ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 308
                                               

Ignacije Aquilini

Sin je dubrovačkog postolara Mate. Godine 1660. ušao je u Dominikanski red u Dubrovniku i ondje završio godinu redovničke kušnje. Filozofiju i teologiju studirao je u Bologni. Predavao je dijalektiku, retoriku i kozmologiju na nekim učilištima sv ...

                                               

Stipe Banović

Stipan Banović, hrvatski folklorist, rodom iz Zaostroga. Članke je objavio u Zborniku za narodni život i običaje, Jugoslovenskome istoriskom časopisu, Viterskoj vili, Serta Hoffilleriana, Zborniku za narodni život i običaje JAZU, Gradi za povijes ...

                                               

Adam Alojzij Baričević

Adam Alojzij Baričević, hrvatski latinist, bibliofil, biograf i polihistoričar, katolički svećenik Rano je ostao bez roditelja, pa se za njega skrbio kanonik Nikola Turčić. Studirao je filozofiju i teologiju u Beču. Nakon završenog studija, 1779. ...

                                               

Vojislav Bego

Vojislav Bego, hrvatski akademik, elektroenergetičar, prof. emeritus i redovni profesor Fakulteta elektrotehnike u Zagrebu. Sin je hrvatskog proznog pisca Marina Bege.

                                               

Stjepan Bertović

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1950. i doktorirao 1970. Kao student povremeno je radio na uredivanju šuma, a od 1948. do 1963. bio je suradnik botaničara I ...

                                               

Duro Blažeka

Roden je u braku Alekse i Emilije rod. Sinko. Pored njega obitelj Blažeka ima još sina Vladimira. Odrastao je u Čehovcu. U Prelogu je 1982. godine završio osnovnu školu, a u Varaždinu 1987. srednju školu upravno-pravnog smjera. Diplomu profesora ...

                                               

Damir Boras

Damir Boras hrvatski je znanstvenik, informacijski stručnjak, leksikograf, sveučilišni profesor u trajnome zvanju i ponovno izabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu.

                                               

Fran Bošnjaković

Fran Bošnjaković, istaknuti hrvatski znanstvenik iz područja znanosti o toplini. Bio je profesor na sveučilištima u Beogradu, Zagrebu, Braunschweigu i Stuttgartu, rektor Sveučilišta u Zagrebu, član akademija u Zagrebu, Heidelbergu i Veneciji.

                                               

Branimir Bratanić

Kao dijete doselio se u Zagreb, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na zagrebačkom je Filozofskom fakultetu upisao slavističku grupu predmeta i diplomirao 1932. godine. Radio je kao srednjoškolski profesor u Karlovcu i Zagrebu, te upisao dod ...

                                               

Grgur Bučić

Grgur Bučić je bio hrvatski prirodoslovac: ihtiolog, oceanograf, meteorolog, voditelj meteorološke postaje, konstruktor meteoroloških uredaja, entomolog., a bavio se i klimatologijom, paleontologijom, mineralogijom i arheologijom. Šurjak je Ivana ...

                                               

Frane Bulić

Don Frane Bulić, ugledni hrvatski arheolog, povjesničar, konzervator starina i povjesničar umjetnosti, roden je 4. listopada 1846. godine u Vranjicu kraj Splita. Studij teologije polazio je u Zadru. Nakon završene teologije i svećeničkog redenja ...

                                               

Željko Burcar

Roden je u Zagrebu, 15. kolovoza 1961. godine, otac je četvero djece. Diplomirao na Kineziološkom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu 1985, + nagrada Rektora. Doktorirao 2012 na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, polje pedagogija, grana šk ...

                                               

Olga Carević

Olga Carević, svjetski ugledna hrvatska medicinska biokemičarka i humanistica poznata po apelima za mir.

                                               

Antun Ilija Carić

Antun Ilija Carić je bio hrvatski književnik i folklorni pisac. Zaposlio se je kao suplent u Zadru u talijanskoj realnoj gimnaziji. Radio je kao suplent i u Splitu u hrvatskoj realnoj gimnaziji i trgovačkoj školi. U Bakru je radio kao profesor u ...

                                               

Juraj Carić (pomorac)

Završio je osnovnu školu u Hvaru na talijanskom jeziku. Prva tri razreda gimnazije završava u Omišu, na predjelu Priku, a četvrti razred u Dubrovniku. Školovanje nastavlja u Splitu, gdje pohada Pomorsku školu. Veliku maturu polaže u Splitu na Vel ...

                                               

Ivan Čaklec

Ivan Čaklec, hrvatski gimnastičar, gimnastički trener i kineziolog. Natjecatelj na trima Olimpijskim igrama i osvajač prvog pojedinačnog europskog odličja za hrvatsku gimnastiku.

                                               

Lada Čale Feldman

Lada Čale Feldman, hrvatska teatrologinja Lada Čale Feldman kći romanista Frana Čale studirala je komparativnu književnost i francuski jezik i književnost na FFZG-u, na kojem je i diplomirala 1986., magistrirala 1990., a doktorirala 1994. filolog ...

                                               

Jasna Čapo Žmegač

U Zagrebu je studirala etnologiju i francuski jezik s književnošću, gdje je diplomirala na Filozofskom fakultetu. Antropologiju i demografiju je studirala na poslijediplomskom studiju na Berkeleyu u Kaliforniji. Ondje je stekla doktorski naslov 1 ...

                                               

Igor Čatić

Roden je 14. ožujka 1936. godine u Zagrebu. Od djetinjstva vezan je uz metale i plastiku, preradu i obradu, u radionici svog oca gospodina Julija Čatića. Godine 1954. završio gimnaziju i alatničarski zanat. Još tada pokazao je smisao za poboljšan ...

                                               

Ranko Ćetković

Ranko Ćetković je hrvatski znanstvenik, politolog i novinar. Rodom je iz zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj. Studirao je u Zagrebu na dvama fakultetima Fakultetu političkih znanosti i na Fakultetu za novinarstvo, gdje je stekao naslove dipl. polito ...

                                               

Krešimir Ćosić (elektroničar)

Redoviti je profesor na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva, gdje predaje kolegij Digitalne simulacije u stvarnom vremenu. Bio je 1990. gostujući profesor na Zrakoplovno-svemirskom odsjeku Aerospace Department Sveučilišta države Mi ...

                                               

Damir Sapunar

Damir Sapunar je hrvatski znanstvenik i redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Splitu. Voditelj je poslijediplomskog studija Translacijska istraživanja u biomedicine i Laboratorija za istraživanje boli Medicinskog fakulteta u Splitu.

                                               

Dejan Jović

Dejan Jović, politolog, doktor političkih znanosti, analitičar Od 2013. je glavni i odgovorni urednik politološkog časopisa Politička misao.

                                               

Milislav Demerec

Milislav Demerec, hrvatski znanstvenik i akademik, jedan od najznačajnijih genetičara svoga vremena. Od 1941. do 1960. godine bio je ravnatelj Cold Spring Harbor Laboratoryja.

                                               

Anton Dolenc (inženjer)

Dr.h.c. Anton Dolenc, hrvatski elektrotehnički stručnjak, inženjer elektrostrojarstva i izumitelj slovenskoga podrijetla.

                                               

Asaf Duraković

Asaf Duraković bio je hrvatski, kanadski i američki liječnik medicine, doktor veterinarske medicine, doktor znanosti, profesor medicine, hrvatski pjesnik, derviš halvetijevskog reda, šeih sufi esejist i publicist rodom iz Hercegovine. Obranio je ...

                                               

Bruna Esih

Bruna Esih, hrvatska je znanstvenica i političarka, djelatnica Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar od 2001. do 2016. godine. Od 2012. do 2016. bila je predsjednica je udruge Hrvatski križni put koja se bavi istraživanjima stradanja Hrvata tij ...

                                               

Radovan Fuchs

Radovan Fuchs, hrvatski znanstvenik i aktualni Ministar znanosti i obrazovanja u službi od 23. srpnja 2020. godine. Bio je i ministar znanosti, obrazovanja i športa u mandatu 2009. - 2011.

                                               

Aleksandar Gahs

Aleksandar Karlo Gahs hrvatski je teolog i etnolog svjetskog glasa te prvi predavač etnoloških kolegija na nekom od hrvatskih sveučilišta.

                                               

Milovan Gavazzi

Milovan Gavazzi jedan je od najznačajnijih hrvatskih etnologa 20. stoljeća. Postavio je temelje etnološkomu znanstvenom radu u Hrvatskoj te odgojio mnoge naraštaje hrvatskih etnologa.

                                               

Miroslav Gojo

Roden je u Tuzli u poznatoj tuzlanskoj obitelji Gojo, talijanskog podrijetla.U rodnom gradu završio osnovnu školu i gimnaziju. Upisao je Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1976. godine. Poslije diplomiranja asistent ...

                                               

Ivan Grdešić

Ivan Grdešić, hrvatski politolog i diplomat. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na FPZG-u. Od 2000. do 2004. bio je veleposlanik Republike Hrvatske u SAD-u, te u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske od 2012. do 2017. Bio ...

                                               

Vladimir Gruden

Izjave Vladimira Grudena se često mogu naći u hrvatskim medijima kao stručna mišljenja koja su često bila kontroverzna i izazivala reakcije. Više su puta na njegovo sankcioniranje i oduzmanje licence za rad s pacijentima pozivale udruge Kontra, I ...

                                               

Branko Hebrang

Branko Hebrang, hrvatski je znanstvenik i publicist. Uže područje njegova znanstvenoga proučavanja obuhvaća teoriju masovnih medija, upravljanje javnim znanjem, diskurs uvjeravanja i promidžbe u medijskoj praksi, dominaciju političkoga determiniz ...

                                               

Stjepan Horvat (geodet)

Klasičnu gimnaziju polazio je u Srijemskim Karlovcima. Maturirao je 1915. godine u Vinkovcima. Iste godine upisao se na Geodetski tečaj u Zagrebu, gdje je 1918. godine položio geodetski državni ispit i 1919. godine pri Zemaljskoj vladi strogi pra ...

                                               

Vladimir Hudolin

Vladimir Hudolin, hrvatski psihijatar. Roden je u Ogulinu, srednju školu završio na Sušaku, Medicinski fakultet u Zagrebu. Specijalizaciju iz neurologije i psihijatrije završio u Zagrebu. Obranio doktorat iz medicinskih znanosti, postigao naslov ...

                                               

Ivan Marek

Diplomirao na Mudroslovnome Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1886., radio u Zemunu gdje je prije njega službovao Julije Domac, a učenikom mu je bio Franjo Hanaman, od 1898. bio je profesor Graditeljske i obrtne škole u Zagrebu. Na prijedlog Vladi ...

                                               

Milka Jauk-Pinhak

Godine 1963. diplomirala je francuski i njemački na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a još za vrijeme studija zainteresirala se za indoeuropsku lingvistiku. Bila je suradnica prof. Radoslava Katičića kod kojeg je samoinicijativno slušala sanskrt ...

                                               

Alojz Jembrih

Osnovnu školu pohadao je u Gregurovcu i Mihovljanu. U Zagrebu je završio klasičnu gimnaziju. Na filozofskom fakultetu u Beču studirao je slavistiku, povijest umjetnosti i filozofiju. Godine 1977. doktorirao je u Beču iz slavenske filologije diser ...

                                               

Branko Jeren

Branko Jeren, hrvatski znanstvenik, rektor Sveučilišta u Zagrebu od 1998. do 2002. godine, redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, jedan je od osnivača CARNeta. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagreb ...

                                               

Vera Johanides

Vera Johanides, professor emeritus, sveučilišna profesorica biotehnologije, utemeljiteljica je biotehnologije, a posebno biokemijskoga inženjerstva u Hrvatskoj. Bila je počasna članica Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

                                               

Ljudevit Jurak

Ljudevit Jurak, bio je hrvatski patolog i sudski medicinar. Začetnikom je humanomedicinske patološke anatomije i veterinarske patološke anatomije u Hrvatskoj.

                                               

Krste Juras

Krste Juras roden je 21.07.1945. u šibenskom Varošu, nedaleko rodnih kuća Vice Vukova, Arsena Dedića i Ive Pattiere rodna kuća Miše Kovača je nešto dalje, kao i nekoliko članova kultne klape Šibenik. Osnovnu školu i gimnaziju završio je s odlični ...

                                               

Hrvoje Kačić

Hrvoje Kačić, sveučilišni profesor i odvjetnik, stručnjak u području pomorskoga prava i hrvatski vaterpolist. Na Olimpijskim igrama u Melbourneu 1956. godine osvaja srebrnu medalju te na OI 1960. gdje je osvojio 4. mjesto. 1950. je osvojio bronča ...

                                               

Zdenko Kordić

Zdenko Kordić, prof.dr.sc. rektor Sveučilišta u Mostaru od 1992. do 1999. godine i redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Kao rektor za vrijeme rata u BIH jedan je od najzaslužnijih za opstana ...

                                               

Petar Kraljević

Roden je 12. lipnja 1946. u Splitu. Roditelji: Ivan i Milka Kraljević rod. Luketin. Supruga: Damira Kraljević rod. Biočić. Djeca: Ivan, Kosjenka i Petra. Poznati rodaci: dr. fra Bernardin Sokol 1888. – 1944) svećenik-franjevac, glazbenik, skladat ...

                                               

Dragutin Lalović

Prof. dr. sc. Dragutin Lalović je hrvatski znanstvenik, politolog. Rodom je iz zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj. Prevodi sa slovenskog, francuskog i talijanskog jezika. Doktorirao je na temi Rousseaua i političkoj teoriji. Pisao je članke za Poli ...

                                               

August Langhoffer

Roden 1861. godine. Otac mu je bio učitelj. U Novom Sadu i Osijeku pohadao osnovnu školu i gimnaziju. Gimnaziju završio u Sarvašu. Studirao prirodoslovlje. Počeo u Zagrebu, završio u Beču. Doktorirao u Jeni. Radio kao srednjoškolski profesor na g ...

                                               

Hrvoje Lorković

Rodio se je u 12. studenog 1930. u Zagrebu. U Zagrebu je išao u srednju školu, u klasičnu gimnaziju. Studirao je biologiju u Beogradu. U Zagrebu je doktorirao fiziologiju. Iselio je 1962. godine. Znanstvenim i pedagoškim se je radom bavio u Tübin ...

                                               

Milan Maceljski

Milan Maceljski, hrvatski akademik, doktor znanosti i professor emeritus. Bio je redoviti profesor u miru na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu, professor emeritus, Sveučilišta u Zagrebu i dopisni član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti o ...