ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26
                                               

Lom materijala

Lom materijala se može odrediti kao makroskopsko razdvajanje materijala, koje dovodi do gubitka nosivosti čvrstog tijela. Uzrok loma je fizikalni, a nastaje djelovanjem naprezanja koje razara atomsku ili molekularnu vezu, te se na taj način stvar ...

                                               

Magnetootpor

Magnetootpor je pojava ovisnosti električnoga otpora o vanjskome magnetskom polju. Magnetootpor feromagnetičnih materijala prvi je mjerio W. Thomson 1857. Pokusom je pokazao da se električni otpor razlikuje kad električna struja kroz feromagnetič ...

                                               

Mikrotehnika

Mikrotehnika je skup područja koje se bave istraživanjem, razvojem i primjenom dijelova, sklopova, uredaja i strojeva reda veličine 1 μm. To se područje minijaturizacije tehničkih dijelova danas ubrzano razvija, napose u dijelovima: mikroelektron ...

                                               

Nauka o čvrstoći

Nauka o čvrstoći je grana mehanike koja proučava čvrstoću, krutost i stabilnost konstrukcija i strojeva, te jednostavnih konstrukcijskih cjelina. Čvrstoća konstrukcije je sposobnost prenošenja sila i opterećenja bez loma materijala, trajnih plast ...

                                               

Poissonov omjer

Poissonov omjer ili Poissonov koeficijent se odreduje kao omjer poprečnog smanjenja i uzdužnog produljenja nekog materijala prilikom vlačnog ispitivanja na kidalici. Bio bi jednak 0.5 ako se obujam tijela prilikom rastezanja ne bi promijenio. Dob ...

                                               

Puzanje

Puzanje je pojava kada se dugotrajno opterećeni materijali, koji su pod utjecajem neke konstantne sile, ovisno o temperaturi, počinju postupno rastezati. Puzanje će se zaustaviti ako se materijal pri rastezanju primjereno očvrsne, a u protivnom s ...

                                               

Taljenje

Taljenje je fazni prijelaz tvari iz čvrstog u tekuće agregatno stanje na temperaturi tališta. Kristalna se tijela tale na odredenoj temperaturi na kojoj, zbog dovodenja topline prema kinetičkoj teoriji, energija vibracije elemenata kristalne reše ...

                                               

Tribologija

Tribologija je znanost koja proučava zbivanja na površinama dvaju tijela u dodiru ili relativnom gibanju, ponajprije trenje, trošenje materijala i učinke podmazivanja. Zadaća joj je pronaći odgovarajuće mjere primjenom kojih se sprječava ili sman ...

                                               

Tvrdoća

Tvrdoća je svojstvo materijala koje se protivi zadiranju stranog tijela u njegovu strukturu. Tvrdoća je svojstvo krutina jer tekućine i plinovi nemaju tvrdoću. Podaci o tvrdoći materijala su neophodni kada se radi o ručnoj ili strojnoj obradi. Uv ...

                                               

Utaljivanje

Utaljivanje je postupak spajanja staklenih dijelova s metalnima. Prije utaljivanja stakleni se i metalni dio moraju zagrijati na približno jednaku temperaturu, a to je temperatura gnjecavosti stakla. Na toj je temperaturi metalni dio čvrst, a sta ...

                                               

Vlačna čvrstoća

Vlačna čvrstoća je osnovno mehaničko svojstvo materijala, uz granicu razvlačenja, na osnovu kojeg se materijali vrednuju prema njihovoj mehaničkoj otpornosti na naprezanje. Vlačna čvrstoća prestavlja omjer maksimalne postignute sile pri vlačnom i ...

                                               

Youngov modul elastičnosti

Youngov modul elastičnosti ili samo modul elastičnosti predstavlja mjeru krutosti materijala i jednak je omjeru vlačnog naprezanja i linijske vlačne deformacije, u linearnom ili elastičnom dijelu dijagrama naprezanja. Krutost materijala je važna ...

                                               

Brak

Brak je zakonski i društveno uredena zajednica, najčešće jednog muškarca i jedne žene, koja je regulirana zakonima, pravilima, običajima, vjerovanjima i stavovima koji propisuju prava i obaveze partnera i njihov zajednički status prema djeci. U p ...

                                               

Brak u Hrvatskoj

Brak u Hrvatskoj se definira kao trajna zajednica muškarca i žene utemeljena na zajedničkoj ljubavi i poštovanju koji kao društvena ustanova čini temelj obitelji sa svrhom održavanja normalnih seksualnih odnosa, i radanja i odgajanja djece. Brak ...

                                               

Bračno pravo

Bračno pravo obuhvaća pravna pravila kojima se ureduje brak i odnosi u braku. Nije samostalna pravna grana, već je dio obiteljskog prava, pa poprima značajke koje su karakteristične za obiteljsko pravo: prije svega strogost propisa i stroga forma ...

                                               

Bračno putovanje

Bračno putovanje ili medeni mjesec kako se još naziva je tradicionalno vrijeme kada mladenci putuju sami i slave svoje vjenčanje i veliki životni prijelaz u intimi, romantici i privatnosti. Danas je bračno putovanje povezuje sa egzotičnim mjestim ...

                                               

Brak u Finskoj

U Finskoj je dva puta Odbor za pravne poslove Finske glasovao o redefiniciji braka. Ožujka 2013. odbio ga je, a drugi put 6. srpnja 2014. usprkos pritiscima još složnije nego prvi put. Peticijom gradanske inicijative zagovornika istospolnog braka ...

                                               

Brak u Litvi

Seimas je krajem lipnja odbacio prijedlog za legalizaciju životnog partnerstva osoba istog spola. Prijedlog su definirali i predložili uglavnom liberalni zastupnici. 59 zastupnika u parlamentu Seimasu glasovalo je protiv, 20 je bilo suzdržanih i ...

                                               

Istospolni brak

Istospolni brak, zvan i gay brak, je brak izmedu dviju osoba istog spola, bilo kao civilna ili religijska svečanost. Do lipnja 2019. godine, 28 od ukupno 206 država u svijetu je omogućilo istospolnim parovima sklapanje brakova. Odnos braka i isto ...

                                               

Izvanbračna zajednica

Izvanbračna zajednica je naziv za medusobni odnos dviju ili više osoba, najčešće različitog spola, čija je svrha zajednički život i odgoj potomstva. On svojim sadržajem s izuzetkom formalnog sklapanja u svemu odgovara braku. Pravni sustavi raznih ...

                                               

Kontrola radanja

Kontrola radanja upravljanje je jednom ili više radnji, uredaja ili lijekova koji slijede odredeni red da bi se namjerno spriječila ili smanjila mogućnost trudnoće ili rodenja djeteta. Postoje tri glavna načina sprječavanja ili prekida trudnoće: ...

                                               

Obitelj

Obitelj je osnovna društvena jedinica zasnovana na zajedničkom životu užeg kruga krvnih srodnika, u kojoj se sjedinjuju biološko-reproduktivne, ekonomske i odgojne funkcije. Obično se sastoji od jednog ili dva roditelja i njihove djece. Obitelj m ...

                                               

Poliandrija

Poliandrija - od grčkog i označava vrstu zajednice života jedne žene s više muškaraca. Većina religija - u povijesnim društvima je brak uvijek religijsko pitanje - zabranjuje poliandriju. Čak i ondje gdje tome nije bila zabranjivana, prakticirana ...

                                               

Poligamija

Poligamija - od grčkog i - bračni običaji rašireni po mnogim dijelovima svijeta koji dozvoljavaju ženidbu sa više bračnih partnera. Poligamija je veoma stari običaj koji se javlja u nekoliko oblika. Prvo razlikujemo prema spolu poliandriju, gdje ...

                                               

Priležništvo

Priležništvo ili konkubinat naziv je kojim se opisuje stalna veza dviju osoba, najčešće jednoga muškarca i jedne žene, koja nije sklopljena prema pravnim propisima države u kojoj se sklapa, a kojim se stvara izvanbračnu zajednicu. Poseban je ili ...

                                               

Razvod braka

Razvod braka predstavlja prestanak bračne zajednice u trenutku kada su oba bračna druga živa; od poništenja braka se razlikuje u tome što brak do trenutka rastave ostaje valjanim, odnosno što uvijek može proizvoditi odredene pravne učinke po brač ...

                                               

Sakrament ženidbe

Sakrament ženidbe je sakrament u mnogim kršćanskim zajednicama. U ovom članku je opisana ženidba kako je shvaća Katolička crkva, no razlike nisu velike. Ženidbu je ustanovio Bog u zemaljskom raju, kada je rekao: "Nije dobro da čovjek bude sam: na ...

                                               

Suprug

Suprug ili muž je naziv za muškog bračnog partnera, odnosno člana bračne zajednice. Muž je u pravilu oženjen za ženu, iako u državama koje poznaju istospolni brak može biti oženjen i za drugog muškarca. U većini slučajeva ima samo jednu ženu, iak ...

                                               

Trudnoća

Trudnoća nastaje usadivanjem oplodene jajne stanice u endometrij maternice. Žena koja je po prvi put trudna naziva se primigravida, a žena koja je više puta radala je multigravida.

                                               

Udovica

Udovica je naziv za ženu čiji je bračni drug, odnosno supružnik preminuo. Za muškarca čiji je bračni drug preminuo se koristi izraz udovac. Za stanje u kome se udovica ili udovac nalaze se koristi izraz udovištvo. Običaji i općedruštveni pogledi ...

                                               

Vjenčanje u pravoslavlju

Bit pravoslavnoga braka je želja za konačnim vječnim stvarima kroz dobrovoljnu privolu muškarca i žene u nedjeljivu zajednicu svega života, u nasljedovanju Krista prema Crkvi. Pravoslavlje smatra, da brak ne prestaje ni u slučaju smrti jednog od ...

                                               

Zakoni o istospolnom braku u SAD

Istospolni brak u SAD-u legaliziran je 26. lipnja 2015. godine kada je Vrhovni sud SAD-a presudio da istospolni parovi takoder imaju temeljno pravo na brak. Pokret za prava homoseksualaca nastao je u Sjedinjenim Američkim Državama; ondje je prva ...

                                               

Zaruke

Zaruke je izraz pod kojim se tradicionalno podrazumijeva odnos dvije osobe, koje su jedna drugoj obećale da će sklopiti brak. Takve se osobe nazivaju zaručnici. Do zaruka dode, kada jedan od budućih partnera pristane na bračnu ponudu. Taj se odno ...

                                               

Civilna zaštita

Civilna zaštita, sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i gradana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ...

                                               

Asanacija

Asanacija u smislu Zakona o sustavu civilne zaštite, se dijeli na nekoliko vrsta. Može biti humana, animalna i terena. Asanacija animalna je postupak prikupljanja, zbrinjavanja, uklanjanja i ukopa životinjskih leševa i namirnica životinjskog pori ...

                                               

Evakuacija i spašavanje

Evakuacija i spašavanje obuhvaća skup radnji, procesa i pravila koje je potrebno provesti u slučaju iznenadnog dogadaja koji može ugroziti zdravlje i život ljudi. U smislu Zakona o sustavu civilne zaštite, evakuacija je znači premještanje ugrožen ...

                                               

Katastrofa

Katastrofa u smislu Zakona o sustavu civilne zaštite je stanje izazvano prirodnim i/ili tehničko-tehnološkim dogadajem koji opsegom, intenzitetom i neočekivanošću ugrožava zdravlje i živote većeg broja ljudi, imovinu veće vrijednosti i okoliš, a ...

                                               

Mobilizacija

Mobilizacija je čin okupljanja i dovodenja vojne sile i zaliha u stanje spremnosti za rat. Riječ mobilizacija se u vojnom kontekstu prvi put spominje pri opisu priprema Pruske vojske izmedu 1850. i 1860. Od tada su se teorije i tehnike mobilizaci ...

                                               

Prva pomoć

Prva pomoć se odnosi na mjere i postupke kojima se pomaže ozlijedenoj ili oboljeloj osobi na mjestu dogadaja, da bi se spasio ljudski život, izbjegla prijeteća opasnosti ili ublažavanje zdravstvenih poteškoća prije stizanja stručne pomoći (liječn ...

                                               

Distopija

Distopija ideja je društva, općenito u pretpostavljenoj budućnosti, koju karakteriziraju negativni, antiutopijski elementi, koji variraju od ekoloških do političkih i društvenih pitanja. Distopijska društva, koja najčešće pretpostavljaju pisci fi ...

                                               

Fahrenheit 451 (1966)

Fahrenheit 451 je britanski ZF film iz 1966. koji je režirao François Truffaut. Radnja se odvija u mračnoj budućnosti, adaptirana po istoimenom romanu iz 1953. godine, poznatoga znanstveno-fantastičnoga pisca Raya Bradburyja. S vremenski neodrede ...

                                               

Fahrenheit 451 (roman)

Fahrenheit 451 je roman znanstvene fantastike kojeg je napisao američki pisac Ray Bradbury. Osnovnu je temu romana Bradbury naznačio još 1947. kratkom novelom Svijetli feniks, koju je obogatio u pripovijetci Vatrogasac. Ova je pripovijetka objavl ...

                                               

Gospodar svijeta

Gospodar svijeta je najvažnije i svjetski poznato djelo engleskog književnika, katoličkog svećenika Roberta Hugha Bensona. Benson je za života je slovio kao jedan od najboljih engleskih pisaca svoga vremena, da bi kasnije pomalo pao u zaborav. Dj ...

                                               

Mi (roman)

Mi ruski je znanstveno-fantastični roman Jevgenija Zamjatina dovršen 1921. a objavljen prvi put u Parizu 1924. Radnja se odvija u dalekoj budućnosti, u kojoj je cijelo čovječanstvo zahvaćeno u jednoj državi kojom vlada voda zvan Dobrotvor, ljudi ...

                                               

Planet majmuna (1968)

Planet majmuna je američki znanstveno-fantastični film iz 1968. godine koji je režirao Franklin J. Schaffner, a u kojem je glavnu ulogu ostvario Charlton Heston. Pored njega u filmu takoder glume i Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans, James ...

                                               

Planet majmuna (2001)

Planet majmuna američki je znanstvenofantastični film iz 2001. godine koji je režirao Tim Burton, a u kojem su glavne uloge ostvarili Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter, Michael Clarke Duncan, Paul Giamatti i Estella Warren. Ovo je sve ...

                                               

Planet majmuna: Postanak (2011)

Planet majmuna: Postanak je američki znanstveno-fantastični film iz 2011. godine koji je režirao Rupert Wyatt, a u kojem su glavne uloge ostvarili James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox, Tom Felton, David Oyelowo i Andy Serkis. Scena ...

                                               

Planet majmuna: Revolucija (2014)

Planet majmuna: Revolucija je američki znanstveno-fantastični film iz 2014. godine koji je režirao Matt Reeves, za koji su scenarij napisali Mark Bomback, Rick Jaffa i Amanda Silver. U filmu su glavne uloge ostvarili Andy Serkis, Jason Clarke, Ga ...

                                               

Tisuću devetsto osamdeset četvrta

Tisuću devetsto osamdeset četvrta, naslov preveden i kao 1984., znanstvenofantastični roman koji je 1949. godine objavio britanski književnik George Orwell. Radnja romana, smještena u London istoimene godine opisuje futurističko totalitarno društ ...

                                               

Vrli novi svijet

Vrli novi svijet, katkad preveden kao Divni novi svijet, znanstvenofantastični je roman Aldousa Huxleya iz 1932. godine. Ovaj roman najpoznatije je djelo Aldousa Huxleya. Radnjom smještena u London 26-og stoljeća, ova antiutopija predvida oblikov ...