ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 32
                                               

Brat

Brat je muška osoba koja u odnosu na drugu osobu, bilo mušku ili žensku, dijeli iste roditelje, ili kao polubrat jednog od roditelja. Ovaj pojam se obično koristi za dvije ili više genetski povezanih osoba. U većini društava širom svijeta braća i ...

                                               

Djeca

Djeca su najmladi članovi ljudskog roda. Od rodenja do prve godine života zovemo ih novorodenčad. U daljem njihovu djetinjstvu razlikujemo rano djetinjstvo do 6. godine života, srednje djetinjstvo do 9. godine života i kasno djetinjstvo do 12. go ...

                                               

Djed i baka

Djed i baka su roditelji od oca i majke. Gotovo svaki čovjek ima dva biološka djeda i dvije biološke bake, četiri pradjeda i četiri prabake, itd. U slučaju incesta, broj je manji. Tijekom povijesti rastao je životni vijek ljudi. U vrijeme kada je ...

                                               

Familiaris Consortio

Familiaris Consortio je postsinodalna apostolska pobudnica. Napisao ju je papa Ivan Pavao II. i objavio 22. studenog 1981. godine. Opisuje službeni stav Katoličke Crkve o ulozi i značenju braka i obitelji. Brak se definirao kao "osobna unija u ko ...

                                               

Grozd - Glas roditelja za djecu

Grozd - Glas roditelja za djecu je hrvatska udruga gradana, koju je osnovala 2006. godine skupina roditelja s ciljem unaprjedivanja kvalitete odgoja djece i poboljšanja položaja obitelji u suvremenom dinamičnom društvu. U polemici oko zdravstveno ...

                                               

Majka

Majka ili mati je biološki ili socijalni ženski roditelj potomka. Muški roditelj je otac. U ljudi kao i u drugih sisavaca majka rada dijete. Nakon porodaja se u dojkama stvara mlijeko za prehranu djeteta. Biološki, pravni i socijalni status majči ...

                                               

Nuklearna obitelj

Nuklearna obitelj je termin kojim se u sociologiji i antropologiji smatra zajednicom sastavljenom od majke, oca i djece. Nuklearna obitelj se smatra najmanjom i osnovnom jedinicom društva i mjestom u kojem se ostvaruje ljudska reprodukcija - kako ...

                                               

Obitelj von Grone

Grone je njemačka velikaška obitelj iz Donje Saske, koja ime duguje svojem nekadašnjem sjedištu, utvrdenoj palači Grona u blizini današnjega Göttingena.

                                               

Oprema za bebe

U najvažniju opremu za bebe spadaju: dječja kolica, dječja odjeća i obuća, dječja kozmetika te ostala oprema za djecu i bebe. U potrebe djeteta možemo dodati i prostoriju za boravak odnosno dječju sobu.

                                               

Otac

Otac je muški roditelj, biološki ili samo socijalni. Ženski ekvivalent je majka. Otac je osoba koja obično brine o materijalnim dohodku i fizičku zaštitu obitelji. Znanstvenim istraživanjima utvrdeno je da redovan meduodnos s ocem potiče kognitiv ...

                                               

Otudenje od roditelja

Otudenje od roditelja je proces i posljedica psihološke manipulacije djeteta, koje pokazuje neopravdani strah, nepoštovanje ili neprijateljstvo prema roditelju i/ili drugim članovima obitelji. To je prepoznatljiv i raširen oblik psihološkog zlost ...

                                               

Planiranje obitelji

Planiranje obitelji definira se kao obrazovna, medicinska ili društvena aktivnost kojom individualna osoba odlučuje o broju djece i razmaku izmedu rodenja svakog djeteta, te načinu prokreacije. Planiranje obitelji može obuhvaćati odlučivanje o br ...

                                               

Posvajanje

Posvajanje ili posvojenje je naziv za proces kojim posvojitelj uspostavlja roditeljstvo nad posvojenikom, koji u pravilu nije neposredni potomak posvojitelja. Posvajanje se razlikuje od starateljstva ili sličnih odnosa, s obzirom da ima trajni ka ...

                                               

Proširena obitelj

Proširena obitelj predstavlja društvenu grupu koja se sastoji od većeg broja srodnika, tipično od barem tri generacije iste obitelji. Često potomak iz nuklearne obitelji ostaje u domaćinstvu svojih roditelja dok zasniva brak u kojem ima djecu i t ...

                                               

Rodbina

Rodbina je grupa ljudi koji su medusobno povezani krvnim srodstvom ili bračnim zajednicama. Osoba s koja se s nekim nalazi u rodbinskom odnosu se naziva rodakom.

                                               

Rodbinski nazivi

Rodbinski nazivi su nazivi koji opisuju rodbinski odnos dvije osobe. Terminologija srodstva opisuje sve postojeće rodbinske sustave i njihove nazive. Različita društva različito klasificiraju rodbinske odnose i stoga koriste različite sustave ter ...

                                               

Sestra

Sestra je ženska osoba, koja dijeli iste roditelje s drugom osobom. Polusestra ima jednog zajedničkog roditelja s drugom osobom. Riječ sestra ponekad ima i druga značenja, osim obiteljskih kao na primjer medicinska sestra ili časna sestra. Muška ...

                                               

Srodstvo

Srodstvo je odnos izmedu dviju ili više osoba zasnovan na medusobnoj vezi koja može biti biološke, sociološke ili pravne prirode. Postoji nekoliko vrsta srodstva: gradansko srodstvo ili srodstvo po posvojenju - temelji se na činjenici posvojenja, ...

                                               

Surogatno majčinstvo

Surogatno majčinstvo, je odnos - koji često uključuje medicinski potpomognutu oplodnju - gdje jedna žena iznosi trudnoću za osobu ili par koji potom posvaja dijete. U praksi postoje slučajevi u kojima bliska članica obitelji npr. sestra žene koja ...

                                               

Sveta obitelj

Sveta obitelj je pojam, koji označava obitelj, koju su činili: Isus, Djevica Marija i sv. Josip. Blagdan Svete obitelji je liturgijsko slavlje u Rimokatoličkoj Crkvi u čast Isusa iz Nazareta, njegove majke, Blažene Djevice Marije i njegovoga skrb ...

                                               

U ime obitelji

U ime obitelji je hrvatska gradanska udruga osnovana s ciljem prikupljanja potpisa za raspisivanje narodnoga ustavotvornoga referenduma kojime bi glasači izravno odlučili o unošenju odredbe u Ustav Republike Hrvatske kojom bi se brak odredio kao ...

                                               

Američki geološki zavod

Američki geološki zavod je znanstvena agencija vlade Sjedinjenih Američkih Država. Znanstvenici zavoda bave se proučavanjem reljefa Sjedinjenih Država, njegovih prirodnih bogatstava i prirodnih katastrofa koje ih ugrožavaju. Glavne znanstvene dis ...

                                               

Antifašistička fronta žena

Antifašistička fronta žena, bila je ženska politička organizacija, osnovana 6. prosinca 1942. godine u Bosanskomu Petrovcu na Prvoj zemaljskoj konferenciji žena. Pozdravni govor je održao zapovjednik Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odr ...

                                               

Catholiq

Catholiq je udruženje osoba visokog kvocijenta inteligencije koje je otvoreno svima koji su postigli rezultat na jednom od standardiziranih ili alternativnih testova inteligencije) na ili iznad 99.9-tog postotka. Na Wechslerovoj ljestvici koja je ...

                                               

CitizenGO

CitizenGO je gradanska zajednica i inicijativa koja putem internetskih predstavki i gradanskih skupova poziva na djelovanje radi zaštite i unapredenja života, obitelji i ljudskih prava. Svojim djelovanjem želi osigurati poštivanje ljudskih prava ...

                                               

Crna ruka

Crna ruka bila je tajna srpska teroristička i militaristička organizacija, službeno osnovana 1911. godine, iako je nastala kao prirodni nastavak neformalne urotničke skupine koja je sudjelovala u puču 1903. godine i tajnim operacijama koja je Kra ...

                                               

Gradonačelnici za mir

Osnovao ju je 1982. godine tadašnji gradonačelnik Hirošime Takeshi Araki, jedan od preživjelih gradana Hirošime, s ciljem borbe protiv razorne moći nuklearnog oružja i u spomen na 140.000 poginulih sugradana. Gradonačelnici za mir 2010. su potpis ...

                                               

Hrvatski svjetski kongres

Hrvatski svjetski kongres je nevladina, medunarodna, neprofitna i nestranačka organizacija hrvatskog naroda. Kratična oznaka na hrvatskom jeziku je HSK, na engleskom jeziku CWC. Utemeljen je početkom srpnja 1993. godine, a svjetsko sjedište mu je ...

                                               

Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj

Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj krovna je udruga koja se na saveznoj razini Njemačke zauzima za interese oko 400 000 ljudi sa hrvatskim korijenima. Čini petu najbrojniju useljeničku skupinu u Njemačkoj s primarnom zadaćom uspješne integraci ...

                                               

Intertel

Intertel je udruženje osoba visokog kvocijenta inteligencije koje je otvoreno svima koji su postigli rezultat na jednom od standardiziranih testova inteligencije na ili iznad 99-tog postotka. Na Wechslerovoj ljestvici koja je uobičajena u Hrvatsk ...

                                               

Kampanja za nuklearno razoružavanje

Kampanja za nuklearno razoružanje je organizacija koja se zalaže za unilateralno nuklearno razoružanje u Ujedinjenom Kraljevstvu, medunarodno nuklearno razoružanje i oštrije medunarodne regulacije u pogledu naoružavanja općenito.Protivi se svakoj ...

                                               

Klub putnika

Klub putnika je udruga koja okuplja avanturistički nastrojene putnike. Pri tome je naglasak na samostalnim putovanjima koja sadrže istraživačku dimenziju, i najčešće se raliziraju sa veoma skromnim financijskim sredstvima. Klub putnika se zalaže ...

                                               

Konferencija u Bandungu

Konferencija u Bandungu je bila regionalna konferencija koja je završila potpisivanjem završnoga akta 24. travnja 1955. godine. Održana je u Bandungu, Indonezija. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici 29 zemalja Afrike i Azije uključujući i ...

                                               

Ku Klux Klan

Ku Klux Klan, osnovan 24. prosinca 1865., je organizacija koja zagovara prevlast bijelih protestanata u SAD-u. Svrstana u stranku ekstremne desnice u američkom političkom spektru, medutim nikada nije djelovala kao stranka, već više kao organizaci ...

                                               

Medunarodna ateistička alijansa

Medunarodna ateistička alijansa globalna je federacija ateističkih organizacija i pojedinaca posvećena obrazovanju javnosti o ateizmu, sekularizmu i srodnim pitanjima. AAI je osnovan 1991. godine.

                                               

Medunarodna udruga za tamno nebo

Medunarodna udruga za tamno nebo, američka neprofitna organizacija koju su osnovali 1988. godine osnivači dr. David Crawford, profesionalni astronom, i dr. Timothy Hunter, liječnik i amaterski astronom. Zadaća je udruge "sačuvati i zaštititi noćn ...

                                               

Medunarodna unija geoloških znanosti

Medunarodna unija geoloških znanosti je stvorena godine 1961. i predstavlja znastvenu uniju, odnosno članicu Medunarodnog savjeta za znanost, koga priznaje kao koordinacijsko tijelo medunarodnih znastvenih organizacija.

                                               

Medunarodni republikanski institut

Medunarodni republikanski institut je neprofitna, nestranačka organizacija osnovana 1983. godine kao UN-ova partnerska organizacija. IRI je djelomično financiran od strane američkog Zastupničkog doma, koji provodi medunarodne političke programe s ...

                                               

Medunarodno povjerenstvo za stratigrafiju

Medunarodno povjerenstvo za stratigrafiju je znastvena organizacija koja se bavi stratigrafijom na globalnoj razini. Predstavlja najveće znastveno tijelo unutar Medunarodne unije geoloških znanosti. Jedan od njenih zadataka je ustanoviti standard ...

                                               

Mlada Bosna

Mlada Bosna je ime političkog nacionalističkog pokreta aktivnog u Bosni i Hercegovini uoči 1. svjetskog rata. Osnovni cilj pokreta je bio okupljanje omladine radi aktivnosti na pripajanju BiH Kraljevini Srbiji. Makar se deklarativno pozivalo na u ...

                                               

Nordijski rodni institut

Nordijski rodni institut, prije Nordijski institut za ženske studije i istraživanje roda, bio je istraživački centar Nordijskih zemalja za pitanja rodne ravnopravnosti koji je za svoga djelovanja postao predvodnikom istraživanja i promicanja rodn ...

                                               

Oranski red

Oranski red je protestantsko bratstvo sa sjedištem u Belfastu, u Sjevernoj Irskoj. Osnovano je 1796. u čast englesko-irsko-škotskog protestantskog kralja nizozemskog podrijetla Vilima Oranskog, koji je porazio vojsku katoličkog kralja Jakova II. ...

                                               

Organizacija

Organizacija društveni je poredak koji vodi kolektivne ciljeve. To obuhvaća i planiranje te izvršenje odredenoga projekta. U općoj jezičnoj uporabi kao i u znanosti pojam organizacija koristi se vrlo raznoliko. Organizacija je višeznačni termin, ...

                                               

Organizacija za demokraciju i ekonomski razvoj

Organizacija za demokraciju i ekonomski razvoj, ili GUAM, je regionalna organizacija četiri bivše sovjetske republike: Gruzije, Ukrajine, Azerbajdžana i Moldove, čija početna slova čine akronim organizacije. Povelja GUAM-a potpisana je tijekom sa ...

                                               

Organizacijsko učenje

Organizacijsko učenje je znanstvena disciplina u okviru organizacijske teorije koja se bavi izučavanjem modela i teorija o načinu na koji pojedina organizacija uči, mijenja se te se prilagodava okolini. U razvoju organizacije, učenje je karakteri ...

                                               

Palestinska oslobodilačka organizacija

Palestinska oslobodilačka organizacija je organizacija koju su osnovali palestinske izbjeglice 1964. uz pomoć zemlja članica Arapske lige. Bili su uključeni u mnoge terorističke napade, no poslije prelaze u politiku. PLO danas priznaje državu Izr ...

                                               

Piratbyrån

Piratbyrån je švedska anti-autorska organizacija koja se bori protiv današnjih ideja i zakona o autorskim pravima, a zalažu se za slobodni protok znanja, kulture i informacija. Piratbyrån nije uključen ni u kakve ilegalne aktivnosti, već im je ci ...

                                               

Remar Croatia

REMAR medunarodna je kršćanska humanitarna organizacija sa sjedištem u Španjolskoj. Osnovana je 1982. godine i trenutno djelje u 75 država svijeta. U Hrvatskoj registrirana kao Humanitarna udruga Remar Croatia. Cilj organzacije je pružanje pomoći ...

                                               

Svjetski panteistički pokret

Svjetski panteistički pokret najveća je svjetska organizacija ljudi povezanih s panteizmom, filozofijom koja tvrdi da bi središte duhovnosti trebala biti priroda. WPM promiče striktni naturalistički panteizam bez vjerovanja u bilo kakva nadnaravn ...

                                               

Trilateralna komisija

Trilateralna komisija je nevladina i nepolitička skupina osnovana 1973. godine sa svrhom promoviranja bliskih odnosa izmedu SAD, Zapadne Europe i Japana.