ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24
                                               

Sfernosimetrična raspodjela

Sfernosimetrična raspodjela neke fizikalne veličine u prostoru je takva raspodjela koja ovisi samo o udaljenosti od neke posebne točke koja se tada naziva središte raspodjele. Npr. sfernosimetrična raspodjela gustoće oko točke {\displaystyle } pr ...

                                               

Pseudoznanost

Pseudoznanost, djelatnost koja se pokušava predstaviti kao znanost oponašajući njene postupke, ali ne dostiže standarde kakvi se prakticiraju u legitimnim poljima koje pokušava oponašati. Pseudoznanost ne cijeni debate i kritike i rijetko pokazuj ...

                                               

Astrologija

Astrologija je pseudoznanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem simboličkog meduutjecaja položaja i kretanja nebeskih tijela i time na zbivanja na Zemlji, te čovjekovu osobnost ili slijedove dogadaja. Astrologija nema znanstvenu utemeljenost ...

                                               

Blisko iskustvo sa smrću

Blisko iskustvo sa smrću ili iskustvo blisko smrti je vrsta izvantjelesnih iskustava. Radi se o osobnom iskustvu koje se navodno dogada kada je čovjek na pragu smrti. Fenomen se pojavljuje nakon proglašenja kliničke smrti i uključuje osjećaj napu ...

                                               

Čitanje runa

Čitanje runa je okultna znanost koja zahtijeva znanje i iskustvo. Rune su magični alfabet koji se koristi za liječenje, proricanje i bacanje uroka. Navodno, predstavljaju jaki magijski sustav, poznat ljudima više od 1500 godina, iako je nepoznato ...

                                               

Flasteri za detoksikaciju

Flasteri za detoksikaciju su samoljepljivi flasteri za koje proizvodači tvrde da mogu drastično poboljšati zdravlje kada se stave na stopala za vrijeme spavanja. Neki od tih flastera mogu sadržavati sastojke kao što su "bambusov ocat", koji navod ...

                                               

Grafologija

Grafologija je vještina ili "znanost" gdje se, na temelju analize rukopisa otkrivaju osobine ličnosti. Grafologija je prosudivanje karaktera i povremenih duševnih stanja osobama iz njihovog rukopisa. Zasniva se na pretpostavci da izmedu rukopisa ...

                                               

Hiromantija

Proricanje iz dlana, hiromantija ili hiromancija je vještina proricanja sudbine i karaktera osobe iz praćenja rasporeda linija na dlanu ruke. Osim tumačenja rasporeda linija potrebno je obratiti pažnju i na cijelu šaku, uključujući nokte, gornji ...

                                               

Indigo djeca

Indigo djeca je pojam korišten za osobe kod kojih su, prema vjerovanju New Age pokreta, nazočne odredene sposobnosti, odnosno sposobnosti koje navodno pripadaju "višem evolucijskom stupnju čovječanstva". Vjeruje se da jako dobro shvaćaju ljude s ...

                                               

Inteligentni dizajn

Inteligentni dizajn je pokret koji promiče tvrdnju da odredene značajke svemira i svih živih bića najbolje objašnjava inteligentni uzrok, a ne slijepi nevodeni proces kao prirodni odabir. Inteligentni dizajn promiče znanstvena istraživanja, kao i ...

                                               

Iridologija

Iridologija je pseudoznanstvena metoda utvrdivanja zdravstvenog stanja pacijenta na temelju boje, linija i mrlja u šarenici oka.

                                               

Kreacionizam

Кreacionizam ili kreacijska teologija je vjerovanje da je vrhovno biće ili božanstvo kreiralo čovjeka, Zemlju i Svemir. Sam dogadaj se može promatrati ili kao čin kreacije, stvaranja ili nastajanje iz prethodnog kaosa. Iako ovo vjerovanje može bi ...

                                               

Magija

Magija je mistična vještina kojom se pomoću manipulacije sviješću i autosugestijom nastoji postići odredene rezultate i steći natprirodne moći i sposobnosti, služeći se za tu svrhu uspostavljenim ritualima. Magijska praksa dotiče se i drugih ideo ...

                                               

Na rubu znanosti

Na rubu znanosti hrvatska je televizijska emisija koja se emitira na HRT-u od listopada 2002. Emisija je brzo postala vrlo popularna zbog polemiziranja neobjašnjivih paranormalnih fenomena i misterija.

                                               

Numerologija

Pojam numerologija odnosi se na bilo koji od mnogih sustava, tradicija i vjerovanja u mističku ili ezoteričku vezu izmedu brojeva i materijalnih stvari ili živućih bića. Riječ numerologija je složenica od latinske riječi numerus što znači broj i ...

                                               

Popis okultista

Ovo je popis poznatih ljudi, bilo suvremenih, povijesnih ili legendarnih koji su se upuštali u proučavanje i rad sljedećih praksi: vještičarstvo magija, crna magija alkemija okultizam astrologija praktični misticizam vudu teurgija

                                               

Poricanje germinativne teorije

Poricanje germinativne teorije ili negacionizam germinativne teorije jest vjerovanje da klice ne uzrokuju infektivne bolesti i da je germinativna teorija bolesti pogrešna. Obično uključuje argumentaciju da je Pasteurov model infektivne bolesti po ...

                                               

Proricanje

Proricаnje ili gаtаnje, vještinа upoznаvаnjа volje bogovа i predvidanja budućih dogadaja nа osnovu "čitanja" rаzličitih znаkovа. Nаmjere bogovа mogu ljudimа biti nаgoviještene vanjskim znаcimа ili neposredno, preko snovа ili nаdаhnućа. Prvu grupu ...

                                               

Pseudopovijest

Pseudopovijest je pojam kojim se označuje povijesničarske pseudoznanstvene radove. Motivi mogu biti višestruki: romantizirano iskazivanje nekih povijesnih dogadaja radi pomodnosti, što je bio slučaj kod plemićkih obitelji u doba renesanse kad je ...

                                               

Ravna Zemlja

Koncept Zemlje koja je ravna ploča i nalazi se pri dnu univerzuma je lako zamisliv, ali je znanost u Europi još u antici čvrsto zauzela stajalište o sferičnom obliku Zemlje: Pitagora u 6. stoljeću prije Krista, a Parmenid u 5. stoljeću prije Kris ...

                                               

Rupert Sheldrake

Dr. Rupert Sheldrake, britanski biolog Hipoteza Dr. Ruperta Sheldrakea o morfogenetskim poljima učinila je od njega znanstvenog heretika, često diskreditiranog zbog vlastitih stavova. Njegovi ostali radovi takoder se tiču rubnih područja znanosti ...

                                               

Šuplja Zemlja

Šuplja Zemlja, pseudoznanstvena je hipoteza koja sugerira da je unutrašnjost planeta Zemlje šuplja ili da postoji unutrašnji prostor koji podržava život. Premda je suvremena znanost, počevši još od 19. stoljeća, odbacila takvu teoriju kao neuteme ...

                                               

Ufologija

Ufologija je pseudoznanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem fenomena NLP/NLO. Smatra se da je moderna era ufologije započela s bliskim susretom pilota Kennetha Arnolda tijekom leta iznad planine Rainer u državi Washington, 24. lipnja 1947. ...

                                               

Klasificiranje galaktika

Postoji više takvih sustava podjele, od kojih su najpoznatiji sljedeći: 1. Klasifikacija Knuta Emila Lundmarka nastala je oko 1922. godine, a prvi put je objavljena 1926. godine. Isključivo je morfološka. 2. Hubble-Sandage klasifikacija se idejno ...

                                               

Shapley-Sawyerov razred koncentracije

Shapley-Sawyerov razred koncentracije ili Shapley-Sawyerova koncentracijska klasa je kvalitativni razredbeni sustav koji su napravili Harlow Shapley i njegova doktorantica Helen Sawyer Hogg 1927. godine. Poredali su kuglaste skupove prema fotogra ...

                                               

Spektralni razred

Zvijezde se u astronomiji dijele u spektralne tipove koji su direktno vezani uz njihove boje. Boja zvijezde govori nam kolika je temperatura na njenoj površini. Više podataka možemo dobiti ako svjetlo koje stiže sa zvijezda promatramo u spektrosk ...

                                               

Rudarsko-geološko-naftni zbornik

Savjet Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 2. sjednici održanoj 29. siječnja 1988. godine izglasao je odluku o izdavanju stalne godišnje znanstvene periodike "Rudarsko-geološko-naftni zbornik". Prvi broj Zbornika i ...

                                               

Znanstveni časopis

Znanstveni časopis je periodično izdanje čija svrha je unaprijediti znanost, najčešće objavljivanjem novih istraživanja. Vrsta je znanstvenog djela. Većina časopisa je usko specijalizirana na neko područje znanosti, iako neki časopisi kao što je ...

                                               

Crnogorski književni list

Crnogorski književni list je bio crnogorski dvotjednik, časopis za književnost, kulturu, umjetnost, znanost i politiku koji je tiskan na crnogorskom, hrvatskom, bošnjačkom i srpskom jeziku. Tiskan je od 2001. do 2006. u nakladi tvrtke DUKS Duklja ...

                                               

Fractional Differential Calculus

Fractional Differential Calculus, medunarodni je matematički časopis sa sjedištem u Zagrebu. U njemu se obraduje tema fraktalnoga diferencijalnog računa, integralnog računa, fraktalne diferencijalne jednadžbe i odnosne teme. Posebice su raženi pr ...

                                               

Genetics & Applications

Genetics & Applications je službeni časopis Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Sarajevo, Sveučilišta u Sarajevu. Predviden je kao medunarodni znanstveni časopis otvorenog pristupa, koji izlazi dva puta godišnje u tiskanom i ele ...

                                               

Glasnik Zemaljskog muzeja

Glasnik Zemaljskog muzeja je bosanskohercegovački znanstveni časopis. Nakon osnivanja Zemaljskog muzeja u Sarajevu, znanstvenoistraživačke institucije u Bosni i Hercegovini koja je na sebe preuzela zadaću prikupljanja, obrade, proučavanja i čuvan ...

                                               

Journal of Classical Analysis

Journal of Classical Analysis, medunarodni je matematički časopis sa sjedištem u Zagrebu. U njemu se obraduje teme: konačnih razlika i funkcijskih jednadžbi, redova i nizova i razvoja, integralnih transformacija, statistike, mjera i integriranja, ...

                                               

Journal of Mathematical Inequalities

Journal of Mathematical Inequalities, medunarodni je matematički časopis sa sjedištem u Zagrebu. U njemu se obraduju matematičke nejednakosti. Tekstovi su samo na engleskom i primarno čitateljstvo su čisto matematičari, primijenjeni matematičari ...

                                               

Journal on European History of Law

Journal on European History of Law je znanstveni časopis koji izlazi dva puta godišnje sa znanstvenim radovima i prilozima na engleskom i njemačkom jeziku. Časopis je usmjeren na pravne povjesničare i na romaniste iz svih europskih zemalja koji ž ...

                                               

Lingua Montenegrina

Lingua Montenegrina je specijalizirani časopis za proučavanje crnogorskog jezika, jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, u nakladi Institut za crnogorski jezik i književnost. Redakcijski odbor časopisa čine: dr. Radoslav Rotković Herceg Novi ...

                                               

Mathematical Inequalities and Applications

Mathematical Inequalities and Applications, medunarodni je matematički časopis sa sjedištem u Zagrebu. U njemu se obraduju matematičke nejednakosti i njihove primjene. Glavni urednik je hrvatski akademik Josip Pečarić. U uredništvu lista je šezde ...

                                               

Nada (časopis)

Časopis za pouku, zabavu i umjetnost Nada bila je ilustrirana književna revija, koju je 1894. pokrenuo Konstantin Kosta Herman, austrougarski vladin povjerenik za Sarajevo, ujedno i glavni urednik izdanja. Izdavala ga je Zemaljska vlada za BiH, a ...

                                               

Nature

Nature je znanstveni časopis koji izlazi u Velikoj Britaniji od 1869. godine, a koji se smatra najcitiranijim od svih znanstvenih časopisa na svijetu. Takoder se smatra jednim od rijetkih današnjih znanstvenih časopisa čije se teme bave izuzetno ...

                                               

Operators and Matrices

Operators and Matrices, medunarodni je matematički časopis sa sjedištem u Zagrebu. U njemu se obraduju matematički operatori i matrice. Glavni urednici su Joseph Ball, Douglas R. Farenick, Chi-Kwong Li- U uredništvu lista je šezdesetak istaknutih ...

                                               

Osvit (časopis)

Osvit je časopis za književnost, kulturu i društvene teme. Zrcalni je medij naklade Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne. Ima ISSN 1024-6150; OCLC 892054381 Izlazi od 1995. godine. Ritmom izlaženja je bio neredovit; jedno vrijeme je izlazio ...

                                               

Philosophical Transactions of the Royal Society

Philosophical Transactions of the Royal Society je prirodoslovni časopis koji izdaje Kraljevo društvo iz Londona. Prvi broj je izašao 1665. godine, što ga čini prvim časopisom takve vrste, te drugim znanstvenim časopisom uopće. Odrednica filozofs ...

                                               

Przekłady Literatur Słowiańskich

Prijevodi slavenskih književnosti - poljski znanstveni časopis koji objavljuje Izdavačka kuća Šleskog sveučilišta na početku kao serijska publikacija – pokrenuti su 2009. godine na Institutu za slavensku filologiju na Filološkom fakultetu Šleskog ...

                                               

Psihološka obzorja

Psihološka obzorja je tromjesečni slovenski časopis za psihologiju. Izdaje ga Društvo psihologa Slovenije uz financijsku potporu Ministarstva za visoko školstvo Slovenije. Aktualna glavni urednik je Luka Komidar, urednički odbor čine ugledni znan ...

                                               

Science (znanstveni časopis)

Science je američki tjedni znanstveni časopis. Objavljuje članke iz svih područja egzaktnih znanosti: biologije, kemije, fizike, matematike i drugih te humanističkih znanosti. Pokrenuo ga je Thomas Alva Edison. Prvi je broj izašao 3. srpnja 1880. ...

                                               

Srd (časopis)

Srd, dubrovački srbokatolički književni i znanstveni časopis koji je izlazio svakih petnaest dana od 15. siječnja 1902. do 15. svibnja 1908. uz financijskim teškoćama uzrokovan prekid od 30. lipnja 1905. do 15. svibnja 1906. godine. Časopis je do ...

                                               

Suvremene teme

Centar za politološka istraživanja pokrenuo je 2008. godine hrvatski časopis Suvremene teme/Contemporary Issues. Nastao je kao realizacija ideje o znanstvenoj publikaciji koja bi povezivala hrvatsku znanstvenu zajednicu s kolegama i kolegicama na ...

                                               

Vojna povijest (časopis)

Vojna povijest, hrvatski mjesečnik kojeg izdaje Večernji list. Obraduje vojne i povijesne teme s naglaskom na hrvatsku povijest. Izlazi jednom mjesečno i košta 25 kn. Dosad je 113 brojeva.

                                               

Andsko sveučilište (Venezuela)

Andsko sveučilište, javno je i autonomno sveučilište u Venezueli, u pokrajini Los Andes. Sjedište i rektorat su u gradu Méridi. Osnovao ga je katolički biskup Méride, Juan Ramos de Lora 29. ožujka 1785. godine kao "Kraljevski sjemenišni kolegij s ...

                                               

Britansko sveučilište u Egiptu

Britansko sveučilište u Egiptu privatno je sveučilište u blizini Kaira. Osnovano je u rujnu 2005. godine na temelju medudržavnog sporazuma Ujedinjenog Kraljevstva i Arapske Republike Egipat prema kojemu studenti na kraju obrazovanja stječu egipat ...