ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 25
                                               

Ciudad Universitaria

Ciudad Universitaria je središnji gradski kampus Autonomnog nacionalnog meksičkog sveučilišta koji se nalazi u četvrti Coyoacán, na jugu glavnog grada Meksika, Ciudad de Mexica. Sagraden je od 1949 54. godine kako bi se ukinula dotadašnja nesrede ...

                                               

Sveučilište Bío-Bío

Sveučilište Bío-Bío je sveučilište u čileanskom gradu Concepciónu. Jedno je od najstarijih sveučilišta na jugu Čilea. Čini ga 6 fakulteta, osim toga posjeduje sustav sveučilišnih knjižnica i računalnih centara. Pripada skupini Consejo de Rectores ...

                                               

Javno sveučilište

Javno sveučilište jest sveučilište koje se uglavnom financira javnim sredstvima kroz nacionalnu ili subnacionalnu vladu nasuprot privatnim sveučilištima. Nacionalno sveučilište ili državno sveučilište može se, ali i ne mora smatrati javnim sveuči ...

                                               

Kijevsko nacionalno sveučilište Taras Ševčenko

Kijevsko nacionalno sveučilište Taras Ševčenko je treće najstarije sveučilište u Urajini, koje se nalazi u glavnom gradu Kijevu. Osnovano je 1834. kao Sveučilište svetoga Vladimira, a u svojoj je dosadašnjoj povijesti nekoliko puta mijenjalo nazi ...

                                               

Mogadiško sveučilište

Mogadiško sveučilište, privatno sveučilište u somalijskom glavnom gradu Mogadišu. Utemeljeno je 1997., a od 2011. godine nalazi se na popisu 30 najboljih afričkih sveučilišta. Ujedno je i najbolja ustanova visokog obrazovanja u Somaliji. Sastoji ...

                                               

Nacionalno sveučilište Singapura

Nacionalno sveučilište Singapura neovisno je sveučilište u Singapuru. Osnovano je 1905. na poticaj britanskog kralja Edvarda II. kao najstarija ustanova visokog obrazovanja u Singapuru. Na sveučiištu je pravo studirala predsjednica Halimah Yacob ...

                                               

Papinsko sveučilište

Papinsko ili pontifikalno sveučilište je crkveno sveučilište utemeljeno od i pod upravom Svete Stolice koje medu svojim sastavnicama posjeduje i onu teološku, filozofsku i kanonskopravnu. Svako papinsko sveučilište djeluje prema uputama apostolsk ...

                                               

Republičko sveučilište u Urugvaju

Republičko sveučilište u Urugvaju javno je sveučilište u Urugvaju. Najvažnije je, najstarije i najveće sveučilište u državi, koje je 2012. godine pohadalo 108.886 studenata. Osnovano je 18. srpnja 1849. u Montevideu, gdje se i nalazi većina odsje ...

                                               

Rusko sveučilište prijateljstva naroda

Rusko sveučilište prijateljstva naroda, ruska je državna obrazovna i istraživačka institucija. Jedno je od većih ruskih sveučilišta. Sovjetska vlada osnovala je Rusko sveučilište prijateljstva naroda 5. veljače 1960. godine kako bi pružilo visoko ...

                                               

Somalijsko nacionalno sveučilište

Somalijsko nacionalno sveučilište, javno sveučilište u somalijskom glavnom gradu Mogadišu s naslovom "nacionalnog sveučilišta".

                                               

Sveučilište Al-Azhar

Sveučilište Al-Azhar, vodeća je ustanova visokog obrazovanja u Egiptu, čuvena u svijetu zbog svoje uloge u islamskoj znanosti i obrazovanju. Drugo je najstarije sveučilište u svijetu sa kontinuiranim radom od svog osnivanja.

                                               

Sveučilište Južnog Pacifika

Sveučilište Južnog Pacifika je javno medunarodno sveučilište koje okuplja države Južnog Pacifika. Medunarodno je središte za proučavanje pacifičke kulture, tradicije, povijesti i okoliša, koje suraduje s visokoškolskim ustanovama u Australiji, No ...

                                               

Sveučilište u Dublinu

Sveučilište u Dublinu, irska je akademska ustanova iz Dublina. Sveučilište nosi korporativnu oznaku Chancellor, Doctors and Masters of the University of Dublin.

                                               

Sveučilište u Kairu

Sveučilište je osnovano 21. prosinca 1908., kao rezultat napora, da se uspostavi nacionalno egipatsko obrazovno središte. Jedan od osnivača bio je egipatski kralj Fuad I., u vrijeme kada još nije postao vladar. I prije osnivanja ovog Sveučilišta, ...

                                               

Sveučilište u Montevideu

Sveučilište u Montevideu je privatno sveučilište u Montvideu, Urugvaj. Osnovano je i otvoreno 1986. godine, a legalni status sveučilišta potvrden je 1997. godine. Sveučilište ima sedam smjerova: Smjer inženjerstva Centar za biomedicinske studije ...

                                               

Sveučilište u Segedinu

Sveučilište u Segedinu veliko je istraživačko sveučilište u Madarskoj. Nalazi se u trećem najvećem gradu u Madarskoj, Segedinu. Sveučilište je jedno od najvažnijih madarskih sveučilišta i jedno je od najistaknutijih visokoškolskih ustanova u Sred ...

                                               

Sveučilište u Stockholmu

Sveučiište u Stockholmu je javno sveučilište u Stockholmu, glavnom gradu Švedske. Osnovano je 1878. kao kolegij, a naslov sveučilišta dobiva 1960. godine, kao četvrto najstarije švedsko sveučilište. Sa 70.000 studenata i 3.300 zaposlenika jedno j ...

                                               

Sveučilište u Sydneyu

Sveučilište u Sydneyu, osnovano 1850. godine, najstarije je sveučilište u Novom Južnom Walesu u Australiji. U 2007. godini sveučilište je imalo 45.182 studenata i 3.018 nastavnika, čineći ga drugim sveučilištem u Australiji po veličini. Prema nov ...

                                               

Šangajska rang–ljestvica sveučilišta

Šangajska rang–ljestvica sveučilišta ili Šanghajski popis 500 najboljih svjetskih sveučilišta jedno je od najcitiranijih rangiranja najboljih 500 sveučilišta na svijetu koje od 2003. godine objavljuje Šangajsko sveučilište Jiao Tong. Šangajski po ...

                                               

Nagrada Petar Brečić

Nagrada Petar Brečić je nagrada za kazališnu kritiku, esej i dramaturgiju. Od 2005. je nagrada proširena i na područje doprinosa kazališnoj umjetnosti. Utemeljena je 1. veljače 1999. godine. Dobila je ime po uglednom hrvatskom kazališnom kritičar ...

                                               

Adam Armanda

Adam Armanda, inženjer brodogradnje, pukovnik Jugoslavenske ratne mornarice i sveučilišni profesor u Zagrebu. U Kraljevskoj mornarici je od 1927. U Pomorskom arsenalu Tivat bio je šef brodogradevnog i konstrukcijskog odsjeka. U JRM-u je od rujna ...

                                               

Arsenal (ustanova)

Arsenal, ustanova za izradu, popravak i čuvanje oružja, streljiva, vozila i drugih tehničkih sredstava; za izradu, opremanje, popravak i održavanje ratnih brodova i njihovu opskrbu oružjem, streljivom, gorivom i hranom. Postoje arsenali kopnene v ...

                                               

Brodogradnja

Brodogradnja je industrija koja proizvodi jedan od najkompleksnijih proizvoda - brod. Ona je kombinacija znanosti i umjetnosti. Znanosti, jer osigurava brodu tražena svojstva kao što su brzina, čvrstoća, nepotovivost, stabilitet, upravljivost i s ...

                                               

Ivan Petrović (robotičar)

Ivan Petrović, hrvatski robotičar. Profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Područje njegova znanstvenog interesa su mobilna robotika, telerobotika, optimalno predvidanje, inteligentna kontrola, prediktivna kontrola, distribu ...

                                               

Teorija sličnosti

Teorija sličnosti koncept je primjenjiv za testiranje inženjerskih modela. Model je sličan stvarnoj izvedbi ako s njom dijeli geometrijsku, kinematičku i dinamičku sličnost. Kada se kaže da su pojave dinamički slične podrazumijeva se da su i geom ...

                                               

Anatomija

Anatomija je biološka disciplina koja se bavi strukturom i organizacijom organizama. U užem smislu naziv se odnosi na znanost o gradi čovječjeg tijela anthropotomia, ali u širem smislu on obuhvaća i znanosti o sustavu tijela životinja zootomia i ...

                                               

Embriologija

Embriologija je znanost koja se bavi proučavanjem zametaka i njihovog razvoja. Dio je razvojne biologije. Oblikovanje i razvoj zametka naziva se embriogeneza. To je znanstvena disciplina unutar biologije, koja istražuje rast i razvoj složenog ani ...

                                               

Farmakologija

Farmakologija znanost je u kojoj se proučavaju porijekla, fizičke i kemijske osobine, sastavi i djelovanje lijekova, sudbina u organizmu i eliminacija, kao i njihova terapijska uporaba. Obuhvaća farmakodinamiku i farmakokinetiku. Lijekovi za lije ...

                                               

Fiziologija čovjeka

Fiziologija čovjeka jest znanost o mehaničkim, fizičkim i biokemijskim funkcijama normalnih ljudi ili ljudskih tkiva i organa. Fiziologija u osnovi proučava tijelo na razini organa i sistema. Većina aspekata ljudske fiziologije blisko je homologn ...

                                               

Histologija

Histologija je medicinska znanost o tkivima, odnosno, nauka o sastavu višestaničnih organizama. Histologija se obično povezuje s embriologijom te se kao takva dijeli na četiri osnovna područja: opća histologija, opća embriologija, specijalna hist ...

                                               

Humana genetika

Humana genetika je temeljna je medicinska i primijenjena znanost gdje je predmetom proučavanja čovjek. Razvija se posebno brzo kroz zadnja tri desetljeća.

                                               

Imunologija

Imunologija je grana biomedicinskih znanosti koja proučava cjelokupnu otpornost organizma na djelovanje stranih tvari, tj. antigena. U pratičnom smislu, imunologija proučava sve oblike obrane domaćina od zaraze i štetne posljedice imunosnog odgov ...

                                               

Neuroznanost

Neuroznanost je interdisciplinarna te jedna od temeljnih medicinskih znanosti. Bavi se proučavanjem morfologije i funkcija zdravog živčanog sustava s naglaskom na mehanizmima kojima se ostvaruje njegova uloga glavnog kontrolnog i upravljačkog sus ...

                                               

Stanična biologija

Stanična biologija je znanstvena disciplina koja za cilj ima proučavanje i razumijevanje stanica. Predmet njezina proučavanja su fiziološka svojstva stanica, ali i njihova grada, organeli, interakcije stanica s okolinom, stanični ciklus, dioba i ...

                                               

Hipoteza o rijetkoj Zemlji

Hipoteza o rijetkoj Zemlji u planetologiji i astrobiologiji zagovara tezu da nastanak složenijih višestaničnih organizama zahtijeva vrlo rijetku kombinaciju astrofizičkih i geoloških dogadaja i uvjeta. Teorija zastupa stav da izvanzemljski život ...

                                               

Teorija glazbe

Teorija glazbe je skup spoznaja o naravi i zakonitostima glazbene umjetnosti stečenih proučavanjem stvaralačke i izvoditeljske glazbene prakse. Osim što su glazbu rado izvodili i slušali, mnogi su ju skladatelji, glazbenici i glazbeni teoretičari ...

                                               

Teorija vjerojatnosti

Teorija vjerojatnosti je grana matematike koja se bavi analizom slučajnih pojava. Glavni objekti teorije vjerojatnosti su slučajne varijable i stohastički procesi. Teorija vjerojatnosti je matematički temelj statistike. U današnje vrijeme teorija ...

                                               

Geopark

Geopark je jedinstveno područje sa izražajnom geološkom baštinom te strategijom za održivi gospodarski razvoj i promociju te baštine na dobrobit lokalne zajednice. Postoje globalni geoparkovi i nacionalni geoparkovi. UNESCO-va definicija globalno ...

                                               

Informacijski sustav zemljopisnih imena

Informacijski sustav zemljopisnih imena odnosno eng. Geographic Names Information System, odnosno Nacionalna baza podataka zemljopisnih imena, eng. National Geographic Names Database, je podatkovna baza koja sadrži imena i podatke o lokaciji više ...

                                               

Izbočina (teritorij)

Izbočina predstavlja izrazito istaknut, neravni dio teritorija jedne države u teritoriju druge države, poput polukruga ili poluotoka. Točna vrijednost izmedu blagog zakrivljenja i prave izbočine provizorna je. Izbočinom možemo smatrati kad je vri ...

                                               

Ivo Pilar

Ivo Pilar, bio je hrvatski pravnik, povjesničar, sociolog, publicist, filozofski pisac i pravaški političar, smatra se utemeljiteljem hrvatske geopolitike. Njegovim imenom nazvan je Instutut društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu.

                                               

Propadna jama na Drgomlju

Propadna jama na Drgomlju je jama koja se nalazi na području zvanom Drgomalj Lešnički iznad Broda na Kupi u Gorskom kotaru. Jama je 39 metara dubine, koljenastog tipa, s nakapnicom. Dana 1. listopada 2018. godine iz jame su ekshumirani ostatci še ...

                                               

Veliki atlas svijeta

Veliki atlas svijeta jedan je od najvećih i najopširnijih zemljopisnih knjiga tiskanih na hrvatskome jeziku. Prvo hrvatsko izdanje tiskano je 2003. godine od hrvatskog izdavača Leo-commerce. Izvornik ove knjige prvi put je objavljen u Velikoj Bri ...

                                               

Adhezija

Adhezija, u fizici, je pojava medusobnog privlačenja površina dvaju tijela načinjenih od različitih tvari, ili tijela i tekućine, zbog djelovanja elektromagnetskih sila medu molekulama. Privlačne sile kratka su dosega, a vrijednost im ovisi o vrs ...

                                               

Dijagram naprezanja

Dijagram naprezanja prikazuje medusobnu ovisnost σ - vlačnog naprezanja i ε - relativnog produljenja ili linijske vlačne deformacije. U materijalu koji je opterećen nekom silom F nastaju naprezanja σ koja uzrokuju njegovo rastezanje. Naprezanje σ ...

                                               

Dinamička izdržljivost

Dinamička izdržljivost ili trajna dinamička čvrstoća konstrukcija i zavarenih spojeva uobičajeno se daje preko Wöhlerovih krivulja. Wöhlerova krivulja daje odnos izmedu broja ciklusa naprezanja do loma N i raspona nazivnog naprezanja Δσ: m ˑ N = ...

                                               

Divovski magnetootpor

Divovski magnetootpor ili gigantski magnetootpor je pojava velike ovisnosti električnoga otpora o vanjskome magnetskom polju u otpornicima načinjenima od tankih slojeva naizmjenično postavljenoga materijala magnetskih i nemagnetskih svojstava. Za ...

                                               

Granica razvlačenja

Granica razvlačenja ili granica tečenja materijala je ono naprezanje pri vlačnom opterećenju koje izaziva znatno istezanje ispitnog uzorka ili epruvete, bez povećanja sile. To je osnovno mehaničko svojstvo materijala, uz vlačnu čvrstoću, na osnov ...

                                               

Histereza

Histereza je pojava da učinci nekoga djelovanja kasne u odnosu na to djelovanje. Može se prikazati s pomoću krivulje histereze u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu ako se na jednu koordinatu nanese veličina koja opisuje djelovanje, na d ...

                                               

Hookeov zakon

Hookeov zakon je zakonitost koja opisuje ovisnost promjene oblika čvrstoga tijela u obliku štapa o djelovanju vanjske sile, što ju je utvrdio Robert Hooke. Opterećenjem izazvano naprezanje σ razmjerno je deformaciji ε, odnosno: σ = E ⋅ ε {\displa ...