ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 315
                                               

Uroš Predić

Roden je u Orlovatu, gdje je pohadao osnovnu školu, a potom njemačku školu u Crepaji. Od 1869. do 1876. pohadao je sedmorazrednu gimnaziju u Pančevu pančevačka realka, koja je kasnije dobila ime po njemu. Kao vrlo darovit, dobio je stipendiju Mat ...

                                               

Isidora Sekulić

Isidora Sekulić je srpska književnica. Rodena je 16. veljače 1877. godine podno Titelskog brijega, u bačkom selu Mošorinu kod Titela. Djetinjstvo je provela u Zemunu, Rumi i Novom Sadu. Školovala se u Novom Sadu Viša djevojačka škola, Somboru i B ...

                                               

Vladislav Skarić

Vladislav Skarić, povjesničar, akademik Srpske akademije nauka i umetnosti. V. Skarić je roden u srpskoj trgovačkoj porodici u Sarajevu 1869. Njegov otac bio je Kosta Skarić, trgovac duhanom. Skarić je zapamtio zadnje godine osmanske vladavine u ...

                                               

Jorjo Tadić

Jorjo Tadić, bio je hrvatski i srbijanski povjesničar. Bio je dopisnim članom HAZU i akademikom SANU.

                                               

Pavao Andelić

Pavao Andelić bio je bosanskohercegovački hrvatski pravnik, arheolog i povjesničar medievalist. Jedan je od značajnijih medievalista koji je studirao srednjovjekovnu povijest Bosne i Hercegovine i zaslužan je za arheološke pronalaske u Milama bli ...

                                               

Duro Basler

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Slavonskom Brodu. Arheologiju je studirao u Zagrebu i Ljubljani, a doktorirao je 1979. godine u Zadru. Od 1950. do 1959. radi kao konzervator u sarajevskom Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, a ...

                                               

Enver Imamović

Roden je u Fojnici, 29. listopada, 1940. godine. Gimnaziju je završio 1960. u Sarajevu, studij arheologije završio je 1965. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu 1974. godine s tezom A ...

                                               

Branka Raunig

Odrasla je u Kraljevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. U rujnu 1954. upisala je studij arheologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a diplomirala 1958. u klasi profesora Dr Branka Gavele, sa prosječnom ocjenom 8.85. M ...

                                               

Dimitrije Sergejevski

Dimitrije Sergejevski, ruski i bosanskohercegovački arheolog i epigrafičar. Studij je završio u Sankt Peterburgu, a nakon Prvog svjetskog rata došao je u Sarajevo, gdje se 1924. zaposlio u Zemaljskom muzeju. Godine 1930. postao je kustosom antičk ...

                                               

Marko Vego

Roden je 1907. u Čapljini, otac mu se zvao Jozo. Godine 1938. u Nikšiću s katoličanstva prelazi na pravoslavlje. Klasičnu gimnaziju završio je na Širokom Brijegu, teologiju u Frieburgu i Zagrebu, a povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Rad ...

                                               

George Andrew Reisner

Reisner je smatran jednim od začetnika egiptologije. Njegova supruga je bila Mary Bronson, s kojom je imao istoimenu kćer. U Nubiji je pronašao kraljeve koji nisu bili pokopani u piramidama već izvan njih. Jedna ženska lubanja koju je pronašao da ...

                                               

Petar Selem

Petar Selem bio je hrvatski povjesničar, književnik, egiptolog, kazališni redatelj, kazališni kritičar, esejist, teatrolog, likovni kritičar i glazboslovac.

                                               

Théodule Charles Devéria

Théodule Charles Devéria bio je francuski egiptolog, sin slikara Achillea Devérije i nećak Eugènea Devérije. Mnogo je godina proučavao egipatske papiruse u Louvreu. Znao je mnogo o staroegipatskim pogrebnim tekstovima, posebice Knjizi mrtvih. E. ...

                                               

William Matthew Flinders Petrie

William Matthew Flinders Petrie engleski egiptolog i jedan od utemejlitelja sustavne metodologije u arheologiji i očuvanju arheoloških predmeta.

                                               

Mihovil Abramić

Mihovil Abramić, hrvatski arheolog. Studirao je arheologiju i povijest starog vijeka u Beču, a radio je u Arheološkom institutu u Beču i kao ravnatelj Arheološkog muzeja u Akvileji, te poslije Prvog svjetskog rata u splitskom Arheološkom muzeju. ...

                                               

Jakov Babić

Jakov Babić, hrvatski arheolog amater, folklorist i pisac iz Bosne i Hercegovine. Rodio se u selu Gornjem Vukšiću, u općini Brčkom, a živio je i radio u susjednom Jagodnjaku. Za vrijeme rata preselio se u Sesvete gdje je i umro. Pokopan je na gro ...

                                               

Šime Batović

Osnovnu školu pohadao je u Vrsima, gimnaziju u Šibeniku 1940.–1943. i Zadru 1946.–1949., a 1953. diplomirao arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je na zagrebačkom Sveučilištu temom Stariji neolitik u Dalmaciji. Od 1953. do 1 ...

                                               

Josip Bervaldi

Rodio se je u Starom Gradu na otoku Hvaru. U Splitu je pohadao gimnaziju. U Zadru je završio bogosloviju. Zaredio se je krajem 1895. godine. Župnikovao je u donjem Poneretvlju. Ondje je odigrao važnu gospodarno-socijalnu ulogu. U selima gdje je b ...

                                               

Ivo Bojanovski

Osnovnu školu pohadao je u Gornjem Brgatu, a klasičnu gimnaziju u Dubrovniku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je klasičnu filologiju s arheologijom. Doktorsku disertaciju pod naslovom Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmac ...

                                               

Zdenko Brusić

Osnovnoškolsko obrazovanje stječe u Privlaci, a gimnazijsko u Zadru. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomira arheologiju 1963. Na istom fakultetu obranom rada Eneolit i rano brončano doba na sjeverozapadnom Balkanu stječe zvanje magistra 197 ...

                                               

Stojan Dimitrijević

Rodio se u Horgošu u Vojvodini. Otac mu je bio Todor Dimitrijević, majka mu je bila Emilija Emica Radauš, sestra Vanje Radauša. Nakon smrti oca s majkom odlazi u Vinkovce. Tu stječe osnovno školsko obrazovanje te završava gimnaziju 1947. godine. ...

                                               

Radoslav Dodig

Mr. sc. Radoslav Dodig, hrvatski arheolog, filolog i novinar. Široj javnosti poznat je kao dvostruki pobjednik Kviskoteke. Veliku je ljubav gajio prema povijesti i arheologiji, bavio se politikom, a radio je kao novinar i kolumnist u BiH.

                                               

Antun Dorn

Roden u Hrtkovcima. Na studij otišao u Zagreb. Studirao povijest, latinski jezik i etnologiju na Filozofskom fakultetu. Zaposlio se kao profesor u vukovarskoj gimnaziji gdje je radio deset godina. Godine 1961. je u Zagrebu gdje dvije godine radi ...

                                               

Slavenka Ercegović-Pavlović

Slavenka Ercegović-Pavlović, hrvatska arheologinja U rodnom Šibeniku završila gimnaziju. Studirala u Zagrebu na Filozofskom fakultetu i diplomirala arheologiju 1953. godine. Od iste je godine kustosica u Zagrebu u Arheološkome muzeju. Od 1965. je ...

                                               

Ivan Luka Garanjin (gospodarstveni stručnjak)

Ivan Luka Garanjin, hrvatski gospodarstveni stručnjak, kulturni djelatnik, gospodarstvenik i arheolog. Iz hrvatske plemićke obitelji Garagnin. Unaprijedivao poljodjelstvo, stočarstvo i stočarstvo u Dalmaciji. Imao lapidarij. Osnovao privatni bota ...

                                               

Vesna Girardi-Jurkić

Dr. sc. Vesna Girardi-Jurkić, hrvatska arheologinja, dugogodišnja ravnateljica Arheološkog muzeja Istre, ministrica prosvjete, kulture i športa od 1992. do 1994., te stalna predstavnica Republike Hrvatske pri UNESCO-u. Dobitnica je sedam najviših ...

                                               

Dragutin Gorjanović-Kramberger

Dragutin Gorjanović-Kramberger, hrvatski je paleontolog, arheolog i geolog. Roden je u Zagrebu 25. listopada 1856. Tu je završio osnovno školovanje, zatim četiri razreda velike realke, te dio preparandije učiteljske škole. Tada upisuje studij pri ...

                                               

Stjepan Gunjača

Stjepan Gunjača, hrvatski povjesničar, muzeolog, arheolog i povijesni topograf. Jedan je od najznačajnijih hrvatskih arheologa.

                                               

Ivan Alduk (arheolog)

Rodio se je 1976. godine. Studirao je u Zagrebu gdje je 2002. diplomirao na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta. Vanjskim je suradnikom Konzervatorskog odjela Split od 2000. godine. Na istom se je odjelu zaposlio 2004. godine. Vodio je i ...

                                               

Ante Jadrijević

Pučku školu i gimnaziju pohadao u Sinju. Biblijske jezike i arheologiju studirao u Rimu i Jeruzalemu. Proučavao antičku, ranokršćansku i starohrvatsku baštinu u Dalmaciji. Na Papinskom biblijskom institutu u Rimu studirao 1923.–25. hebrejski, grč ...

                                               

Radomir Jurić

Nakon završetka osnovne škole i gimnazije upisao je studij arheologije i povijesti umjetnosti u Zadru. Povijest umjetnosti diplomirao je 1974., a arheologiju 1975. Godine 1972. započeo je muzejsku karijeru kao konzervator, suradujući s profesorom ...

                                               

Matija Petar Katančić

Matija Petar Katančić, hrvatski književnik i latinist, sveučilišni profesor poetike, arheologije i numizmatike te knjižnički kustos. Matija Petar Katančić bio je pjesnik, prevodilac, estetičar, povjesničar i teoretičar književnosti, leksikograf, ...

                                               

Petar Lisičar

Petar Lisičar hrvatski povjesničar i arheolog. Diplomirao je klasičnu filologiju, povijest staroga vijeka i arheologiju. Doktorirao je 1951. u Beogradu. Predavao je u srednjoj školi u Splitu, te na Filozofskome fakultetu u Skoplju i Zadru. Prouča ...

                                               

Jerolim Machiedo

Jerko Machiedo "Momolo", hrvatski lokalni povjesničar, numizmatičar, arheolog-amater, kazališni entuzijast, lokalni dužnosnik i političar. Unuk je Jerolima Machieda, djed Remigija Bučića, hrvatskog zavičajnog povjesničara te punac Vjekoslava-Luje ...

                                               

Nives Majnarić Pandžić

Nakon završetka klasične gimnazije diplomirala je jednopredmetnu arheologiju. Nakon doktorata dobiva status docentice za protopovijesnu arheologiju. U prosincu 1987. postaje izvanredni profesor na Odsjeku za arheologiju. U jesen 2003. godine odla ...

                                               

Zdravko Marić

Zdravko Marić, hrvatski arheolog, dugogodišnji djelatnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu te ravnatelj Muzeja Slavonije u Osijeku.

                                               

Ivan Marović

Diplomirao je klasičnu filologiju, arheologiju i povijest 1951. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Cijeli svoj radni vijek proveo je u Arheološkom muzeju u Splitu, od 1950. do 1986. Porijeklom je iz Mravinaca, gdje je i sahranjen.

                                               

Lujo Marun

Fra Stjepan Alojzije Marun je bio hrvatski franjevac i misionar. Pionir je i utemeljitelj hrvatske arheologije. Roden je u Skradinu 1857. godine. U Sinju je išao u gimnaziju, a u Visovcu na rijeci Krki franjevački novicijat. Dok je bio župnim pom ...

                                               

Mate Suić

Mate Suić roden je 3. studenog 1915. u Postirama na Braču. Diplomirao je 1941. klasičnu filologiju, arheologiju i povijest starog vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1953. i doktorirao. Karijeru je započeo kao nastavnik u paškoj gi ...

                                               

Radmila Matejčić

Osnovnu školu pohadala je od 1928. do 1932., a realnu gimnaziju od 1932. do 1941. godine u Banjoj Luci. Upisala se na povijest umjetnosti u Zagrebu, a tijekom ratnih godina radila je u muzejskim institucijama u Banjoj Luci i Zagrebu. Kao apsolven ...

                                               

Robert Matijašić

Robert Matijašić, hrvatski arheolog i sveučilišni profesor. Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 2009. do 2013, i član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2014.

                                               

Ivan Mirnik

Ivan Mirnik roden je u Zagrebu 1942. godine. Arheologiju je diplomirao 1969. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1970. godine radio je kao arheolog-konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, a od 1973. g ...

                                               

Petar Nižetić

Petar Nižetić, hrvatski arheolog, kulturni djelatnik, povjesničar, pisac, preteča hrvatskoga narodnog preporoda, skupljač epigrafske i numizmatičke zbirke, donator Dominikanskog muzeja u Starom Gradu i visoki lokalni dužnosnik

                                               

Veljko Paškvalin

Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. Gimnazijsko obrazovanje počinje kod dominikanaca u Bolu, a završava ga u realnoj gimnaziji u Šibeniku 1946. Tijekom Drugog svjetskog rata Talijani su mu zatvorili oca u Zadru, a majka, zajedno s tri brata ...

                                               

Frano Radić

Frano Radić, hrvatski polihistor, pedagog, arheolog, prevoditelj, prosvjetar, kulturni i javni djelatnik

                                               

Ante Rendić-Miočević

Ante Rendić-Miočević, hrvatski povjesničar umjetnosti, arheolog i muzejski savjetnik. Osnovnu školu je završio u Splitu, gdje je započeo i klasičnu gimnaziju koju je završio u Zagrebu. Godine 1969. diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju ...

                                               

Dujam Rendić-Miočević

Dujam pl. Rendić Miočević, hrvatski pravnik, arheolog; član JAZU/HAZU i prvi splitski narodnjački načelnik.

                                               

Duje Rendić-Miočević

Duje Rendić-Miočević, hrvatski arheolog. Potomak je splitsko-bračke plemićke obitelji. Njegov djed Dujam bio je prvi hrvatski načelnik grada Splita nakon pobjede narodnjaka 1882. godine. Splitsku Klasičnu gimnaziju završio je 1934. godine. Studir ...

                                               

Ivo Rendić-Miočević

Izv. prof. dr. sc. Ivo pl. Rendić-Miočević roden je u Korčuli 1935. godine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata pohadao je osnovnu školu u Makarskoj i Jelsi, dok je 1953. završio klasičnu gimnaziju u Splitu. Studirao je povijest i arheologiju na Fil ...

                                               

Jakov Salečić

Jakov Salečić zvani "pjesnik Krilko" je bio hrvatski svećenik, pjesnik, teolog, filozof, arheolog i povjesničar iz Smokvice. Bio je kanonikom. 1717. doživio je obiteljsku tragediju. Te su se godine dvije galije sa 360 Turaka iskrcale na Korčulu, ...