ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27
                                               

Gradanski neposluh

Gradanski neposluh je aktivna neposlušnost gradana prema provedbi zakona ili naredbi organa sluzbene vlasti ne koristeći fizičko nasilje. Gradanski neposluh označava uglavno ali ne uvijek i nenasilni otpor primarno kao sredstvo za izražavanje svo ...

                                               

I Have a Dream

I Have A Dream je sedamnaestominutni javni govor američkog svećenika Martina Luthera Kinga u kojem je govorio o njegovoj želji za budućnost u kojoj se crnci i bijelci, izmedu ostalih, skladno koegzistiraju kao jednaki. King je održao govor 28. ko ...

                                               

Naturizam

Naturizam ili nudizam je kulturni i politički pokret zasnovan na ideji promoviranja i podržavanju društvenog nudizma u privatnosti i javnosti. Naturizam može biti i "način života" zasnovan na privatnom, obiteljskom i/ili društvenom nudizmu. Filoz ...

                                               

Nenasilni otpor

Nenasilni otpor naziv je koji se rabi za praksu primjene moći u svrhu postizanja društveno-političkih ciljeva kroz simboličke prosvjede, ekonomska ili politička nesuradnja, gradanski neposluh i druge metode koje ne sadrže nasilje. Smatra se jedni ...

                                               

No Nut November

No Nut November internetski je izazov koji se vrti oko apstinencije, u kojem se sudionici suzdržavaju od samozadovoljavanja ili doživljavanja orgazma tijekom studenog. Iako je No Nut November prvotno trebao biti satirički izazov, neki sudionici t ...

                                               

Pokret nesvrstanih

Pokret nesvrstanih je medunarodna organizacija koja danas broji 120 zemalja članica koje su smatrale sebe službeno neujedinjene s jednim ili protiv jednog od većih blokova. Svrha organizacije, kako piše u Havanskoj deklaraciji iz 1979. je osigura ...

                                               

Pokret Tea Party

Pokret Tea Party je fiskalni konzervativni pokret koji je nastao 2009. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon niza povezanih prosvjeda na lokalnoj i nacionalnoj razini. Ime "Čajanka" predstavlja aluziju na Bostonsku čajanku, dogadaj iz 17 ...

                                               

Pokret Zeitgeist

Pokret Zeitgeist nije politički pokret. Ne prepoznaje nacije, vlade, rase, religije, vjerovanja ili klase. Pokret Zeitgeist te razlike smatra lažnima i zastarjelima. One su daleko od pozitivnog stvaralačkog čimbenika koji istinski koristi kolekti ...

                                               

Veganstvo

Veganstvo označava filozofiju i način života koji teži isključiti - koliko god je to moguće i praktično – sve oblike okrutnosti i iskorištavanja životinja za hranu, odjeću i bilo koju drugu svrhu i koji promiče razvoj i korištenje neživotinjskih ...

                                               

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine je pastoralna ustanova Katoličke Crkve koja promiče i svjedoči kršćansku ljubav. Osnovana je radi promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi kroz pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH, poti ...

                                               

Catholic Relief Services

Catholic Relief Services, medunarodna humanitarna organizacija katoličke zajednice u SAD. Osnovala ju je 1943. organizacija čija je sljednica Biskupska konferencija SAD. Danas pruža pomoć 130 milijunu ljudi u više od 90 država i teritorija u Afri ...

                                               

Hrvatski Caritas

Ogranak u Austriji osnovali su pretkraj rata hrvatski svećenici izbjeglice za gladne i egzistencijalno ugrožene Hrvate. Tajnik u Salzburgu bio je Tomislav Mesić. Caritas je službeno djelovao do 1946. kada ga je zabranio komunistički režim nove dr ...

                                               

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć je kratkoročna materijalna i logistička pomoć kao mjera za zaštite i brige za ljude na humanitarnoj osnovi. Obično se pruža kod posljedica humanitarnih kriza. Osnovni ciljevi humanitarne pomoći su: Pružanje pomoći za osnovne lju ...

                                               

Kruh sv. Ante

Kruh sv. Ante, humanitarno-karitativna dobrotvorna ustanova Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Baštinica je prijašnje Bratovštine kruha svetog Ante i Humanitarnog društva Kruh sv. Ante. Pod ovim imenom koje nosi danas registrirana je u Federa ...

                                               

Lions Hrvatska

Lions Hrvatska, odnosno Lions Distrikt 126, je savez udruga Lions klubova na području Hrvatske, koji su ujedno članovi medunarodne organizacije Lions Clubs International.

                                               

Portafon

Portafon, parlafon ili interkom je uredaj za uspostavljanje govorne veze izmedu posjetitelja na ulazu u zgradu i stanara u stanu. Govorni uredaj u stanu je ujedno i kućno zvono, a neki uredaji imaju i električne brave tako da se preko njih može o ...

                                               

Prijepor

Prijepor ili latinizam Kontroverza označava duže trajući spor odnosno raspravu koja se često vodi u javnosti. Može se raditi o privatnim razgovoru izmedu dvije osobe, te i o velikim sporu primjerice političkih stranaka. Priroda prijepora je da se ...

                                               

3G

3G je skupno ime za treću generaciju mobilne telefonije. 3G omogućava brzine do oko 14 MBit/s. Ovo omogućava prijenos ne samo teksta i zvuka nego i pokretnih slika, televizije i ostalih usluga. Sam standard 3G sadrži više podstandarda kao UMTS eu ...

                                               

ASCII

ASCII način je kodiranja znakova temeljen na engleskoj abecedi. ASCII-kodovima predstavlja se tekst u računalima, komunikacijskoj opremi i drugim napravama koje obraduju tekst pisan engleskim jezikom. Kao standard je prvi put objavljen 1967., a d ...

                                               

ATM

ATM tehnika je prijenosa u telekomunikacijama koja se zasniva na asinkronom vremenskom multipleksiranju odsječaka prometa veličine 53 bajta, od kojih je 48 koristan promet, a 5 čini zaglavlje. Glavna odlika ove tehnike je da osim prijenosa podata ...

                                               

Automatski identifikacijski sustav

Automatski identifikacijski sustav ili AIS je sustav za obalno kratkodometno praćenje brodova i pomorskog prometa. Njime brodovi medusobno razmjenjuju podatke. Takoder, brodovi i sa lukama razmjenjuju ovakve podatke. Osim brodovima i lukama, AIS ...

                                               

Bluetooth

Bluetooth je način bežične razmjene podataka izmedu dva ili više uredaja. Većina današnjih modernih računala, mobitela, digitalnih kamera i audio uredaja imaju mogućnost slanja podataka pomoću bluetootha. Veza se uspostavlja putem radio valova u ...

                                               

BPL

Broadband over powerlines je engleski opći naziv za skup tehnologija širokopojasnog pristupa. Radi se o korištenju naponskih kabela za prijenos podataka. Ovo je dosta nova tehnologija. Općenito, razvoj ove tehnologije se intenzivira i uvode se ne ...

                                               

Brzojav

Brzojav uredaj je odnosno sustav za prijenos poruka na veliku udaljenost. Za razliku od telefona, brzojav ne prenosi glas nego pojedina slova uz pomoć odredenog kôda.

                                               

Crnogorski brzojav

Crnogorsko brzojavstvo ustanovljeno 1869. uz pomoć Ruskog Carstva kada su otvorena prve brzojavne veze izmedu Cetinja, Rijeke Crnojevića, Orje Luke i nešto kasnije Virpazara. Iste je godine, preko Kotora uspostavljena brzojavna veza sa austro-uga ...

                                               

CROSCII

CROSCII neformalni je naziv za sedmobitni znakovnik koji predstavlja hrvatsku abecedu prema hrvatskoj normi HRN I.B1.002:1982 uskladenoj sa medunarodnim standardom ISO-646. Više nije u širokoj upotrebi. Uz njega su postojali i drugi načini kodiran ...

                                               

Često postavljena pitanja

Često postavljena pitanja je prijevod izraza iz engleskog jezika Frequently Asked Question ", odnosno skraćeno FAQ, koji predstavlja popis najčešćih pitanja o nekoj temi, i sažetih odgovora na ta pitanja. Za razliku od hrvatskog školskog sustava, ...

                                               

Dezinformacija

Dezinformacija označava širenje lažnih ili obmanjujućih informacija. Ako nije nastala pogrješkom, tj. slučajno, dezinformacija je zapravo manipulacija javnog mnijenja ili utjecaj na potencijalne kupce. Dezinformacija može biti izravna laž, prijev ...

                                               

Dijalog

Dijalog je literarna i/ili kazališna forma koju čini pisana ili izgovorena konverzacija, komunikacija, razgovor ili razmjena rečenica izmedu dvoje ili više ljudi. U svakodnevnoj komunikaciji dijalog je nužan za uspješno obavljanje raznih ljudskih ...

                                               

Društveno umrežavanje

Servisi za društveni networking primarno su fokusirani na stvaranje zajednice istomišljenika ili povezivanje odredene skupine ljudi prvenstveno putem interneta. Ponekad to mogu biti i prijatelji, osobe iz akademske zajednice, škola, pokrajina itd ...

                                               

DSL

DSL je ujedno kratica za Damn Small Linux, Linux distribuciju. DSL naziv je tehnologije koja omogućava digitalni prijenos preko bakrenih vodova do krajnjeg korisnika usluge. Danas se ova kratica uglavnom tumači kao Digital Subscriber Line = digit ...

                                               

Epoha (časopis)

Časopis Epoha počinje izlaziti u rujnu 2004. godine s rednim brojem 42, kao nastavak časopisa Zvono. Pokretači Epohe bili su Elia Pekica Pagon, Marko Ivan Pekica i Branko Pagon. Epoha je izlazila do siječnja 2009. godine. Časopis je bio službeno ...

                                               

Eutelsat 16A

Eutelsat 16A je komunikacijski satelit Europske satelitske organizacije za telekomunikacije sa sjedištem u Parizu. Od 1. srpnja 2013. preko njega se emitiraju programi HRT-a. Izvorno se zvao Eutelsat W3C. Lansiran je 7. listopada 2011. u 8:21 UTC ...

                                               

Globalni navigacijski satelitski sustavi

Globalni navigacijski satelitski sustavi, standardni generički termin za satelitske navigacijske sustave koji pružaju autonomno geoprostorno pozicioniranje s globalnom pokrivenošću. GNSS omogućuje malim elektroničkim prijamnicima determinaciju nj ...

                                               

GLONASS

GLONASS, doslovno: "globalni navigacijski satelitski sustav") je ruski satelitski navigacijski sustav. Odgovor je na američki sustav poznat pod oznakom GPS. a program je bio započet još 80-ih, u sovjetsko doba, ali zbog izrazito lošeg gospodarsko ...

                                               

Govor

Govor je optimalna zvučna čovječja komunikacija oblikovana ritmom rečenica, riječi i slogova. Temeljna je dihotomija govora na glas i tekst, što su dvije raznorodne, istovremene i medusobno uskladene komunikacije. Glas je oblikovan posebnim govor ...

                                               

IEEE 802.11

IEEE 802.11 je skupina standarda za bežične lokalne mreže koje je razvila radna grupa 11. medunarodnog tijela IEEE 802. Skupina standarda 802.11 trenutačno sadrži šest načina bežične modulacije signala, koji koriste isti protokol, a najčešći nači ...

                                               

ISDN

ISDN je engleska kratica za Integrated Services Digital Network, i oznaka je za digitalnu telefonsku tehnologiju. ISDN je nastao u kasnim 1970-im godinama.

                                               

Javni govor

Javni govor je proces govora nekoj skupini ljudi s namjernim činom obavještavanja, utjecanja, ili zabavljanja slušatelja. U javnim govorima, kao i u svakoj formi komunikacije, ima nekoliko važnih elemenata, često izraženih kao tko govori kome, ra ...

                                               

Kerckhoffsovo načelo

Kerckhoffsovo načelo ili Kerckhoffsov princip u kriptografiji je postavka koju je iznio nizozemski kriptograf Auguste Kerckhoffs u radu La Cryptographie militaire: kriptirani sustav treba biti siguran čak i kada je o njemu javno poznato sve osim ...

                                               

Književno prevodenje

Književno prevodenje je pismeno prenošenje književnog teksta iz jednoga jezika u drugi, preko prevoditelja. Za razliku od prevodenja, koje je širi pojam i obuhvaća sve moguće izvore, pisane i nepisane, te je moguće ljudsko i strojno prevodenje, k ...

                                               

Korporativna komunikacija

Korporativna komunikacija je pojam u poslovnoj ekonomiji i komunikacijskim znanostima. Korporativna komunikacija u funkcionalno-organizacijskom smislu preuzima središnje upravljanje sveukupne komunikacije korporacije s interesnim dionicima s cilj ...

                                               

Kriptografija

Kriptografija je znanstvena disciplina o metodama za slanje poruka u obliku koji će biti razumljiv samo onima koji ih znaju pročitati, odnosno samo onima kojima su namijenjene. Riječ dolazi od grčkog pridjeva kriptós za skriven i glagola gráfo za ...

                                               

MIMO

MIMO je skraćenica za engleski pojam Multiple-input multiple-output koji se odnosi na matematički model komunikacijskog sustava s više prijamnih i odašiljačkih antena. U zadnjih par godina, MIMO tehnologija je privukla znatnu pozornost u području ...

                                               

Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird je slobodni softver koji radi kao internetski klijent za čitanje i slanje poruka e-pošte, članaka na news grupama, chat i praćenje vijesti u formatu RSS. Softver razvija Mozilla Foundation, a prva službena inačica objavljena j ...

                                               

Neurolingvističko programiranje

Neurolingvističko programiranje je pristup u komunikaciji, osobnom razvoju i psihoterapiji koji su stvorili Richard Bandler i John Grinder u Kaliforniji SAD u sedamdesetim godinama 20. stoljeća. Njegovi tvorci tvrde da postoji veza izmedu neurolo ...

                                               

Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću su dvosmjerna komunikacija izmedu organizacije i njezine unutarnje i vanjske javnosti, u svrhu postizanja medusobnog razumijevanja, izgradnje društvene odgovornosti i ostvarivanja zajedničkih interesa. Upravljane su komunikacija ...

                                               

Oglašavanje

Oglašavanje je jedna vrsta komunikacije kojoj je svrha informiranje, obavještavanje potencijalnih kupaca o proizvodima ili uslugama. Reklame kao način oglašavanja sadrže činjenice, informacije i uvjerljive poruke o onome što reklamiraju. Danas se ...

                                               

Poruka

Poruka u najopćenitijem smislu je predmet komunikacije. Služi za pružanje informacija. Njeno značenje ovisi o kontekstu u kojem se koristi, pojam se može primijeniti i na informaciju, kao i na oblik komunikacije.

                                               

Poštanski broj

Poštanski broj, kod od brojeva ili slova, ili kombinacija i jednih i drugih, posebna za svako naselje, kako bi se omogućilo brzo strojno razvrstavanje pošiljki. U Republici Hrvatskoj se rabe petoznamenkasti brojevi. Takav je sustav uveden 1. sije ...