ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 284
                                               

Kvarc

Kremen je polimorfna modifikacija silicijeva dioksida i jedan je od najrasprostranjenijih minerala u prirodi. Kristalizira heksagonski, bezbojan je ili različito obojen te proziran i optički aktivan mineral. Na Mohsovoj ljestvici se nalazi pod br ...

                                               

Kvarcit

Kvarcit je masivna metamorfna stijena koja nastaje metamorfozom kvarcnog pješčenjaka. Metamorfoza pješčenjaka u kvarcit dogadaa se uslijed velikog pritiska i temperature. Takvi termodinamički uvjeti vezani su za tektonsku kompresiju u orogenim po ...

                                               

Limonit

Limonit je raširena željezna ruda, sastoji se u prvom redu od minerala getita, zatim hidrοhematita i lepidokrokita. Svi ti minerali nastaju u egzogenim uvjetima, i to oksidacijskim raspadanjem primarnih minerala poput pirita, siderita, magnetita, ...

                                               

Maghemit

Maghemit je jedan od polimorfa željezovog oksida. Ima jednaku strukturu spinela kao magnetit i jednako ferimagnetično magnetsko uredenje.

                                               

Magnetit

Crni je ferimagnetički željezov oksid u kojem željezovi atomi imaju dva oksidacijska stanja, +2 i +3. Magnetit je široko rasprostranjen u prirodi i javlja se kao popratni mineral u magmatskim i metamorfnim stijenama. Važna je željezna ruda, a naj ...

                                               

Magnezijev karbonat

Magnezijev karbonat u prirodi se nalazi kao mineral magnezit i u smjesi s kalcijevim karbonatom kao dolomit. Dodavanjem natrijeva karbonata otopini magnezijeva sulfata gorka sol, istaloži se bazični magnezijev karbonat magnesia usta, koji, osušen ...

                                               

Magnezit

Nastaje alteracijom magnezijevih silikatnih minerala, osobito olivina, ili metasomatozom vapnenca i dolomita, a tvori proslojke u metamorfitima ili sedimentna ležišta. Pojavljuje se bilo kao žućkastobijela kompaktna, porculanu slična, ili praškas ...

                                               

Malahit

Malahit je monoklinski mineral smaragdnozelene boje, bazični bakrov karbonat, CuCO 3 ∙Cu 2. Nalazi se u bubrežastim, grozdastim i sigastim agregatima, prije svega u oksidacijskoj zoni rudišta bakra, gdje je nastao oksidacijom sulfidnih bakrenih m ...

                                               

Marićit

Marićit je vrsta minerala koja pripada skupini fosfata, arsenata i vandata. Kemijska formula mu je NaFe 2+ PO 4. Nazvan je po hrvatskom akademiku Luki Mariću profesoru mineralogije i petrologije. Prirodna nalazišta marićita se nalaze oko Big Fish ...

                                               

Oksidi

Većina je oksida nestabilna prema niskim temperaturama. Nastaju kao produkti oksidacije drugih minerala, a javljaju se i u stijenama vulkanskog podrijetla. Gospodarski su jedna od najznačajnijih skupina minerala jer uglavnom tvore rude iz kojih s ...

                                               

Olivin

Mineral olivin je magnezijsko-željezoviti silikat s formulom Mg,Fe 2 SiO 4. To je jedan od najčešćih minerala na Zemlji, a pronaden je i na Mjesecu, Marsu i kometu Wild 2. Odnos magnezija i željeza varira izmedu dva krajnja člana grupe olivina: f ...

                                               

Olovni sjajnik

Olovni sjajnik ili galenit je prirodni mineral kemijske formule PbS, dakle, olovni sulfid. Predstavlja najvažniji izvor olova. Uglavnom se dobiva iz nalazišta u vapnencu, kakvih ima u SAD-u, zapadnoj Europi, Australiji i Čileu. Ekonomskoj isplati ...

                                               

Peridot

Peridot je transparentni olivin. Koristi ga se kao drago kamenje. Olivin je silikatni mineral koji sadrži magnezij, željezo, silicij i kisik. Formula je 2 SiO 4. Peridot je varijacija olivina bogata magnezijem pa mu se formula primiče Mg 2 SiO 4.

                                               

Periklas

Periklas je mineral. Periklas je magnezijev oksid s formulom MgO. Kubični je oblik magnezijeva oksida. Otkrio ga je 1840. Arcangelo Scacchi u mjestu Monte Somma koje se nalazi u blizini Vezuva. Otapanjem periklasa u vodi nastaje magnezijev hidrok ...

                                               

Pirit

Pirit je mineral sumpora kemijske formule FeS 2. Zlatnožute boje te su ga ljudi mnogo puta mjenjali za zlato. Ime pirit dolazi od grčke riječi πυρίτης što znači "od vatre". To je vjerojatno zbog pojave iskri kada ga udaramo čeličnim ili kremenim ...

                                               

Pirokseni

Grupa piroksena je grupa silikatnih minerala koja ima vrlo veliku ulogu u izgradnji mnogih magmatskih i metamorfnih stijena. Svi imaju zajedničku strukturu, koju tvore jednostruki lanci silikatnih tetraedara, a kristaliziraju u monoklinskom ili r ...

                                               

Piroksenoidi

Minerali iz grupe piroksenoida jesu inosilikati s općom formulom XSiO 3. X predstavlja ione poput kalcija, natrija, mangana, željeza ili magnezija. Piroksenoidna struktura jednaka je onoj kod minerala iz grupe piroksena. No, lanci u piroksenoidno ...

                                               

Piroluzit

Piroluzit je mineral kemijskog sastava MnO 2 i najvažnija je ruda mangana. Mangan se dobiva iz MnO 2 redukcijom pomoću natrija, magnezija, aluminija ili elektrolizom.Tvrdoće je 3 do 3.5 po mohsovoj ljestvici. Ležišta manganovih ruda pronadena su ...

                                               

Realgar

Realgar ili crveni arsenov blistavac je monoklinski mineral, arsenov sulfid, As 4 S 4. Crvene je boje, a prah mu je narančast. Na svjetlosti se raspada i postaje žut, jer prelazi u mineral auripigment. Nastaje kristalizacijom iz termalnih otopina ...

                                               

Rubin

Rubin je crveni dragi kamen. Jedna od varijeteta minerala korunda. Boja rubina varira od ružičaste do crvene boje krvi. Prirodni rubini su vrlo rijetki. Postoji još jedna vrsta dragoga kamena safir, koji isto predstavlja jedan varijetet korunda. ...

                                               

Rutil

Rutil je uz anatas i brukit jedan od tri kristalne strukture titanijevog dioksida. Ove tri strukture imaju isti kemijski sastav, ali različitu strukturu. Polimorfija se kod kemijskih elemenata naziva alotropija. Polimorfi u mineralogiji podrazumi ...

                                               

Seladonit

Seladonit je zeleni mineral, filosilikat iz skupine hidrotinjaca, po kemijskom sastavu sličan glaukonitu. Nalazi se u žilama i šupljinama vulkanskih stijena. Ponekad se još koristi za proizvodnju zelenoga pigmenta.

                                               

Serpentin

Serpentin je kemijski spoj iz skupine filosilikata. Sadrži magnezij, željezo, silicij, kisik i vodik. Kemijska formula je 3 Si 2 O 5 4. Ime dolazi od latinskog serpens, što znači zmija. Površina ovog minerala ponekad je pjegavo obojena pa podsjeć ...

                                               

Sfalerit

Sfalerit je sulfidni mineral kemijskog sastava S. Skoro uvijek sadrži primjese željeza. Često dolazi zajedno sa galenitom, piritom i drugim sulfidima. Poznat je i pod nazivom cink blenda, te sunčani blistavac ". Kristalizira se u kubičnom kristal ...

                                               

Silikati

Silikati su najveći razred minerala, koje čine većinom silicij i kisik, s dodacima iona poput aluminija, magnezija, željeza i kalcija. Neki važni minerali iz ove grupe, a koji čine stijene jesu feldspati, kvarc, olivini, pirokseni, amfiboli, gran ...

                                               

Skarbroit (tućanit)

Skarbroit je mineral iz skupine karbonata. Dobio je ime po gradu Scarborough u Engleskoj. Osim u Engleskoj, skarbroit se može pronaći u Italiji, Kanadi, Crnoj Gori. Formula skarbroita glasi Al 5 13 5. Šezdesetih godina prošlog stoljeća hrvatski f ...

                                               

Smaltit

Smaltit je kubični mineral, kobaltov arsenid, CoAs 2. Važan je za dobivanje kobalta. Vezan je uz ostale kobaltne i uz neke niklene i srebrne rude koje su nastale hidrotermalnim procesima.

                                               

Smaragd

Smaragd je zeleno obojeni oblik minerala berila 6). Svoju smaragdnozelenu boju dobio je od primjesa kromova oksida. Lijepi i čisti smaragdi ubrajaju se u najskupocjenije drago kamenje i bruse se u različitim oblicima za nakit. Smaragd dolazi u pe ...

                                               

Spodumen

Spodumen je inosilikatni piroksenski mineral kemijske formule LiAl 2 ili LiAl. Koristi se kao izvor litija. Raznobojan je, bezbojan do žućkast, ružičaste do ljubičaste varijetete nazivamo kunzitom, a žućkastozelene do smaragdno zelene hidenitom. ...

                                               

Staurolit

Staurolit je crvenkastosmedi do crni mineral, većinom opáki, koji pripada grupi nezosilikata s bijelim ogrebom. Kristalizira u monoklinskom kristalnom sustavu, ima tvrdoću 7-7.5 i relativno složenu kemijsku formulu: 2 O 2 Al 9 4 2. Željezo, magne ...

                                               

Sulfid

Sulfid je sol ili ester sumporovodika, dvočlani kemijski spoj sumpora s metalima, metaloidima ili organskim skupinama. Medu anorganskim sulfidima, u kojima je stupanj oksidacije sumpora –II, razlikuju se hidrogensulfidi i neutralni sulfidi. U vod ...

                                               

Tigrovo oko

Tigrovo oko je žuto-smedo-crni fibrozni kvarc. Efekt mačjeg oka nastaje smjenjivanjem vlakana kvarca i azbesta. Boja potječe od oksida metala, ali mu upravo vlaknasta struktura i pravilna obrada daju sjaj. Tigrovo oko je jedan od najpopularnijih ...

                                               

Titanit

Titanit ili sfen je kalcijsko-titanijski nezosilikat, s kemijskom formulom CaTiO. Tragovi željeza i aluminija takoder mogu biti prisutni u kristalima. Takoder su česti i tragovi elemenata rijetkih zemalja, kao što su cerij i itrij. Ime sfen izbač ...

                                               

Topaz

Topaz je mineral iz grupe nezosilikata, s kemijskom formulom Al 2 2. Kristalizira u rompskom kristalnom sustavu i kristali su mu većinom prizmatični s piramidalnim završetkom, a često je prisutan i bazalni pinakoid. Što su otopine iz kojih krista ...

                                               

Turmalini

Grupa turmalina je kemijski jedna od najsloženijih mineralnih grupa silikata. U nju ubrajamo složene aluminijeve i borove ciklosilikate, ali zbog izomorfnih zamjena, njihov sastav jako varira, pa mogu sadržavati natrij, kalcij, željezo, magnezij, ...

                                               

Vezuvijan

Vezuvijan je zeleni, smedi, žuti ili plavkastozeleni sorosilikatni mineral, kemijske formule Ca 19 13 10. Silicij ponekad može biti zamijenjen borom, natrijem ili kalcijem.

                                               

Volframit

Volframit ili volframat željeza i mangana, WO 4 je mineralna sirovina ili ruda iz kojeg se uglavnom dobiva metal volfram, uz ostale minerale kao što su šelit, ferberit i huebnerit. Volframit je u obliku sivog praha, koji se grijanjem pod tlakom n ...

                                               

Wollastonit

Wollastonit je kalcijski inosilikatni mineral iz grupe piroksenoida, kemijske formule CaSiO 3, no unutar te formule mogu se naći i manji udijeli željeza, magnezija te mangana, kao zamjene za kalcij. Obično je bijele boje.

                                               

Zeoliti

Prema klasičnoj definiciji zeolit je kristalni mikroporozni oksid, čiju mrežastu strukture čine spojeni tetraedri silicija i aluminija, stvarajući tako kanale mikroporoznih dimenzija u kojima se mogu naći alkalijski i zemnoalkalijski kationi te m ...

                                               

Zoisit

Zoisit je kalcijsko-alumohidroksidni sorosilikat. Kemijska formula mu je Ca 2 Al 3 O, gdje male količine aluminija mogu biti zamijenjene s manganom ili kromom.

                                               

Željezovi oksidi

Željezovi oksidi su spojevi željeza i kisika vrlo rašireni u prirodi i zbog toga, kao i zbog svojih specifičnih svojstava, imaju važnu ulogu u mnogim prirodnim procesima i široku primjenu u ljudskoj djelatnosti. Pod pojmom željezovi oksidi obično ...

                                               

Plastika

Tvrda umjetna smola, kondenzacijski produkt fenola ili krezola s formaldehidom. Upotrebljava se kao izolator u elektrotehnici. Dobio naziv po L. H. Bakelandu koji ga je proizveo 1908.

                                               

Celuloid

Celuloid je čvrsta prozirna umjetna plastična masa, dobivena na bazi nitroceluloze s kamforom kao plastifikatorom. Celuloid ima mnogo nedostataka; npr. nepoželjan miris i okus, neotpornost prema kiselinama i alkalijama, obezbojenje na svjetlu i v ...

                                               

Folija s mjehurićima

Folija s mjehurićima, folija sa zračnim mjehurićima, pukanec, puckalice, folija sa zračnim jastucima, aero folija, pucketajuća folija, zračna folija, bobičata folija, folija za živce, folija s jastučićima od zraka, vrsta PVC folije diljem čije po ...

                                               

Mikroplastika

Mikroplastika su sitne plastične čestice nastale raspadanjem u morima i morskim sedimentima i zagadivač su okoliša. Pojedini komad veličine je manje od pola centimetra, no pod oznakom mikro obuhvaća se komadiće veličine manje od milimetra, čime s ...

                                               

Plastična vrećica

Plastična vrećica je vrsta ambalaže izradena od tanke, fleksibilne plastične folije, netkane tkanine i sl. Plastične vrećice nikad nisu proizvodile od najlona i PVC-a, nego od dviju vrsta polietilena, posebno onog s oznakom PE-LD, a neki pritom m ...

                                               

Poli(vinil-klorid)

Polivinil klorid je slučajno otkriven barem dva puta u 19. stoljeću, prvi put ga je otkrio Henri Victor Regnault 1835. godine, a drugi puta Eugen Baumann 1872. godine. Oba se puta polimer pojavio kao bijela krutina unutar boca vinil klorida koje ...

                                               

Polietilen

Sastoji se od velikih molekula većinom linearne strukture u obliku dugačkih niti. Zbog bočnih skupina koje sadržavaju, makromolekule polietilena nisu potpuno linearne, nego razgranate, zbog čega se smanjuje gustoća i mijenjaju svojstva polimera. ...

                                               

Polistiren

Polistiren je polimer stirena i jedan je od najčešćih plastičnih materijala. Značajna primjena polistirena je u obliku ekspandiranih i ekstrudiranih pjena poznatih pod jednim od trgovačkih naziva kao "stiropor".

                                               

Politetrafluoretilen

Politetrafluoretilen je polukristalna polimerna plastika, koja se sastoji od fluora i ugljika. Prvi ga je pronašao američki kemičar Roy Plunkett, 1938. godine. Tetrafluoretilen je bezbojan plin bez mirisa koji polimerizacijom daje politetrafluore ...