ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 244
                                               

Društvo sveudiljnog klanjanja Presvetom oltarskom Sakramentu

Osnovano je 1867. u Zagrebu. Pravila ovog društva odobrio je kardinal nadbiskup Juraj Haulik 20. siječnja 1867. godine. Uzor prema kojem je ustanovljeno ovo društvo bijahu bečko Društvo sveudiljnog klanjanja osnovano 1858. i još jedno starije, sl ...

                                               

Društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac

Društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac je udruga koju je osnovao krug intelektualaca zainteresiranih za preispitivanje verzije povijesti Sabirnog logora Jasenovac kakvu kao službenu promovira Javna ustanova Spomen područje Jasenovac. ...

                                               

Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja"

Družba" Braća Hrvatskoga Zmaja ", hrvatsko bratstvo i kulturna udruga utemeljena na načelima prijateljstva, bratstva, dragovoljnosti, kolektivnog rada i odlučivanja, sa svrhom da čuva i obnavlja hrvatsku kulturnu baštinu i oživljuje uspomenu na d ...

                                               

Dupinov san

Dupinov san je hrvatska nevladina i neproftina udruga osnovana u svibnju 2001. godine u Zagrebu s ciljem promicanja ekološke svijesti, zaštite okoliša i maritimne baštine, te održivog razvoja Jadranskog mora, obala i otoka. Udruga je osnovana na ...

                                               

DVD Drenova

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drenova je dobrovoljno vatrogasno društvo iz Drenove, mjesnog odbora Grada Rijeke. Dobrovoljna je, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga. Udružena je u Gradsku vatrogasnu zajednicu Rijeke i Vatrogasn ...

                                               

DVD Jamarice

DVD Jamarice je dobrovoljno vatrogasno društvo iz Jamarica, pored Kutine. Dobrovoljna je, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga. Udružena je u Vatrogasnu zajednicu Grada Kutine i županije sisačko moslavačke, te preko njih u Hrvats ...

                                               

Financijski klub

Financijski klub je studentska udruga osnovana 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Glavna zadaća udruge je pružanje dodatnog financijskog obrazovanja za svoje članove, ali i druge zainteresirane osobe.

                                               

Forum za slobodu odgoja

Forum za slobodu odgoja je organizacija civilnog društva aktivna u Hrvatskoj od 1992. godine, registrirana 1998. g. prema Zakonu o udrugama. Temeljni cilj Foruma je implementacija obrazovnih standarda suvremenih demokratskih društava u hrvatski o ...

                                               

Fotografski kutak

Udruga Fotografski kutak osnovana je 2012. godine u Zagrebu s ciljem bavljenja fotografijom i drugim granama umjetnosti koje su s njom povezane. U početku je bila radno tijelo udruge Život i kultura, no kako je Fotografski kutak bio jedino aktivn ...

                                               

Fotoklub Čakovec

Udruga Fotoklub Čakovec osnovan je 2007. godine kao udruga gradana. Najvažniji mu je cilj promocija fotografske umjetnosti, ali i razvitak i unapredenje fotografije kao tehničke i umjetničke discipline, popularizacija i vraćanje fotografije u osn ...

                                               

Fotoklub Split

Foto klub Split konstituiran je na skupštini u Kinu Karaman 26. travnja 1911. godine. Glavni pokretači i osnivači kluba bili su profesori Realke Umberto Girometta i Juraj Božičević. Uz ova dva foto amatera značajniji prvi aktivni članovi bili su ...

                                               

Franjevačka mladež

Franjevačka mladež odnosno Frama skupina je mladih ljudi koji u svijetu, primjereno svojoj dobi, žele nasljedovati Isusa Krista po uzoru sv. Franje Asiškoga. Djeluju samostalno u sklopu Franjevačkog svjetovnog reda. Franjevačka mladež bratstvo je ...

                                               

GONG

Gong je organizacija civilnog društva utemeljena 1997. radi poticanja gradana na aktivnije sudjelovanje u političkim procesima. Cilj djelovanja GONG-a je promicanje i unaprjedenje ljudskih i gradanskih prava te ohrabrivanje i osnaživanje gradana ...

                                               

Gradanska akcija

Gradanska akcija ime je za aktivističku udrugu gradana čiji cilj je promicanje aktivizma i anarhizma u Hrvatskoj kroz organiziranje prosvjeda: protiv korupcije, borbe za transparetnost države, državnih institucija, prosvjeda protiv desničarskih p ...

                                               

GS1 Croatia

GS1 Croatia je neprofitna, pravno samostalna, poslovno neutralna organizacija koja razvija i održava globalne standarde za poslovnu komunikaciju. Dio je medunarodnog sustava sa 112 nacionalnih organizacija za automatsku identifikaciju i elektroni ...

                                               

HKU Antun Sorgg, Vajska

Hrvatska kulturna udruga Antun Sorgg je udruga Hrvata iz Vajske, Vojvodina, Republika Srbija. Osnovana je 16. srpnja 2017. godine. Na skupštini za predsjednika je izabran Mladen Šimić, jedan od osnivača HKUPD-a Dukat iz Vajske 2002. godine. Osnov ...

                                               

Hrvatska akademska zajednica

Hrvatska akademska zajednica studentska i akademska je udruga osnovana 31. listopada 1990. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svrha udruge je promicanje visokog obrazovanja, znanosti i poduzetništva na demokratskim i državotvornim nač ...

                                               

Hrvatska akademska zajednica Domovine i Dijaspore

Hrvatska akademska zajednica Domovine i Dijaspore je hrvatska domovinsko-iseljenička akademska organizacija, pravna osoba. Djeluje prema svojem statutu koji je donijela skupština Hrvatske akademske zajednice Domovine i Dijaspore održana 30. listo ...

                                               

Hrvatska družba povjesničara Dr. Rudolf Horvat

Hrvatska družba povjesničara Dr. Rudolf Horvat je udruga koja okuplja povjesničare i one koji se poviješću bave amaterski u razotkrivanju dosada skrivenih detalja iz moderne hrvatske povijesti. Članovi udruge su postigli zapažene rezultate u istr ...

                                               

Hrvatska liga protiv raka

Hrvatska liga protiv raka od svog osnutka početkom 1960-ih kao najstarija udruga za borbu protiv raka na ovim prostorima učinila je ogroman doprinos u poboljšanju onkološke zaštite pučanstva u Hrvatskoj. Njezine su aktivnosti i učinci po mišljenj ...

                                               

Hrvatska mladež

Hrvatska mladež je neprofitna, nevladina Udruga mladih, koja djeluje na nacionalnom nivou. Osnovna svrha udruge je kreativno osmišljavanje i konkretno djelovanje na unaprijedenju kvalitete slobodnog vremena mladog čovjeka u Hrvatskoj, te rad u sm ...

                                               

Hrvatska udruga Benedikt

Jedan od inicijatora osnivanja bio je fra Josip Marcelić, koji je bio član Savjetodavnog vijeća i duhovnik HU Benedikta. Fra Josip je predložio ime udruge po svetom Benediktu, zaštitniku Europe. Dao je veliki obol u radu udruge svojim idejama i p ...

                                               

Hrvatska udruga kolekcionara bajoneta Trolist

Hrvatska udruga kolekcionara bajoneta Trolist neprofitna je udruga gradana osnovana s ciljem promicanja, razvitka i unapredenja kolekcionarstva općenito, a posebno kolekcionarstva bajoneta i hladnog oružja kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Udrug ...

                                               

Hrvatska udruga medicinskih sestara

Hrvatska udruga medicinskih sestara je nacionalna neprofitna i nevladina sestrinska udruga osnovana 1929. godine, a pod današnjim nazivom poznata je od 1992. godine. Udruga trenutno djeluje kroz 43 podružnice unutar Hrvatske, 33 stručna društva t ...

                                               

Hrvatska udruga producenata

Hrvatska udruga producenata, hrvatska strukovna udruga koja okuplja filmske producente. Sjedište je u Novoj Vesi 18, Zagreb. Osnovana je 2003. godine. U svojem članstvu ima 67 članova koji su filmski profesionalci i diplomirani producenti s Akade ...

                                               

Hrvatska udruga radijskih nakladnika

Hrvatska udruga radijskih nakladnika, hrvatska udruga. HURiN je osnovan svibnja 2002. godine. Pravni je sljednik Udruge hrvatskih lokalnih glasila HLG, osnovane 1991. godine. HLG je bila pravnom sljednicom Udruženja lokalnih sredstava informiranj ...

                                               

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika je udruga samostalnih umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost.

                                               

Hrvatski autoklub

Hrvatski autoklub, nacionalna, neprofitna i nestranačka udruga iz Republike Hrvatske u koju su udruženi autoklubovi, te gradani, vozači i vlasnici vozila na motorni pogon. Zasnovan je na tradicijama Prvog hrvatskog automobilnog kluba utemeljenog ...

                                               

Hrvatski Crveni križ

Hrvatski Crveni križ je nacionalno društvo Crvenog križa u Hrvatskoj. Organizacija ima više od 370.000 članova volontera, kao i 550 profesionalaca. U Hrvatskoj je aktivan od 1878. godine.

                                               

Hrvatski domobran (društvo)

Udruga je osnovana 27. siječnja 1991. godine u Zagrebu sa ciljem provodenja pravne i socijalne zaštite i ostvarivanja prava ranjenika i ratnih invalida Drugog svjetskog rata za pripadnike Hrvatske domovinske vojske i njihove nasljednike i potomke ...

                                               

Hrvatski filmski savez

Hrvatski filmski savez - HFS je krovna organizacija amaterskih filmskih i video udruga, koja djeluje u okviru Hrvatske zajednice tehničke kulture. Predsjednik saveza je dr. Hrvoje Turković, sjedište saveza je u Zagrebu, Tuškanac 1.

                                               

Hrvatski generalski zbor

Na prvo okupljanje su sve umirovljene generale u Hotel i ondje je krenula inicijativa da se održi Skupština u Vukovaru, simbolički i tada je Miljavac izabran za predsjednika Zbora.Osnivači su bili skupina hrvatskih generala i admiral Davor Domaze ...

                                               

Hrvatski informativni centar

Hrvatski informativni centar započeo je s radom ratne 1991. godine kao tvrtka koja od osnutka djeluje kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, sa zadatkom informiranja strane javnosti i hrvatskog iseljeništva o zbivanjima u RH i BiH.

                                               

Hrvatski novinari i publicisti

Hrvatski novinari i publicisti je društvo hrvatskih novinara i publicista sa sjedištem u Zagrebu. Članovi društva su novinari zaposleni u dnevnim i lokalnim novinama, stručnim časopisima, radio stanicama, televiziji.

                                               

Hrvatski plemićki zbor

Hrvatski plemićki zbor, udruga potomaka hrvatskog plemstva, osnovana 1995. godine, koja okuplja potomke plemićkih loza iz Dalmacije, sjeverne Hrvatske i drugih hrvatskih krajeva.

                                               

Hrvatski sabor kulture

Hrvatski sabor kulture je savez udruga i krovna organizacija kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj. Okuplja mnoge folklorne i plesne ansamble, izvorne folklorne i pjevačke skupine, kazališne, likovne i literarne družine, pjevačke ...

                                               

Hrvatski savez informatičara

Sustavan rad s mladim informatičarima jedna je od središnjih zadaća Hrvatskog saveza informatičara, osnovanog sredinom 1985., a obasiže skrb o programu rada i pružanje pomoći svojim članicama, organizaciju državnog prvenstva, kampa i zimske škole ...

                                               

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara je nevladina udruga koja funkcionira kao krovna udruga Klubova liječenih alkoholičara. Savez klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske osnovan je 4. listopada 2007. godine. Sjedište Saveza klu ...

                                               

Hrvatski savez slijepih

Hrvatski savez slijepih je hrvatska nacionalna udruga čija je misija je promicanjem i provedbom antidiskriminacije, jednakih mogućnosti i univerzalnog dizajna pridonijeti afirmaciji slijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Vizija Hrvatskog saveza sl ...

                                               

Hrvatski savez za esperanto

Hrvatski savez za esperanto udruga je za govornike esperanta, esperantske udruge i prijatelje esperanta. Sjedište udruge se nalazi u Zagrebu. Godine 2008. brojila je 514 članova.

                                               

Hrvatski speleološki savez

Hrvatski speleološki savez je savez speleoloških udruga, tj. pravnih osoba koje su registrirane za speleološku djelatnost u Republici Hrvatskoj. Sjedište mu je u Zagrebu. Hrvatska je članica medunarodne speleološke unije, zajedno s još 60 zemalja ...

                                               

Hrvatsko aktuarsko društvo

Hrvatsko aktuarsko društvo je stručna udruga aktuara u Republici Hrvatskoj čija je svrha promicanje i razvoj aktuarske znanosti i struke i njene praktične primjene te stručnog usavršavanja i izobrazbe aktuara. HAD je osnovan 1996. godine i trenut ...

                                               

Hrvatsko biblijsko društvo

Na inicijativu i kao sastavnica Sjedinjenih biblijskih društava osnovano je 6. lipnja 1995. godine. Od početka je članica tog društva. HBD je ustanova interkonfesionalna i ekumenskog karaktera, po čemu je jedinstveno u Hrvatskoj. Kroz tijela HBD- ...

                                               

Hrvatsko društvo katoličkih novinara

Hrvatsko društvo katoličkih novinara udruga je koja medu ciljevima ima: poticati i pomagati studente i mlade stručnjake da se bave novinarstvom i proučavanjem fenomena javnoga komuniciranja u društvu i u Crkvi; organizirati tečajeve, savjetovanja ...

                                               

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Udruga je utemeljena još 1868. godine i od tada, pod raznim nazivima, neprestano djeluje. Predsjednik udruge je Josip Zanki. Tijekom vremena, od HDLU-a su se odvojili svi današnji gradski i županijski HDLU-ovi, kojih danas u Hrvatskoj ima 9 i mog ...

                                               

Hrvatsko društvo pisaca

Hrvatsko društvo pisaca je strukovna organizacija pisaca utemeljena 2002. Promiče književnost, književno stvaralaštvo, položaj pisaca u društvu i hrvatsku književnost u svijetu. Organizacija je nevladina i nepolitička. U 2017. je imala 301 člana.

                                               

Hrvatsko društvo političkih zatvorenika

Hrvatsko društvo političkih zatvorenika je udruga bivših političkih zatvorenika u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu. Cilj udruge je okupiti bivše disidente kako bi se mogli zajedničkim snagama boriti za osudu svakog oblika totalitarizma, ukazivati ...

                                               

Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu

Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu je nacionalno, samostalno, dragovoljno i neprofitno strukovno udruženje medicinskih biokemičara osnovano s ciljem razvijanja i unaprjedenja stručnog i znanstvenog rada medicinsko- ...

                                               

Hrvatsko filozofsko društvo

Hrvatsko filozofsko društvo je osnovano u Zagrebu 8. prosinca 1957., inicijatori osnivanja društva bili su mladi nastavnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, za prvog predsjednika izabran je profesor Vladimir Filipović. Društvo je pokrenulo meduna ...

                                               

Hrvatsko geografsko društvo

Hrvatsko geografsko društvo je strukovna udruga osnovana 1897. godine radi promicanja geografije kao struke, nastavnog predmeta i znanosti u Republici Hrvatskoj. Hrvatsko geografsko društvo potiče suradnju izmedu pojedinca, udruga, institucija i ...