ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 286
                                               

Kršnik

Breča ili kršnik je vrsta stijenske mase sastavljene od lomljenih fragmenata minerala ili druge vrste stijena povezana u matrici od sitnozrnatog materijala koji kompozicijski može biti sličan ili različit od fragmenata.

                                               

Lapor

Lapor je siva ili žućkasta sitnozrnata sedimentna stijena koja se sastoji od kalcita i gline u različitim omjerima. Udio gline se kreće u rasponu od 20 do 80 posto, a kalcita od 35 do 65 posto. S obzirom na udjel gline i kalcita razlikuju se vapn ...

                                               

Metamorfne stijene

Metamorfna stijena je stijena koja nastaje kao rezultat transformacije već postojećeg tipa stijene, protolita ili edukta, ali u temperaturnim granicama od 180°C, što predstavlja gornju granicu dijageneze, do početka anateksisa - parcijalnog talje ...

                                               

Migmatit

Migmatit je složena stijenska cjelina sastavljena od dva dijela - metamorfnog i magmatskog. Takoder je poznata pod nazivom diateksit. Migmatiti nastaju pod ekstremno visokim temperaturama tijekom progradnog metamorfizma, kada dolazi do parcijalno ...

                                               

Mramor

Mramor je zrnasto-kristalični vapnenac s primjesama, nastao metamorfozom karbonatnih prolita pri uvjetima povišene temperature i litostatskog tlaka.

                                               

Pješčenjak

Pješčenjak je naziv za vrstu stijena koju su sastavljene od zrnaca pijeska. Čestice pijeska veće su po dimenzijama od čestica silta, a manje od kršja koja čine breče i konglomerate. Po genezi, pješčenjaci su taložne stijene koje se odlikuju prima ...

                                               

Sedimentne stijene

Sedimente stijene su stijene nastale taloženjem ostataka drugih stijena djelovanjem vode, leda i vjetra, taloženjem kao rezultatom biološke aktivnosti te taloženjem iz otopine. Sedimentne stijene uključuju uobičajene stijene kao što su kreda, vap ...

                                               

Sedra

Sedra ili bigar je sedimentna stijena i pripada grupi karbonatnih stijena. Nastaje oko hladnih izvora. Karakteristačna je zbog šupljikavosti. Sedra je monomineralna stijena, što znači da je izgradena od samo jednog minerala - kalcita. Struktura j ...

                                               

Valutičnjak

Dijeli osobine s kršnikom brečom jer je sedimentna stijena koja je vezana i ista je dimenzija krupnozrnatih čestica. Zajedničko im je da su im čestice krupnozrnate, 0.063 - 2 mm. Iste dimenzije posjeduju i šljunak i kršlje, ali su nevezani sedime ...

                                               

Tekstil

Tekstil ili tkanina je elastični materijal sastavljen od sitnih vlakana koja čine predivo. Predivo se proizvodi tako što se sirova vuna, pamuk ili drugi materijal upredaju i motaju na kotač kako bi se proizveli dugački tanki konopi prediva. Tekst ...

                                               

Anatolijski tepih

Anatolijski tepih ili Anatolijski sag je naziv za tepihe, koji su tkani u Anatoliji u Turskoj ili Maloj Aziji i susjednim regijama. Zemljopisno, područje proizvodnje može se usporediti s teritorijima kojima je povijesno dominiralo Osmansko Carstv ...

                                               

Baršun

Baršun je vrsta čupave tkanine, meke i ugodne na dodir. Odjeća od baršuna, u prošlosti smatrala se luksuznom. Može se izraditi od više materijala. Najbolji je dobiven od svile, a sintetički baršun izraduje se od umjetnih vlakana ili od kombinacij ...

                                               

Bosanski ćilim

Bosanski ćilim je posebna vrsta ćilima, većinom orijentalnog izgleda koji predstavlja važnu kulturnu vrijednost Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih naroda u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je jedina europska zemlja koja ima svoj, bosanski ć ...

                                               

Čiprovački tepih

Čiprovački tepih je vrsta ručno radenog tepiha koji je potpuno simetričan, te važan dio bugarske nacionalne baštine, umjetnosti i obrta. Nazvan je prema mjestu Čiprovci u sjeveroistočnoj Bugarskoj gdje je nastala ova tradicija tkanja tepiha u 17. ...

                                               

Deka

Deka je uglavnom pravokutni ili kvadratni komad tkanine koji najčešće služi za održavanje tjelesne topline kod spavanja. Široko rasprostranjene su deke od vune ili ostalih prirodnih ili umjetnih materijala. Deke se mogu rabiti i za druge svrhe ka ...

                                               

Konac

Konac je preda kružnog promjera od dvije medusobno uvijenih niti neograničene duljine. Proces izrade konca zove se končanje, kod njega se jednonitne prede spajaju medusobnim uvijanjem. Višenitni konci mogu se izraditi končanjem u jednom stupnju, ...

                                               

Konzervacija tekstila

Konzervacija tekstila, označava djelatnost koja se bavi očuvanjem predmeta kulturne baštine izradenih od tekstila, i uključuje kako postupke koji se bave prevencijom propadanja predmeta tako i postupke koji uključuju rad na samom predmetu. Ona pr ...

                                               

Moher-vuna

Moher-vuna je naziv vrstu vune, koja se dobiva od dlake angora koza. Riječ moher dolazi od arapske riječi mukhayyar. Vlakna mohera imaju promjer oko 25-45 µm. Moher je jedan od najstarijih tekstilnih materijala danas u upotrabi. Materijal je traj ...

                                               

Ponjava

Ponjava je prostirka ručne izrade, koja se najčešće izraduje od vune, a njena osnovna namjena je pokrivanje kreveta, podova, drvenih škrinja, kočija i sl. Izradena je od raznobojnih krpa. Vezene ponjave, odnosno šareni pokrivači geometrijskih, bi ...

                                               

Poslovna središnjica za tekstil

Poslovna središnjica za tekstil je bilo središnje državno poslovno tijelo za poslovanje tekstilom u NDH. Osnovna je naredbom o osnivanju od 26. travnja 1941. godine. Samo preko nje smjele su sve tvornice tekstila i trgovine na veliko koje se bave ...

                                               

Tepih

Tepih ili prostirač je jednodijelni tekstilni proizvod odredena oblika i dimenzija, namijenjen za prekrivanje podova, a ponekad i zidova. U pravilu se sastoji od gazeće površine i podloge. Za tepih vlasaste površine s florom uvriježio se naziv sa ...

                                               

Tkalački stan

Stan se sastoji iz dvije stranice ili stative sklopljene u okviru četverokutnog oblika.Vertiklano postavljene stative zvane noge ugradene u podnice koje su medu sobom fiksirane stegama. Na podnice se stavlja daska na kojoj se sjedi prilikom tkanj ...

                                               

Tradicionalni vez iz Zmijanja

Tradicionalni vez iz Zmijanja je kulturna baština veza žena iz sela u kraju Zmijanje, Republika Srpska u Bosni i Hercegovini. Tradicionalno, Zmijanjski vez se koristi za ukrašavanje ženskih kostima i kućanskih predmeta, uključujući i vjenčanice, ...

                                               

Zidni tepih

Zidni tepih je vrsta tepiha koja se izraduje isključivo kao zidni ukras i praktični oblik toplotne izolacije prostorija. Zanimljivo je kako su se u Zapadnoj Europi orijentalni ćilimi stavljali na zid ili stol sve do 18. stoljeća, jer su se smatra ...

                                               

Kavijar

Kavijar je jedno od karakterističnih jela iz kaspijskog i crnomorskog priobalja koje se služi u kuhinji kao predjelo za kojim slijede druga jela i za doručak na kruhu premazanom maslacem. Tradicionalan je dio ruske, iranske i francuske kuhinje. P ...

                                               

Pergament

Pergament ili pergamena je pisaća podloga napravljena od kože sitne stoke. U antičko doba pisalo se na životinjskoj koži u mnogim civilizacijama već u 2. tisućljeću pr. Kr., ali se vjeruje da je postupak za dobivanje pergamenta bio usavršen u Per ...

                                               

Intelektualni kapital

Intelektualni kapital, jedinstvena je ekonomska kategorija koja predstavlja materijalne i nematerijalne čimbenike koji su ključni za postizanje i očuvanje održivog razvoja i konkurentnosti u 21. stoljeću, a nastali su kao rezultat stvaralačke pri ...

                                               

Kapital

Kapital je ekonomska vrijednost koja se ulaže u proizvodnju ili neku drugu ekonomsku djelatnost s osnovnom svrhom da se uveća, dakle da donese neku dobit. Pojam kapitala možemo promatrati s mnogih gledišta, i to: s aspekta profita dobiti što ga d ...

                                               

Ljudski kapital

Ljudski kapital označava na području gospodarstva osobna znanja i vrlina u svijesti suradnika. Intelektualne i komunikacijske vještine, intelektualni kapital, praktične vještine i motivacija posebno se stječu tijekom obrazovanja, a pridonose stva ...

                                               

Proizvodna sredstva

Proizvodna sredstva ili sredstva za proizvodnju su dio društvenog bogatstva koji služi za proizvodnju dobara i usluga. Sastoje se od materijalnih sredstava, uredaja i programa, primjenom kojih se u odredenom tehnološkom procesu od različitih pred ...

                                               

Resurs

Resurs je sredstvo, koje je potrebno za provodenje ili dovršavanje jedne radnje. Resurs može biti materijalno dobro ili nematerijalna imovina. Uglavnom se podrazumjeva oprema za proizvodnju, novac, tlo, sirovine, energija ili djelatnici. Na podru ...

                                               

Državni grb

Državni grb je službeni grb odredene države, i kao takav je propisan ustavom, obično u prvim činovima i uz propisivanje zastave. Državni grb može imati nekoliko varijanti, tj. biti veliki, srednji i mali, ovisno od mjesta i prilike primjene. Izgl ...

                                               

Grb Andore

Grb Andore postoji već stoljećima, a u ovom obliku je službeno prihvaćen 1969. godine. Ponekad se navodi kao primjer grba u kojem se krši pravilo boje u heraldici.

                                               

Grb Angole

Grb Angole reflektira nedavnu prošlost ove države. U sredini grba nalaze se mačeta i motika, koje predstavljaju revoluciju kroz koju je država stekla nezavisnost, kao i važnost poljoprivrednika. Iznad njih je zvijezda koja predstavlja napredak, d ...

                                               

Grb Argentine

Grb Argentine je službeno usvojen 1944., iako je upotrebljavan još 1813. godine. Na vrhu grba je izlazeće zlatno-žuto sunce, koje se nalazi i na zastavi Argentine. Ono simbolizira uzdizanje Argentine, kako je opisano u prvoj verziji argentinske h ...

                                               

Grb Austrije

Austrijski grb se kao simbol Austrije koristi od kraja Prvog svjetskog rata. Dvoglavi orao, koji je dotada predstavljao staru Austro-Ugarsku Monarhiju, zamijenjen je jednoglavim orlom. Na prsima orla nalazi se stari štit Austrijskog vojvodstva, a ...

                                               

Grb Barbadosa

Grb Barbadosa prihvaćen je 1966. godine, nakon osamostaljenja države. Kao i kod ostalih karipskih država koje su bile kolonije Velike Britanije, grb ima šljem na kojem je nacionalni simbol, te štit kojem je sa svake strane po jedna životinja. U o ...

                                               

Grb Belgije

Veliki grb Kraljevine Belgije sadrži motive lavova /tzv. belgijskih lavova) koji drže središnji štit na kojemu se takoder nalazi lav, belgijski nacionalni simbol. Ova dva motiva okružuje hermelinski ogrtač, simbol monarhije, a ispod njih se nalaz ...

                                               

Grb Belizea

Grb Belizea usvojen je po stjecanju neovisnosti, te se malo razlikuje od onoga iz doba britanske vlasti. Kružnu granicu grba čini 25 listova. U ovom krugu nalazi se drvo mahagonija, ispred kojega je štit. Na štitu se u gornjim četvrtinama nalaze ...

                                               

Grb Benina

Grb Benina, je prvotno usvojen 1964., te ponovno usvojen 1990. nakon što je zamijenjen 1975. Na vrhu grba nalaze se dva roga napunjena kukuruzom i pijeskom, što predstavlja prosperitet. Ispod toga nalazi se štit kojeg pridržavaju dva leoparda. Št ...

                                               

Grb Bjelorusije

Grb Bjelorusije usvojen je 1995. godine na istom referendumu kada i bjeloruska zastava. Ovim grbom zamijenjen je od 1991. do 1995. rabljeni povijesni grb Pahonija.

                                               

Grb Bocvane

Grb Bocvane je službeno usvojen 25. siječnja 1966. Sastoji se od štita kojeg pridržavaju dvije zebre. Jedna zebra drži sirak, važnu žitaricu za zemlju, a druga bjelokost, što predstavlja prijašnju trgovinu bjelokosti. Štit je u obliku tradicional ...

                                               

Grb Bolivije

Grb Bolivije sastoji se od štita u sredini koji je okružen zastavama Bolivije, mušketama i maslinovim grančicama, na vrhi je andski kondor. Na plavom rubu štita je zlatni natpis Bolivia, te deset zvjezdica, koje predstavljaju devet departmana, te ...

                                               

Grb Bosne i Hercegovine

Grb Bosne i Hercegovine proglašen je 19. svibnja 1998., zamjenjujući dotadašnji grb BiH s heraldičkim ljiljanima koji je tijekom rata postao gotovo isključivi simbol bošnjačkoga naroda. Grb je po grafičkim elementima vrlo sličan zastavi BiH: dija ...

                                               

Grb Bugarske

Grb Bugarske је usvojen 1997. godine. Ovo јe prvi grb koji je Bugarska koristila od završetka komunističke ere, početkom posljednjeg desetljeća 20. stoljeća. Dogovor oko grba je bio izvor velike kontroverze u bugarskoj vladi i parlamentu, jer su ...

                                               

Grb Burkine Faso

Grb Burkine Faso sastoji se od štita sa zastavom Burkine Faso kojeg pridržavaju dva bijela pastuha. Iznad štita nalazi se traka s imenom države, dok je ispod državno geslo Unité, Progrès, Justice. Grb je sličan prijašnjem grbu Gornje Volte.

                                               

Grb Crne Gore

Grb Crne Gore čini zlatni dvoglavi orao s lavom na prsima. Orao u lijevoj kandži drži žezlo, a u desnoj kraljevsku jabuku, dok mu je na prsima heraldički štit. U štitu se nalazi lav koji hoda po zelenoj površini na plavoj pozadini. Izgled grba Cr ...

                                               

Grb Socijalističke Republike Crne Gore

Grb Socijalističke Republike Crne Gore je ustanovljen 31. prosinca 1946. kao državni grb Narodne Republike Crne Gore – jedan je u nizu državnih grbova Crne Gore. Temeljem Ustava Narodne Republike Crne Gore, nositeljica državnoga grba bila je, od ...

                                               

Grb Čilea

Grb Čilea je dizajnirao britanski umjetnik Charles Wood Taylor 1834. godine. Sastoji od štita kojeg prodržavaju kondor i jelen hippocamelus. Štit je podijeljen na dvije polovice, gornja je plava, a donja crvena, a u sredini je bijela petokraka zv ...

                                               

Grb Demokratske Republike Kongo

Grb Demokratske Republike Kongo u sadašnjem obliku usvojio ga je predsjednik Joseph Kabila 18. veljače 2006. Sastoji se od glave leoparda, s čije je lijeve strane slonova bjelokost, a s desne koplje. Ispod se nalazi traka s državnim geslom: Justi ...