ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326
                                               

Plemićke grobnice u Dalmaciji

U vremenu 15. i 16. stoljeća na području Hrvatske moguće je govoriti o maloj zastupljenosti monumentalnih kiparskih ostvarenja, no primjeri grobne skulpture svakako se mogu izdvojiti kao najbrojniji. Poneki spomenici kao grobnice obitelji Sobota ...

                                               

Podvodno istraživački klub Mornar Split

Podvodno istraživački klub Mornar Split, najstarija je amaterska ronilačka udruga na Jadranu. Klub započinje s radom 1958. godine, najprije kao sekcija pri Savezu izvidača Hrvatske pod prvim nazivom Frogmen ili u prijevodu "čovjek žaba", a uskoro ...

                                               

Srednje brončano doba u sjevernoj Hrvatskoj

Srednje brončano doba u sjevernoj Hrvatskoj je slabo istraženo i poznato. Ipak, već sad se jasno izdvajaju zapad i istok, uz liniju razdvajanja Slavonski Brod – Donji Miholjac. Povlačenjem vinkovačke kulture na zapad, u istočnu Slavoniju početkom ...

                                               

Vinkovačka kultura

Vinkovačka kultura je naziv za materijalnu i duhovnu kulturu većeg dijela stanovnika kontinentalne Hrvatske i Srijema, te južne Madarske, u razdoblju od svršetka bakrenoga doba do početka srednjeg brončanoga doba. Razdoblju ranog brončanoga doba, ...

                                               

Vinkovačko srebro

Vinkovačko srebro je ostava bogato ukrašenog rimskog srebrnog posuda s početka 4. st., otkrivena 23. ožujka 2012. u Vinkovcima, prigodom zaštitnih arheoloških istraživanja u Dugoj ulici 26.

                                               

Hrvatska arhitektura

Grci iz Sirakuze, 390 g. pr. Kr., dolaze na Vis Issa, Hvar Pharos i Korčulu Corcyra Nigra, gdje osnivaju gradove-države i žive podosta izolirano. Grade se obalni gradovi, vile, hramovi i teatri Vis. Razvijena je trgovina pa se grade i luke, javne ...

                                               

Arhitektura 1950-ih i 1960-ih u Zagrebu

Razdoblje nakon Drugog svjetskog rata dovelo je do intenziviranja graditeljske djelatnosti u Hrvatskoj, posebno u gradu Zagrebu. Gradnja je vezana uz novu ideologiju uvjetovanu političkom promjenom nakon rata, odnosno okretanjem socijalizmu. Nepo ...

                                               

Arhitektura secesije u Osijeku

Osijek je na samome početku dvadesetog stoljeća postao arhitektonskom scenom na kojoj "domaći, osječki graditelji stvaraju djela doista na europskoj razini, djela koja bi bez ikakve sumnje trebala postati referentna u općim pregledima arhitekture ...

                                               

Arhitektura secesije u Rijeci

Arhitektura secesije u Rijeci pojavila se sa zakašnjenjem u odnosu na centre iz kojih je primala prve poticaje, Beča i Budimpešte, u kojima se secesijski izraz počeo formirati krajem 1890-ih. Čitavo razdoblje koje je obilježila secesijska izgradn ...

                                               

Arhitektura secesije u Splitu

Prva pojava secesijskog stila u arhitekturi Splita vidljiva je na privatnoj kući trgovca pokućstvom Vicka Nakića, oca arhitekta Špire Nakića, iz 1900. godine. Rani period secesije u Splitu, koji pojedini autori često nazivaju i "punom fazom seces ...

                                               

Crkvena arhitektura u Hrvatskoj

Hrvatska kršćanska arhitektura, kao i cjelokupna kršćanska likovna umjetnost u Hrvatskoj prati sve umjetničke stilove i razdoblja zapadnoeuropske kršćanske arhitekture i umjetnosti od ranokršćanstva do suvremene arhitekture, kao što takoder pokaz ...

                                               

Drvena arhitektura u Medimurju

Kanonski zapisi iz kraja XVII. stoljeća kazuju da je trećina svih crkava u Medimurju bila gradena od drva. Razvoj i izgradnju tih crkava možemo pratiti na temelju zapisa od kraja XVII. stoljeća pa sve do druge polovice XVIII. stoljeća, kada uglav ...

                                               

Ladanjska arhitektura antike u Hrvatskoj

Rimska vila izvorno je tradicionalna mediteranska kuća s atrijem koja proizlazi iz italske stambene arhitekture. Stambene i gospodarske prostorije poredane su oko središnjeg dvorišta, unutar kojeg se nalazi bazen za kišnicu koji služi kao spremiš ...

                                               

Novakova ulica (Zagreb)

Novakova ulica predstavlja kompleks najamnih vila u centru Zagreba koje od 1930-ih godina projektira prva generacija hrvatskih modernih arhitekata u tzv. internacionalnom stilu prema uzorima velikih arhitekata kao što su Adolf Loos, Walter Gropiu ...

                                               

Sakralna arhitektura romantizma u Hrvatskoj

Romantizam u arhitekturi Hrvatske još nazivamo romantičnim ili ranim historicizmom, a postaje aktualan pedesetih i šezdesetih godina 19. stoljeća. Na arhitekturu romantizma, koju karakterizira eklekticizam, odnosno miješanje različitih neostilova ...

                                               

Vrt Foretić u Korčuli

Vrt Foretić je zaštićeni spomenik parkovne arhitekture. Nalazi se u gradu Korčuli, u starom predgradu Borku, danas dijelom uže gradske jezgre. Datira iz 18. stoljeća. Jedinstven je primjerak vrtne umjetnosti iz tog vremena. Pripadao je obitelji F ...

                                               

AstroFest

AstroFest – Festival ljetnog solsticija, godišnja manifestacija koja se održava u Višnjanu i okolici uoči ljetnog solsticija. Prvi AstroFest održan je 23. – 25. lipnja 2000. na brdu Rušnjaku, nastavši na tradiciji Messierova maratona koji se tada ...

                                               

Hrašćinski meteorit

Hrašćinski meteorit je željezni meteorit koji je 26. svibnja 1751. pao kod mjesta Hrašćina. To je prvi siderit kojemu je zabilježen pad. Prvi je i najveći primjerak jedne od najvećih i najstarije zbirke meteorita na svijetu, zbirke Prirodoslovnog ...

                                               

Hrvatski komputisti

Prihvaćanjem kršćanstva umni i obrazovani ljudi toga razdoblja hrvatske povijesti, pretežito svećenici, ubrzo su se uključili i u značajnu disciplinu komputskog računa, kao i u ostala znanstvena stremljenja svoga vremena. Iz razdoblja srednjovjek ...

                                               

Japetić Star Party

Japetić Star Party je tradicionalni godišnji star party susret hrvatskih astronoma, u organizaciji AD Beskraj iz Zagreba. Redovno se od 1999. do 2007. godine održavao na vrhu Japetić kod Jastrebarskog. Zbog porasta svjetlosnog zagadenja i bolje p ...

                                               

Vuk Kukuljević Sakcinski

Vuk Kukuljević Sakcinski je bio hrvatski povjesničar, bogoslov, kanonik i generalni vikar Zagrebačke biskupije. Izvori mu ime bilježe i u oblicima Wolfgang i Vinko. Iz hrvatske je plemenitaške obitelji Kukuljevića Sakcinskih. Rodio se je oko 1705 ...

                                               

Maklavun

Maklavun, brdo i istoimeni tumul iz brončanog doba smješten blizu sela Šošići kraj Rovinja. Prema načinu zgrčenog ukopa, pronadenoj keramici i brončanoj oštrici radi se o gradevini staroj oko 4.000 godina. Iznimnost ovog tumula je prisutnost ulaz ...

                                               

Mali sveti Andeo

Mali sveti Andeo jedini je kameni krug dosad poznat na teritoriju Republike Hrvatske. Nastao je negdje oko 2000~1000 godina pr. Kr. i nosi ime brda na kojem se nalazi. Ta megalitska, toloidna gradevina moguća je prva prava sakralna arhitektura na ...

                                               

Mavrov brevijar

Prvi vlasnik brevijara, Mavar, bio je vrbnički pop, koji je u razdoblju od 1471. do 1483. službovao na području Konavala, o čemu je na marginama brevijara zapisao: "to pisa pop Mavar zVrbnika kada stojaše v Konavli poli Dubrovnika". Brevijar je u ...

                                               

Mornarička zvjezdarnica u Puli

Mornarička zvjezdarnica u Puli, najstarija je zvjezdarnica na tlu Hrvatske. Strateškom odlukom proširenja sfere interesa Austro–Ugarske monarhije na Jadransko more te traganjem za lokacijom na kojoj se mogu izbjeći budući problemi s lokacijom na ...

                                               

Opservatorij Hvar

Opservatorij Hvar Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je zvjezdarnica za astrofizička istraživanja, smještena iznad grada Hvara. Otvoren je 1972. i u njem se obavljaju istraživanja u području fizike Sunca, fotometrije zvijezda, posebno pr ...

                                               

Popov toranj

Popov toranj je danas sačuvani objekt obrambenog sustava zagrebačkog Gradeca. Nalazi se sa sjeverne strane Gradeca, na vrhu Opatičke ulice. Utvrda je podignuta sredinom 13. stoljeća. Narod ju je zvao Popovim tornjem jer je bila vlasništvo zagreba ...

                                               

Prizemljeni Sunčev sustav

Prizemljeni Sunčev sustav, ambijentalna umjetnička instalacija koju tvore Prizemljeno sunce Ivana Kožarića i Devet pogleda Davora Preisa. Instalacija je nastala po ideji potonjeg umjetnika koji ju je izradio 2004. godine uklopivši u nju Kožarićev ...

                                               

Drago Sirovica

Drago Sirovica roden je 1965. godine u Šibeniku gdje je završio i osnovnu i srednju školu. U Šibeniku je 1977. godine imao i prvi susret s astronomijom, a tijekom studija agronomije u Zagrebu uključio se aktivno u rad AAD Zagreb i svih astronomsk ...

                                               

Superbolid nad Hrvatskom 2020.

Superbolid nad Hrvatskom, superbolid koji je eksplodirao nad Hrvatskom u 10:31 28. veljače 2020. godine. U atmosferu je ušao negdje kod Ogulina i padao je kaZagrebu. Superbolid je eksplodirao oko 10:30 – 10:31. Vidio se snažan bljesak. Zatim se u ...

                                               

Zadarski astronomski kalendar

Brojni benediktinski samostani djelovali su u Hrvatskoj još od vremena kneza Trpimira, izmedu kojih posebnu važnost ima benediktinski samostan sv. Krševana u Zadru, osnovan 986. godine, u kojem je djelovao skriptorij, pa su tamo stvarani, sakuplj ...

                                               

Zvjezdarnica "Manora"

Zvjezdarnica" Manora” u Malom Lošinju, nastala je iznajmljivanjem vile na period 15 godina, kad je Spiridon Gopčević došao u Mali Lošinj. Odlučivši započeti svoju astronomsku karijeru i uzeo si je za tu prigodu i "umjetničko ime", Leo Brenner. Zg ...

                                               

Zvjezdarnica Tičan

Zvjezdarnica Tičan započela je s radom u veljači 2009. godine. Zajedničkim naporima Astronomskog društva Višnjan, Općine Višnjan, Grada Poreča, Županije Istarske, državnom potporom te mnogim sponzorima i trudom mnogih pojedinaca, na brdu Tičan i ...

                                               

Arhivski vjesnik

Časopis je počeo izlaziti kao Vjestnik Kraljevskog hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva 1899. –1920., a zatim kao Vjesnik Kraljevskog državnog arkiva 1925. – 1945. Od 1958. izlazi kao Arhivski vjesnik. Glavni urednici bili su Ivan Bo ...

                                               

Crkva u svijetu

Crkva u svijetu je hrvatski teološki časopis i znanstvena revija iz Splita. Prvi broj je izašao 1966. godine. Izdavanje su pokrenuli nadbiskup splitsko-makarske nadbiskupije Frane Franić i suradnici. U početku je list izlazio dvomjesečno, a posli ...

                                               

Croatian Journal of Philosophy

Croatian Journal of Philosophy je hrvatski filozofski časopis na engleskom jeziku koji izlazi od 2001. godine. U njemu objavljuju uglavnom autori analitičke orijentacije. Autori su iz Hrvatske, Slovenije, Madarske, drugih zemalja srednje i zapadn ...

                                               

Croatica Christiana periodica

Časopis je Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji ga ureduje, a izdavač je Kršćanska sadašnjost. Pokrenuli su ga entzuijasti Antun Ivandija, M. Biskup, Bonaventura Duda, Tomislav Janko Šagi-Buni ...

                                               

Časopis "Kinesiology"

Časopis "Kinesiology je medunarodni znanstveni časopis iz područja opće i primijenjene kineziologije. Časopis izdaje Kineziološki fakultet u Zagrebu i izlazi od 1971. godine. Sekundarno je referenciran od 1985. godine., a od 1995. godine je prizn ...

                                               

Časopis za suvremenu povijest

Časopis za suvremenu povijest znanstveni je časopis koji objavljuje rezultate istraživanja na području novije povijesti, tj. od sredine 19. stoljeća do suvremenog doba. Časopis spada u kategoriju časopisa A1, koji su po vrsnoći izjednačeni s časo ...

                                               

Danica (časopis)

Uz drugi broj "Novina Horvatzkih" 10. siječnja 1835. izlazi i njihov književni prilog: "Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka". Izlazio je u Zagrebu 1835. – 1849., 1853., 1863. – 1867. kao tjedni prilog" Novina Horvatskih "; pod naslovom" Da ...

                                               

Domaća rič

Jezikoslovno-pjesnički skup "Domaća rič" posvećen je očuvanju hrvatskog jezika i baštine, s osobitim naglaskom na dijalektalnim govorima. U organizaciji zadarskog ogranka Matice hrvatske prvi put održan je 27. siječnja 1994. godine u Zadru. Do 19 ...

                                               

Geologia Croatica

Geologia Croatica, hrvatski je znanstveni časopis koji izdaju Hrvatski geološki institut i Hrvatsko geološko društvo. Časopis izlazi od 1911. godine, a izdavač je bilo Geologijsko povjerenstvo za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju na inicijativu Dra ...

                                               

Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvodanskih Hrvata

Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvodanskih Hrvata je znanstveni časopis koji izdaje od 2010. godine izdaje Zavod za kulturu vojvodanskih Hrvata, u kojem izlaze radovi s područja povijesne znanosti, jezikoslovlja, etnologi ...

                                               

Historijski zbornik

Historijski zbornik časopis je Društva za hrvatsku povjesnicu, nekada Povijesnoga društva Hrvatske, odnosno Saveza povijesnih društava Hrvatske. To je najstarije strukovno povjesničarsko društvo u Republici Hrvatskoj, koje kontinuirano djeluje od ...

                                               

Hrčak (časopis)

Časopis Hrčak počeo je izlaziti 1992. godine kao glasnik Hrvatskoga čitateljskog kluba. Nakon prekida u izlaženju od 1993. do 1996. nastavlja izlaziti 1997. godine kao glasnik Hrvatskoga čitateljskog društva.

                                               

Hrvatski jezik (časopis)

Hrvatski jezik je znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika. Prvi broj predstavljen je 17. ožujka 2014., na dan objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. godine.

                                               

Hrvatski planinar

Hrvatski planinar je časopis koji izlazi od 1898. godine i jedan je od najstarijih hrvatskih časopisa. Objavljuje književne priloge, putopise, opise zanimljivih planinarskih odredišta u Hrvatskoj i inozemstvu, obavijesti o planinarskom radu i dog ...

                                               

Jezik (časopis)

Izlazi od 1952. godine, izdavač mu je Hrvatsko filološko društvo, izlazi redovito. Nije izlazio samo jednu godinu, 1960 1961., u vrijeme kada se pripremao novosadski pravopis. Isprika zbog neizlaženja bila je, kako je to izrekao tadašnji urednik ...

                                               

Kaj (časopis)

Kaj - časopis za književnost umjetnost i kulturu dvomjesečnik je kojeg u Zagrebu izdaje društvo za širenje i unapredivanje znanosti i umjetnosti Kajkavsko spravišče.

                                               

Mali Levijatan

"Mali Levijatan" studentski je časopis koji se bavi popularizacijom društvenih znanosti, u prvom redu politologije. Studentski časopis "mali Levijatan" postoji od 2006. godine kao realizacija ideje tadašnjih studenata Fakulteta političkih znanost ...