više država nad istim teritorijem, područje pod takvom vlašću. U europskoj povijesti, postoje ...

                                               

Konsenzus

Za Wikipedijino pravilo, vidi Wikipedija:Konsenzus. Konsenzus ili sporazumna jednoglasna odluka je postupak donošenja odluka koji se ne zasniva na "vladavini većine" već na najvećoj mogućoj suglasnosti unutar skupine. Umjesto da većina donosi odl ...

                                               

Korisni idiot

Korisni idiot ili korisna budala je izraz, u pravilu pogrdni, kojim se u političkom žargonu označava ličnost koja propagira stavove ili interese skupine ili ideologije koju u potpunosti ne shvaća, i koja je u tom smislu cinično iskorištena u prop ...

                                               

Krajnja desnica

Krajnja desnica, ekstremna desnica, radikalna desnica ili ultradesnica su izrazi kojima se označavaju politički pokreti, stranke i ideologije koje pripadaju desnici te ih karakterizira radikalno odbacivanje postojećeg političkog poretka odnosno s ...

                                               

Kraljevska obitelj

Kraljevska obitelj je proširena obitelj monarha. Općenito, poglavar kraljevske obitelji je kralj ili kraljica. Termin "carska obitelj" odgovarajuće opisuje proširenu obitelj cara ili carice, dok termini "vojvodska obitelj", "velikovojvodska obite ...

                                               

Krtica (agent)

Krtica ili agent spavač je izraz koji u obavještajnom žargonu označava osobu koja se "infiltrirala", odnosno došla na visoku ili odgovornu poziciju u nekoj organizaciji sa koje tajno dostavlja povjerljive podatke vlastima ili suparničkoj organiza ...

                                               

Kult ličnosti

Kult ličnosti ili kult osobnosti javno je nekritičko isticanje i obožavanje jedne osobe kao nepogrješivog političkog vode društvenog napretka. Kult ličnosti često nalikuje na religiju zamijenjujući obožavanje društva prema "velikom vodi" države. ...

                                               

Liberalizacija

Liberalizacija je izraz koji u najširem smislu označava uvodenje novih pravnih propisa koji za posljedicu imaju uklanjanje prethodnih ograničenja i restrikcija u raznim oblastima društvenog života. U užem smislu se pod liberalizacijom može podraz ...

                                               

Lijevi centar

U politici, odnosno političkoj teoriji izraz lijevi centar, označava političke pokrete, političke stranke i političke ideje koji po svojim temeljnim programskim odredenjima pripadaju ljevici, ali u svojoj praktičnoj platformi imaju dosta kompromi ...

                                               

Lobiranje

Lobiranje označava način zastupanja interesu politici, u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti te utjecaj kroz osobne kontakte na javno mnijenje preko medija. Primjerice sindikati, nevladine organizacije i udruge kao i veće tvrtke koriste svoj utjecaj n ...

                                               

Lustracija

Lustracija je provjera i uklanjanje iz javnog političkog života onih osoba koje su bile aktivne u službi totalitarnih režima. Provodi se u nekim državama Europe počevši od pada realsocijalističkih režima kao dio opće dekomunizacije društva, a ran ...

                                               

Ljevičarski ekstremizam

Ljevičarski ekstremizam je naziv za razne struje i ideologije unutar političke ljevice, koja odbijaju parlamentarnu demokraciju, tržišno gospodarstvo ili kapitalizam, i žele taj sustav zamijeniti egalitarističkim političkim sustavom. Ljevičarski ...

                                               

Ljevičarski fašizam

Ljevičarski fašizam ili crveni fašizam je izraz iz područja političkog nadmetanja koji vrednuje realsocijalističke sustave i političku ljevicu kao jedan od oblika fašizma, a ponekad fašističke državne sustave i desničarski antikapitalizam kao "lj ...

                                               

Manifest

Manifest je tekst koji objavljuje osnovna načela književnoga stvaranja neke nove grupe pisaca, obično radikalnije, suprotstavljena vladajućim književnim konvencijama i oštrije intonirana. Neki od najpoznatijih književnih manifesta su: "Manifest v ...

                                               

Maoizam

Mao Ce-tungov misao, ili samo maoizam, politička je teorija koja vodi porijeklo od učenja kineskog diktatora Maoa Ce-tunga. Njegovi sljedbenici, poznati kao maoisti, prakticiraju anti-revizionistički oblik marksizma-lenjinizma. Razvijao se od 195 ...

                                               

Marksizam-lenjinizam

Marksizam-lenjinizam je naziv koji u najširem smislu označava ideologije temeljene na marksizmu u tumačenju Lenjina, odnosno marksističke ideologije komunističke orijentacije, koje su se razvile 1920-ih. Njega su počeli koristiti sami komunisti n ...

                                               

Matrijarhat

Matrijarhat ili ginekokracija je politički ili društveni sustav u kojem dominiraju žene. Pojam je suprotan patrijarhatu. Većina antropologa i povjesničara religije, danas je uvjerena da nema dokaza da je matrijarhat, iako zabilježen u legendama i ...

                                               

Medunarodna antikorupcijska akademija

Medunarodna antikorupcijska akademija je medunarodna znanstvena organizacija sa sjedištem u Laxenburgu, u blizini glavnog grada Beča. Osnivačka konferencija održana je 2. rujna 2010. u bečkom Hofburgu. Glavni cilj akademije je obrazovanje stručnj ...