ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 338
                                               

Avarsko-slavenska kultura

Avarsko-slavenska kultura je srednjovjekovna kultura raširena uglavnom u Panoniji od druge polovice VI. do početka IX. st. Medu istraživačima su postojale dvojbe: treba li tu kulturu vezati etnički uz Avare Obre ili je to kultura avarskoga doba. ...

                                               

Azilien

Azilien je kulturna skupina mladega paleolitičkog i mezolitičkog razdoblja, nazvana prema nalazištu Mas d’Azil u južnoj Francuskoj. Raširena je u južnoj Francuskoj, sjevernoj Španjolskoj i na britanskim otocima. U nalazima kamenog oruda izdvaja s ...

                                               

Badenska kultura

Badenska kultura je eneolitička kultura koja je od 3600. do 2800. godine pr. Kr. bila rasprostranjena u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Njeni materijalni ostaci najčešći su u Moravskoj, Madarskoj, Slovačkoj i istočnoj Austriji, a importi badenske ...

                                               

Bodrogkereszturska kultura

Bodrogkereszturska kultura je eneolitička kultura rasprostranjena izmedu istočne Slovačke na sjeveru, preko područja istočno od Budimpešte i zapadne Transilvanije do istočne Bačke, Srijema i Banata na jugu. Prema raspoloživim, pouzdanim podacima ...

                                               

Butmirska kultura

Butmirska kultura je grupa neolitskog doba, sa nizom lokalnih karakteristika, koja se rasprostirala u centralnoj Bosni i Hercegovini, gornjem porječju rijeke Bosne, od Zavidovića do Sarajeva. Na navedenoj teritoriji središnje Bosne nalazi se veći ...

                                               

Cotofeni-kultura

Cotofeni-kultura je eneolitička kultura raširena u većem dijelu Rumunjske, sjeverozapadne Bugarske i istočne Srbije. Najpoznatija su nalazišta: Cotofeni din Dos, Rîpa Rosie, Ostrovul Corbului, Locusteni, sva u Rumunjskoj. Naselja su se nalazila n ...

                                               

Daljska kultura

Daljska kultura je prapovijesna kultura raširena u Baranji, istočnoj Slavoniji, zapadnom Srijemu i južnoj Bačkoj. Glavna su nalazišta: Dalj, Batina, Erdut, Vukovar, Šarengrad. Izdvojene su dvije faze: starija, koja pripada kasnobrončanodobnoj kul ...

                                               

Danilska kultura

Danilska kultura javlja se u predjelima jadranske obale, a ime je dobila po lokalitetu selu Danilu istočno od Šibenika. Godine 1951. Duje Rendić-Miočević pokusnim je iskopavanjem u polju kraj tog sela otkrio dotada nepoznatu neolitičku kulturu, a ...

                                               

Glasinačka kultura

Glasinačka kultura je najizrazitija grupa starijeg metalnog doba na Balkanu. Rasprostirala se u istočnoj Bosni i Hercegovini, jugozapadnoj Srbiji, sjevernim dijelovima Crne Gore, a značajno je utjecala na susjedne oblasti. Mati-kultura u sjeverno ...

                                               

Gravettien

Gravettien je kultura mladega paleolitika nazvana prema nalazištu La Gravette kraj Bayaca na rijeci Dordogni, Francuska. Klasični oblik nastao je i razvio se u zapadnoj Europi, a srodna inačica, tzv. istočni gravettien pojavio se u lesnim područj ...

                                               

Hrvatski povijesni prostor u brončanom dobu

glavni članak: Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti Brončano doba je prapovijesno razdoblje kojemu obilježje daje uporaba bronce u izradbi oruda, oružja i nakita. Početak i završetak brončanoga doba na različitim stranama svijeta nije bio is ...

                                               

Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti

Područje današnje Hrvatske bilo je oduvijek vrlo bogato životinjskim i biljnim svijetom pa slijedom toga pogodno za život ljudi. Na sjeveru su plodne riječne doline, koje čine rijeke Drava, Sava, Dunav, Kupa, Una, na jugu brojna krška polja i raz ...

                                               

Hvarska kultura

Hvarska kultura je kasnoneolitička i ranoeneolitička kultura javlja se na istočnoj obali Jadrana i djelomično nasljeduje danilsku. Prvobitno je otkrivena na Hvaru - Grapčeva špilja, ali ima je i po cijeloj obali. Naselja su na otvorenom no prošir ...

                                               

Impresso-keramika

Impresso-keramika je kultura starijega neolitika, raširena po cijelome Sredozemlju, nazvana prema načinu ukrašavanja keramičkih posuda utiskivanjem prsta i nokta, zašiljenih predmeta od kamena ili kosti, rubova školjaka i puževa, a u kasnijim faz ...

                                               

Kašteljerska kultura

Narod Istre gradine naziva "kašteljeri", pa je i kultura vezana uz te gradine nazvana kašteljerskom. Istraživanja oko Trsta datiraju početak kašteljerske kulture u srednje brončano doba, no postoje indicije da njezin početak, tj. početak podizanj ...

                                               

Korenovska kultura

Korenovska kultura je neolitička kultura raširena u središnjoj Hrvatskoj. Pripada srednjoeuropskom kompleksu kultura s linearnotrakastom keramikom. Njezini su nositelji zadržali stariju, starčevačku tradiciju stanovanja u zemuničkim nastambama. K ...

                                               

Kostolačka kultura

Kostolačka kultura je eneolitička kultura čiji je razvoj započeo odo 3250. godine na području jugoistočne Europe, a do kraja svoga postojanja 3000. godine pr. Kr. bila je rasprostranjena na sjeveru do Slovačke, te na istoku do Erdelja i Oltenije ...

                                               

Kultura grobnih humaka

Kultura grobnih humaka je kulturni kompleks raširen na velikom području od Porajnja do Karpatske kotline tijekom srednjega brončanoga doba. Kulture se razlikuju s obzirom na ishodišno područje gdje su nastale, što je imalo utjecaj na keramičku pr ...

                                               

Kultura polja sa žarama

Kultura polja sa žarama je kultura kasnoga brončanog doba, nastala na prostoru Podunavlja, jugoistočnih Alpa i južnog Balkana, odakle se širila i po srednjoj Europi, sve do njezina zapadnoga ruba; obilježava ju obred spaljivanja pokojnika i pohra ...

                                               

Kultura vrpčaste keramike

Kultura vrpčaste keramike je keramičko posude koje je prije pečenja ukrašeno otiskivanjem sukane uzice ili vrpce i koje se pojavljuje u različitim vremenskim razdobljima i u različitim prapovijesnim kulturama. Vrpčasta keramika ujedno označava i ...

                                               

Kultura zgrčenih kostura

Kultura zgrčenih kostura je kultura brončanog doba, koja predstavlja prvu razvojnu fazu brončanog doba u srednjoj Europi. Hrvatska enciklopedija LZMK ovako piše o njoj: U razvoju srednjoeuropskih kulturnih područja izdvajaju se tri bitne faze obi ...

                                               

Kultura zvonolikih vrčeva

Kultura zvonolikih vrčeva je naziv za više raspršenih skupina kasnoga bakrenog i ranoga brončanog doba uz koje se vezuje proizvodnja i uporaba karakterističnih keramičkih vrčeva te odredeni aspekti rane metalurgije bronce. Te su se zajednice pros ...

                                               

Levalloisien

Levalloisien je prijašnji naziv za kulturu donjega i srednjega paleolitika, po nalazištu Levallois-Perret. Naziv je napušten kada je utvrdeno da je riječ o osobitoj tehnici izradbe rukotvorina, a ne o zasebnoj kulturi. Levalloisienska tehnika ili ...

                                               

Kultura linearnotrakaste keramike

Kultura linearnotrakaste keramike je više najranijih poljodjelskih neolitičkih kultura na golemom prostoru zapadne, sjeverne i srednje Europe. Nastale su akulturacijom, tj. dodirima mezolitičkoga stanovništva Slovačke, Transdanubije i Alfölda s n ...

                                               

Lužička kultura

Lužička kultura je prapovijesna kultura, regionalna inačica kulture polja sa žarama. Bila je raširena izmedu Labe i Odre te istočnije sve do zapadne Ukrajine. Nastala je potkraj srednjega brončanog doba, a razvijala se tijekom kasnoga brončanog i ...

                                               

Ljubljansko barje

Ljubljansko barje je najjužniji dio Ljubljanske kotline, kojim protječe Ljubljanica. Površina mu iznosti 163 km 2. Za pleistocena je bilo veliko plitko jezero, poslije djelomično ispunjeno nanosima s Alpa. Melioracijskim radovima u XVIII. st. Gru ...

                                               

Magdalénien

Magdalénien je kultura završnoga razdoblja mladega europskog paleolitika nazvana po eponimnome nalazištu, velikom pripećku La Madeleine na desnoj obali rijeke Vézère u francuskoj pokrajini Dordogne. Dolazi u zapadnoj Europi i u zapadnim dijelovim ...

                                               

Misisipijska kultura

Misisipijska kultura je bila sjevernoamerička indijanska kultura graditelja humaka koja je postojala na području današnjih Sjedinjenih Američkih Država od 9. do 16. stoljeća. To je bila višeetnička kultura pod jasnim utjecajem srednjoameričkih ku ...

                                               

Mondseeska kultura

Mondseeska kultura je kasnoneolitička i eneolitička kultura. Datira se izmedu 3800. i 2800. pr. Kr. Nalazište Mondsee, u kojem su pronadeni ostaci sojeničkog naselja i ostalih artefakta, nalazi se u regiji Salzkammergut, Austrija. Istraživao ga j ...

                                               

Moustérien

Moustérien je kultura srednjega paleolitika, nazvana prema nalazištu Le Moustier u Francuskoj. Trajala je od približno 200 000. do 30 000. pr. Kr. Bila je raširena na području Europe i zapadne Azije, gdje se gotovo uvijek veže uz neandertalca, te ...

                                               

Olduvien

Olduvien je najranija arheološka kultura donjega paleolitika, nazvana prema eponimnom nalazištu, Olduvajskom klancu u Tanzaniji. Prisutna je na nalazištima istočne i južne Afrike. Uglavnom su to grubo obradena oruda od lokalnoga kamena, pogodna z ...

                                               

Retz-Gajary kultura

Retz-Gajary kultura je eneolitička kultura koja se razvija u vrijeme kasnije lasinjske kulture, a rasprostranjena je u dvije regionalne varijante od Erdelja u Rumunjskoj, preko Madarske, Slovačke, Austrije i kontinentalne Hrvatske. Ime je dobila ...

                                               

Sălcuta-kultura

Sălcuta-kultura je bakrenodobna kultura nazvana po višeslojnom prapovijesnom nalazištu Piscul Cornisorului kraj mjesta Sălcuta, nedaleko od Craiove, Rumunjska. Najstariji sloj sadrži nalaze neolitičke starčevačke kulture, a nakon sterilnoga sloja ...

                                               

Skupina Martijanec-Kaptol

Skupina Martijanec-Kaptol je željeznodobna kulturna skupina. Skupina Martijanec-Kaptol, koja je graničila s skupinom Dalj, obuhvaćala je prostor sjeverozapadne Hrvatske te je kao nasljednica kasnobrončane kulture polja sa žarama nastavila tradici ...

                                               

Sopotska kultura

Sopotska kultura je neolitička kultura na prostoru istočne Slavonije i zapadnoga Srijema, nastala na temeljima starčevačke kulture, a pod snažnim utjecajima vinčanske kulture. S matičnoga prostora proširila se preko Save u sjevernu Bosnu, na zapa ...

                                               

Tiszapolgarska kultura

Tiszapolgarska kultura je eneolitička kultura rasprostranjena istočno od plavnog područja rijeke Tise u Madarskoj do zapadne Transilvanije, na sjeveru do izvora rijeka Tise i Bodrog, na jugu do Dunava izmedu Beograda i Derdapa. Prema dostupnim po ...

                                               

Velolučka kultura

Velolučka kultura je srednjoneolitička kultura. Česti nalazi posuda ukrašenih tamnim glačanjem i onih dvobojno oslikanih, jedinstvena je pojava za prostor od Apulije do srednje Bosne, i čini temeljnu odrednicu kulture, po prvi put temeljitije ist ...

                                               

Vinčanska kultura

Vinčanska kultura je prapovijesna kultura kasnoga neolitika i ranog eneolitika, od izmedu 5300. i 4400. pr. Kr. Ime je dobila po nalazištu Vinči kraj Beograda Srbija, koje je otrkio srpski arheolog Miloje Vasić 1908. godine. Obuhvaćala je područj ...

                                               

Askos

Askos je grčki naziv za posudu za piće koja se rabi kao vrč, ali odložena ne stoji uspravno već vodoravno, te često nema izrazite stope, nožice ili druge stajaće površine.

                                               

Blagajska ploča

Blagajska ploča je povijesni spomenik Hrvata u Hercegovini. Datira iz 12. stoljeća. Na kamenoj ploči uklesan je tekst na hrvatskoj ćirilici. Jedan je najstarijih srednjovjekovnih natpisa pisanih hrvatskom ćirilicom - bosančicom. Tekst na ploči go ...

                                               

Ezana (stela)

Ezana je stela u Aksumu, glavnom gradu drevnog kraljevstva Aksuma. Kameni spomenik dokumentira prelazak kralja Ezane na kršćanstvo i njegovo osvajanje raznih susjednih područja, uključujući Meroe. Od 330. do 356. godine, kralj Ezana vladao je dre ...

                                               

Fibula (nakit)

Fibula je predmet koji služi za zapinjanje i pričvršćivanje odjeće, drevni oblik broša. Fibule su zamjenile igle koje su korištene u neolitiku i brončanom dobu. Latinski naziv je izvorno stajao samo za starorimske broševe, no kasnije se ustalio z ...

                                               

Humačka ploča

Humačka ploča spada medu najstarije spomenike pismenosti u Bosni i Hercegovini, a pisana je na crkvenoslavenskom jeziku hrvatske redakcije, bosančicom, s uporabom pet slova na glagoljici. Bila je do 1958. uzidana u pročelje franjevačkog samostana ...

                                               

Kamen iz Rosette

Kamen iz Rosette, koji je omogućio dešifriranje pisma antičkog Egipta, otkriven je dana 15. srpnja 1799. pokraj gradića Rosette, smještenog u delti Nila, oko 65 km od Aleksandrije. Prilikom radova na rekonstrukciji stare tvrdave, koje su izvodili ...

                                               

Kotao iz Gundestrupa

Kotao iz Gundestrup a bogato je ukrašena srebrna posuda, za koju se smatra da datira izmedu 200. pr. Kr. i 300. ili uže izmedu 150. pr. Kr. i 1. pr. Kr. To ga svrstava u kasnolatensko razdoblje ili rano rimsko željezno doba. Kotao je najveći pozn ...

                                               

Krater (posuda)

Krater je naziv za veću antičku posudu širokoga otvora, obično s dvije drške, izradenu od metala ili keramike, koja je služila za miješanje vina i vode. Krateri su se upotrebljavali na gozbama i kao zavjetni dar, i stoga su u pravilu bili bogato ...

                                               

Lavlji čovjek

Lavlji čovjek ili Lavlja žena je prapovijesna zoomorfna figurica čovjeka ili žene s lavljom glavom izrezbarena kremenim nožem od mamutske bjelokosti koja je pronadena 1939. godine u špilji Hohlenstein-Stadel u Njemačkoj. Figurica je visoka skoro ...

                                               

Maska iz Varke

Maska iz Varke, poznata i kao Dama iz Uruka, je žensko lice isklesano iz mramora iz oko 3100. pr. Kr., iskopano u Uruku 1939. godine; najstariji vjeran prikaz ljudskog lica koje vjerojatno predstavlja sumersku božicu Inannu. Najvjerojatnije je bi ...

                                               

Naram-Sinova stela

Naram-Sinova stela je komemorativna stela kojom je vladar Akadskog carstva, Naram Sin, zabilježio svoju pobjedu nad narodom Lulubima s planine Zagros. O čemu svjedoči natpis klinastim pismom na samoj steli. Ona je najvažnije djelo carske akadske ...

                                               

Natpis popa Tjehodraga

Natpis popa Tjehodraga jedan od najstarijih natpisa pisanih hrvatskom ćirilicom. Natpis je pronaden 2003. godine tijekom arheoloških istraživanja na lokalitetu Podvornice u Lištanima na jugozapadnom dijelu Livanjskoga polja. Napisan je crkvenosla ...