ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 327
                                               

Medicinar

Medicinar je glasnik studentica i studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. To je studentski časopis usmjeren u prvom redu studentima medicine, ali i studentima drugih srodnih fakulteta te zainteresiranima za biomedicinsko područje i ...

                                               

Moj pas

Moj pas je serijska publikacija i glasilo Hrvatskog kinološkog saveza koje izlazi svaka tri mjeseca, a ponekad i svaka dva mjeseca. Od sredine 1991. do kraja 1992. časopis je izlazio pod naslovom Moj pas i njegovi prijatelji. Od 1953. do početka ...

                                               

Obnova (časopis)

Obnova - časopis za kulturu, društvo i politiku je hrvatski multidisciplinarni časopis kojeg izdaje Obnova, udruga mladih intelektualaca i umjetnika sa sjedištem u Zagrebu. Suizdavač časopisa je Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici.

                                               

Polemos

Polemos su 1998. godine počeli izdavati Hrvatsko sociološko društvo i nakladnička kuća Jesenski i Turk iz Zagreba. Časopis izlazi dva puta godišnje, a prema potrebi i češće. Glavni urednik je Mirko Bilandžić.

                                               

Dodatak: Popis hrvatskih povijesnih časopisa

Anali za povijest odgoja Arhivski vjesnik Arkiv za povjestnicu jugoslavensku Acta medico-historica Adriatica Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, časopis za ekonomsku povijest Acta turistica nova Atti Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske ...

                                               

Praxis (časopis)

Praxis je bio filozofski časopis koji je izdavalo Hrvatsko filozofsko društvo. Pokrenula ga je skupina marksistički orijentiranih filozofa teoretičara filozofije prakse – takozvanih praxisovaca, uglavnom sa Zagrebačkog sveučilišta. Časopis je izl ...

                                               

Prilozi povijesti otoka Hvara

Prilozi povijesti otoka Hvara, hrvatski znanstveni časopis. Izlazi neredovito, obično u razmacima od više godina. Prvi je broj izašao 1959. godine. Sjedište lista je u gradiću Hvaru. Izdavač je Muzej hvarske baštine. Područja koja pokriva su huma ...

                                               

Prolegomena (časopis)

Prolegomena - časopis za filozofiju hrvatski je filozofski je znanstveni časopis. Časopis su 2002. godine pokrenuli i izdaju ga Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. U časopisu se objavljuju članci iz svih podr ...

                                               

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su godišnjak koji od 1971. objavljuje istraživačke, teorijske i metodologijske radove iz povijesti i srodnih znanosti. Uredništvo prima radove pisane na hrvatskom ili ...

                                               

Republika (časopis)

Republika je mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. Danas izlazi u izdanju Društva hrvatskih književnika i Školske knjige. Počeo je izlaziti 1945.

                                               

Riječ (časopis)

Riječ je tromjesečni časopis riječkog ogranka Hrvatskog filološkog društva za slavensku filologiju. Jedini je te vrste u Hrvatskoj. Počeo je izlaziti 1995. godine. U njemu su od 1995. do 2009. objavljivani referati medunarodnog filološkog skupa s ...

                                               

Scientia Podraviana

Od 1989. Povijesno društvo Koprivnica je u suradnji s Geografskim društvom Koprivnica počelo objavljivati svoje glasilo "Scientia Podraviana" kojemu je od pokretanja do danas glavni urednikom koprivnički novinar Mirko Lukavski. Glasilo je pokrenu ...

                                               

Scrinia slavonica

Scrinia Slavonica je povijesni stručni časopis, godišnjak, koji objavljuje radove posvećene povijesti prostora na koji se odnosi moderna upotreba pojmova Slavonija i Srijem.

                                               

Socijalna psihijatrija (časopis)

Socijalna psihijatrija je hrvatski psihijatrijski časopis u izdanju Medicinske naklade. Službeno je glasilo Hrvatskog psihijatrijskog društva. Objavljuje na hrvatskom i engleskom jeziku izvorne znanstvene, stručne i pregledne radove, prikaze bole ...

                                               

Sveta Cecilija (časopis)

Sveta Cecilija je stručni i iznanstveni časopis za sakralnu glazbu i glasilo Instituta za crkvenu glazbu" Albe Vidaković "Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izlazi kao dvogodišnjak u suradnji s Hrvatskim društvom crkvenih gl ...

                                               

Umjetnost i dijete

Umjetnost i dijete bio je hrvatski dvomjesečnik za estetski odgoj, dječje stvaralaštvo i društvene probleme mladih koji je izlazio od 1969. do 1997. godine. Umjetnost i dijete pokrenut je s namjerom da potiče i razvija kreativnost mladih i djece, ...

                                               

Zadarska revija

Časopis je 1952. godine počeo izdavati Klub prosvjetnih radnika Juraj Baraković, a dvije godine kasnije nastavio Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadnji broj objavljen je 1991. godine, a izdavanje časopisa nastavljeno je pod novim nazivom Zadarsk ...

                                               

Zadarska smotra

Zadarska smotra počinje izlaziti 1992. godine kao nastavak Zadarske revije. Do 2003. godine izlazi kao dvomjesečnik, a nakon toga kao tromjesečnik. Dosadašnji glavni urednici bili su Julije Derossi, Šime Batović i Josip Lisac.

                                               

Zrin (časopis)

Zrinski zbornik za povijest i obnovu hrvatskog Pounja, prije poznatiji i kao Zrin, interdisciplinarni je stručni časopis Društva prijatelja Zrina iz Hrvatske Kostajnice koji donosi radove iz različitih područja humanističkih znanosti.

                                               

Geografija u Hrvatskoj

Geografija u Hrvatskoj ima značajnu odgojnu i znanstveno-istraživačku ulogu. Hrvatski geografi zaposleni su u obrazovnim ustanovama, javnim tvrtkama za upravljanje i gospodarenje prostorom, zavodima za prostorno planiranje i uredenje, katastarski ...

                                               

Meridijani

Meridijani su hrvatska nakladnička kuća iz Samobora, specijalizirana za naslove iz područja povijesti i geografije. Takoder izdaje časopis Meridijani.

                                               

Geopark Papuk

Geopark Papuk je prvi hrvatski geopark koji je postao dio europske i svjetske UNESCO-ve mreže geoparkova čiji su glavni ciljevi zaštita, edukacija i održivi razvoj. Geopark je područje sa izražajnom geološkom baštinom te strategijom za održivi go ...

                                               

Biografski leksikon Hrvata istočnog Srijema

Biografski leksikon Hrvata istočnog Srijema je leksikon koji se bavi životopisima znamenitih i značajnih Hrvata iz vojvodanskog i Hrvata iz užeg srbijanskog dijela Srijema.

                                               

Filmski leksikon

Filmski leksikon u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, moderan je, ažuriran i pouzdan pojmovnik i osobnih svijeta filma. Nastao je u duhu Filmske enciklopedije, ali je s obzirom na nju obogaćen s dodatno obradenih desetak godina films ...

                                               

Hrvatska enciklopedija

Postoje tri enciklopedijska projekta pod imenom Hrvatska enciklopedija razdvojena razdobljem od više od 100 godina. Kontinuitet izmedu njih u razdoblju 1950 1988. čine tri izdanja Opće enciklopedije JLZ. Hrvatska enciklopedija Zoch Izdano dva sve ...

                                               

Hrvatski biografski leksikon

Hrvatski biografski leksikon u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža opsežno je i cjelovito biografsko i bibliografsko leksikografsko izdanje.

                                               

Hrvatski franjevački biografski leksikon

Hrvatski franjevački biografski leksikon u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz 2010. godine, jednosveščana je monografija posvećena franjevcima na hrvatskom povijesnom, narodnom i kulturnom prostoru. U Leksikonu se mogu naći podaci ...

                                               

Hrvatski izdavalački bibliografski zavod

Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, državno nakladničko poduzeće u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Nastao je u kolovozu 1941. iz Konzorcija Hrvatske enciklopedije, na čelu mu je kao upravitelj bio Mate Ujević. Književni tajnik HIBZ-a bio je Dr ...

                                               

Hrvatski leksikon

Hrvatski leksikon je leksikon koji u dva sveska obraduje nacionalne teme vezane uz Hrvatsku i Hrvate. Izdavači leksikona su Naklada Leksikon Ante Žužula i Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". Objavljen je u Zagrebu od 1996. do 1997. godine. Pr ...

                                               

Hrvatski obiteljski leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon je leksikon Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža izdan 2005. godine. Glavni priredivač je Tomislav Ladan. Sadrži 45.129 članaka. Hrvatski obiteljski leksikon objašnjava pojmove iz raznovrsnih područja i struka: znan ...

                                               

Hrvatski opći leksikon

Hrvatski opći leksikon u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz 1996. godine, univerzalan je tip priručnika namijenjen najširem krugu korisnika, a Leksikografski zavod obnavlja ga za svaki novi naraštaj. U Leksikonu se objašnjavaju klj ...

                                               

Istarska enciklopedija

Istarska enciklopedija jednosveščana je enciklopedija koje daje cjelovit prikaz istarskog poluotoka, od Preluka kraj Rijeke do Milja kraj Trsta. Istra je prva regija u Hrvatskoj koja je dobila svoju enciklopediju. Izdana je 2005. godine. Glavni s ...

                                               

Istrapedia

Istrapedia je prva regionalna internetska enciklopedija u Hrvatskoj. Ispunjena je sadržajima vezanim uz istarsku povijest, kulturu, znanost i umjetnost, na njoj se pored tekstualnih zapisa nalaze i fotografije, videomaterijali te audio zapisi tra ...

                                               

Leksikon hrvatske crkvene glazbe

Inicijator ovog projekta je akademik Lovro Županović, koji je ostvario veliki dio priredivanja ovog leksikona. Priredivač leksikona je Marijan Steiner, izvršni urednik Josip DeglIvellio, a glavni je urednik fra Izak Špralja. Leksikon je 2011. god ...

                                               

Leksikon Marina Držića

Leksikon Marina Držića s Bibliografijom u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz 2009. godine, prvi je leksikon posvećen jednomu hrvatskom dopreporodnom književniku. Leksikon obraduje Držićev književni opus, opisana su njegova tiskana ...

                                               

Leksikon Minerva

Leksikon Minerva je konverzacijski leksikon kojeg je 1936. izdala zagrebačka nakladnička kuća Minerva. Glavni je urednik bio filolog Gustav Šamšalović, a tekstove su napisali mnogi znanstvenici i stručnjaci sa Zagrebačkoga sveučilišta i drugih ku ...

                                               

Leksikon Rudera Boškovića

Leksikon Rudera Boškovića Leksikografski zavod Miroslav Krleža objavio je 2011. godine povodom obilježavanja tristote obljetnice rodenja Rudera Boškovića. Leksikon kroz sedamdeset članaka predstavlja Boškovićeve radove iz astronomije, arheologije ...

                                               

Medicinski leksikon

Medicinski leksikon u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz 1992. godine, leksikon je temeljnih medicinskih znanosti. U njemu se nalaze sažeti rezultati medicinskih znanstvenih istraživanja, dijagnostičkih metoda brojnih bolesti i bol ...

                                               

Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka

Narodna enciklopedija, punim naslovom Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka je enciklopedija pokrenuta po zamisli i zalaganjem prof. St. Stanojevića. Mjeseca ožujka 1924. podnio je prof. Stanojević Bibliografskom zavodu u Zagrebu prije ...

                                               

Nogometni leksikon

Nogometni leksikon u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz 2004. godine priručnik je posvećen nogometu, najrasprostranjenijem i najpopularnijem športu današnjice. Leksikon obraduje cjelokupnu povijest nogometa od njegovih početaka u 1 ...

                                               

Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda

Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, izdanje je Jugoslavenskog leksikografskog zavoda u 8 svezaka. Opća enciklopedija treće je takvo izdanje Leksikografskog zavoda, prethode joj dva izdanja Enciklopedije Leksikografskog zavod ...

                                               

Pravni leksikon

Pravni leksikon u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz 2007. godine, prvo je opće leksikografsko djelo na hrvatskom jeziku koje sustavno obraduje pravo i pravnu znanost. Leksikon pruža iscrpan pregled pravne znanosti, njezinih grana, ...

                                               

Tehnički leksikon

Tehnički leksikon u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz 2008. godine prvo je djelo na hrvatskome jeziku koje je na leksikografski način obuhvatilo najvažnije pojmove u temeljnim tehničkim strukama. Leksikon na jednom mjestu okuplja ...

                                               

Tko je tko u NDH

Tko je tko u NDH: Hrvatska 1941.–1945., leksikon je tiskan u Zagrebu, nakladnik Minerva, 1997., ISBN 953-6377-03-9., str. 484 + I-XVI. Urednici: Zdravko Dizdar, Marko Grčić, Slaven Ravlić i Darko Stuparić. Uz njih, navedeno je 48 suradnika. Uvodn ...

                                               

Zagrebački leksikon

Zagrebački leksikon u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i Masmedije iz 2006. godine prvi je leksikon u Hrvatskoj koji obraduje pojmove vezane samo uz jedan grad - Zagreb. Uz cijeli niz članaka tematski vezanih uz Zagreb, Leksikon don ...

                                               

Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925–1925

Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925–1925 je leksikon životopisa znamenitih i zaslužnih Hrvata. Puni naslov knjige glasi: Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925 ...

                                               

Historija i povijest u praxis filozofiji

Termin povijest koristi se u hrvatskom jeziku najčešće kao sinonimi, pri čemu je prvi danas posve potisnut. Postoji i razlikovanje, koje nije općeprihvaćeno, po kojem je historija znanost o povijesti. No, postoji i jedno spedifično razlikovanje k ...

                                               

Hrvatska filozofija nakon 1990.

Godine 2004. u Hrvatskoj je, prema kriteriju rada na projektima koji su od strane Ministarstva znanosti financirani kao "filozofski", bilo 102 filozofa, od toga 92 sa titulom doktora znanosti. Od toga je 16 bilo u mirovini, za 12 nema podataka gd ...

                                               

Mišljenje revolucije

Pojam Mišljenje revolucije uveo je kao oznaku svoje filozofske pozicije hrvatski filozof Gajo Petrović 1970-ih godina, u nastojanju da dublje osmisli praxis filozofiju. Svoju koncepciju razvijao je u nizu članaka koji su objavljivani u časopisu " ...

                                               

Praksa/istina

Pod naslovom Praksa/istina tiskana je 1986. knjižica tekstova koje je hrvatski praxis filozof Gajo Petrović napisao kao priloge za Enciklopedijski rječnik marksizma, koji se pripremao u Insitutu za medunarodni radnički pokret u Beogradu; taj rječ ...