ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3
                                               

Ekonomski fakultet u Zagrebu

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ili skraćeno Ekonomski fakultet - Zagreb jedan je od 31 fakulteta i 3 umjetničke akademije koji zajedno čine Sveučilište u Zagrebu. Ekonomski fakultet - Zagreb je medu najutjecajnijim fakultetima na Sveuči ...

                                               

Sveučilište

Sveučilište, institucija koja provodi visoko obrazovanje. Temelji se na nedjeljivosti visokog obrazovanja i znanstvenog, odnosno umjetničkog rada. U modernim zemljama sveučilišta spremaju visokokvalificirane stručnjake, daju studentima specijalna ...

                                               

Zagrebačka škola za menadžment

Zagrebačka škola za menadžment - VERN ili skraćeno ZSM, bila je privatna visokoškolska ustanova s pravom javnosti. Nakon 2009. godine djeluje kao dio obrazovne grupacije VERN te je 2011. godine u potpunosti integrirana u isto veleučilište i kao p ...

                                               

Poirot

Poirot je popularna britanska TV serija u kojoj David Suchet igra glavnu ulogu Herculea Poirota. Napravila ga je London Weekend Television. Početkom i sredinom 2000-ih seriju je proizvodila Granada Televison. Završni rad na seriji, krajem 2000-ih ...

                                               

Vojnik

Vojnik je naoružani pripadnik jedne vojske ili Oružanih snaga jedne države. Pojam se odnosi se od vrhovnog zapovijednika, časnika pa sve do "običnog” vojnika. Drugi nazivi mogu biti ratnik ili borac. S nazivom pokazuje se i interpretacija ili kon ...

                                               

Darko Petrinjak

Darko Petrinjak, hrvatski gitarist, kontrabasist, lutnjist, glazbeni pedagog, glazbeni aranžer i sveučilišni profesor glazbe. Jedan od najistaknutijih hrvatskih gitarista i gitarističkih pedagoga, umjetnik promišljenih i znalačkih interpretacija, ...

                                               

Hugh Everett

Hugh Everett III., bio je američki fizičar. Predložio je 1957. višesvjetnu interpretaciju kvantne mehanike. Ova teorija je primljena poprilično mlako medu fizičarima a Everett završava svoju karijeru fizičara poslije završenog doktorata na sveuči ...

                                               

Zastava Kazahstana

Zastava se sastoji od neboplave pozadine sa stepskim orlom ispod zlatnog sunca s 32 zrake u centru, te mrežaste šare postavljene uspravno na lijevoj strani. Šara predstavlja umjetnost i kulturne tradicije starog kanata, te Kazaka. Svjetlo-plava p ...

                                               

Neva Rošić

Glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu diplomirala 1957. godine. Iste godine započinje profesionalno kazališno djelovanje u Zagrebačkom dramskom kazalištu danas GDK Gavella. Već na početku karijere skreće pozornost na sebe glavnom ulogom ...

                                               

Schrödingerova mačka

Schrödingerova mačka je misaoni pokus koji ponekad opisujemo kao paradoks. Djeluje u naizgled paradoksalnom kognitivnom pokusu u kvantnoj mehanici. Ispitivanje je razradio austrijski fizičar Erwin Schrödinger. Pokušava ilustrirati nedorečenost ra ...

                                               

Yves Montand

Montand je podrijetlom Talijan, sin siromašnih talijanskih emigranata koji su se pred naletom fašizma 1924. nastanili u Marseilleu. Karijeru započinje u lokalu Alcatraz u Marseilleu, gdje 1938. pjeva pjesme Treneta, Chevaliera, Fernandela te kaub ...

                                               

Teorija modela

Teorija modela je dio matematike koji se bavi realizacijama aksiomatskih teorija u terminima drugih matematičkih struktura. Te realizacije zovemo modelima teorije. Ukoliko takva realizacija postoji tada to povlači odnosnu neproturječnost teorije. ...

                                               

Schrödingerova jednadžba

Schrödingerova jednadžba predstavlja jedan od temelja kvantne mehanike. Ova jednadžba prikazuje prostorno i vremensko ponašanje čestice u okviru kvantne mehanike. U svojoj prvobitnoj formulaciji, bez bra-ket notacije koju je uveo P. A. M. Dirac, ...

                                               

Nada Mamula

Nada Mamula je bila srpska narodna pjevačica i jedan od najboljih izvodača sevdalinki sa ovih prostora. U arhivima Radio Beograda, Radio Novog Sada i Radio Sarajeva je ostavila preko 150 interpretacija sevdalinki, kao i tradicionalnih pjesama sa ...

                                               

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu središnja je knjižnica Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu. Kao stožerna ustanova hrvatske kulture, znanosti i obrazovanja javna je ustanova od nacionalnog značenja čiji je vlasnik i osnivač Rep ...

                                               

Knjižnice Vladimira Nazora

Knjižnice Vladimira Nazora jedinstvena je samostalna ustanova u Zagrebu koja pripada redu narodnih knjižnica, a djeluje kroz mrežu knjižnica i čitaonica na području Črnomerca i Susedgrada.

                                               

Knjižnice grada Zagreba

Knjižnice grada Zagreba su najveća organizirana mreža narodnih knjižnica u Zagrebu. Obavljaju zadaću županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Pokrivaju knjižnice na 42 lokacije i 2 ...

                                               

Digitalna knjižnica

Digitalna knjižnica je knjižnica čiji je fond dostupan u digitalnom obliku te mu se može pristupiti putem računala. Digitalni sadržaj može biti dostupan lokalno ili putem računalnih mreža. U knjižnicama proces digitalizacije počinje digitaliziran ...

                                               

Vatikanska knjižnica

Vatikanska knjižnica, knjižnica je Svete Stolice, smještena u Vatikanu. Jedna je od najstarijih knjižnica na svijetu i posjeduje jednu od najznačajnijih kolekcija povijesnih tekstova. Službeno uspostavljena 1475., iako u stvarnosti znatno starija ...

                                               

Aleksandrijska knjižnica

Aleksandrijska knjižnica je najveća i najznamenitija knjižnica staroga vijeka. Bila je smještena u gradu Aleksandriji na području Egipta, koji je bio središte helenističke kulture i znanosti.

                                               

Kongresna knjižnica

Kongresna knjižnica de facto je nacionalna knjižnica Sjedinjenih Američkih Država. Nalazi se u Washingtonu, D. C. Osnovana je 1800. godine kao knjižnica Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, kojemu i sada služi kao dokumentacijsko i informacijsk ...

                                               

Ruska nacionalna knjižnica

Ruska nacionalna knjižnica u Sankt Peterburgu, poznat kao Javna državna knjižnica Saltjkov-Ščedrin od 1932. do 1992. godine u vrijeme SSSR-a je najstarija pučka knjižnica u Rusiji. Nacionalnu knjižnicu Rusije ne treba mješati s Ruskom državnom kn ...

                                               

Nacionalna knjižnica (Poljska)

Nacionalna Knjižnica u Varšavi središnja je knjižnica Republike Poljske čiji je vlasnik i osnivač Ministarstvo Kulture i Nacionalne Baštine. Knjižnica prikuplja knjige, časopise, elektroničke i audiovizualne publikacije obavljene u Polsjkoj te Po ...

                                               

Bjeloruska nacionalna knjižnica

Bjeloruska nacionalna knjižnica je nacionalna knjižnica Bjelorusije koja se nalazi u glavnom gradu Minsku. Knjižnica je osnovana 15. rujna 1922. U njoj se nalazi najveća zbirka bjeloruskih tiskanih materijala te je treća knjižnica na svijetu po z ...

                                               

Sveučilišna knjižnica u Puli

Sveučilišna knjižnica u Puli je opća znanstvena knjižnica istaknutog regionalnog značaja. Sastavni je dio Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Zgrada knjižnice danas se nalazi blizu Arheološkog muzeja Istre i Malog rimskog kazališta. Planira se prem ...

                                               

Osnovna škola

Osnovna škola je škola koju učenik pohada kao prvu školu. Djelatnost osnovnog školstva obuhvaća odgoj i obvezno školovanje, druge oblike školovanja djece i mladih te školovanje odraslih osoba. Svrha je osnovnog školstva da učeniku omogući stjecan ...

                                               

Obrazovanje

Obrazovanje kao pojam ima višestruko značenje. Pod obrazovanjem se podrazumijeva ustanova, proces, sadržaj i rezultat organiziranog i/ili slučajnog učenja u funkciji razvoja različitih kognitivnih sposobnosti, kao i stjecanja raznovrsnih znanja, ...

                                               

Srednja škola

Srednja škola je trogodišnja, četverogodišnja ili petogodišnja škola koju učenik pohada nakon završene osmogodišnje osnovne škole. Srednje se škole dijele na gimnazije, strukovne škole i umjetničke škole. Gimnazije mogu biti opće, jezične, klasič ...

                                               

Obrazovanje u Hrvatskoj

Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, izobrazbu i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

                                               

Obrazovanje u Bosni i Hercegovini

Obrazovanje u Bosni i Hercegovini ima dugu tradiciju, a prva visokoškolska ustanova koja je uspostavljena bila je škola sufizma Gazi Husrev-bega koja je osnovana 1531. godine, nakon čega je s vremenom došlo do otvaranja drugih vjerskih škola. God ...

                                               

Obrazovanje u Bizantu

Obrazovanje u Bizantu se zasnivalo na antičkoj tradiciji. Obrazovanje je u Bizantu isprva imalo svjetovni karakter - izučavali su se antički pisci, filozofi i povjesničari, mitologija, povijest, gramatika, filozofija i sl. Kasnije počinju da se u ...

                                               

Gradansko obrazovanje (predmet)

Godine 2002. uveden je obvezni predmet Gradanstvo u engleski nacionalni kurikul na preporuku Crickova izvješća iz 1998. Poučava se kao dio školskog kurikula i predaje svim učenicima u dobi 11-16 godina u javnim školama. Nacionalni kurikul gradans ...

                                               

Nagrada Ivan Filipović

Nagrada "Ivan Filipović" je hrvatska državna nagrada koja se dodjeljuje posljednjega mjeseca u godini za životno djelo u području predškolskog odgoja, osnovnom, srednjem školstvu, visokom školstvu i znanstvenom i stručnom radu, nosi Filipovićevo ...

                                               

Pučka škola

Pučka škola, povijesni oblik obrazovne ustanove osnovnog školstva u zemljama njemačkog govornog područja ili povijesnog utjecaja. Bila je namijenjena školovanju pučanstva na selima i predstavljala je prvi stupanj obrazovanja. Tijekom druge polovi ...

                                               

Blaženka Divjak

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, hrvatska političarka, znanstvenica i redovita profesorica u trajnom zvanju prirodnih znanosti, polje matematike na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike. Bivša je ministrica znanosti i obrazova ...

                                               

Glazbena škola Josipa Hatzea

Glazbena škola Josipa Hatzea je srednja umjetnička škola u Splitu. U školi je organizirana nastava predškolskoga i osnovnoga glazbenog obrazovanja, te srednjega – šestogodišnjega i četvero-godišnjega. Nosi ime po hrvatskom glazbeniku iz Splita Jo ...

                                               

Pedagogija

Pedagogija je znanost koja proučava odgojne i obrazovne procese. Pedagogija je znanost koja se bavi istraživanjem i analizom zakonitosti odgoja i obrazovanja. Glavni predmet proučavanja pedagogije je odgojno obrazovni proces i njegove zakonitosti ...

                                               

Opća pedagogija

Naziv pedagogija dolazi od grčke riječi paidia παιδιά koja se odnosi na djecu, te od grčke riječi agogos koja označava umjetnost i znanost pomaganja u učenju.

                                               

Kritička pedagogija

Kritička pedagogija je filozofija obrazovanja i društvenog pokreta koja je razvijala i primjenjivala koncepte iz kritičke teorije i srodnih pojmova u područje obrazovanja i proučavanja kulture. Zagovornici kritičke pedagogije odbacuju ideju da zn ...

                                               

Glazbena pedagogija

Glazbena pedagogija predstavlja specijaliziranu granu pedagogije i muzikologije koja proučava načine i ciljeve glazbenog naučavanja djece i mladih u svrhu poboljšanja istoga. Temelj je svakog glazbenog obrazovanja i metoda poduke u glazbenim škol ...

                                               

Queer pedagogija

Queer pedagogija je akademska disciplina posvećena istraživanju presjeka queer teorije i kritičke pedagogije, koji su utemeljeni na marksističkoj kritičkoj teoriji. QP istražuje i ispituje odnos izmedu učenika i učitelja, ulogu erotizma u nastavn ...

                                               

Pedagogija Obespravljenih

Pedagogija obespravljenih, knjiga brazilskog nastavnika Paula Freire, predlaže pedagogiju s novom vezom izmedu učitelja, studenta i društva. Prvi put je objavljena na portugalskom jeziku 1968. godine, te ju je na engleski jezik prevela Myra Ramos ...

                                               

Religiozna pedagogija

Religiozna pedagogija je znanstvena disciplina koja se bavi katehezom u surječju crkvene prakse kateheza, t.j. crkvenog navještaja kršćanske poruke koji smjera odgoju vjere. U širem smislu u ova grana obuhvaća cjelokupne kršćanske odgojno-obrazov ...

                                               

Waldorfska pedagogija

Waldorfska pedagogija je sustav obrazovanja i odgoja temeljen na antropozofskim načelima. Nastavni plan i program odvija se po uputama Rudolfa Steinera.

                                               

Didaktika

Didaktika je grana pedagogije koja se bavi teorijama, idejama, načelima i uputama koje su usmjerene uspješnom provodenju odgojno-obrazovnog procesa. Pedagogija kao znanost istražuje odgoj i obrazovanje na značajno višoj teorijskoj razini od didak ...

                                               

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti jedan je od fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Proizašao je iz Pedagoškoga fakulteta akademske godine 2005./06. Djelatnost Fakulteta odredena je Statutom fakulteta kao visokoškolska ustanova o ...

                                               

Pedagog

Pedagog ili pedagoginja naziv je za stručnjake koji se bave odgojem. U staroj Grčkoj tako su nazivali robove koji su vodili djecu robovlasnika u školu, ili su ih odgajali kod kuće. U tom smislu pedagozi su svi oni koji, bez obzira na prethodno šk ...

                                               

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu

Doktorski studiji 1. Doktorski studij Prevencija znanosti i studij invaliditeta 2. Doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja Specijalistički studij 1. Specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji

                                               

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja. Prema Zakonu o zaštiti na radu svaka osoba ko ...

                                               

Srednja škola Bedekovčina

Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina, Gajeva 1. Osnivač Škole je Narodni odbor Općine Bedekovčina koji je 27. siječnja 1956. donio Rješenje o otvaranju Industrijske škole opekarsko keramičke struke, broj: 380/1956., kao budžetske ustanove sa sj ...