ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31
                                               

Poštanska štedionica

Poštanska štedionica je financijsko-štedna ustanova. Po organizaciji je dijelom poštanskog sustava. Bavi se otkupljivanjem čekova i inozemnog efektivnog novca, vodi tekuće i žiro-račune gradana te prikuplja štednju stanovništva. Zbog nazočnosti u ...

                                               

Poštanska štedionica (NDH)

Poštanska štedionica bila je poštanska štedionica u NDH. Osnovana je zakonskom odredbom o osnivanju Poštanske štedionice 23. travnja 1941. godine. Središnjica joj je bila u Zagrebu. Osnovana je kao samostalni državni novčani zavod pod neposrednim ...

                                               

Razglednica

Razglednica je najčešće pravokutni komad debljeg papira ili tanjeg kartona namijenjen za pisanje i slanje poštom bez omotnice. S prednje strane je otisnut motiv, na poledini je prostor za adresiranje i pisanu poruku primatelju. Austrija je 1869. ...

                                               

Svjetska poštanska unija

Svjetska poštanska unija ↓ n1 je medunarodna organizacija koja koordinira poštansku politiku i pravila izmedu zemalja članica, a time i svjetski poštanski sistem. Svaka članica prihvaća iste uvjete za provodenje medunarodnih poštanskih dužnosti. ...

                                               

ZIP kod

Zip kôd je poštanski broj kojim se služi Poštanski servis SAD u sustavu koji je uveo 1963. godine. Riječ ZIP je pokrata od Zone Improvement Plan ; izabrali su ga radi učinkovitijeg putovanja pošte i bržeg kretanja kad pošiljatelji se složue kodom ...

                                               

Radiokomunikacije

Radiokomunikacije su područje elektrotehnike koje razmatra i ostvaruje mogućnosti komunikacije i prijenosa informacija putem radio valova. Na temelju fizikalnih osobina elektromagnetnog zračenja pogodnih valnih duljina, na području radiokomunikac ...

                                               

Amplitudna modulacija

Amplitudna modulacija ili kraće AM je postupak modulacije kod kojega se amplituda signala nosioca mijenja oko srednje vrijednosti, pri čemu je promjena proporcionalno sa modulirajućim signalom. Takav modulirani signal se prenosi putem nekog medij ...

                                               

Antena

Antena, u elektrotehnici, je aktivni ili pasivni elektromagnetski uredaj ili dio koji u sklopu s nekim elektroničkim uredajima pretvara elektromagnetsku energiju, vezanu uz vodove ili valovode, u prostorni elektromagnetski val ili obratno. To se ...

                                               

Dipol

U fizici pojam dipol označava sustav dvaju polova iste jakosti suprotnog polariteta dva naboja suprotnih predznaka, smještenih na maloj medusobnoj udaljenosti. Dipolni moment za električne naboje + Q i – Q na udaljenosti l iznosi d = Q ∙ l. Dipol ...

                                               

Efektivna izračena snaga

Efektivna izračena snaga izračunava se kao umnožak snage koja dolazi na priključnice antene i dobitka antene u odnosu na poluvalni dipol u nekom smjeru. Općenitije, efektivna izračena snaga može se izračunati polazeći od snage koju predaje odašil ...

                                               

Frekvencijska modulacija

Frekvencijska modulacija postupak je modulacije kod koje se informacija prenosi promjenom frekvencije prijenosnog signala. U analognoj tehnici trenutna vrijednost frekvencije prijenosnog signala ovisi o trenutnoj vrijednosti amplitude modulirajuć ...

                                               

Komunikacija bliskog polja

Komunikacija bliskog polja, poznatija kao NFC, kratkodometna je bežična tehnologija pomoću koje dva uredaja mogu razmijeniti različite vrste podataka dodirujući se ili približivši se jedno drugome. NFC koristi elektromagnetsku indukciju izmedu dv ...

                                               

Radiovalovi

Radiovalovi ili radijski valovi su veliko područje elektromagnetskih valova s valnom duljinom većom od one infracrvenog zračenja, a zajednička im je osobina da se mogu proizvesti protjecanjem izmjenične električne struje u napravi koja se zove an ...

                                               

Slanje trenutačnih poruka

Slanje istovremenih poruka oblik je komunikacije u realnom vremenu, izmedu dvoje ili više ljudi, koja se bazira na napisanom tekstu, govoru ili video-konferencijama. Alati za slanje istovremenih poruka sadrže kontakt listu i informacije tko je on ...

                                               

Chat

Chat je oblik komunikacije dvaju ili više korisnika putem računala i računalne mreže u realnom vremenu. Radi se o vrlo kratkim porukama koje korisnik vidi čim ih njegov sugovornik pošalje. U nekim chatovima postoje tzv. sobe u kojima istovremeno ...

                                               

Discord

Discord je freeware VoIP aplikacija dizajnirana za gaming zajednicu. Discord se pokreće na Windowsu, macOS-u, Androidu, iOS-u, Linuxu i na web pretraživaču. Od ožujka 2019. Discord koristi više od 250 milijuna korisnika.

                                               

Miranda IM

Miranda IM je računarski program, klijent s više protokola za slanje trenutačnih poruka. Program je otvorenog koda pod licencijom GNU GPL i radi pod operacijskim sustavom Microsoft Windows.

                                               

Skype

Skype je poznati VoIP i instant messaging program, tj. program za brzo internetsko dopisivanje i platforma. Preko njega je moguće komunicirati pisanim porukama, internetskim pozivima i telefonskim pozivima. Takoder, moguće je pokretati i video po ...

                                               

X-chat

Xchat je višeplatformski IRC klijent otvorenog koda, postoje inačice i za linux i za Microsoft Windows operacijske sustave. Xchat je takoder preporučeni klijent za pristup irc kanalu hrvatske wikipedije, iz nekoliko razloga: besplatan je radi na ...

                                               

Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger je popularni oglašavački chat klijent za privatnu komunikaciju i slanje poruka osobi koja koristi mrežu priključenu na Yahoo!, bez obzira u kojoj državi svijeta se nalazi, no moguća je komunikacija i s više osoba. Uz Yahoo! Messe ...

                                               

4G

4G je četvrta generacija mobilne mreže koja nasljeduje 3G. U odnosu na 3G, 4G donosi bolju kvalitetu usluga, uključujući brži mobilni internet. Teoretske brzine iznose i do 150 Mb/s i 50 Mb/s. U praksi, te brzine iznose oko 14 MB/s i 3 MB/s. Dana ...

                                               

5G

5G je peta generacija mobilne mreže koja nasljeduje 4G. Glavna razlika u odnosu na dosadašnju 4G tehnologiju je omogućavanje većih brzina prijenosa podataka - navodi se da će nova 5G mreža biti brža za čak tisuću puta od 4G mreže. Time bi mobilna ...

                                               

B.net

B.net je hrvatski telekom operater koji nudi usluge kabelske televizije, internetske i telefonske usluge. Nastao je spajanjem dvaju kabelskih koncesionara - DCM d.o.o. i Adriatic kabela d.o.o. u rujnu 2007. godine. Svojom kabelskom mrežom pokriva ...

                                               

Digi Communications

RCS&RDS je jedna od najvećih rumunjskih i istočnoeuropskih tvrtki na području telekomunikacija. Djelatnost tvrtke je pružanje usluga satelitske i kabelske televizije, kabelskog interneta, te VOIP i 3G usluge. Sjedište tvrtke je u Bukureštu u ...

                                               

EDGE

EDGE je tehnologija koja omogućava telekomima da koriste postojeće GSM frekvencijske opsege za pružanje multimedijalnih usluga na bazi IP brzina do 384 kb/s. Cilj ove tehnologije je povećati brzinu prijenosa i kapacitet sustava i omogućiti nove p ...

                                               

Iskon

Iskon je hrvatska ICT, tvrtka koja se bavi pružanjem usluga koje se temelje na širokopojasnom pristupu Internetu, sa sjedištem u Zagrebu. Osim pristupa Internetu, Iskon omogućava i usluge telefonije i digitalne televizije, te praćenje TV sadržaja ...

                                               

Komunikacijski satelit

Komunikacijski satelit ili telekomunikacijski satelit je umjetni Zemljin satelit namijenjeni ponajprije prijenosu informacija. Suvremeni telekomunikacijski sateliti u pravilu su aktivni, to jest primaju analogne ili digitalne signale s bazne post ...

                                               

Li-Fi

Li-Fi ime je za komunikacijsku tehnologiju koja koristi spektar vidljivog svjetla za prijenos podataka. Prema istraživanjima iz Instituta Heinrich Hertz iz Njemačke, pomoću Li-Fi moguće je ostvariti brzine prijenosa podataka do 500 Mbit/s korište ...

                                               

LTE u Hrvatskoj

LTE je u Hrvatskoj pokrenut u ožujku 2012. godine kada je Hrvatski Telekom u rad pustio svoju LTE mrežu. Vipnet, kao drugi mobilni operater, to čini u travnju iste godine. Hrvatske LTE mreže bile su medu prvima u svijetu, a prvotne radove izveo j ...

                                               

Medunarodna telekomunikacijska unija

Medunarodna telekomunikacijska unija, udruga za telekomunikacije, specijalizirana agencija UN-a. Osnovana je na IV. medunarodnoj konferenciji o radiokomunikacijama u Madridu 1932., a 1934. naslijedila je Medunarodnu telegrafsku uniju osnovanu 186 ...

                                               

Mobilni virtualni mrežni operater

Mobilni virtualni mrežni operater pružatelj je mobilnih usluga koji ne posjeduje vlastitu infrastrukturu nego radi preko infrastrukture drugih operatera s kojima je sklopio ugovor. U Hrvatskoj, kako bi tvrtka postala mobilni virtualni mrežni oper ...

                                               

Modulacija

Modulacija, u tehnici, je postupak kojim se neko svojstvo jedne fizičke veličine mijenja u skladu s promjenama druge veličine. U telekomunikacijskoj tehnici i tehnici automatskoga vodenja procesa modulacijom se prenose različite informacije i pod ...

                                               

Optima Telekom

OT–Optima Telekom d.d. jedan je od vodećih telekomunikacijskih operatora na hrvatskom tržištu. Po osnivanju 2004. godine te ostvarenju prvog komercijalnog poziva u vlastitoj mreži 2005., OT je iskoristio mogućnosti liberaliziranog telekomunikacij ...

                                               

Orbitalni utor

Orbitalni utor je parkirališno mjesto za satelite u geosinkronoj i geostacionarnoj orbiti. Broj utora je ograničen jer je geosinkrona orbita oskudni resurs pa se ova nekretnina dodjeljuje po ključu. Problem oskudnosti prepoznat je davno, još 1960 ...

                                               

Dodatak: Popis pružatelja internetskih usluga u Hrvatskoj

IT JEDAN d.o.o. MAGIC NET – d.o.o. VOXBONE, Podružnica ZAGREB INFO PROGRES d.o.o. SIGNUM TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. IBM HRVATSKA d.o.o. 3t.cable d.o.o. BT NET d.o.o. KETER AIR d.o.o. OPTIKA KABEL TV d.o.o. METRONET d.o.o. NOVI-NET d.o.o. TERRAKOM d. ...

                                               

Radio

Radio, u starijoj literaturi krugoval, bežično je primanje i prijenos komunikacijskih signala elektromagnetskim valovima čije su frekvencije niže od frekvencije vidljive svjetlosti. Radiovalovi putuju kroz homogen prostor pravocrtno, u svim pravc ...

                                               

Radio Industrija Nikola Tesla

Tvornica je osnovana u Beogradu 1946. kao državno poduzeće, a prvi model je izašao 1947. Za izradu radija su korišteni dijelovi koji su uvoženi iz Nizozemske od Phillips-a ali i od talijanskog proizvodača elektronike Dukatija, koji je u to vrijem ...

                                               

Radio odašiljač

Radio odašiljač, radioodašiljač ili radiopredajnik je elektronički uredaj za stvaranje moduliranog električnog signala, koji neki podatak ili informaciju predočuje kao promjenu električne veličina. Izlaznim signalom radioodašiljača napaja se ante ...

                                               

Radiodifuzija

Radiodifuzija je oblik neusmjerenih elektronskih radiokomunikacija s pomoću radijskih, televizijskih ili kabelskih mreža, namijenjenih velikomu broju korisnika koji ispunjavaju prijamne uvjete. Pojam se odnosi i na radiokomunikacijsku uslugu u ko ...

                                               

Radiofar označivač

Radiofar označivač, posebna vrsta VHF radiofara koji se koristi u zrakoplovstvu, osobito u konjunkciji s instrumentskim sustavom slijetanja, da bi pilotima dalo parametre kojim će moći odrediti položaj duž etablirane rute ka odredištu kao što je ...

                                               

Radiolink RL 2 GHz

Radiolink RL 2 GHz je hrvatski patent iz polja radiokomunikacije koji ima primjenu pri razmjeni, raspodjeli i prijenosu studijskog stereo radiosignala do raspršivačkih FM odašiljača a digitalnom obradom signala uz potrebnu dodatnu tehnologiju omo ...

                                               

Radioprijamnik

Radioprijemnik ili radio prijemnik je elektronski uredaj sastavljen od niza elektroničkih sklopova s pomoću kojih se iz električnog signala, što ga u anteni inducira modulirani radioval, izdvaja i pojačava dio signala, odnosno informacijski signa ...

                                               

Radiotehnika

Radiotehnika je područje elektronike koje se bavi prijenosom podataka ili informacija s pomoću elektromagnetskih valova. Iako ne postoje čvrste granice, podrazumijeva se da se radioprijenos ostvaruje elektromagnetskim valovima frekvencije od prib ...

                                               

SIP

Protokol za pokretanje sesije je signalizacijski protokol koji se rabi radi uspostave, modificiranja i raskidanja višemedijskih sesija u mrežama zasnovanim na internetskom protokolu. Razvilo ga je i standardiziralo Radno tijelo za razvoj Internet ...

                                               

Tablica sricanja

Tablica sricanja, pomoćno sredstvo u telekomunikacijskom prometu kojim se omogućava sricanje pojedinih slova abecede te tako olakšava izgovaranje nejasnih riječi. Rabi se i u radiotelefoniji.

                                               

Telefaks

Telefaks uredaj ili naziv za telekomunikacijsku tehnologiju za prijenos kopije dokumenta i slika preko obične telefonske mreže.

                                               

Telekomunikacije u Bosni i Hercegovini

Telekomunikacije u Bosni i Hercegovini obuhvaćaju područje radija, televizije, fiksne i mobilne telefonije i interneta. Područje komunikacija u Bosni i Hercegovini ureduje državna Regulatorna agencija za komunikacije.

                                               

Telemedicina

Telemedicina označava daljinsku medicinu ili" medicinu na daljinu”. Telemedicina sama po sebi nije medicinska struka, nije neka medicinska specijalnost, već način na koji medicinske struke realiziraju svoju djelatnost. Stoga se govori o teleotori ...

                                               

Forenzička psihologija

Forenzička psihologija je jedna od disciplina psihlogije u kojoj psiholozi primjenjuju psihologijska znanja i načela na pravna i forenzička pitanja i postupke, odnosno daju stručno mišljenje o mentalnom zdravlju pojedinaca koji su uključeni u nek ...

                                               

Bitka kod Waterberga

Bitka kod Waterberga dogodila se 11. kolovoza 1904., na visoravni Waterberg u Namibiji tijekom rata izmedu Nijemaca i Bantu naroda Herero. Njemački general pukovnik Lothar von Trotha, bio je zapovjednik postrojbi u koloniji Njemačka Jugozapadna A ...