ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 285
                                               

Alnico

Alnico je akronim za željezove slitine koje se uz željezo sastoje od aluminija, nikla, i kobalta. U ovim je slitinima takoder moguće naći dodatke bakra, titana, niobija, kroma, mangana itd. Budući da su alnico slitine feromagnetne, koriste se za ...

                                               

Alotropije željeza

Alotropije željeza ili alotropske modifikacije željeza je jedno od važnijih svojstava željeza, koja govori da se željezo u čvrstom stanju pojavljuje u više kristalnih oblika, u odredenim temperaturnim područjima. Čisto željezo ima u dva područja ...

                                               

Austenit

Austenit je naziv za intersticijsku čvrstu otopinu ugljika u gama-željezu s plošno centriranom kubičnom kristalnom rešetkom. Maksimalna topivost ugljika u austenitu je 2.06 % kod 1147 ºC. Austenit nije stabilan na sobnoj temperaturi, ali se može ...

                                               

Bainit

Bainit nastaje kada se čelik hladi brzinom izmedu gornje i donje kritične brzine hladenja na nižim temperaturama i tada se dobiva struktura sastavljena od ferita i cementita, ali različita od perlita. To je struktura medustupnja ili medustruktura ...

                                               

Bidri

Bidri je indijska slitina od 16 dijelova cinka i 1 dijela bakra, te malih količina olova. U pravilu je korištena za izradu ukrasnih crno patiniranih posuda ukrašenih umetcima od mjedi, zlata i srebra. Ova se tradicija u Indiji zadržala sve do dan ...

                                               

Bijeli metal

Bijeli metal ili bijela kovina je slitina na osnovi kositra, olova ili drugih metala niskog tališta, koja u dodiru s drugim materijalima pruža malen otpor klizanju, pa se upotrebljava u zdjelicama strojnih ležajeva kako bi se smanjilo trenje i po ...

                                               

Bijelo zlato

Bijelo zlato je najpoznatija slitina zlata, poslije žutoga zlata. Bijelo zlato je izraz koji se koristi za legure koje se dobivaju miješanjem zlata s nekim metalima, koji toj leguri daju potrebnu bjelinu. Sam naziv bijelo zlato potječe od bijele ...

                                               

Britanija metal

Britanija metal je kositrena slitina, u Njemačkoj je zovu tvrdim kositrom, dok bi je u Velikoj Britaniji okarakterizirali kao slitinu tipa pewter. Metal je plavkaste srebrno bijele boje. Topi se na temperaturi od 255 °C. Za razliku od starijih sl ...

                                               

Bronca

Bronce su općenito sve bakrene slitine koje sadržavaju više od 60% bakra uz dodatak jednoga ili više legiranih elemenata, medu kojima cink nije glavni sastojak. Svojstva mnogobrojnih vrsta bronce, njihova primjena i ime ovise o vrsti i udjelu dod ...

                                               

Cementit

Cementit ili željezov karbid je vrlo tvrd i krt kemijski spoj, sastojina je tehničkog željeza koja uzrokuje njegovu tvrdoću. To je metastabilan intersticijski spoj, koji sadrži 6.67% ugljika. On je tvrd i krhak, tvrdoća je oko 850 HV, te ima vlač ...

                                               

COR-TEN čelik

COR-TEN čelik - tržišni je naziv za nisko legiranu vrstu čelika, koja je otporna na atmosfersku koroziju. Patentiran je 1926. u Njemačkoj, te ponovo otkriven u SAD-u početkom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća. Glavna primjena ovog čelika je o ...

                                               

Crna korintska bronca

Crna korintska bronca ili hepatizon je u vrijeme klasične antike posebno cijenjena metalna slitina, smatra se da je bila sastavljena od bakra i malih količina zlata i srebra. Slitina je naknadno patinirana u purpurno crnu boju, sličnu boji jetre, ...

                                               

Crvićasti lijev

Crvićasti lijev ili vermikularni lijev po sastavu je sličan sivom lijevu, uz dodatak magnezija. Prilikom lijevanja izvodi se cijepljenje titanijem, uslijed čega se grafit izlučuje u obliku crvića i čvorića. Zbog strukture izlučenog grafita, crvić ...

                                               

Čelični lijev

Čelični lijev je namijenjen za izradu dijelova od čelika konačnog oblika, tj. dijelova koji se naknadno ne obraduju nekim od postupaka plastične obrade. Čelični lijev se dijeli na nelegirani čelični lijev i na legirani čelični lijev. Ugljični čel ...

                                               

Dendrit

Dendrit je kristal koji se pojavljuje kod nestabilne kristalizacije ili kod brzog hladenja otopine, a znači oblik kristala nalik krošnji stabla ili tvorevinu nalik grančici paprati. Grananje je pojava spore difuzije molekula.

                                               

Duraluminij

Legure aluminija su se kao konstruktivni materijal u zrakoplovstvu počele koristiti već krajem 19. stoljeća poznate pod imenom Schwarzov aluminij. Zbog male čvrstoće čisti aluminij se ne može koristiti pri izradi nosećih elemenata konstrukcije. Z ...

                                               

Elektrum

Elektrum je prirodna slitina srebra i zlata, no proizvodena je i namjernim stapanjem komponenti. Najčešće je u slitini prisutna i mala količina bakra. Stari su je Grci nazivali bijelim zlatom odnosno zlatom, za razliku od rafiniranog, čistog zlat ...

                                               

Eutektik

Eutektik ili eutektička mješavina je kruta otopina sastavljena od dviju ili više tvari koja ima niže talište od svake čiste komponente ili bilo koje njihove smjese. Eutektička točka je najniža temperatura na kojoj eutektična smjesa može postojati ...

                                               

Ferit

Ferit je naziv za alfa-željezo, alotropsku modifikaciju željeza stabilnu do 911 °C, takoder strukturni sastojak tehničkoga željeza i čelika u obliku čvrste otopine malih količina ugljika u alfa-željezu. Ferit je naziv za intersticijsku čvrstu oto ...

                                               

Ferit (magnet)

Ferit je elektrokeramički tehnički materijal, mješoviti oksid koji se sastoji od spoja željeznog oksida, s jednim ili dva oksida nekoga najčešće dvovalentnog metala. Feriti su izrazitih magnetskih svojstava, feromagnetični poput željeza, ali s mn ...

                                               

Feroslitine

Feroslitine ili ferolegure slitine su željeza i jednog ili više drugih elemenata, ponajprije metala, te silicija, fosfora, kalcija i bora. Maseni udio željeza iznosi u njima manje od 50%, a često je i mnogo manji; tako u ferokromu iznosi oko 25%, ...

                                               

Invar

Invar, obično poznat s oznakom FeNi36, je legura čelika s niklom, poznata po svojem jedinstvenom svojstvu niskog koeficijenta toplinskog istezanja. Ime dolazi od riječi invariable, što se odnosi na njeno svojstvo da se neznatno širi ili skuplja s ...

                                               

Kermet

Kermet je složeni tehnički materijal, sastoji se od keramičke i metalne komponente. Lijevanjem dijelova ili sinteriranjem njihove smjese u praškastom obliku dobivaju se vrlo tvrdi i temperaturno otporni kermeti, koji se koriste kao tvrdi metali z ...

                                               

Konstantan (legura)

Konstantan je legura ili slitina bakra i nikla. Zbog velike električne otpornosti upotrebljava se za izradu električnih otpornika s promjenljivim otporom, a zbog stalnoga temperaturnoga koeficijenta otpornosti i za izradu termočlanaka, na primjer ...

                                               

Kristalno zrno

Kristalno zrno, polikristal ili kristalit je nakupina većih ili manjih jediničnih kristala različitog oblika, koja je karakteristična za većinu kristalnih tvari u prirodi. Većina kristaliziranih materijala su polikristali, a rijetko monokristali. ...

                                               

Kupronikl

Kupronikl je slitina bakra i nikla, a u principu osim bakra i nikla sadrži i malu količinu željeza i mangana. Slitina je vrlo otporna na koroziju, posebice na koroziju u dodiru s morskom vodom. Stoga se često koristi u izradi dijelova plovila, te ...

                                               

Ledeburit

Ledeburit je eutektična mješavina austenita i cementita koja sadrži 4.3 % ugljika i nastaje kod 1147 ºC. Ledeburit nastaje kada je sadržaj ugljika u željezu izmedu 2.06% i 6.67%. Ime je dobio po metalurgu Karl Heinrich Adolf Ledeburu. On je bio p ...

                                               

Martenzit

Martenzit je prezasićena kruta otopina ugljika u volumno centriranoj tetragonalnoj kristalnoj rešetci željeza. Nastaje kada se čelik austenitne mikrostrukture ohladi na odredenu, dovoljno nisku temperaturu donjom kritičnom brzinom hladenja. U mik ...

                                               

Mikrostruktura

Mikrostruktura legure opisuje veličinu i oblik kristalnih zrna različitih faza, njihovu orijentaciju i raspodjelu. Legure istog sastava mogu imati vrlo različita svojstva, a veliku ulogu u tomu ima njihova mikrostruktura. Mikrostruktura legure od ...

                                               

Mjed

Mjed je slitina bakra i cinka, mada može sadržavati i manje količine drugih metala. Mesinzi su otporni na koroziju, te su tvrdi od bakra i cinka; mekši su od bronce, zbog čega se od nje lakše obraduju - bolje izvlače, valjaju i savijaju; tj. mogu ...

                                               

Monel

Monel, zvan još i Monel metal, je slitina nikla i bakra prozvana po Ambroseu Monellu. Patentiran je 1906. godine. To je vrlo skupa slitina, cijena mu je oko 5 do 10 puta veća od cijene bakra ili nikla.

                                               

Nielo

Nielo je crna, emajlu slična masa, po sastavu se radi o smjesi sulfida srebra, bakra i olova, koju se koristi kao podsloj na gravirnoj kovini. Naziv dolazi od nigellius - crnomanjasto. Može ju se rabiti za ispunjavanje graviranih ili jetkanih udu ...

                                               

Novo srebro

Novo srebro je slitina bakra, cinka i nikla, najčešće u omjeru 60 % bakra, 20 % cinka, 20 % nikla. U zemljama engleskog govornog područja slitina se naziva i niklovo srebro, odnosno njemačko srebro, a koriste se i nazivi alpaka, te paktong. Sliti ...

                                               

Obojene slitine zlata

Obojene slitine zlata za razliku od čistog zlata koje je crvenkasto žuto mogu biti raznih drugih boja. Obojene slitine zlata možemo podijeliti u 3 osnovne grupe: Oplemenjene površine odnosno oksidni slojevi Siltine sa srebrom i bakrom daju bijelo ...

                                               

Perlit

Perlit je eutektoidna mješavina ferita i cementita koja sadrži 0.8 % ugljika i nastaje kod 723 ºC pri vrlo polaganom hladenju. Lamelarna struktura perlita sastoji se od bijele feritne osnove ili matrice i tankih pločica cementita. Perlit se sasto ...

                                               

Shakudo

Shakudo je japanska slitina bakra i zlata, najčešće od 2 - 8 % zlata te 92 - 98 % bakra. Predmeti od ove slitine u pravilu su patinirani u crnu boju, te su dodatno ukrašavani umetcima od srebra, zlata, mjedi, bronce i bakra. Shakudo je korišten u ...

                                               

Shibuichi

Shibuichi je japanska slitina bakra i srebra, najčešće u omjeru 1 dijela srebra i 3 dijela bakra. Predmeti od ove slitine u pravilu su patinirani u crnu ili purpurno crnu boju te dodatno ukrašavani umetcima od zlata, srebra, mjedi, bakra i bronce ...

                                               

Titanijeve legure

Titanijeve legure su vrlo čvrste, imaju malu gustoću, otporne su na koroziju i kompatibilne su s novim kompozitnim materijalima. Nedostatak je njihova uvijek visoka cijena i, nešto manje, što nisu pogodne za visokotemperaturne namjene. Zbog svega ...

                                               

Tumbaga

Tumbaga je slitina zlata i bakra, najčešće u omjeru 20 - 30% zlata i 70 - 80% bakra, a u slitini je obično bilo prisutno i srebro. Naziv slitine potječe od španjolaca koji su se sa ovom slitinom susretali u španjolskoj kruni pripojenim zemljama s ...

                                               

Tvrdi kositar

Tvrdi kositar je skupni naziv za kositrene slitine, koje su tradicionalno sastavljene od oko 96 % kositra dok je ostatak bakar ili olovo. Suvremene slitine ovog tipa ne sadrže olovo, nego antimon, ili bizmut. Ove su slitine pretežno korištene za ...

                                               

Tvrdi metal

Tvrdi metal ili tvrda legura je tehnički materijal koji se odlikuje velikom tvrdoćom, osobito na visokim temperaturama, i otpornošću prema trošenju. To nisu metali u običnom smislu, nego kompozitni materijali koji se sastoje od karbida ili nitrid ...

                                               

Vidija

Vidija je trgovački naziv za vrstu tvrdih metala koje je 1926. njemačka tvrtka Krupp uvela u proizvodnju pod nazivom Widia). Vidija je kompozitni materijal, s volframovim karbidom WC kao tvrdom fazom i kobaltom kao veznim metalom. Zbog velike tvr ...

                                               

Zamak (cinkova slitina)

Zamak je slitina cinka s aluminijem, magnezijem i bakrom.Proizvodnja slitina ovog tipa započela je 1929. u SAD. Postoji više slitina ovog tipa,najpoznatija je zamak 3 sastava 3.8–4.2 % Al i 0.035–0.06 % Mg, ostalo cink, uz nju u komercijalnoj su ...

                                               

Željezni stup u Delhiju

Željezni stup u Delhiju je stup visok 7.21 metra i 6.5 tona težak, promjera 410 mm, koji je podigao budistički maurijski vladar Chandragupta II., a koji je na ovo mjesto prenio hinduistički vladar Aanagpal u 10. stoljeću, kako bi stajao ispred nj ...

                                               

Žilavi lijev

Žilavi lijev, nodularni lijev ili kugličasti lijev je vrsta lijevanog željeza s kugličastim grafitom. Mehanička svojstva tog lijeva ovise u prvom redu o obliku grafita. Pri kugličastom obliku grafita nema zareznog djelovanja u osnovnoj mikrostruk ...

                                               

Boksit

Boksit je mineralni materijal sastavljen od aluminijskih hidroksida Al 2 O 3 H 2 O, koji su poznati kao minerali dijaspor, bemit i sporogelit, i od aluminijskog hidroksida Al 2 O 3.3H 2 O, koji je poznat kao mineral hidrargilit. Ta četiri mineral ...

                                               

Cipollino

Glavne oznake mramornih ili vapnenih stijena su u njima u valovitom izgledu zatvoreni minerali, najčešće zelene boje. U tom slučaju se govori o Cipollina mramoru. U modernoj petrografiji, ovim izrazom se označavaju kloridne ili silikatne tvorevin ...

                                               

Eklogit

Eklogit je krupnozrnata mafitna metamorfna stijena. Važan je iz dva razloga: prvi je da nastaje na tlakovima većim od tlakova tipičnih za Zemljinu koru, a drugi je njegova neubičajena gustoća, zbog koje ima vrlo važnu ulogu u konvekciji plašta. S ...

                                               

Gnajs

Gnajs je metamorfna stijena koja ovisno o postanku ima različitu strukturu: dinamotermalni gnajsevi imaju granolepidoblastičnu, a kataklastični okcastu ili flaser strukturu. Nastaje metamorfozom pelita ili granita, a kritična parageneza sastoji s ...

                                               

Granulit

Granuliti su metamorfne stijene koje su pretrpjele visokotemperaturni metamorfizam uz umjereni do visoki tlak, koje je pretežno hidrostatski, a rjede statički stres. Imaju granoblastičnu strukturu, od čega su i dobili ime. Od velikog su značaja z ...